(Næstved)-Vordingborg-Nykøbing Falster-Gedser/Rødby.

Midlertidig side / Begrænset indhold.   Under opbygning.


(Næstved)


Lov   --   km  102,3  fra København H.


Ring  105,8


Lundby  108,6


Klarskov  113,5


Vordingborg  120,1


Masnedø  124,1


Orehoved   --   km 129,3 fra København H.

 

Der kom en mail:

 

"Hej Erik.
Her er lidt om Orehoved (Oh) på Nordfalster.
Da jeg som elektrikerlærling kørte med toget fra Vordingborg og til Nykøbing F. holdt toget ved en station lige efter Storstrømsbroen på Falster siden. Det var Orehoved. Jeg husker at der somme tider var to passagerer der benyttede denne station. Den blev opført og indviet samtidig med Storstrømsbroen i 1937. Orehoved by var med færgehavn og station, som lå i forbindelse med færgehavnen. Den nye Orehoved station nåede aldrig at få den store betydning. Stationen var nemlig blevet anlagt nogle km syd for for Orehoved. Allerede den pladsering dengang måtte være medvirkende til stationens nedlægning. I 1975 blev stationen nedgraderet til trinbræt, og kort tid derefter blev den lukket som publikumssstation. Orehoved er stadig krydsningsstation."

Tekster og fotos: Niels E. Holm.

Perron ved spor 1 i retning med Vordingborg. Naturen er ved at tage over på perronen.
Orehoved station.  2016.      Tekst og fotos: Niels E. Holm.   ^---vv

 

Facaden. Varehuset i umiddelbar forlængelse at stationsbygningen. Bemærk den blomstrende hyld lige på hjørnet.

 

Kommandoposten set udefra.  Bemærk den gamle perronhøjttaler over vinduet. Den har ikke sagt noget i mange år. Orehovedskiltet er for længst væk.   Måske har en jernbane-souvenirjæger været på spil.

 

For tiden er broarbejdet på Falster ved at være afsluttet.    --   2016.     Tekst og fotos:  Niels E. Holm.

"På Lolland er man stadig i fuld gang. Der var de gamle broer tiltænkt dobbeltspor. De var opført af tyskerne som opperede med planer om Fugleflugtslinien med dobbeltspor i starten af 1940-erne.  Ganske fremsynet. Banen blev dog først opført af danskerne langt senere og som enkeltspor. Ved tyskernes projektering af broerne havde man ikke taget højde for frihøjde til køreledninger, eller også er kravene anderledes i dag, hvor vi kører med 25 kV på fjernbaner. Jeg ved det ikke, for jeg er ikke kørestrømsmontør."

 - - - 

"I 1987 blev stationen shinet op da broen skulle fejres med 50 års jubilæum. Som det fremgår af billederne er der så heller ikke blevet foretaget noget siden. Og dog.  For et par år siden er der blevet anlagt en midlertidig perron. Det er planen at der under ombygningen på Falster skal være station igen indtil dobbelsporet og kørestrømmen er installeret færdig ned til Nykøbing F.  Det forlyder at dette skal ske fra 2018 og frem til 2021 - - Vi får se.."

CAPP i Oh kmp. ( Vi elsker forkortelser ).   --   2016.    Tekst og fotos:  Niels E. Holm.   ^---vv

 

Lidt mere af kommandoposten i Oh

 

Tiden står stille i Orehoved kommandopost.

 

Ventesalen i Oh. For flere år tilbage fandt den anvendelse som spisestue for kollonnen. Jeg håber at jernbanemuseet vil være interesseret i ventesalen hvis stationsbygningen skal rives ned når den nye Storstrømsbro skal forbindes med banen mod Nykøbing.

2016.    Tekst og fotos:  Niels E. Holm.  

 

Tak til Niels E. Holm.

 Nørre-Alslev  134,3


Eskilstrup  138,8


Tingsted  142,9


Nykøbing Fl.  149.1


Væggerløse  155,6


Marrebæk B & S  160,0


Fiskebæk  164,0


Gedesby  166,9


Gedser  171,9


/


Rødby F