M/F Hvalpsund II  -  i model.

 

Mine tre (nu fire) "corona-færger":  M/F VENØSUND II (øverst), NÆSSUND, HANNÆS og den nytilkomne HVALPSUND (2) (nederst).

"Corona-tiden" er blevet forlænget, så det er rækken af færger derfor også.

De tre førster færger er bygget "på samlebånd", lidt på den ene, lidt på den anden / de andre. Lidt på den anden/de andre og lidt på den ene.   Der skulle således ikke være tale om een færge, der er den første (forsøgseksemplar), men tre færger, der er "rimelig ens" byggede, med de forskelle, der nu engang er på tre (forskellige) færger.   Her er det så "kun" et spørgsmål om at udvælge de bedste resultater fra de tre første færger, og kombinere disse resultater på den -formentlig- sidste færge.

Noget andet er så, at det ikke er nemt at finde tegningsmateriale (helt anderledes end omring jernbanemateriel).  Her er det ofte "tilfældige" billeder fra forskellige tidspunkter, der skal kombineres med billeder og sandsynligheder fra andre tilsvarende færger fra samme værft, "Søren Larsen & Sønners Skibsværft, Nykøbing Mors".

 

 -

 

Modelbygningen.

Først følges modellens tilblivelse  --  bygget som den er af alskens genbrugsmaterialer  --  derefter, som andet afsnit  -under byggebeskrivelsen- de fotos jeg selv nåede at få optaget af færgen i dens sidste dage i ordinær drift.  

 

Skibssiderne under opbygning (kageæske-karton med løvsavs-gennemsavede, nymodens, kafferørepinde som spander og tømmer i siderne.

 

Som tidligere nævnt:  Mine -nu- fire små "Corona-færger"  --  er ikke benævnt således, fordi de eller jeg har sygdommen, men fordi de er blevet / bliver bygget -stort set- i løbet af nedlukningsperioden og efterfølgende 2. bølge.

Skibssiderne er nu ved at tage form og det indre trænger sig på.

Færgens ene sidelæ, --ikke stort, men hvad, --det er befordringstiden jo heller ikke.

 

 

Det andet sidelæ   ---^                                                                                                   Interiør. 

 

"Teak-beklædningen" til kahytter og "småskabe" (lidt af en kageæske og teak-farvet træbeskyttelse).

Skibssiderne (de høje midter-dele) med de to lave rælinger på hver side, er lavet af to stykker karton i hver side.  De lave rælinger bliver stærkere derved, og de høje midterdele giver derved mulighed for, at "vinduesglassene" i koøjerne, kan sættes ned mellem de to karton-sider og sidde godt dér.

I baggrunden:  Teak-beklædte "skabe" til diverse redskaber.  Derimidten:  To rødmalede "kosteskabe".  I begge tilfælde er "grundmaterialerne" et par raketpinde af forskellige dimensioner.   Endnu er der ikke lavet "døre" / "skabslåger", og de er ikke tilpasset i højden.    ^---v

Også her:   I baggrunden:  Begyndelsen til kahytter, trappenedgang til "maskinen" og toilet.

 

Som tidligere nævnt:  Mine -nu- fire små "Corona-færger"  --  er ikke benævnt således, fordi de eller jeg har sygdommen, men fordi de er blevet / bliver bygget -stort set- i løbet af nedlukningsperioden og efterfølgende 2. bølge.

Skibssiderne, udvendig, er nu ved at tage form og det indre trænger sig på.

1:87-model af færgen M/F HVALPSUND.

 

Lige -til højre for- nedenfor trappen til/fra broen og styrehuset, hang en lille rebstige til brug for ombordstigning i redningsmæssig øjemed.   ^---v

(Materialer: The-posesnor og lidt enkeltlagsfiér fra en smøreost-emballage.)

 

 

Flere steder -på den virkelige færge- er der lagt dørkplader /    som forstærkning af underlaget eller evt. for at undgå udskridning i tilfælde af glat vejr.

I "de gode gamle dage" var et herligt materiale hertil, det beskyttelsesfolie, der sad på cykellapper, for at hindre udtørring af klæbemidlet. 

Desværre:  Den slags ser man aldrig mere, så der må findes noget andet:  Hals-etiketter fra enkelte ølflasker  --  her Wibroe porter.  Når de bliver "glattet" lidt kan de såmænd godt bruges  --  i mangel af bedre.

Ovenfor viste ølflaske-folie benyttet som dørkplader over maskinrummet.

Normalt er den kun een plade -stort set- midt over maskinrummet, men på HVALPSUND var der tre, anbragt i "H"-facon.  Her var pladerne også rødmalede, passende afslidt af de mange køretøjers dæk.

 

Vogndækket, "indvendig".  Styrbord side   ^---v

 

 

Vogndækket, "indvendig".  Bagbord side   ^---vv

 

 

Desværre var der ikke meget lys ved dagens udendørs optagelser, og (dybde-)skarpheden blev derefter.   Så kan man evt. prøve med med det elektriske lys over arbejdsbordet.  Bedre ???

"Kahyt-siden", styrbord side (i baggrunden).  Bemærk de 11 små brune firkanter lige under kanten af mellemdækket -- bjælkeenderne af bjælkerne der bærer dækket og broen m. styrehuset.   Disse bjælker sidder (i virkeligheden) direkte på 11 høje spanter, der bærer den høje del af skibssiden.

Bemærk også, hvordan disse bjælkeender -især i venstre side af billedet- ikke har samme indbyrdes afstand.  Irriterende for en modelbygger ! ! !   Hvorfor ?

Når man betragter virkelighedens færge (som billedet) ser dette helt rigtigt ud -- sådan er det bare  --  den skinbarlige virkelighed, men . . .    Hvis man som modelbygger bygger sin model således, vil den / de som betragter modellen -ganske naturligt- sige til sig selv: "Den er han godtnok ikke sluppet så heldigt fra  --  der er vist lige "smuttet" et par mål her" ! ! !

Irriterende.

 

 

"Status"  18. december 2020.

 

Diverse "småting" trænger sig på.

1:87-model af M/F HVALPSUND.   --   18. december 2020.   ^---vv

"Småtingene" syner ikke af meget  --  men de tager utrolig lang tid at fremstille / påsætte.

Endnu er der en del, der skal tilføjes og / eller rettes op  --  mange små, spinkle "dimser" og en enkelt uovervejet bevægelse  --  forfra igen !

 

". . . når man ser det hele sådan lidt fra oven".   --   18. december 2020. 

Der mangler endnu meget, bl. a. et styrehus og noget patina, men mon ikke det nås  --  også inden coronaens uddøen :-(

 

 

 -

 

 

Overgangen mellem Færge og husbåd.  

 

Stege Værft   --   2016.

M/F HVALPSUND, Stege Værft.  2016.    ^---v

Foto:  Tommy Nilsson /  

Jernbanehistorisk Forum    --   https://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=30387

M/F HVALPSUND, Stege Værft.  2016.       Foto:  Tommy Nilsson /  

 

Hvert 10-ende år skal disse husbåde have en sådan "undervognsbehandling" og kontrol --- for en sikkerheds skyld.

 

 

 

 -

 

 

Fotografier af virkelighedens færge.

 

 

Styrehuset, broen, redningsflåder og div. ventilatorer.

M/F HVALPSUND.   --   4. september 2003.   ^---vv

 ^---  Den "åbne side" = bagbord.  /  Styrbord  ---^

M/F HVALPSUND.   --   4. september 2003. 

 

Den "åbne side"  --  Den "lukkede side" ! ! ! ???

For en landkrabbe som mig, kan det vist være vanskeligt at se, hvad der er for og bag, men . . . 

Jeg har ladet mig fortælle, at når disse færger sejler, er stævnen forrest i sejlretningen = "For" og den anden ende dermed = "Agter", men når de ligger stille, skal der også være angivet en "For" og "Agter" (og deraf følger også en "Styrbord" og "Bagbord". 

 

Modelbyggere:   NBNBNBNB:

KUN til illustration af M/F  STENØRE:

Bemærk angivelserne   ^------ "AGTER"  og  "FOR" ------^ ved nederste plantegning.

M/F STENØRE.   --    4. september 2003. 

 

Den eneste tegning med angivelser af dette, jeg indtil videre har set, er ovenstående "Brand- og redningsplan" for færgen M/F STENØRE.  Heraf ses, at STENØRE har de lukkede kahytter i styrbord side, og den åbne side til bagbord.

 

Dette må jeg forvente at være gældende for alle disse nordjyske færger, men gælder vel generelt.  

 

Hvis andre ved bedre, er jeg modtagelig for korrektioner.

 

 

 

Styrbord / kahytsiden / den "lukkede side"   ---vv:

 

 

  

 

 

 

"Indvendige" fotos  --  den "lukkede" side med diverse lukkede rum/"kahytter".

M/F Hvalpsund.   --   4. september 2003.   ^---vv

 

 

 

 

 

Modelbyggere:

Bemærk færgen HVALPSUND´s ikke så stejle afrundinger af den hvide overdel af skibssidens midterdel, i modsætning til de fleste af de øvrige færgers stejle overgange.   Næsten lige så bred nederst, som den er høj.

 

 

M/F Hvalpsund.  Den "lukkede side" afsluttende med redningskransen.   --   4. september 2003. 

 

Ankommer til og afsejler fra Sundsøre og Hvalpsund.

Sundsøre.   --   4. september 2003.   

M/F  HVALPSUND.   --   4. september 2003.   --   Lige til modeljernbanen.

 

 

M/F HVALPSUND  ankommer til Sundsøre.   --   4. september 2003.   ^---vv

 

 . . . afsejler fra Sundsøre.   --   4. september 2003.

 

M/F  HVALPSUND  er nu ombygget til en utrolig flot husbåd og ligger i Københavns havn.

 

 

 

 

Bagbord / den "åbne side" / "skabs-siden":

 

  

M/F HVALPSUND.   --   4. september 2003. 

 

Lige til modeljernbanen.  

 

 

 

"Indvendige" fotos  --  den "abne" side med diverse skabe for redskaber m.v. / afdækninger af ventilationsrør og lign.  Her kan ophænges slanger rengøring /spuling af dæk m.v.  Af og til ses små bænke opsat - alt efter den øjeblikkelige plads (der ofte varierer i årenas løb, alt efter tidens behov.

M/F Hvalpsund.   --   4. september 2003.   ^---vv

 

 

                                                Bemærk den påskruede stige på "skabssiden"  ---^  Den er anderledes i forhold til

                                                                                                                                                                 de andre færger.

 

M/F Hvalpsund.   --   4. september 2003.

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

 

 

 

"Bunden er nået" 

 

Stege Værft   --   2016.

M/F HVALPSUND, Stege Værft.  2016.    ^---v

Foto:  Tommy Nilsson /  

Jernbanehistorisk Forum    --   https://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=30387

M/F HVALPSUND, Stege Værft.  2016.       Foto:  Tommy Nilsson /  

 

 

 

"Dagligdagen"  --  Ankommer til og afsejler fra Sundsøre og Hvalpsund.

M/F HVALPSUND         4. september 2003.   ^---vv

Sundsøre.   --   4. september 2003.  

 

Sundsøre.

 

På vej mod Sundsøre.

 

M/F HVALPSUND  (2)  afsejler fra Hvalpsund.   --   4. september 2003.   ^---vv

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 


19. december 2020.

Mine tre (nu fire) små "corona-færger". 

M/F  HVALPSUND (2)

Diverse "småting" trænger sig på.

1:87-model af M/F HVALPSUND.   --   18. december 2020.   ^---vv

"Småtingene" syner ikke af meget  --  men de tager utrolig lang tid at fremstille / påsætte.

Endnu er der en del, der skal tilføjes og / eller rettes op  --  mange små, spinkle "dimser" og en enkelt uovervejet bevægelse  --  forfra igen !

 

1:87-model af M/F HVALPSUND  --   ". . . når man ser det hele sådan lidt fra oven".   --   18. december 2020. 

Der mangler endnu meget, bl. a. et styrehus og noget patina, men mon ikke det nås  --  også inden coronaens uddøen :-(