Færgen "VENØSUND II  som husbåd.


"VENØSUND II". --  Postkort dateret august 1979. ----^

 

M/F  VENØSUND  II.    --   26. juli 2001.   ^---v

M/F VENØSUND II afsejler fra Venø. -- 26. juli 2001.   ^---v

 

Skibsvæft/Byggested: Søren Larsen & Sønners Skibsværft A/S, Nykøbing Mors.
Byggeår: 1956 til Fursund Færgefart.
Byggematerialer: Eg og bøg 
Maskine: Alpha 150 HK, 1988 afløst af 2 stk Scania, hver på 182 HK.
73 passagerer, 10 personbiler. Besætning: 2.

Til Venø Færgefart (Venø-Kleppen) 1975/76 som "VENØSUND II"
Udgået af drift: 2010.

Solgt for ombygning til husbåd i Københavns Havn 2011. 

 

 

 

Det er ved at være "sidste udkald" som færge i drift.

Selvom det er en af de sidste dage, skal alt alligevel fungere.  ^---v

 

VENØSUND II i lejet på Venø.   --   En af de sidste dage før . . .     ^---vv

 

 

Afsejling mod Kleppen.    Bemærk:  Den nye, afløsende færge ligger i Kleppen-lejet og er klar til at overtage.

 

 

Ankommet til Stege Værft.   --   Oktober 2010.

VENØSUND II på bedding på Stege Værft.   --   Oktober 2010.   ^---vv

 

I perioden oktober 2010 til juni 2011 lå Venøsund II på værftet i Stege.

Lastrummet blev tømt for ALT indhold, og lastrummet er blevet højtryksrenset et utal af gange, for at fjerne olierester.

En kæmpe arbejdsindsats fra værftets side.

---

Den 26. juni 2011 blev Venøsund II slæbt til Gammel Dok i Køben-havn, for en enkelt overnatning. 

Dagen efter gik turen videre til Sluseholmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankomst til Københavns Havn.   --   26. juni 2011.

VENØSUND II i Københavns Havn.   --   26. juni 2011.   ^---vv

Den 26. juni 2011 blev Venøsund II slæbt til Gammel Dok i Køben-havn, for en enkelt overnatning. 

Dagen efter gik turen videre til Sluseholmen.   ^---vv

 

 

 

 

 

VENØSUND II.  Forberedelserne til den fremtidige terrasse.   --   2011.

 

Forberedelserne til det fremtidige hævede gulvareal i "forskibet".  ---   2011.

 

 

 

Smeden er kommet.   --   2011.

VENØSUND II i Københavns Havn.    --   2011.     Smeden kommer med den jernkonstruktion, der fremover 
skaldanne hele den store, kommende beboelse.   ^---vv

 

 

 

 

VENØSUND II.   Københavns Havn.   --   2011.      Alt på plads  --  plads til alt.

 

 

 

Maleren er kommet.   --   2011.

VENØSUND II i Københavns Sydhavn.   --   2011.     Maleren er kommet.   ^---vv

 

      

 

Et par uventede "gæster".   Københavns_Havn.   --   2011.

 

 

Styrehuset er kommet.

VENØSUND II.   Styrehuset er ankommet.   --   Maj 2013.   ^---vv

 

 

 

 

 . . . og Dannebrig er kommet til tops.   --   Maj 2013.

 

 

 

Indvendig opbygning.   --   Forår 2014.

 

 

 ..

 

 

 

 

Fortøjning. 

VENØSUND II,  Københavns Sydhavn.   --   2014.

 

Betonblokke til fortøning af VENØSUND II, --men også til nogle af "naboerne".   ^---v

 

. . . og kæderne dertil.   ^---v

 

 

 

På vej "hjem" til sin fremtidige kajplads.

 

På vej . . .    --   Forår 2014.   ^---vv

 

 

. . . til sin endelige plads.   ^---v

"Hjemme".   --   Forår 2014.   ^---v


 
 

 

 

"Interiør."

 

Som husbåd er der nu tale om et privat hjem, så selvom der er tale om en utrolig flot ombygning og indretning, så er der tale om et privathjem, som jeg ikke synes, at der skal bringes billeder fra.

Enkelte motiver / specialiteter synes jeg dog seerne skal se (med tilladelse):


Færgens gamle anker. -- 4. august 2019.

 

     

Pullert mens færgen var i drift, og dyrkning af tomater ved siden af en af den tilsvarende i færgens modsatte ende.

 

Gyldendal: Den store Danske:

"Bådene i mosen"

 

(Tilfælde eller naturlig udvikling ?)

 

"Ved fornyede udgravninger i Nydam Mose i årene siden 1984 har man ydermere fundet tre udskårne træhoveder, som formentlig har hørt til egetræsbåden.87 De er alle af elletræ og af udseende ret ensartede med et groft udført ansigt med vandrette øjne, en lige, firkantet næse og en tværgående mund. Da både hjelm og skæg mangler, er det vanskeligt at afgøre, om det drejer sig om fremstillinger af mandlige krigere. De to største af hovederne har tværgående, firkantede gennemboringer tværs igennem tindingerne. Skulpturerne blev fundet i nærheden af det sted, hvor egetræsbådens forskib havde ligget, henholdsvis ved styrbords- og bagbords side, men deres funktion er dog endnu ikke endeligt afklaret. Sandsynligvis er der tale om fortøjningsanordninger fra rælingen. Den nederste del har været fastsurret inde i skroget, ansigterne har hvilet på rælingen."

(Kilde: Gyldendal: Den store Danske)

 

VENØSUND II´s originale dæk. Efter flere gulvafhøvlinger er der kommet et utrolig flot gulv ud af det.


Glat, blankt som et stuegulv, men måske ikke som et nyt parketgulv. Til gengæld kan der "læses" mange
"historier" her og dér:


En lastbil ? eller måske et landbrugskøretøj ? har været forbi her og sat et blivende aftryk

I den ene ende af færgen er gulvet hævet midtskibs, for derved at skabe den nødvendige loftshøjde til et 
rum under dækket. En trappe af et par stykker dæksplanke skaber forbindelsen.


Hullet for evt. ophejsning af "maskinen" danner nu nedgangen til rummene under dæk.
Jeg må erkende, at jeg havde lidt betænkelighed ved at træde ud på glasset, hvor man tydeligt så alt neden-
under. Betænkeligheden blev dog straks gjort til skamme, da færgens ejer gik derud og foretog nogle 
kraftige hop ! Det er kram.
I baggrunden anes trappen mellem det gamle dæk og det forhøjede "midterdæk".

Næsten samme motiv i lidt ældre udgave ---^ . . . og sådan så det ud, "da det var før"! ----v

I baggrunden, på hver side af forhøjningen, anes de to små åbne rum, som ses nedenfor.

          
Ved siden af det forhøjede midterdæk, er indrettet fo små åbne rum, der samtidig danner adskillese mellem
smårummene og det forhøjede rum. En lille "systue" og plads til diverse køkkenudstyr for køkken-afsnittet, 
der er lige til højre, udenfor billedet og bagud.

Var det ikke Spies´ Rejsebureau, der reklamerede med: "Rejser du ikke vil hjem fra." 
Tænk -- sådan havde jeg det også, da jeg besøgte familien og færgen ! ! !

  

"VENØSUND II" som husbåd i Teglværkshavnen, København. -- 18. november 2018. ^---v

 - - - 

 

STOR  TAK  til Jeannette Acs Scheuer og Klaus Scheuer for såvel fotos som en meget flot fremvisning af den færdige færge / deres hjem !

 

Se meget mere fra færgens forvandling fra færge til husbåd:   http://www.husbaaden.dk/galleri.html   

 

 

 -

 


Forrige side: VENØSUND II
Næste side: Udbyhøj Syd-Udbyhøj Nord.