"VENØSUND II"

Venøsund II. Bygget 1956, formentlig i Nykøbing Mors. Til Venø 1975 som FUURØ. 74,68 brt. 32,26 nrt. L 23,77, br. 7,44, d 2,2 m. Maskine: Alpha 150 hk, afløst 1988 af 2 stk Scania, hver 182 hk. 73 pass, 10 personbiler. Besætning 1-2 md.
Andelsselskabet Vestre Færgefart kunne i juli 1975 overdrage et gældfrit rederi med to færger, huse til færgefører og afløser samt havneanlæg til de nye ejere, Struer kommune og Ringkøbing amt."
Kilde:  Nils Bloch: "Peter, Grønært og Bukken-Bruse".

 

VENOESUND II.     Tekst:  Anders Riis  /  "Danske træfærger  -  /som vi så dem""VENØSUND II".   --   Postkort dateret august 1979.

Postkortets poststempel.  3. august 1979. ---^"VENØSUND II"
 

"VENØSUND II".   --   Udateret postkort.

 -

 

M/F VENØSUND II.    --   2001.

 

M/F Venøsund II sejlede på overfarten Kleppen-Venø sammen med den noget mindre færge M/F Venøsund (se ovenfor).

Færgen blev bygget i 1956 og indsat på overfarten Branden-Fur under navnet M/F Fuurø.  I 1974 blev den solgt til I/S Venø Færgefart, der driver overfarten til Venø, hvortil den ankom i 1975.  Den måtte dog afvente med ibrugtagningen til 1976. Da var der blevet bygget større færgelejer, der passede til den. Færgen kunne medtage op til 72 passagerer og 8 personbiler.

 

Bygget:
Værft Søren Larsen og Sønners skibsværft, Nykøbing Mors og søsat 1956.
Tekniske data

Længde 23,77 m,  Bredde 7,44 m.  Dybgang 2,20 m.  Tonnage BRT 74,68.
Maskine 2 Scania DS11 dieselmotorer á 182 kW, ilagt 1988.

Passagerer:  72


 
 
 

Frem og tilbage over Venøsund.   --   2001.


M/F  VENØSUND  II afsejler fra Venø.    --   26. juli 2001.   ^---v

 

 

 

M/F  VENØSUND  II.    --   26. juli 2001.   ^---v 

 

 

M/F  VENØSUND  II afsejler fra Venø.    --   26. juli 2001.   
 

 

 

 

Diverse detailler  til brug ved for evt. modelbygning.     --   1999.

 

På næsten alle billederne ses en masse små hvide pletter på dæksplankerne, jo længere ud mod siderne, 
jo flere pletter.   
Det er (desværre) ikke støv på negativerne, men "Maler Klat"s efterladenskaber, da færgen sidst var på værft. 

 

("Desværre"  --  var det støv på negativerne, kunne det fjernes, men det ville være forkert at benytte fotobehandlings-
program her.) 

 

Der er ikke, på disse billeder, taget hensyn til, hvilken havn færgen ligger i.

 

 

"Den ene side"  (set mod nord).

 

     Placeringsskitsen er kun til illustration  --  ikke målfast.

Klys   --  generelt:  Hul i et skibs side eller bov   ----------^  hvorigennem et tov eller en kæde kan passere ved fx fortøjning eller ankring.   Her er det den rødmalede støbejerns foring af hullet for tovet.    Naturtræsplanken udenom klysset:   Krydsholt (?)

    Pullert /   --------^  "Gedebukkeskæg")   og   Krydsholt *)  ---------^        M/F  VENØSUND  II.  --   1999.   ^---v

   

    *)  Kryds-holt, 

     et.1) † d. s. s. -træ 1. VSO.2) sømandsudtryk to forneden samlede og foroven adskilte jærn- ell. træstykker, som er

     fastboltet til skibet og tjener til at fastgøre tov olgn. paa, som klampe olgn. Moth.K306.  SøLex.(1808).

     KuskJens. Søm.11.75.3) se Krøsholt.     (Kilde: Ordnet)

     Se evt. nærmere om disse på "siden":   Småfærger ("Ø- og genvejsfærger")

  

 

 

 

 

 

 

    

M/F VENØSUND II, Venø.   --   1999.

 

 

    M/F  VENOSUND II.   --   1999.   ^---vv

 

 

10 

 

11 

 

Lige til modeljernbanen.

- o -

 

 

Den anden side (sydsiden).

       Placeringsskitsen er kun til illustration  --  ikke målfast.

 

21 

 

22  

23    23a  

        M/F  VENOSUND II.   --   1999.   ^---v

 

24       

 

25 

       M/F  VENØSUND.   --   1999.   ^^---vv

26       

       M/F  VENØSUND  II.  --   1999    ^^---vv

27 

 

 

Der arbejdes med nedenstående !

Vogndækket.

31

      Vogndækket, set mod Kleppen.   ^---vv

31

      M/F VENØSUND II.   --   1999.

 

31

 

31

 

 

32

      M/F VENØSUND II,  adgangen til "maskinen", hvis/når "maskinen" skal løftes op/ud.   Venø.   --   1999. 

 

33   34

      Venø-lejet.   --   1999.                                                               Kleppen-lejet.   --   1999.

 

Set mod brodækket.        

35

 

36     37

M/F VENØSUND II på vej mod Venø.   --   1999.  

38 

M/F  VENØSUND II.   --   1999.   ^---vv

 

39 

M/F  VENØSUND II.   --   1999.

 

41

M/F VENØSUND II, Venø.   --   1999.

 

 

42      

M/F VENØSUND II, Venø.   --   1999.   

 

 

Brodækket.

45    46

 

47      48 

 

49 

 

Lige til modeljernbanen.

 

Styrehuset.

51 

 

 

M/F VENØSUND II, Venø.   --   1999.   ^---v

 

 

 

 

 

Diverse leje-detailler  til brug ved for evt. modelbygning. 

VENØSUND II i lejet på Veno.   --   1999.

 

M/F VENØSUND II på vej mod Venø.   --   1999.   ^---vv

. . . og den lille VENØSUND (plads til 2-3 biler) ligger i det andet leje. "Den lille" benyttedes om aftenen, når

"myldretiden" havde lagt sig.   ^---v

 

M/F VENØSUND II på vej mod Venø.   --   1999.

 

M/F VENØSUND II, Venø.   --   1999.  

 

Venø.   --   1999.

 

Lige til modeljernbanen.

 -  -

 

 

Landanlæg.

 

  Venø

                       EN GÅTUR  VÆRD !

      

        Ventebygningen, Venø.   --   1999.   ---^

 

  

M/F VENØSUND II, Venø.   --   1999.

 

 

Kleppen.

Set fra M/F VENØSUND II mod Kleppen.   --   1999.

 

Læskuret / opholdsbygningen,  Kleppen.   --   1999.   ^---vv

 

Læskuret / opholdsbygningen,  Kleppen.   --   1999.

 

 

 

Farvel til VENØSUND II  og Venø.

VENØSUND II afsejler fra Kleppen mod Venø.   --   1999.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

 

VENØSUND II  som husbåd.

 

Følger snarest.
 
 


 -  -

 

 

 

42 


Forrige side: VENØSUND
Næste side: Færgen VENØSUND II som husbåd.