Lergravsparken-Lufthavnen, 2007- xxxx

(Siden er under opbygning)

 

Metroen v. dennes Øresund station.  Her følger Metroen langs Krimsvej, og er her på vej op over "vandskellet".

15. april 2013.

 

"Vandskellet":

Voldsomt ser det ud, men det har sin årsag: Spunsvæggene og betonvæggen skal kunne modstå vandets pres, hvis det --formentlig-- utænkelige skulle ske, at Øresund skulle gå over sine bredder (stormflod eller fremtidig havvandstandstigning).

Under alle omstændigheder er det et myndighedskrav, at alle banegravens afgrænsninger SKAL føres op til en højde af 2 meter over daglig vande, og det gælder også Metroens sporareal, der her føres op i kote 2m over havet, så Øresunds vand ikke bare kan følge sporet som en flod og fylde hele Metroen med vand.