.

Nye bøger  m. v.  . . .

.

.

. . . som er landet på mit "skrivebord" *).

 

Februar 2018.

Omkring Faxe Jernbane - 1864-1982.

"Bogen fortæller historien om Danmarks første rigtige industrijernbane. Faxe Jernbane var også det sidste sted i Danmark, hvor der var kørsel med damplokomotiver i regulær drift. Bogen har særligt fokus på damplokomotiverne, men der fortælles også meget om de andre forhold omkring jernbanedriften og A/S Faxe Kalk i samhørighed med et stort antal fotografier og oplysninger, hvoraf mange er mere end 100 år og har ligget gemt."


Nils Bloch og Niels Peder Pedersen, forlaget "Skinne bøger".  A4 tværformat, 244 sider, 317 fotos, heraf 60 i farve samt 49 kort og tegninger.  Hårdt omslag.

ISBN 978-87-983192-5-2

350 DKK + porto

Ekspedition:  Telefon 98 10 63 66 eller skinneboeger@gmail.com  

 

 -

 

"Dengang vi fik bil"

MINDER  FRA  BILENS  GULDALDER

  

Fra indholdsfortegnelsen kan nævnes:
 
Afsavn og alternativer,
Naar vi skal ud at køre igen,
Småt er også godt,
Min fars biler,
Parkering - et kronisk problem,
Jeg blev født i en familie med bil,
På indkøb og arbejde,
Min og min families bilhistorie,
Et hvil på vejen,
Mine oplevelser med bil,
Ferie, fest, fritid og fornøjelser,
Regler og restriktioner,
Min første bil,
Hvad tanken er fuld af,
Da jeg kørte i Lincoln,
Rundt og rundt,
Veje og vejrlig,
Vejarbejde,
Oles nye automobil,
Turen til Vejrhøj,
Før vi fik bil,
Prebens nye bil,
Pas på svinget i Solrød,
En ganske særlig bil.
 
Til bogens bagsidetekst og indholdsfortegnelse kan jeg tilføje, at det er en bog med masser af herlige gamle fotos, sort/hvid og farve, af de mest utrolige motiver.  For de "gamle" (som undertegnede evp) er det utrolig hyggeligt at genopleve alt det, som man har set og hørt gennem årene, ved så godt og helt har glemt.  For yngre generationer må det være ganske fornøjeligt at se, hvordan Verden (i Danmark) dengang var "skruet sammen".
For mig er det sidste kapitel, "En ganske særlig bil", Morris Mascot / Austin Partner et hyggeligt gensyn, som indehaver af tre Mascot´er i årene fra 1966-1999. 
 
 
Flemming Søeborg. Forlaget Gyldendal, 2016.  25 x 28 cm. 234 sider med masser af såvel sort/hvide, som farvefotos.

Pris: Kr.  399,95.      ISBN:  978-87-02-21087-3

http://frisporet.dk/boeger-og-blade

 
 

 -

 
 

"HORSENS  PRIVATBANER

Tekster om mennesker og maskiner."

 

Hardy Nikolajsen, Eget forlag, 2016.  A4, højkant, 206 sider. Naturligvis et væld af fotos, sort/hvid- som farvefotos.

ISBN 978-87-999060-0-0.

 

Bogen er på 206 sider, hardcover, koster 225 kroner, kan købes hos Bog og Ide, Horsens og Hedensted, Papyrus, Horsens og Bogcentralen, Horsens. Desuden i brugserne i Lund, Stenderup og Østbirk.

Bogen kan også købes direkte hos forfatteren - haogan@mail.dk  - men så koster den 275 kroner på grund af porto og forsendelse.

 

 -

 

Holbægegnens Mergelselskab - Hanerup Mergelleje.

Midt mellem så mange bøger om normalsporede jernbaner (og et enkelt smalsporet selskab), udkommer der nu en mindre bog om disse herlige gamle mergelbaner, der stræknings-/spormæssigt næsten kan leve op til nogle af roebanerne (selvom de ikke allesammen kunne findes på markerne samtidig).

Holbækegnens Mergelselskab  --  Hanerup Mergelleje.   

 

"Her er historien om Holbækegnens Mergelselskab, der blev den sidste mergelbane i Danmark, men også den største i sporlængde og udkørselsområde.

Hanerup Mergelleje leverede mergel til bønderne i 73 sogne i perioden 1929-1937., og der blev opgravet og udkørt mere end 450.000 m3 på ca. 40 km spor.

Fotogrundlaget er primært fra fotograf H.P. Ringhuus´s 2 fotoalbum fra 1930´erne, som ligger i arkivet på Holbæk Museum.

Fotograf Ringhuus boede i Gislinge tæt på Holbæk."

 

Fin bog, herlige gamle fotos, som vi ellers ikke ser så mange af.  Udkommer (-kom) 16. august 2016.  Pris:  Kr. 159,-

 

Holbækegnens Mergelselskab  --  Hanerup Mergelleje.  Jesper Mann.  Forlag:  www.hrmann.dk  

38 sider, 25x17,5 cm, liggende, med spiralryg.  Rigt illustreret med såvel gamle sort/hvide, som nye farvefotos.

ISBN print:  978-87-996166-4-0 eller  e-bog:  978-87-996166-6-4 .

 

 -

 

 

 

MotorMateriel 4.2   Letbyggede motortog fra Uerdingen / Duewag.

John Poulsen.  160 sider i liggende A4-format, ca. 380 illustrationer, næsten alle i farver. 40 nye HO-tegninger.
Udgivet af banebøger 2016.

Pris Kr. 448,- bestillings nr. 0325  /  ISBN 97887-91434-45-7.


"Den første MM 4 udkom i 1993. Siden da er der sket meget med både Y-togene og MR-togene, der en gang var dominerende på store dele af det danske jernbanenet, mens deres rolle ved de danske baner nu er ved at være udspillet.

Y-togenes tilblivelseshistorie, prøvekørsler i Tyskland, anvendelse ved de danske baner og de talrige varianter og ombygninger behandles grundigt.

På samme måde behandles DSBs MR-tog, baseret på den tyske VT 628. MR-togens udviklingshistorie, de overvejede alternativer, ML/SL projektet og ideer om fællesanskaffelser for DSB og privatbanerne skildres, ligesom togenes anvendelse ved DSB og Arriva.

I forbindelse med forarbejdet til nye privatbanetog vakte Regio-sprinteren (udviklet af DUEWAG) interesse, og typen - der kun blev anskaffet af Nærumbanen - er naturligvis også med i bogen.

Bogen rummer masser af nye illustrationer fortrinsvis i farver samt 40 nye, superdetaljerede HO-tegninger." eller . . . 

 

 


HOLDESTEDERNE  VED  DE  BORNHOLMSKE  JERNBANER.   Bent Boesen,  Bornholms Tidendes Forlag.

A4-format, stående. 172 sider, masser af fotos og sporplaner (ganske vist i sort/hvid, men farvefilm var ikke opfundet, da hovedparten af fotografierne blev optaget).

ISBN 978-87-7799-259-9


Da bogen er temmelig tung er man nødt til at tage omkring 70 kr. ekstra for forsendelsen (forsvarlig indpakning og porto), således, at der opkræves omkring kr. 270,00 pr. sendt bog.

Bogen vil dog også komme i normal handel hos boghandlerne, men de kræver også porto for at sende bogen, og vi ser jo helst, at man støtter Foreningen DBJ, og dermed DBJ Museum, ved at købe bogen direkte hos os.

Man vil kan evt. bestille et eksemplar af bogen ved henvendelse til:

Foreningen DBJ på denne mail:  dbj.dms@gmail.com   eller på:   nipeprivat@hotmail.com

 

 

 


Fra portør til stationsleder.

   


Jernbaneliv VIII:  Fra portør til stationsleder - Ved DSB 1951-1995.  

Arne Rehder.  bane bøger, 128 sider, 17 x 25 cm, som vanligt med masser af fotos, sort/hvid og farve, herunder også fra Arne Rehder´s tid i Glumsø.

'En oprigtig og farverig skildring af det daglige arbejde i stationstjenesten ved DSB. En dagligdag præget af pligtfølelse, værdighed og sindsro.  Man møder forfatterens familie og kolleger, som kunne gøre dagligdagen hyggelig - eller det modsatte.. Bogen er krydret med oplysninger om mange stationer rundt om i hele landet, samt med et væld af billeder.'

ISBN  978-87-91434-43-3.


 -

 

DEN  STORE  BOG  OM TOG

 .. 

DEN  STORE  OM  TOG.

"Der er ikke meget, der slår jernbaner og lokomotiver og togrejser, og de har til alle tiderfacineret med en dragende kraft.

Historien om dem er fuldaf legender - Rocket - det første tog over dem alle; luksusrejsen med Orientekspressen, den ufattelige tur gennem Rusland med Den Transsibiriske Jernbane, arbejdshestene på havnen, krigenes mastodonter, MY´erne gennem det danske landskab.

Her er de så, alle legenderne, de store, de små, de travle, de arbejdsomme.

(...)"

Skrevet af flere forskellige udenlandske forfattere og oversat til dansk.  25 x 30 cm, 320 sider med 10 afsnit / tidsepoker.  Bogen -vel nærmest en billedbog-  har ikke nogen egentlig tekst, men hvert afsnit har sin lille indledningstekst og herefter små og store fotos -næsten alle i farver- og hvert foto med sin lille tekst/faktaboks.

Hertil 12 sider "Teknik" og en 4 siders forklarende "Ordliste".

Nyt Nordisk Forlag.  ISBN 978-87-17-04485-2


 -

 

 

”På sporet af Danmark” -

en anderledes bog om jernbanerne i Danmark før og nu

  

Kristian Pihl Lorentzen. Tange Sø Consult. 242 sider, 25 x 30 (h) cm, rigt illustreret. Vejledende pris: 300 kroner.

ISBN / EAN  9788799404711 / 9788799404711.


"Ved den festlige indvielse af ”Midt- og Vestjysk Jernbanemuseum i Struer” den 9. oktober i 2015 var en af talerne Kristian Pihl Lorentzen, MF og trafikpolitisk ordfører for Venstre, der sin tale fortalte om, hvordan han som dreng i Bjerringbro stod på stationen og beundrede de store MY-lokomotiver og de gamle damplokomotiver. En Märklin-modeljernbane øgede interessen, der har givet ham forståelse for, hvad jernbanerne har betydet for Danmark.

I en uge i sommeren 2012 gennemkørte Kristian Pihl Lorentzen samtlige jernbanestrækninger i kongeriget sammen med ordførerkollegaen Kim Christiansen, Dansk Folkeparti. De 2.000 km på skinnerne i Danmark er nu beskrevet i bogen ”På sporet af Danmark”, der udkom i 2014.

I 10 rigt illustrerede kapitler behandles emner fra ”Jernbanens betydning for mobiliteten” over ”Respekt for fortidens jernbane” til ”Fremtidens jernbane”, og - uden at være skrevet som et partipolitisk indlæg - slutter bogen med ”15 pejlemærker for fremtidens jernbane”.

Bogen kommer omkring både normal- og smalsporede jernbaner, statslige som private – ja selv veteranbaner, jernbanemuseer, jernbaneklubber og hobby-jernbaner i alle målestoksforhold er med i denne bog, der er skrevet af interesse for jernbanerne og ikke giver sig ud for at være en bog, skrevet af en jernbanespecialist.

Med sine mange illustrationer og en grundig beskrivelse af jernbanernes mange muligheder – både i fortid, nutid og fremtid – er der meget at hente for alle, der lige som forfatteren ”er bidt” af tog !"

OHK

 

 -

 

 

 

. . . og nu til noget helt andet: 

 

Oktober 2015.

 . 

 

"SIGNALER  OG  SIKKERHEDSSYSTEMER", Benny Mølgaard Nielsen under medvirken af Niels Erik Jensen.

25 x 23 cm, 120 nummererede sider med ca. 300 illustrationer, herlige gamle og nye fotos, sort/hvid og farve samt illustrerende tegninger.  

"I de kommende år forsvinder de ydre, synlige signaler på de fleste af de danske jernbaner, og ny teknik tager over. Her skildres den historiske udvikling af alt det, der skulle til, for at togene kunne køre sikkert, såvel ved statsbanerne som ved privatbanerne. Reglerne, signalerne og sikringsanlæggene beskrives, så enhver med interesse for jernbanen kan læse med."

 

Forlag:  bane bøger.  ISBN 978-87-91434-42-6.     Pris Kr. 299,-    bestillings nr. 0322

 

 -


September 2015.

"Der kommer altid en sporvogn"

 Af Flemming Søeborg.

 

25x28 cm, 300 nummererede sider med massevis af herlige gamle og nye fotos, sort/hvid og farve.  46 afsnit med forskelligt indhold, historisk som teknisk, men ikke for teknisk.

 

"Der kommer altid en sporvogn tager læseren med tilbage til dengang, hvor sporvognene var det naturlige trans-portmiddel hver dag for tusinder af mennesker i de tre danske byer. Det var populære vogne, hvor ung og gammel, rig og fattig mødte hinanden, hvad enten turen gik til og fra arbejde eller til skov og strand, dag og nat, året rundt. Sporvognene prægede byerne og udgjorde rygraden i passager-transporten, indtil privatbilismen kvalte dem. 

 

Medrivende fortalt og rigt illustreret med hundredvis af fotos og tegninger."

 

Gyldendals Forlag.   ISBN: 978-87-02-18020-6.

 

 

 -

 

November 2014.

 

"Danske træfærger

 . . . . . . . . . . . . . - som vi så dem"

NÆSSUND  mellem  -nærmeste byer-  Hurup Thy og Karby (Mors).


 - - - 

Læs mere på:   http://www.xn--trfrger-nxab.dk/ 

 

Danske træfærger - som vi så dem.   Anders Riis, forlaget Omtanke.  A4-liggende, 128 sider med -næsten- kun masser af pragtfulde farvefotos.   ISBN 987-87997785-0-8.

 

- o -

 

Svendborg-Nyborg Banen   --   1897-1964.

Blandt alle danske jernbaner indtager Svendborg-Nyborg banen
en særstilling. Den var i en periode fra åbningen i 1897 drevet af
jernbaneselskabet selv, lige- som de fleste andre privatbaner,
dernæst forpagtet af et andet privatbaneselskab i 47 år og så de
sidste 15 år inden nedlæggelsen i 1964 af DSB.

 

Lars Viinholt-Nielsen  banebøger 2014. 
168 sider, ca. 275 ill. 

Bogklubpris kr. 223 + porto.
Normalpris kr. 298,-
Bestillingsnummer 0320B   / 

ISBN-13:9788791434402

 

 - o -

 

Der kommer tog.

Tag med på en spændende tur til de danske jernbaners guldalder.


"Der kommer tog" tager dig med tilbage til dengang, jernbanerne var rygraden i samfundet og det lokale omdrejningspunkt i hver en købstad og stationsby. Til dengang et tog var et tog, og en mand vidste at betjene sin maskine.

Det er en nostalgisk rejse gennem de danske jernbaners historie - fyldt med damplokomotiver, ledvogtere, lyntog, brobyggerier, ventesale, værksteder, godstog, pakhuse og stationsbygninger. Alt sammen medrivende fortalt og rigt illustreret med flotte fotos fra gamle dage.

Flemming Søeborg.    Gyldendal,  2014.     270 sider.

ISBN:  978-87-02-15221-0 .    Pris:  Kr. 349,95.

 

 

 

 

- o -


November 2013.

 

motor materiel 8

Af John Poulsen, 128 sider liggende A4, 
Stift bind. Ca. 300 ill, mange i farve,
ca. 25 H0-tegninger.

ISBN 97887-91434-37-2

Vejledende pris 395,- kr.

 

I løbet af 1950’erne begyndte danske baner så småt at indkøbe motormateriel fra tyske fabrikker.

Her behandles motormateriellet fra MaK, Jung, Henschel og MAN. MaK-fabrikken i Kiel kom til at levere en række diesel-hydrauliske lokomotiver – samt et par ret specielle motorvogne – til privatbanerne, og langt senere MK-rangerlokomotiverne til DSB.  --  Der fortælles også om MK’ernes mislykkede, belgiske forgænger litra MJ.

I 1960erne anskaffede også DSB tyskbygget motormateriel i form af MA-lyntogene fra MAN, mens Henschel i 1950’erne leverede DSBs første dieselhydrauliske rangerlokomotiver litra MH og i 1977 tre nye diesellokomotiver til privatbanerne.  

 

 

 

September 2013.

 

     Kampen om Himmerlandsbanerne.

 

 . . . . Mogens  Duus

 . . . . bane bøger

 . . . . 290 sider, utallige illustrationer i sort/hvid og farve.

 . . . . ISBN  978-87-91434-38-9

 

Forlagets egen præsentation:

 

 

 

September 2012.

    

   Forlagets egen præsentation: -->

Danske Personvogne.

Jens Bruun-Petersen & Ulrik Tarp Jensen - bane bøger

264 sider, utallige illustrationer i sort/hvid og farve.

ISBN  978-87-91434-34-1

 

 

 

 

December 2011.

Togfløjten.  Medlemsbald for Støtteforening KLK.   56 A4-sider med diverse artikler:

Besøg i Lunderskov,

Begynd elektrificering nu,

Signalforbikørsel gav totalt IC4-stop,

På tur med æ´ å.  En tur med Y-tog på VNJ.

På udflugt med HBS - del 2.

Usædvanlige transporter (på TKVJ).

Velkommen til forsiden.  En 19 siders gennemgangg af SKRJ.

Den sidste store stationsmassakre.

Den atypiske station, ...og mange andre små og store omtaler / artikler.

 

 

 

November 2011.

"Øboer" / Langelandsbanen 

Jernbanehistorier et spændende emne, og i denne artikel gennemgår forfatteren, der har en stærk personlig tilknytning til Langelandsbanen, hele virksomhedens historie: Både projekteringen, åbningen, den daglige drift og endelig truslen fra broen – der jo måtte føre til banens lukning – beskrives med stor sans for detaljerne. Også de tragiske hændelser, der fandt sted på banen, får læserne indblik i.

Således skriver Rudkøbing Byhistoriske Arkiv i indledningen til en artikel i det netop udkomne årsskrift "Øboer - 2011". Artiklen er skrevet af Gert Larsen. 16 sider / A5, 11 sort/hvide illustrationer.

ISBN  87-989856-9-8 . 

Endvidere artikler om: "Langø og dæmningen", "Kollektiverne på Langeland i 1970erne", "Lille Snøde vandværk", "Fra stolthed til skrot - Bagenkop/Kiel rutens storhed og fald", "Den rare heks", "For at afhjælpe den åndelige armod - foreningen for plejebørn af 1867", "Hvem var Orla Lehmann Hensen ?", "Hou fyr", "Så vi nu sige hverandre farvel".

.

.

September 2011.

.

.

Langelandsbanen

 

Danmarks smukkeste Jernbane

1911 - 1962.

.

Af Ulla Arndt Madsen. 24 x 19 cm, liggende. 240 sider. Intet ISBN-nr. ses.

Bogen er skrevet af en datter til en af de ansatte motorførere og omhandler især livet på og langs banen, og må vel nok erkendes -for en jernbaneentusiast- mest at have lokal interesse. Bogen indeholder mange både ukendte og kendte fotos/illustrationer (hvoraf en stor del er af "evp-frembringelse", så dem skal jeg vel vare mig for at rose for meget).

.

Pris: Kr. 300,- hos HC Bøger og papir, Østergade 33, 5900 Rudkøbing.

Tlf. 62511575 - Fax 62512570 - hc@bogpost.dk

.

- - -

.

.

 

LANGS MINDERNES SPOR

Jernbanememoirer 1 - Jernbaneerindringer fra Lolland og Falster 1942 - 2006.

 

Af Anders Madsen - skinne bøger. Format A4, 240 sider. ISBN 978-87-983192-3-8

.

"En jernbanebog fyldt med erindringer og levende skildringer fra livet på de tidligere og og nuværende jernbaner på Lolland og Falster. --- Bogen er baseret på autentiske samtaler med en lang række tidligere jernbanefolk fra egnens stats- og privatbaner. De berettet alle med deres egne ord spændende og livligt om små og store dagligdagshændelser fra deres lange arbejdsliv indenfor jernbanerne."

.

.

.

Maj 2011.

.

.

Med tog over Vejlerne -- Thisted - Fjerritslev Jernbane 1904-1969"

Af Asger Christiansen. bane bøger, 2011. ISBN 978-87-91434-30-3.

.

"Thisted-Fjerritslev Jernbane blev kun bygget i kraft af en ekstraordinær stor statsstøtte. Den tyndt befolkede egn, præget af fattigdom og sandflugt samt en stor udvandring, formåede ikke selv at finansiere banen.

Den 54 km lange bane åbnede i 1904, og den viste sig hurtigt at værekulturbærer, og flere byer langs strækningen skylder banen deres opståen."

 

 

.

.


*) Det bør/skal måske lige bemærkes, at bøgerne ikke er landet på skrivebordet til anmeldelse, men efter en eller anden medvirken i indholdet.

 

.

.

- o 0 o -

.

.

.

.


Forrige side: Danske småøer.
Næste side: I øvrigt mener jeg . . .