Transformatorstationer (-tårne).


Med hensyn til rækkefølgen af tårnene / stationerne:  Det kan gøres på flere måder, f. eks. efter type, efter landsdel / forsyningsselskab, alfabetisk efter beliggenhed eller efter foto-optagelsestidspunkt.

Foreløbig tror jeg, at jeg vælger at gå ud fra beliggenheden / landsdelen, der i høj grad også vil tilgodese typeinddelingen.

 

Tårnene / stationerne vil blive lagt på løbende, efterhånden som de bliver scannet / bearbejdet.  Derved kommer de allerede klargjorte ikke til at "ligge" i venteposition" indtil det sidste tårn måske er klar om fem år.Transformatorstationer / -tårne.

Alle blandt de lidt ældre generationer kender dem, de stod overalt, frit på landet, i landsbyerne, i stationsbyerne, i provinsbyerne -store og små- ja, selv i hovedstadens forstadsområder. Murede, støbte i beton, sammensatte af betonelementer eller udført i stålplader: Transformatortårnene. På det modelbaneanlæg, hvor de ikke er repræsenteret, er der ofte heller ingen, der savner dem, –eller i det mindste var der ofte ingen der gjorde det. Er tårnene der til gengæld, bemærker man dem straks: ”Kan du huske dengang”.

 - - -

Transformatortårnene dukkede op med indførelsen af elektriciteten rundt om i landet i 1920´erne. Ikke alle var imidlertid lige glade for dem. Naturfredningsforeningerne rasede:

Gamle transformatorstationer.   ^---v

 

F. eks. skrev Dansk Naturfredningsforening i 1925/26:  ”(…) Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? …….”

(Se evt. nedenfor under  NESA nr 223,  Farum Grusgrav.)

 

Dansk Naturfredningsforenings årsskrift, 1924-25.  --->

 

Udviklingen,
lod sig dog ikke standse, og senere blev de vel nærmest et led -ofte et kært led- i det almindelige landskab, med deres meget forskelligartede -ofte meget lokalprægede- arkitektur og udseende. Nu er de imidlertid snart historie. Det ene tårn efter det andet falder, som ofre for de nye tider. Ikke altid sker det, fordi de ikke længere er nødvendige, men elkablerne bliver nu ofte lagt i jorden, hvorefter der ikke længere er behov for tårne. Hertil kommer, at vedligeholdelsesudgifterne bliver for store, og de erstattes nu af små ”fikse kasser”, ofte ikke større end en stor kummefryser.

 

Om der en dag bliver behov for at fremstille disse moderne ”kasser” til modelbanebrug, kan jeg ikke svare på nu, men hvorfor ikke ???? Det må næste generation tage sig af. På den hertil knyttede billedside vil jeg forsøge at illustrere dem, med nogle af de billeder jeg tog af dem, inden de helt forsvandt. Ligeledes vises et par billeder af mine hjemmebyggede tårne beregnet til modelbanebrug. 

 - - - - -

Nedenfor skal vises nogle eksempler på transformatortårne fra landets forskellige egne. Skønt formålet og "hovedudseendet" var det samme, var der dog store forskelle i udseendet på de enkelte landsdeles transformatortårne. 

 

- o 0 o -

 

Forkortelser for el-selskaber:

(Rækkefølge - stort set, som stationerne/tårnene vises nedenfor.)

 

NESA = Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab, Hellerup.

HE. = Helsingør Elforsyning.

SEAS = Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab, Haslev.

NVE = Nordvestsjællands Elforsyning A.m.b.A., Svinninge.

EFFO = Elselskabet EFFO, Frederiksværk.

LEF = Langelands Elforsyning, Rudkøbing. 

Effla = Elforsyningsselskabet for fynske landdistrikter, Odense.

NEF = Nordøstfyns Elforsyning, Kerteminde.

EASV = Elforsynings-Andels Sønderjyllands Vestkyst, Skærbæk.

EE = Esbjerg Elektricitetsværk, Esbjerg.

MSE = Midtsønderjyllands Elforsyning, Agerskov.

MES = Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab, Brande.

VOS = Vejle Oplands Strømforsyning.

HOH = Hovedgaard og Omegns Højspændingsanlæg An/S, Hovedgaard.

BHHH = Bjerge Hatting Herreders Højspændingsanlæg, Horsens.

EGO = Elektricitetsselskabet Gudenåens Opland, (Randers ?).

ELRO = Elforsyningen for Randers Opland, Hornbæk, Randers.

ESV = Elforsyningen Sydvensyssel.

TH = Thy Højspændingsværk. 

HE = Herningegnens Elforsyning.

HEF = Himmerlands Elforsyning.

MEF = Midtjysk Elforsyning, Silkeborg

RAH = Ringskøbing Amts Højspændingsanlæg

SAEF = Sydvestjyllands Andels El-forsyning, Varde.

---  = Thy Højspændingsværk, Aktieselskab, Bedsted.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sjælland

 

Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab  --  NESA

 

NESA-transformatortårn fra Holte-omrdet.

Den første illustration viser en stregtegning af en udgave af transformatortårne, der var meget almindelige i kommunerne nord for København, dvs. Gentofte, Lyngby-Tårbæk m.v. Den her viste illustration er desvæære en ”rimelig” dårlig gengivelse af en ellers god tegning, men det er desværre aldrig lykkedes mig at finde er fotografi af typen. Fra min tid som ulveunge/spejder husker jeg dem tydeligt. De stod vist flere steder i det nævnte område, og er jo en noget flottere udgave af det nedenfor viste Ballerup-tårn. Henvendelser til NESA -der i øvrigt har været meget positive- gav desværre intet resultat, og på de steder, hvorfra jeg husker dem, er de for længst væk.

 

  NESA´s årsberetning og kalender 1976.

 

ER  DER  EVT.   EN  /  NOGLE,  DER  KAN  HJÆLPE  MED  FOTOGRAFI  / TEGNING  AF  DENNE  "FINE"  NORDSJÆLLANDSKE  /  NESA-TYPE ??? 

Typen var -som nævnt ovenfor- fortrinsvis at finde i de mere velstillede nordsjællandske kommuner umiddel-
bart nord for København.

Der MÅ findes tegninger / fotos af dem, da jeg har set tårn-typen tegnet som "vignet-tegninger" udført i nyere tid (1976), men længe efter deres forsvinden fra gadebilledet. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -^

 

 

NESA-trsfst. nr. 33  Grundtvigs Højskole.    --   2014.

Dette og et par andre typer tårne var af en type -der var lidt finere i udseendet end de "almindelige" NESA-tårne- var "rimelig almindelig" i områderne nord for København, -- Hellerup, Gentofte, Klampenborg, Lyngby, Holte osv.

NESA blev i 1980-erne tid forespurgt, men desværre med et flot, men på dette punkt, negativt resultat. Der må imidlertid findes fotos / tegninger (måske også i NESA´s egne arkiver ???), da tegneren jo må have haft et forlæg, da han tegnede denne tegning omkring 1977.

Som svar på min ovennævnte "Forum-efterlysning", kom der dog et svar fra Henrik Thomsen, Holte:

"Der står en tranformer umiddelbart nord for Frilandsmuseet. Den ses let på Google maps. Den er godt nok ikke helt mage til den på tegningen, men kan da være et besøg værd. Husk rosensaks og rive til at fjerne bevoksningen. 
Det er iøvrigt tårn nr. 33."

 

Desværre -krisen kradser- og byggeriet, på Øresundsvej station bagved, der var gået i stå, forblev i stå, og jeg kom ikke til Virum ved vintertide.  Nu er byggeriet imidlertid i gang igen, og jeg kommer der jævnligt -som det kan ses på min hj.side ?således også forleden.

Til min store ærgrelse: Slyngplanten er stedsegrøn, og dermed var jeg lige vidt.

Nu bringer jeg imidlertid mine fotos alligevel, --det kan jo vare flere år, førend transformatoren bliver studset.

 

NESA transformatorstation nr.  33.  Grundtvigs Højskole.  Virum.   --   27. januar 2015.

 

 - - - 

 - - - 

  

Trsfst. NESA nr. 33.  Grundtvigs Højskole.  Virum.   --   27. januar 2015.

Desværre havde jeg ikke mulighed for at måle den op forleden, men kan da oplyse, at den er 4 meter +/- et par cm, på hver led.  Da man alligevel ikke kan se de ca. 75-80 % af bygningen for bevoksning, er opmåling måske ikke så meget værd alligevel.

På den anden side: Underste del -tegnet efter murstensmål- og dækket med bevoksning øverst, --- så er den da:

Lige til modeljernbanen.

PS:  Fotos / tegning af ovennævnte "fine" type er stadig meget velkomne.  De må findes, når tegneren kunne tegne viste flotte tegning.

Tak til Henrik Thomsen for tip´et.

 

 -

 

NESA Transformatorstation nr. 352, Callisensvej, Hellerup.   --   2016.

NESA nr. 352 er beliggende på det nord/vestlige hjørne af Callisensvej / Svanemøllevej.

 

NESA-trsfst. 352,  Callisensvej,  Hellerup.   --   2. maj 2016.   ^---vv

 

12798-IMG_0124.NESA-trsfst. 352.Callisensvej.Hellerup.2.5.2016.JPG (800×533)

NESA-trsfst. 352.     "Slottet" i baggrunden hører dog ikke med til transformatorstationen.

 

12799-IMG_0126.NESA-trsfst. 352.Callisensvej.Hellerup.2.5.2016.JPG (383×575)  

.

 

    

NESA-trsfst. 352, øst-facaden.  Callisensvej,  Hellerup.    <--- 2. maj  og  6. juni  2016 ---^

 

 - - -     6. juni  2016

 

 . . . nord/øst-facaden . . .    6. juni  2016

 

 . . . og nordfacaden.   --   6. juni  2016


13077-NESA trsfst. 352.Callisensvej, Hellerup,.jpg (885×734)

NESA trsfst. nr. 352, Callisensvej, Hellerup.     Tegn: EVP.

Et par bemærkninger til tegningen:  Som det ses: Røde mur- og tagsten.  Gråsort sokkel.  Gråmalet ståldør, med ventilationsrist foroven og forneden.  

I rosetten øverst i øst-gavlen, er der et kvadratisk vindue.  Tilsvarende roset i vest-gavlen er fuldt udmuret. Den øverste del af denne gavl er -synligt- sat om efterfølgende.  Mon ikke de to forhold hænger sammen. Nederst til højre på -i dette tilfælde- vestgavlen, findes ofte en lille sikkerhedslem ind til "hovedafbryderen", men lemmen var umulig at se -og komme til- idet der direkte op ad transformatorbygningen er bygget en ca. 2 m høj (kan nu kun ses indefra, men jeg har desværre ikke nøgle).   Tårnets nord-facade synes at være "ren" mur, -det man kan se).

Se også denne side (længere nede):  8. maj 2016.

 

Det er da:  Lige til modeljernbanen.

 

. . . og så afsted til station "Enghave" / "Carlsberg" ("Station HOF" -også kaldet).

 

 - 

 

Trsf. nr. 47,   Dyrehavsbakken,  Klampenborg.   --   2015 og 2019.

  
NESA nr. 47.  Dyrehavsbakken Transformatorstation   --   12. august 2015.  Foto: Michael Deichmann.
 
 

Trsf. nr. 47,   Dyrehavsbakken,  Klampenborg.   --   2019.

NESA-transformatorstation nr. 47.  Dyrehavsbakken,  Klampenborg.   --   12. juni 2019.   ^---vv

 

 

 

     

NESA-transformatorstation nr. 47.  Bakken,  Klampenborg.   --   12. juni 2019.

 

Dyrehavsbakken,  Klampenborg.   --   2019.

o =  NESA trsfst. nr. 46,  Rutschebanen.   -------^

o =  NESA  trsfst. nr. 47, Dyrehavsbakken.  -----v

 

Transformatorstationen er allerede vist på "trsfst-siden"  med to fotos fotograferet af Michael Deichmann:

http://evp.dk/index.php?page=transformatorstationer--tarne    lidt nede på siden.

Tak til Michael Deichmann.NESA / DONG  nr. 92, "RUTCHEBANEN",  Bakken, Klampenborg.

Det kan være de mest uventede steder, man pludselig "falder over" et transformatortårn.   ^---vv

 

 - - -

Desværre er "stationen / tårnet" skjult bag plankeværket foran, rutschebanen til venstre og boder / pavilloner til højre og bagved.  Til gengæld er det så meget nemmere for modelbyggerne - plankeværket er næsten det vigtigste her.

  

NESA / DONG  nr 92.   Rutschebanen, Bakken.   --   7. august  2014. 

 

 

 - o - 

 

 

Ballerups gamle, forlængst nedrevne transformatortårn.

Ballerup transformatorstation.

Ballerup´s gadekær er tildækket og bebygget forlængst, men et moderne cirkelrundt bassin (soppebassin) har taget over. Lige ved siden af lå -indtil 1980- Ballerup´s transformatortårn, NESA nr. 147.

Juli 1980.

 

NESA nr. 147,   Ballerup.

 

. . . Maleri af Ballerup-maleren Ole Søndergaard. . . .

(Maleriet tilhører nu Ballerup Kommune.) 

 

 

 

---------

 

Transformatorstation /-tårn  NESA 223,  Farum Grusgrav.

På landevejen mellem Farum og Lynge (Slangerup), ved krydset med vejen til/fra Værløse / og Vassingerød ligger (lå) den store Farum Grusgrav eller Nymølle Grusgrav, den som senere blev til den første, store Drive-in-bio.

På kanten af det enorme (gamle) hul, omend på den anden side af Værløse / Vassingerød-vejen lå denne lille transformator-station, NESA nr. 223 - Farum Grusgrav.

 

NESA transformatorstation nr.  223.  Farum grusgrav.  --  26. december 1987.   ^---vv

 

Den er da bare herlig. 

 

Igen må jeg drage Danmarks Naturfredningsforenings gamle  udsagn frem: 

”(…) Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? (...)” .  

 

Om nogen, må denne "station" / dette tårn da passe på udsagnet.

 

Der er glamhuller for klokkerne, der er en stor bred indgangsdør, "Norddør", der er vindue i "Skibet", og minsandten om der ikke er en lille hemmelig "præstedør" i Skibets gavl, hvor han (præsten) kan snige sig uset ind, hvis gudstjenesten allerede er begyndt.  Tårnuret synes at være nedtaget, men hvad -- "kirken" synger jo også på sidste vers.

I baggrunden anes "præstegården".

 

Efter julemiddagene bød 2. juledag på en mulighed for at køre en tur til Farum i min lille Mascot -- et held, for "tårnet" blev -desværre - revet ned kort tid efter.

Man kan ikke bevare alt, indrømmet, men der var nu noget særligt over dette lille "tårn".

 

 

 

 

Den lille indtegnede "mål-streg" burde vise målet:    l---------- 100 mm ----------l

 

"Lige til modeljernbanen"

Faktisk burde der være sådanne transformatortårne på næsten ethvert model-anlæg.

 

 

 

Hvis man ser på NESA´s kort over 10 kv><380/220 v. transformatorstationer (1952), så er der nok at tage af.  Så mange bliver det dog ikke til her på siden, ---men lad os se ! ! !

 

 

Kortet tv: 

På området med Farum Teglværk, Farum Kalkværk og Farum Grus- og Stenværk fandtes tre transformatorstationer [markeret i den røde firkant]:
Øverst tv:   Farum Teglværk.
I midten:  Den her aktuelle: NESA nr. 223, Farum Grusgrav.
Th:  Transformatorstation i bunden af graven for Farum Grusgrav.

 

Kortet th (i farver): 

Papiromslag til NESA´s jubilæumsskrift 1952.  Her som alle andre steder når/hvis man skal bruge og vise noget på et kort:  Det aktuelle sted på kortet er "altid" tegnet lige i kanten / hjørnet, så man totalt mister overblikket, og skal sammenholde flere kort-stumper - således også her: Den aktuelle transformator, 223, er lige netop dækket af omslagets rygtekst. [ De tre transformatorer er markeret med blå indramning.]

 

Farum Teglværk og Farum Sten- og grusværk".   Kortudsnit 1928-40.

 

Kortet her (1967) er stort gengivet - jeg kunne ikke lade være- men her er en ganske god del jernbanehistorie antydet, uden at være egentlig angivet:

Den nedlagte København-Slangerup Banen (KSB)  anes øverst i kortet fra Lynge (tv) over Vassingerød til den forsvinder i Farum Lillevang (th). 

 

 

 

Som tidligere antydet: En sådan transformatorstation / transformatortårn bør ikke mangle på den "velassorterede" modeljernbane.  

Skal vi lige begynde med forlægget:

  

Den er da bare herlig. 

 

. . . og så modellen: (tegning: Se 10. august 2013.)

 

1-87-model,  NESA nr. 223.  Farum Grusgrav . . .

 

NESA   E  224,  Farum Teglværk. 
Trsfst.  NESA E  224.  Farum Teglværk.
 

1:87-modeller.

 . . . og med nogle "kolleger". 

 

Tårnene er fremstillet af:

Karton (bagside-karton fra blokke med skrive-papir) og pizza-æske-karton som tagsten - let indfarvet som røde tagsten.

De her viste (også NESA nr, 223) har alle fået et let "overtræk" af gips - gips "smurt" på som var det smør, --et ganske tyndt lag, bemalet med tynd lys, gul plastmaling (frahældt ved en istandsættelse af et værelse) og patineret med let - meget let brug af sort skosværte).  Isola-torerne er små stykker af plastisolering fra tynd telefonledning (krydstråd), og "geviret" på tårnet yderst til højre, er loddet op af tyndt udklippede dåseblik-strimler.

Fremstillingsprisen er derfor -stort set- 0 kroner, hvis vi ser bort fra pizza´en, der i øvrigt var udmærket.

 

 

 

 

NESA transformatorstation nr.190. Hammersholt Teglværk, "A".   --   4. juni  2002.   v ----v --->

 

NESA nr. 190  Hammersholt Teglværk  A   

Røde teglsten og --nej, det er ikke grøn-alger på taget-- det er grønne, glaserede tagsten.

 . . . . . . . 

Som det ses - det er ikke nemt, at få et "ordentligt" foto af et sådant tårn. Også her ligger der mange "døde" ting rundt om "kirken".

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.ii.05.trsfst_190%20.hamm.tglv.4.6.2002..jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.iii.11.trsfst_190.hamm.tglv.4.6.2002.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.iii.10.trsfst_190.hamm.tglv.4.6.2002.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.ii.07.trsfst_190.hamm.tglv.4.6.2002.jpg NESA-transformator nr. 190, "Hammersholt Teglværk A"

4. juni 2002.

 

NESA 147 Ballerup, juli 1980 – Elselskabet Effo, Hundested, 3. august 1999.

Tv: Transformatortårnet i Ballerup synes at minde om en lidt enklere udgave af ovennævnte tårn fra kommunerne lige nord for København.
Foto (begge): EVP.

NESA = Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab.

 

 

 

 

NESA, Blovstrød Teglværk, 27. august 1994 – NESA 223, Farum Grusgrav, 26. december 1987.

 Tv: Blovstrød teglværk (tårnet eksisterer vist endnu). Foto: Henrik Borgen.

 Th: ”…. Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for Resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? …….”    Foto: EVP.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Maar/s-1195.x.20.transformator_st.maarum_teglvk.15.9.2002.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Maar/s-1195.x.21.maarum_teglvk.15.9.2002.jpg

 

Transformatorstation  -261 Maarum Teglværk Trfst-,  --knap så hyggelig eller "romantisk" som de ældre "tårn-typer".

 


 

 

 

Trsfst. NESA 161- Rebekkavej, Hellerup.

 

 
Trsfst. NESA 161- Rebekkavej, Hellerup.
 
 

Transformatorstation NESA 56, Taastrup.

 
 
 

 
Trsfst. NESA 56, Taastrup.
 


. . . . . 

NESA nr. 56.  Taastrup.   --   17. maj 1989.
 Fotomuligherderne var desværre ikke store, --  afspærret og i skygge/modlys. Hertil et stort træ på venstre side ! ! !
 
 

  

NESA transformatorstation  E  64,  Allerød Øst.

(Fotos haves desværre ikke af de to første / nedenstående "tårne".)

 

NESA-trsfst. E 64. Allerød Øst.  --   1912.

 

NESA-trsfst. E 71. Skodsborg Nord.  --  1909.

 

 

 -

 

 

Kobberdammen.

Der kom en mail:

"Hej Erik.

Igennem den sidste tid har du haft en del om transformatorstationer, så jeg sender lige et par foto af Kobberdammens Transformatorstation, som er beliggende i Teglstrup Hegn lige ud til dammen, ikke så langt fra Hornbæksbanens nu nedlagte trinbræt Julebæk. Desværre er bygningen hærget af grafitti (som så meget andet). Den er ifølge lokale kilder opført i 1931 af Nesa.

Mange hilsner
Torben Rasmussen."

Trsfst. NESA 432. Kobberdammen.  Teglstrup Hegn.  --  28. september 2015.  Foto: Torben Rasmussen.  ^---vv

 

Trsfst. NESA 432. Kobberdammen.  Teglstrup Hegn.  --  28. september 2015.  Foto: Torben Rasmussen.

Tak til Torben Rasmussen."En 10 kV transformatorstation udført af jernplader.   Fra en landsby i Horns Herred."
NESA´s jubilæumsskrift,  1952.

 

 -

 

NESA 3420. Dyndsagervej.

 Det er nu ikke det samme som et rigtigt "tårn".

NESA transformatorstation nr. 3420. Dyndsagervej, Ballerup.   --   31. marts 1991

 

 

 

-  -

 

Helsingør Elforsyning A/S nr 17, "Hospital".   --   2014.

 

  

Helsingør Elforsyning transformatorstation nr. 17  "Hospital"   --   26. oktober 2014.   ^---vv

 

 

Helsingør Elforsyning nr. 17  "Hospital"   --   26. oktober 2014.


Helsingør Elforsyning A/S nr. 17,  "Hospital"  (højre side)  --   26. oktober 2014.   ^---vv

 

 

Helsingør Elforsyning A/S nr. 17,  "Hospital"  (venstre side)  --   26. oktober 2014.

 


Helsingør Elforsyning A/S nr. 17,  "Hospital",  opmålt d. 26. oktober 2014.
Bemærk at tegningen, set fra siden er afkortet af pladsmæssige sider  --  Siden skal være 66 mm lang i H0 / 1:87.

 

Lige til modeljernbanen,

 

 -

 

EFFO, Hundested.

 

EFFO-transformatorstation.  Hundested.   --   3. august  1999.

 

-  -

 

Nordvestsjællands Elektricitets Aktieselskab   --   NVE.  

 

NVE,   Orebo teglværk.

(Andelsselskabet Nordvestsjællands Elektricitetsværk,    Orebo: Nord for Vedde-Dianalund)

NVE-tårnet i Orebo, her dog omtegnet og med "målestok - 1:87"  indtegnet.      Foto haves desværre ikke.

 

 

 

Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab   --   SEAS. 

 

 

Transformatorstation:  

SEAS nr. 230,

Enderslev syd for Køge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEAS-standard-transformatorstation, 1922.

Bemærk i øvrigt ved SEAS-tårnene: De har "øjenlåg" over ventilationsåbningerne (en SEAS-specialitet).

 

SEAS-trsfst. nr. 230.  Transformatorstation Enderslev.   --   2. juli 1988.

Bemærk:  Motivet er af gode grunde optaget spejlvendt.  Det er der taget højde for, og fotografiet er her gengivet "retvendt".

 

 

 . .

SEAS-transformatorstation nr. 230.  Enderslev.   --   2. juli 1988.

 

 

 

Et par andre SEAS-trans-formatorstationer i Midtsjælland.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEAS-transformatorstation i ????    --   1958.

Fotografiet må formentlig stamme fra området Lille Skensved - Køge og lidt ind i landet mod vest.  Det er et dia, og der var derfor ikke tale om at sætte i negativalbum, og notere detailler.  Den hvide strimmel gav ikke meget plads, og det skulle gøres pænt og med alle oplysninger af hensyn til efterkommerne.  --   Det måtte gøres senere ! ! !

Hvis nogen blandt "siden"s læsere kan genkende stedet, er jeg meget interesseret i en mail. - Adresse: Se Kontakt.

Det er EVP´s andet transformatorstations-foto.  Det første var et sort/hvid-foto af et pladetårn på vejen mod  St. Svenstrup Gods, lige vest for Borup station på Sjællandske Vestbane (der rent faktisk forløber stik nord-syd gennem stationen (på nær et par grader). 

SEAS-transformatorstation nr. 458  -opført   1933-  Hønske ved Viby Sj.   --   November 1992.  Foto: N.J. Jansen.   ^---v

 - - -

 

En transformatorstation i Borup.   --   1989/2015.

 

 

 

I 1989 bragte "Dagbladet" de to nedenstående artikler om et transformatortårn, stående på et "gadehjørne" i Borup,  ca. 500 fra stationsbygningen, --på Borupvej mod vest og mod herregården Svenstrup..  Det har stået der fra "Ruder Konges tid" (ca. 1925), og alligevel lykkedes det mig at undgå at få øje på det under min tre-fire dages afløsning på Borup station i 1958.  

Johhh, --jeg har en undskyldning (forklaring).  Hele stationen var "gravet op" netop på den tid, --man var ved at etablere det stadig eksisterende midtliggende overhalingsspor.  Da jeg talte meget med banearbejderne (i mine to timers middagsluknings-timer), var det langt det nemmeste at gå over sporene udfor stationsbygningen og følge sporene mod "vest" indtil vejen mod Svenstrup.  

Derved kom jeg aldrig forbi det nævnte hjørne, og fik kun taget billede af det pladetårn, der stod lige på den nordlige side af banen.

Det gamle tårn stod lige nedenfor, til højre.  Til gengæld et jeg sikkert gået langs sporene -på den anden side af banelinien- inde fra stationen (i baggrunden) og nedad skråningen og videre ud ad vejen til Svenstrup (vejen anes lige i øverste venstre hjørne af billedet.  Ærgerligt.

 

I 1989 hørte jeg så om det gamle tårn, og det virak der var omkring dets nedrivning eller . . .

Senere har jeg modtaget det par avisudklip om "sagen", som bringes her.

 

Jeg kikkede altid ned til tårnet når jeg kørte forbi -sendte det en lille hilsen- men i de senere år blev det sværere og sværere at se det under forbifarten ved passagen af overføringen.  Flere og flere træer voksede op og tog udsigten, samtidig med, at togenes hastighed blev højere og højere og det dermed blev svært lige at finde det mellem træerne.

 

 

SEAS-trsfst. 98,  Borup.   --   2005.

SEAS-trsfst. 98, Borup.   --   7. december 2005.  Foto:  H.E. Pedersen.   ^---vv

 

 

 

SEAS-trsfst. 98, Borup.   --   7 december 2005.    Ca. 2013-14 var det slut og tårnet blev nedrevet.
Foto:  H.E. Pedersen.

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekster).

 

I årenes løb havde jeg desværre ingen ærinder i Borup, så det blev ikke til fotografering, --men . . . 

Forleden -d.  5. august 2015, blev der en lejlighed, ---men:

 

Tårnet var væk (er væk).

"Her sku´ det være, men mangler desvæ´re."     --   Ingen transformatorstation i Borup.   --   5. august 2015.

De nye ejere af huset bagved kunne oplyse, at tårnet var blevet revet ned "for et års tid siden" ! ! !

 

 -

 

SEAS-transformator nr. xxx,  Nr. Dalby.   --   2016.

To - tre km øst for Borup findes et lille samfund benævnt Nørre Dalby. Her findes endnu et trafo-tårn magen 
til det der stod i Borup.  Dette er dog lidt yngre end Borup-udgaven.

April 2016.   Foto:  HEP. 

 

Gl. pladejerns-transformatortårn.   --   Gl. Borup.   Arkiv: HEP.

Da strømmen kom til Borup blev der meget naturligt rejst et tårn i “Gammel Borup”. Det var pladejerns-udgaven.

Ved et “uheld” er tårnet kommet med på et foto af en af de fem gamle gårde.  Billedet blev taget i 1967 a.h.t. en forestående udstykning.

På et senere tidspunkt blev tårnet væltet og erstattet af en moderne lav udgave. I forbindelse med anlæg af en ny parkeringsplads blev strømforsyningen flyttet til en “afkrog” på pladsen. (Udført af seas/nve).

 

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekst).

 

 -

  

 

SEAS-transformator nr. xxx,  Nr. Dalby.   --   2016.

To - tre km øst for Borup findes et lille samfund benævnt Nørre Dalby. Her findes endnu et trafo-tårn magen 
til det der stod i Borup.  Dette er dog lidt yngre end Borup-udgaven.

Trsfst. SEAS xxx.   --   April 2016.   Foto:  HEP.   ^---vv

Velkommen til Nr. Dalby.

 
 

Trsfst. SEAS xxx.   --   April 2016.   Foto:  HEP.

Som så ofte før, er der formodentlig een / nogle, der ikke har kunnet holde fingrene væk fra nr--skiltet.
Hvis en af læserne kender nummeret, vil det være velkomment.  Måske kan SEAS-NVE hjælpe.

 

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekst).

 

 -

 

 

Sigersted Huse   --   1988.

SEAS-transformatorstation  Sigersted huse.    --   April  1988.   Foto:  Henrik Borgen.

Vejen i forgrunden er hovedvej 1 mellem Ringsted og Fjenneslev, og tårnet kunne ses fra toget.  Bemærk, hvordan det er helt bygget sammen med muren omkring virksomheden. 

Måske en idé til Modeljernbanen.

 

 

2020

Sigersted Teglværk,  SEAS nr. xxx.   --   August 2020.   ^---vv

 
 
Sigersted Teglværk,  SEAS nr. xxx.   --   August 2020.


 -

 

 

Dette flotte foto af SEAS-transformatortårn er modtaget fra en af "siden" s læsere,  Erling Larsen.   --   24. juli 2013.

Det skulle forbydes at nedrive de tårne, der ikke allerede er faldet for bulldozerne.

 

 

 

SEAS-transformatorstation 354, Fjenneslev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SEAS-transformatorstation 354, Fjenneslev.   --   25. juni 1992.

 

SEAS-trsfst. nr. ?   Fjenneslev.  --  2016. . . . mens vi har dem endnu ! ! !

 

SEAS-trsfst. nr. ?   Fjenneslev.   --   2016.   Foto: M. Vester.   ^---v---v---^

 .  

Enden er nær og afløseren tilsyneladende på plads. --^

Lige til modeljernbanen.   

Tak til M. Vester.

 

 

 

 

SEAS-transformatorstation   --   November 1987.   Foto.TAO.  Ark: EVP.   ^---v

Hvis nogen blandt sidens læsere kan genkende tårnet / stedet, hører jeg gerne nærmere.
E-adresse: Se  Kontakt.

 

 - - -

 

 

 

SEAS. --  Maj 1989.  Foto.  Per Vendelboe.  --  Optagelsessted er desværre ikke oplyst.  Er der læsere, der ved det ??? 

 

Trsfst. SEAS 298.Højerup.   --   2015.

 

SEAS 298.  Højerup.   --   4. august 2015.   ^^---vv

 

 - - - 

 

 -

 

 

  SEAS-transformatorstation nr. 32.  Haarlev.   --   2. juli  1988.

 

 

SEAS. Transformatorstation,  Vallø by.   --   Juni 1981.   ---^  --------------------------^

 

 

Transformatortårn i "overstørrelse" --meget passende opført i Store Taarnby.

 

 

SEAS-transformatorstation nr. 181.  St.Taarnby.  --  2. juli 1988.  ^--------^

 

Det skulle forbydes at nedrive de tårne, der ikke allerede er faldet for bulldozerne.

 

-  -

 

SEAS-transformatorst. nr. 221  -

Store Elmue,  opført 1923.

SEAS transformator af standardtypen.

SEAS transformatorstation nr. 221. St. Elmue.   --   24. juli  2013.   ^---vv 

 . . . . . . . . . . . 

 

 . . . . . . . . .

 

Det skulle forbydes at nedrive de tårne, der ikke allerede er faldet for bulldozerne.

   

Se også et par fine artikler / hj.sider om såvel murede / støbte og ståltårne på: 

Jens Klitgaards Kultursider:   

http://www.jensklitgaard.dk/sonderjylland/oversete-kulturminde/transformatortarne

 

Sundborg MJ:  I 

http://sundborg.wordpress.com/2011/08/27/transformatortarne-%E2%80%93-elektricitet-til-folket/ 

og 

Sundborg MJ:  II 

http://sundborg.wordpress.com/2013/05/19/transformatortarne-del-2-en-typisk-jyde/ 

men også meget andet godt på Sundborg´s sider.

 

Witzel Hobby:  8 forskellige transformatorstationer -tårne fra hele landet: http://witzelhobby.dk/index.php?cPath=21_26_36

 

 

 

 

 

-  -

 

Klippinge Bjerge.  --  . . . mens vi har dem endnu.

  

SEAS nr.  1047,  Klippinge Bjerge.   --   24. juli 2013.    ^v---v^

 . . .  

Tårnet stod i 2013, men er det der stadig ???

Lige til modeljernbanen. 

 

som f. eks. her:  https://sundborg.wordpress.com/2011/08/27/transformatortarne-%E2%80%93-elektricitet-til-folket/

 

 -

 

 

SEAS-transformatorstation nr. 315 - Koster Færgegaard (Møn). Opført 1926.

 En transformatorstation i "overstørrelse"

 (med "1. sal"  ! ! ! )

      

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEAS nr. 315.  Koster Færgegaard.  September  1999.

Koster er anløbsstedet på Møn, for færgeruten Kalvehave-Koster, der var i drift indtil Dr. Alexandrines bro blev indviet i 1943.

  . . . . . . . 

 

 

SEAS.  Vestre Duevej.  Solrød.   --   2014.

  

Vestre Duevej.  Solrød.  Maj-juni 2014. Foto: Carsten Lundsten.

 . .  

 . . . . . . . . . . . . . .  

 Vestre Duevej.  Solrød.  Maj-juni 2014. Foto: Carsten Lundsten.

 

Tak til Carsten Lundsten.

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

Lolland - Falster - Møn.

 

  Lolland-Falster-udgave.

 

2006. Nr. Ørslev.  Ca.1988.   --->

Foto:  Michael B. Vester.

 

 

 

Sandager.    --   Ca.1989.            v-- ^ --v
Foto:  Michael B. Vester.


      . . . . . .

 

Lolland/Falster-standardudførelse.    Skitse: EVP.

 

Udsnit:   (Siden skitsen blev tegnet er jeg blevet klogere (belært  )):

Stærkstrøm er over 50V (det er dér hvor det begynder at blive livsfarligt), og sikkert er det derfor, at 220-230V er stærkstrøm, og burde måske have været benævnt som sådan.  (230V er lavspænding.(men stadig stærkstrøm)).
Over 1000V er højspænding.
AK ja, --de fagudtryk ! ! !

 

 

 

En station:  - -

Transformatorstation:  2069  --  Sønder Kirkeby,  Falster.

Transformatortårnene dukkede op med indførelsen af elektriciteten rundt om i landet i 1920´erne. Ikke alle var imidlertid lige glade for dem. Naturfredningsforeningerne rasede.

F. eks. skrev Dansk Naturfredningsforening i 1925/26: ”…. Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? …….”

Udviklingen lod sig dog ikke standse.  Senere blev de vel nærmest et led -ofte et kært led- i det almindelige landskab, med deres meget forskelligartede -ofte meget lokalprægede- arkitektur og udseende.

Nu er de imidlertid snart historie. Det ene tårn efter det andet falder, som ofre for de nye tider. Ikke altid sker det, fordi de ikke længere er nødvendige, men elkablerne bliver nu ofte lagt i jorden, hvorefter der ikke længere er behov for tårne. Hertil kommer, at vedligeholdelsesudgifterne bliver for store, og de erstattes nu af små ”fikse kasser”, ofte ikke større end en stor kummefryser.

Om der en dag bliver behov for at fremstille disse moderne ”kasser” til modelbanebrug, kan jeg ikke svare på nu, men hvorfor ikke ???? Det må næste generation tage sig af. (Nu kan det tilføjes, at der efterhånden er fremstillet flere af disse tårne i model og af forskellige fabrikanter - 2013).

 

 

 .

Trsfst. 2069. Sønder Kirkeby,  Falster.   --   24. juli 2013.   ^---vv
set i den nedgående sol´s -næsten- sidste stråler -- der kunne lige blive lidt solstråler til yderste, venstre række tagsten.

 . . . . . . - - -  Nok se, men ikke røre ! ! !

 

 

 - - -

 . . . . . . - - -

 

Klik på tegningen for højere opløsning (klik 2 gange - endnu større).

Bemærk:

Der er tale om en farvelagt / koloreret tegning, ---men se på billederne efter de rigtige farver:  Lyse i solen, mørke i skyggen.   Jeg har mere set på, at der er tydelige farveforskelle mellem de enkelte farver.

 

I "de gode gamle dage", da stærkstrømmen (10.000 V) kom til tårnene via luftledninger, var de falsterske tårne udstyret med et "gevir" af dette udseende.

Skitse: EVP.

(Siden skitsen blev tegnet er jeg blevet klogere (belært  )):

Stærkstrøm er over 50V (det er dér hvor det begynder at blive livsfarligt), og sikkert er det derfor, at 220-230V er stærkstrøm, og burde måske have været benævnt som sådan.  (230V er lavspænding.(men stadig stærkstrøm)).
Over 1000V er højspænding.
AK ja, --de fagudtryk ! ! !

 

Trsfst.  2069.  Sønder Kirkeby,  Falster.   --   Bemærk den hvide bygning herover, --------^ Egebjerg st. på nedlagt SNNB.
 24. juli 2013.

Er de ikke bare herlige . . .

 

. . . Lige til modeljernbanen.

 

Se evt. også:  Transformatortårne.  selvom denne "side" vist efterhånden trænger til en udbygning (direkte kopieret fra en af de hedengangne TDC-sider).

 

Tak til Erik My for teknisk bistand.

 

 

 

 

Et par andre lollandske transformatorstationer    --   1989.

 

Trsf.st.  3033,  Tillitse Nørrehave.

 

 

   . . . . . . . .

Trsf.st.  3033,  Tillitse Nørrehave.   v---^v   Marts 1989.   Foto:  Michael Vester.

 . .  . . . 

 

Trsf.st. 3605,  Xxx. (Lolland).

 . . . . .  

Trsf.st. 3605,  Xxx. (Lolland)   --   Marts 1989.   Foto: Michael Vester.

(Som antydet, kender jeg ikke den nøjagtige placering.  Måske lokale beboere kan hjælpe ??? (e-adressen kan findes via det grønne navigationspanel til venstre, nederst).  

I øvrigt kan jeg få den tanke, om den forholdsvis store afstand -fra vejbanen til tårnet- skyldes, at der tidligere har ligget en roebane i vejkanten ??? )

 

 

Vejleby Holle - Lolland v. Rødby.

 

Trsfst. Vejleby Holle.   --   4. april 1990.

 

 

 

 

Langeland. 

 

Transformatorstationer: Sydfyns Elforsyning  og

Langelands Elforsyning - LEF. 

 1988.

Trsfst. 306,  Vornæs,  Taasinge  Januar 1988.   ^---v  Foto:  Sydfyns Elforsyning.  

Det sidste murede tårn  i Sydfyns Elforsynings område.

 

Da jeg -som del af "SIGNAL-POSTEN"s redaktion, i 1988,- skrev rundt til en stor del af landets el-forsyningsselskaber, blev mine ønsker mødt med utrolig stor velvilje. 

Adskillige selskaber sendte de ønskede tegninger (nykopierede eller gamle fra "skrivebords-skufferne"), andre bekla-gede, at de ikke længere havde teg-ninger, men sendte i stedet en med-arbejder ud for at tage nogle fotografier, --på film eller -som her- ved hjælp af datidens polaroid-kameraer. Fotografiet var optaget og færdigt til betragtning indenfor nogle få minutter, --men desværre var farverne ikke de bedste -i det lange løb.

Tanken var dog fin, og --havde man ikke udvist en sådan velvilje-- havde vi slet ingen tegninger og/eller fotos haft.

 

 

 

Langelands Elforsyning  --  LEF.   (Samme tegning er tilsyneladende benyttet af Sydfyns Elforsyning.)

 

2011.

  

På Langeland er 13 nedlagte transformatortårne ombygget til kunstværker ! ! !   --->

 

Trsfst. 306,  Vornæs,  Taasinge ved pilen ud af kortet,

 --- Illebølle-tårnet (fotos nedenfor) midt på Langeland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Farverne er i vore dage flotte, -- men måske næsten for flotte ?

 . . . . 

Unavngivet trfst:  Skovbovej / Sønderskovvej,  Longelse - Illebølle.   --   4. juni 2011.   ^v---v^

 . . . . 

 - - -

 

 . . . med lidt af omgivelserne.

 

 

Fyn.

  

 

 Pejrup ved Faaborg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

Trsfst. i Pejrup. (Desværre var pladen med nummer fjernet).   --   26. september  2013.

Tegningen er udført ved optælling af mursten, --gange / dividere-- og et resultat fremkommer.  Hvor optælling af sten og efterfølgende bearbejdning af tallene kan give et ganske godt resultat, kniber det mere med pyramidetaget. Her giver foto-
grafiets perspektiv måske et lidt unøjagtigt resultatet.  Målet for tårnets højde er derfor anført som et "cirka-mål",  95-100 mm.

 

Ved modelbygning skal man være opmærksom på, at den række "enkeltsten", der er markeret ved overgangen fra tårnets

tynde midterdel til den bredere øvre del, samtidig dækker over, at hveranden sten i rækken ligger en murstenstykkelse ( 55 mm længere inde / tilbagetrukket  --  se detail-foto nederst.)

 

 

 - - -

 

 - - -

 

 - - -

 

 Det skulle forbydes at nedrive de tårne, der ikke allerede

 er  faldet for bulldozerne.

   

 

 

 

Transformatorstationer  --  Fyn / Jylland.   1990.

  

Trsfst. Effla 175  v/ Bogense.   <--- 19. april 1990.  Foto:  Jens Bruun-Petersen. --->Trsfst. 537.Søndersø.   

Effla = Elforsyningsselskabet for fynske landdistrikter, Odense.

  

Fredericia Elværk.  St.  27. Stoustrup.   --   27. april  1990.  Foto: Jens Bruun-Petersen.

 

  

HOE nr. 239-Baagø.   --   29. april 2000.  Foto:  Jens Bruun-Petersen.

HOE = Horsens Omegns El ..... ?

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

Seden strand,  Særslev  og  V. Kærby   --   1990.

 . 

Effla  st. 128 v. Kærby.  --  19. april 1990.   Foto:  Jens Bruun-Petersen. . . . . . . 

Effla = Elforsyningsselskabet for fynske landdistrikter, Odense.

 

 . . . . . 

Trsf. Effla st.127 Særslev. <-- 19. april 1990. Foto: Jens Bruun-Petersen.--> Trsf. Effla 130, syd f. Bogense -opf. 1928.

 

 , , 

NEF Trsfst. 31. Seden Strand.   <-- 19. april. 1990. Foto: Jens Bruun-Petersen.-->    NEF Trsfst. St. 5. Vester Kærby. 

Desværre har "tidens tand" gnavet lidt i billdernes farver, men røde teglsten har nu den farve, som røde teglsten skal have.

NEF = Nordøstfyns Elforsyning, Kerteminde.

NEF-trsfst. 31, Seden Str.   <---->   St. 5. Vester Kærby.

Tegning efter fotos (evp).

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

 

Transformatorstationer  --  Fyn.   1988.

Trsf.st. v. motorvejen v. Langeskov.   --   25. oktober 1988.  Foto: Jens Bruun-Petersen.

 

 

Som medarbejdende ved datidens blad "SIGNALPOSTEN", fik jeg den tanke, at det måske kunne være aktuelt med en serie fotos og tegninger af nogle af landets transformatortårne.  

Egentlig var tanken ikke ny, for allerede i 1957, som trafikelev på nogle mindre DSB-stationer, havde jeg taget de første fotos af sådanne tårne omkring Borup og Lille Skensved, men nu skulle det så være over et "større areal".

Det indledende arbejde begyndte først i 1980-erne, kort efter at "bombemanden fra Gladsaxe" i 1977–78 anbragte ni rørbomber i bl. a. telefonbokse o. lign. i København og omegn.  Måske ikke det bedste tidspunkt, at spørge div. el-selskaber om tegninger af deres transformatorer ! ! !  

Det skulle dog gå ganske anderledes, idet der udvistes stor velvilje fra næsten alle de forespurgte selskaber.  En masse tegninger blev tilsendt, og andre selskaber beklagede, at man ikke længere havde tegninger, men sendte personale ud med fotografiapparater i stedet for.

 

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . .Trsf.st. Nordøstfyns Elforsyning, NEF nr. 11, Revninge. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Februar 1988. Foto: NEF.

 

  

Trsf.st. Nordøstfyns Elforsyning, NEF.  Revninge v. Kerteminde.   --   Febr. 1988.   Foto: NEF.

 

 

Trsf.st. NEF K15 Dræby Fedvej -- K9 Revningevejen.  Tegn. efter fotos: EVP.

 

Normal-trsf.st. Odense kommunale Elektricitetvaerk.

 

Tak til Jens Bruun-Petersen, Nordøstfyns Elforsyning  og  Odense kommunale Elektricitetvaerk.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

 

Jy(d)ske transformatorstationer.

 

 

Koblingstårn ved Sønderborg.  Tårnet er -på nær få cm- 15 m til spids af "spydet" på toppen af pyramide-taget eller ca. 17 cm i H0.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

 

Trsfst.  EASV 153.  Rejsby  --   1988.

Alle fotos: Jens Bruun-Petersen.

Trsfst. EASV 153.  Rejsby v. Ribe.   --   Tegning efter fotografier: EVP. 

 

 . . . . 

Trsfst. EASV 153.  Rejsby.   --   17. februar 1988.  Fotos: Jens Bruun-Petersen.   ^v---v^

 . . . .  

 

  Trsfst. EASV 153.  Rejsby.   --   17. februar 1988.  

Foto: Jens Bruun-Petersen.

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

Transformatorstationer  --  EASV  10, Vedsted.   --   1988.

Alle fotos:  Jens Bruun-Petersen.

 

Tegning efter fotos.  evp.

 

 . . . . . . . . 

EASV-transformator nr. 10, Vedsted.   --   17. februar 1988.   ^^---vv

 . . . . . . . . 

 - - - 

 . . . . . . . . . 

  - - - 

 

EASV-transformator nr. 10, Vedsted.   --   17. februar 1988.

 

Tak til:  Jens Bruun-Petersen.

Lige til modeljernbanen. 

 

 

Transformatorstationer,  EASV    --   1988  /  1992

Alle fotos:  Jens Bruun-Petersen.

(EASV = Esbjerg Andels Spændingsværk ? )

 . . . . . . . 

Trsfst. EASV nr. 59. Ribe Mark.   --   1. juli 1988.  Fotos: Jens Bruun-Petersen.   ^v---v^

 . . . . . . . 

 - - - 

 

. . . eller:

 . . . . . . . 
EASV mellem Egebæk og Ribe. Sept.1992. <- Fotos: Jens Bruun-Petersen.-> Amdrup vandvk. v. Esbjerg. 8. maj 1992.
Mon J B-P eller andre har vognnummeret på vognen ???

 

Tak til:  Jens Bruun-Petersen.

 

 

Transformatorstation  EE  T 4    --   1988.

(EE = Esbjerg Elektricitetsværk.)

(Alle fotos:  Jens Bruun-Petersen)

 . 

Trsf.  EE T 4,  opført 1949.   --   25. maj 1988.  Jens Bruun-Petersen.    ^v---v^      

  

 

 . 

 - - - 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

 

Transformatorstation  MSE 107    --   1988.

Fotos:  Jens Bruun-Petersen.

 . . . . . 
Trsfst. MSE 107. Skudstrup.  --  21. august 1988.  ^----v----^ Fotos:  Jens Bruun-Petersen. 
Tidens tand har gnavet fælt i tårnet ! ! !

MSE = Midtsønderjyllands Elforsyning, Agerskov.

 - - - 

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

 

 

Transformatorstation  MSE nr. 191 og 107.    --   1988. 

Fotos:  Jens Bruun-Petersen.

Trsfst. MSE 191.  22. april 1988. Vestøvang, Vojens.

Foto:  Jens Bruun-Petersen.

 

 . . . . . 

Trsfst.  MSE 153.  Jelshøje  ^----v----^  11. september 1988.  . . . . . . . . . .. . . .

MSE = Midtsønderjyllands Elforsyning.       Fotos:  Jens Bruun-Petersen. . . .. .  . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

 

 

Lige til modeljernbanen. 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Transformatortaarn E/S Østjylland, Odder (Østjysk Elforsyning, Odder. ???).

  --  1988-89.

 

Transformatortaarn  E/S Østjylland, Odder.  Tårnets højde fra sokkeloverkant til jern for isolatorer = 8 m / 92 mm i H0.

 

Man kommer også her nemt til at tænke på det Dansk Naturfredningsforening skrev i 1925/26:  ”(…) Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? …….”

 

Selv finder jeg nu  tårnets udseende ganske flot, hvilket jeg også mener, at der er mange beviser på, i de nedenfor viste flere ens eller let varierede udgaver af typen.

 . . . . . . . . 
Transformatorstation: HOH = Hovedgaard og Omegns Højspændingsanlæg.  --  Februar 1988. Foto: Henrik Borgen.

Tårnene behøver ikke absolut at stå i et bymiljø - tværtimod !

  . . . . . . . . 

Tv:  Trsfst. Xxx.  HOH - Hovedgaard og Omegns Højspændingsanlæg.  Ca.1988.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Th: Trsfst. HOH.  Tvingstrup.   --   10. maj 1989.  Foto:  Jens Bruun-Petersen.

 

 

 -

 

 

 

Østjy(d)ske transformatorstationer.

 

Trsfst. HOH-Hovedgaard.  

 

Trsfst. HOH-Hovedgaard.  

 

 

BHHH-transformatorstation af forsyningsselskabets standardtype.

 

BHHH = Bjerge Hatting Herreders Højspændingsanlæg skriver bl. a. i deres følgebrev af 25. januar 1988 10 cm i H010 cm:

"Alle tårnene er opmuret i sten, fortrinsvis i røde mursten, en enkelt i gule sten.

Vi havde en enkelt, som var hvidkalket, ellers står de i "rå" mursten.

Med henblik på fotografering er der endnu enkelte i drift.

I 1979 påbegyndte vi en planmæssig kabelnedlægning af vore lav- og højspændingsledninger.

Samtidig anvendes transformatorstationer af kompakttypen.

Det er således kun et spørgsmål om 10 - 15 år før alle ældre stationstyper forsvinder.

(...)

 

Med venlig hilsen

BHHH

(navn) "

  

BHHH-trsfst. 260. Hedensted.   --   9. maj 1989.  Foto: Jens Bruun-Petersen.

 

BHHH-trsfst. 52. Braaskov.   --   10. maj 1989.  Foto: Jens Bruun-Petersen.

 

Tak til: Jens Bruun-Petersen.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

 

BHHH-trsfst. nr. 93, Oens.    --    1988.

  
BHHH-trsfst. nr. 93, Oens.   --   19. juli 1988.  Foto: Jens Bruun-Petersen.   ^---v
BHHH = Bjerge Hatting Herreders Højspændingsanlæg.

  

 - - -

 

BHHH = Bjerge Hatting Herreders Højspændingsanlæg skriver bl. a. i deres følgebrev af 25. januar 1988 10 cm i H010 cm:

"Alle tårnene er opmuret i sten, fortrinsvis i røde mursten, en enkelt i gule sten.

Vi havde en enkelt, som var hvidkalket, ellers står de i "rå" mursten.

Med henblik på fotografering er der endnu enkelte i drift.

I 1979 påbegyndte vi en planmæssig kabelnedlægning af vore lav- og højspændingsledninger.

Samtidig anvendes transformatorstationer af kompakttypen.

Det er således kun et spørgsmål om 10 - 15 år før alle ældre stationstyper forsvinder.

(...)

 

Med venlig hilsen

BHHH

(navn) "

 

BHHH-transformatorstation af samme eller næsten samme type.  Tegningens kvalitet beklages, --men denne tegning er vel --trods alt-- bedre end ingen tegning.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

 

 

BHHH-trsfst. Hatting By.     

(BHHH = Bjerge Hatting Herreders Højspændingsanlæg)

 

Horsens kommunale Belysningsvæsen.  Trsfst. Bygholm Park.

 

 

  

MES-trsfst. Smedebaek nord f. Ejstrup.     ^v---^   April 1988. Fotos:  Jens Bruun-Petersen. 

  (MES = Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab)

 

. . . . . Lige til modeljernbanen.

 

 

. . . . . .                                                                              MES-trsfst.  Brande.

 

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

 -

 

Bleld ved Horsens.   --   2013.

Der kom en mail:

"Hej Erik.

Jeg sider lige og kigger lidt på nogle billeder og bl.a. disse tre fra den 6-7-2013 (...).  Den var/er placeret på hjørnet af Bleldvej/Toftekærsvej i Bleld ved Horsens. Jeg kan se at du har et billede af en der ligner til forveksling fra Hjordkær i samme område.

Kan du bruge dem så gør du det bare.
Hilsen"

 

HOH-transf. på hjørnet af Bleldvej / Toftekærsvej i Bleld ved Horsens.  ^---v   6. juli 2013.  Foto: Hans Stückler.

 . . . Lige til modeljernbanen

HOH-transf. på hjørnet af Bleldvej/Toftekaersvej i Bleld ved Horsens.
6. juli 2013.  Foto: Hans Stückler.

 

Tak til  Hans Stückler

 

 -

 

Glud Museum  --  Jubilæum.   --   2012.

Trsfst. fra Smedskær under flytning til Glud Museum. Vinter 2012. Foto: Glud Museum / Kilde: UgeAvisen, Vejle.

www.gludmuseum.dk/

 

 

 -

 

Lifstrup.

  
SAEF 6414.  Lifstrup.   --   20. januar 1988.  Fotos: Jens Bruun-Petersen.   v^---^

SAEF = Sydvestjyllands Andels El-forsyning, Varde.


 

 

 

 

 

SAEF:  Sydvestjyllands Andels El-Forsyning, Varde.

 

 

 

 -

 

 

SAEF  6416   Ny Lifstrup.

SAEF 6416 - Ny Lifstrup.   ---   20. januar 1988.  ^v--v   Fotos: Jens Bruun-Petersen.

SAEF = Sydvestjyllands Andels El-forsyning, Varde.

  

 - - - 

 

 

 -

 

 

SAEF  8066 Tobøl.

  

SAEF 8066.  Tobøl.  ---   1. september 1988. . . . .  ^---^   Fotos. Jens Bruun-Petersen.  

SAEF = Sydvestjyllands Andels El-forsyning, Varde.

 

 

 -

 

 

Hovborg.

  

SAEF (u. nr.).  Hovborg.   --   November 1988.  Fotos: Jens Bruun-Petersen.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

 

 - - - 

 

 -

 

SAEF  18.  Nr. Vong    --   1989.

  SAEF  18.  Nr.Vong.   --   22. august 1989.

Fotos: Jens Bruun-Petersen.   ^---vv

  

SAEF:  Sydvestjyllands Andels El-Forsyning, Varde.

 

 

  

SAEF 7243 ved Omme.   --   20. marts 1989.  Fotos:  Jens Bruun Petersen.

Tak til Jens Bruun-Petersen.

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

 

SAEF  8066 Tobøl.

 

  

 

SAEF 8066.  Tobøl.  ---   1. september 1988. . . . .  ^---^   Fotos. Jens Bruun-Petersen.  

 

 

 

 

SAEF  6416   Ny Lifstrup.

 

 

SAEF 6416 - Ny Lifstrup.   ---   20. januar 1988.  ^v--v   Fotos: Jens Bruun-Petersen.

 

  

 

 - - - 

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

"Lige til Modeljernbanen".

 

 

SAEF-transformatorstationer 6417  Ølluf Mølle og 6429  Korskro.   --   1988.

SAEF 6417. Ølluf Mølle v. Øllufvad Kro.   --   20. januar 1988.   Foto: Jens Bruun-Petersen.
(Oprindelig turbineanlæg ved nærliggende gård -- Øllufvad vandmølle.)

 

  
SAEF 6429 v. Korskro.   --   20. januar 1988. Foto:  Jens Bruun-Petersen.

 

Mål: Fra overflade af fundament til overgang mur/tag: 6890 mm  ---^ (se lige herover). Udv. bredde: 2200 mm.
Fundament-højde over jordoverfl.  160 mm.

SAEF-"standard-tegning".

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

 

SAEF-transformatorstation  4061, Outrup.   --   1988.

   

Sydvestjyllands Andels El-forsyning, . . . . . . . . SAEF 4061. Outrup.   --    20. februar 1988.   

SAEF,   Varde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v---^v   Fotos. Jens Bruun-Petersen.

 

 .. . . 

 

SAEF 4061.   Tegning efter fotos,  EVP.

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

SAEF-transformatorstation  8014,  Lindknud.   --   1988.

Lindknud m. omgivelser.  --  Geodætisk Institut 1963.   v---^  (TKVJ = Troldhede-Kolding / Vejen Jernbane - TKVJ 

  

SAEF 8014.  Lindknud.   --   10. september 1988.  Foto: Jens Bruun-Petersen.   v---v^

  

 - - - 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

 

Agerbæk.

SAEF 16 Ø - 2456. Agerbæk Skole.   --   10. september 1988.  Foto: Jens Bruun-Petersen.   ^---v

 

 

Grindsted.

EL VÆRKET  ST.  12.  (Aktieselskabet Grindsted El- og Varmeværk, Grindsted.)
Grindsted Vandværk.  v---^   Juni 1992.   Foto: Jens Bruun-Petersen. 

 

 

SAEF.  3 x 100 Kva-station.  

5180 x 1960 x 3150 mm =  60 x 23 x 36 mm i H0, 1:87.   Den er da:

Lige til modeljernbanen.

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

 -

 

 

EGO-transformatorstation Møldrup Savværk.

(EGO = Elektricitetsselskabet Gudenåens Opland, Randers.)

 

  

ELRO  21.  Oust Mølle v. Randers.   --   22. oktober 1988.  Foto:  Jens Bruun-Petersen.

(ELRO = Elforsyningen for Randers Opland) 

 

Transformatorstation med egen "jernbanestation".  

Ebeltoft-Trustrup Jernbane - ETJ.   NY BALLE-trb.  . . .   --   11. august 1967.   ^---vv

 . . . med transformatorstationen i baggrunden.

Lige til modeljernbanen.

De jydske Kalkværker.  Balle. -- 11. august 1967.

 

Trsf. Ny Balle.   Tegnet efter foto: EVP.

 

Model-transformatortårne (størrelse 1:87) af nogle af ovenstående.

Udsnit af mine transformatortårne bygget i forbindelse med en artikel i bladet "SIGNALPOSTEN".

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

 

Løvel.

Den næsten lodret gennemskærende jernbane er DSB / Viborg-Aalestrup. Løvel ses ---^ i nederste højre hjørne. 

Kort:  Geodætisk Institut, 1965.  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .

 . . . .  .. 

MEF 126  v. Løvel.   --   26. januar 1988.  Foto: Jens Bruun-Petersen.

(MEF = Midtjysk Elforsyning, Silkeborg)

MEF 126  v. Løvel.     Tegnet efter fotos: EVP.
(Målene er formentlig stort set de samme som på efterfølgende tegning: 8000 mm fra overside af fundament til underside af "tagplade" og 2250 mm bredde og dybde.  Alt i alt bliver det næppe mange mm forkert i model.)
 
 

Torning.

Torning ses næsten midt mellem Karup (til venstre) og Kjellerup (til højre).   Kort:  Geodætisk Institut, 1965.

 

  . . . .  

Torning v. Kjellerup.   --   19. november 1992.  
Foto: Jens Bruun-Petersen.

 
 
EGO - Bjerringbro.
(EGO = Elektricitetsselskabet Gudenåens Opland, Randers.)
 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

Trsfst. 473, Snorup Skjoldhøje og RE 21, Asferg Vest.   --   1988 /1990.

  
Trsfst. 473, Snorup Skjoldhøje.   --   26. januar 1988.   Jens Bruun-Petersen. . . . . . . . 

 

 
 

Transformatorstation Rold Hotel, Nr. 418 (Rold Storkro i dag).   ---   2020.

Der kom en mail:  

 

"Hej Erik.

(...)  

Du har jo også en interesse for transformator tårne, så da jeg den anden dag kom forbi dette  ”Rold Hotel Nr. 418” (Rold Storkro i dag),  tænkte jeg, om du kunne bruge lidt billeder af dette til dit arkiv/hjemmeside."

 

 
  

Trsf. Rold Hotel Nr. 418 (Rold Storkro i vore dage).  Maj  2020.  Foto. Lars Nilsson.   ^^---vv

     
 
      
 
 

Tak til Lars Nilsson.

 
 

 -

 

 

 

Trsfst. RE 21, Asferg Vest.

  

Trsfst. RE 21, Asferg Vest.   --   20. juli 1990.  Foto: Jens Bruun-Petersen.   ^-v-^ . . . . . . . 

 

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

 -

 

 

Thy Højspændingsværk nr. 72.   --   2001.

På Grisetåodde -lige inden Oddesundbroen- ligger et lille stålfyrtårn og lige efter broen et transformatortårn.  

Her måtte jeg have et par billeder . . . fra et tog i fart, gennem to lag glas (der næppe var nypudsede).  Fyrtårns-billedet blev ikke til noget (men jeg fik det et par år senere - søg her på Grisetåodde fyr).

Desværre var jeg ikke den eneste, der satte pris på udsigten.

Sunddraget.  Oddesund.   --   15. august 1999.

 

Thy Højspændingsværk.    Sunddraget.  Oddesund.   --   15. august 1999.

Thy Højspændingsværk nr. 72. 

Stien ved siden af tårnet må være resterne af det gamle spor fra DSB-stationen Oddesund Nord til et daværende isbådshus samme sted. 

 

 

 

 

Thy Højspændingsværk nr. 72. 

Stien ved siden af tårnet må være resterne af det gamle spor fra DSB-stationen Oddesund Nord til et daværende isbådshus samme sted.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . . . 

Thy Højspændingsværk nr. 72.  ^---^  

 

Se: Transformatorstationer (-tårne).

 

Glem så ikke det lille herlige fyrtårn Grisetå Odde, diagonalt på den anden side af vejen / jernbanen og vandet / broen.

(Det må blive næste "Søn-Dagens")

 

De er da "Lige til modeljernbanen" - begge to.

 

 

ESV 25,  v. Syvsten, Dybvad.   --   1988.

 . . . . 

ESV 25 v. Syvsten nordøst  f. Dybvad, vejen til Volstrup,  ^--vv--^ 13. juli  1988.  Foto:  Jens Bruun-Petersen.  

ESV =  Elforsyningen Sydvendsyssel, Nørresundby.

 . . . . . . 

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

Lige til modeljernbanen.

Se evt. årstalliste:  http://nrgiinfo.dk/media/2814078/%C3%85rstals-liste.pdf

 

 

 

Trsfst. ENV 100. Frederikshavn.   --   Sommer 2016.  

Der kom en mail:

"Hej Erik,

 
(...)
 
Hvis du stadig er interesseret i lidt nye billeder af transformatortårne, kommer her lidt billeder af ENV tårn100 - som (stadig) står et par km vest for Frederikshavn. 
 
Billederne er fra sidste sommer, hvor tårnet desværre endnu ikke var restaureret, men det er forhåbentlig bare et spørgsmål om tid...
 
Ellers er tårnet også omtalt inde på Bangsbo-museets hjemmeside...
http://www.toppenafdanmark.dk/nordjylland/transformatortaarn-nr-100
 
Tårnet står forresten lidt udenfor byen - oppe i højdedraget ved landsbyen Flade: http://www.findvej.dk/57.43517,10.47041?zoom=16&maptype=3
 
Med venlig hilsen
Erik Lindgreen"

 

Trsfst. ENV 100. Frederikshavn.   --   Sommer 2016.   Foto: Erik Lindgreen.   ^---vv

 

 . . . 

 

 . . . 

 

 

 . . . 

 

 

Trsfst. ENV 100. Frederikshavn.
Sommer 2016.   Foto: Erik Lindgreen.

 

Tak til Erik Lindgreen.

(Andre gerne at gøre ligeså.)

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

Bliktårne / -stationer m.v.     

 

 

 

 

 

Et par transformatortårne   --   . . . mens vi har(havde) dem endnu.

Bildsøvej 29, Slagelse NVE,  N. Tårnhøj transformator  -  Foto ca. 1980.  Arkiv.  Flemming Paulsen.

 

Transformator muret i røde sten mellem ^-- Hejninge Skole og Hejninge Kirke. --^  1956. Arkiv: Flemming Paulsen.

Lige til modeljernbanen.

 

TÅRNENE  FALDER.

TÅRNENE  FALDER.   Elnyt, 1998.    Arkiv.  Flemming Paulsen.

Peter Duun Andersen: "Tårnene falder", artikel i skriftet: Elnyt nr. 3, side 6-7. 1998.

 

Tak til Flemming Paulsen.

 

 -

 

 

 

 

 

Transformatorstationer.

Diverse pladetårne.

 

 

NVE 0333.   TØLLØSE  BY.   --   2015.

En falden "kæmpe".

 

Der kom en mail:

"Hej Erik.

Standsede da jeg kom forbi dette. Tænkte det kunne have interesse. Du må bruge billederne, hvis du vil, og rette i underteksten på billederne også.  Tårnet ligger lige uden for Tølløse
(...)

Jeg tror at tårnet har været brugt i forbindelse med Gl. Tølløse, da det er nærmeste beboelse.


Jeg kører forbi jævnligt, --det er med sikkerhed under 14 dage siden det blev "fældet"

Mh
Jan"

 

NVE  0333 - TØLLØSE  BY.   Gl.  Tølløse.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.

(Alting har sin PRIESS - også nye transformatorer - her er det skiltene fra afløseren.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformerens placering i Gl. Tølløse. --->

 

Overblik.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.

 

Her stod det.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.   ^---v

 

Indeni.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.

 

Bund.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.

 

Detaljer.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.   ^---vv

 - - - 

 

 - - - 

 

Top.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.

". . . Tårnet var for øvrigt fjernet senere på dagen, da jeg kørte forbi kl. 15:30, så det må siges at være i sidste øjeblik jeg fik taget billederne."

 

Afløseren.  Transformatorstation nr. NVE  0333 - TØLLØSE  BY.   Gl.  Tølløse.   --   April 2015.  Foto:  Jan Ærholt.

Så enkelt kan det gøres i vore dage, og så kan den måske udrette meget mere, --meenn der var nu mere stil over de gamle - især de murede ! ! !

 

Tak til Jan Ærholt.

Lige til modeljernbanen.

 -

     

En genopstillet "kæmpe":

NESA-transformatorstation,  Frilandsmuseet, Lyngby.  --  2018.   

Der kom en mail:

 

"Til Erik

Var forbi Frilandsmuseet i dag.  Tog bl.a. billeder af NESA-transformatortårnet. Du kan bruge dem på din hjemmeside hvis du vil..

Mvh Kim."

 

 . . . 

Transformatortårnet er opstillet / genopstillet som nærmeste nabo til -den langt fra færdigopførte- Øresundsvej station.

Tak til Kim Anderberg Weichel.

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEAS trsfst. nr. 681,  Svenstrup.  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borupvej ?????????? Borup. 
 . . . . . . . . . . . . Juli 1957.   Foto:  EVP.
 
 
 

Et SEAS-transformatortårn, Klippinge Bjerge.  --  . . . mens vi har dem endnu.

  

SEAS nr.  1047,  Klippinge Bjerge.   --   24. juli 2013.    ^v---v^

 . . .  

Tårnet stod i 2013, men er det der stadig ???

Lige til modeljernbanen. 

som f. eks. her:  https://sundborg.wordpress.com/2011/08/27/transformatortarne-%E2%80%93-elektricitet-til-folket/

Witzel Hobby: 

Forskellige transformatorstationer / -tårne fra hele landet: http://witzelhobby.dk/29-huse-af-plastik/

 


 

 

 

  Lige til modeljernbanen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEAS-pladetårn 1110. Bogø Nyby.   --   19. august 1999.

 

 

 


Transformatorst.  EFFLA.  Ringe.   Tegning  fra  10. september 1959.

EFFLA / Effla = Elforsyningsselskabet for fynske landdistrikter, Odense.

 

Transformatorst.  u.  angivelser.

 

 

  

RE 36 Rødby El... Vester Tirsted.   --   26. juni 1989.  ^---^ 

 

HUSK,

 

at mange af vore modeljernbaneforretninger allerede

har flere nydelige plast-udgaver af flere gamle typer transformatortårne, murede, betonstøbte eller pladetårne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEAS-trsfst.  November 1987.  --->

 

Tak til Thomas Albøg Olsen.

 

 

 

SEAS-trsfst.  Mogenstrup Grusgrav.  17. maj 1988.

Foto:  Jens Bruun-Petersen.

 

 . . . 

SEAS-trsfst. Benløse By.   --   November 1987.   Foto:  Thomas  Alboeg Olsen.

Bemærk "øjenlågene" på SEAS-tårnene.

 

Tak til begge fotografer.

 

 

Trsfst. VE st. 38,  Bleggaardsgade.  Vejle. Februar 1988.  Foto:  Henrik Borgen.

 

Endnu en gang må man konstatere, at der er nu noget særligt over fotos optaget i sol og sommer  --  selvom det også kan blive for meget.

 

Det er "godtnok" ikke nemt, at gøre alle tilfreds.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trsfst.  Bredballe.   --   Februar 1988.  --> Foto: Henrik Borgen.

 

 

   

Trsfst. SAEF 6432 v. Tradsborg, Esbjerg.   --   3. november 1988.   Jens Bruun-Petersen.

 

Tak til begge fotografer.

 

 

EASV nr. 449. Kongeaadal.

  

EASV nr. 449. Kongeaadal. Set fra nord ---^   og   fra øst  ---^    3. marts 1988.  Foto:  Jens Bruun-Petersen.

  

EASV nr. 449. Kongeaadal.Set fra syd ---^   og   fra vest  ---^    3. marts 1988.  Foto:  Jens Bruun-Petersen.

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.


EASV = Elforsynings-Andels Sønderjyllands Vestkyst, Skærbæk.

 

  

EASV 463, Vilsen. ---^  3. marts 1988. Jens Bruun-Petersen.  EASV nr. 449.---^ Kongeaadal og 463, Vilsen. J.B-P.

 

E/S Østjylland.   --   Tegning. 12. 11. 1982.   --    Mål:  7350 x 1200 x 1200 mm.

 

EASV = Elforsynings-Andels Sønderjyllands Vestkyst, Skærbæk.

E/S  Østjylland,   ?

 

Transformatortårnet:

ER 1961.  =      

E. RASMUSSENS MASKIN- OG ELEKTRO-MEKANISKE FABRIKER
E. Rasmussen A/S 

http://www.fredericiashistorie.dk/html/fredericia/steder/htm/E_Rasmussen.htm

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

 -

 

  

Trsfst. VE 84.  Varde.   --   2. februar 1984.  Foto / tegning:  Jens Bruun-Petersen.   ^v---v^

  

 

Tak til Jens Bruun-Petersen.

 -

 

 . .  

Tegning og foto:  Herning Kommunale Værker.

 

  

Herning Kommunale Værker.  Borris Hede.  August 1991.  Fotos: Jens Bruun-Petersen.

 

Tak til Jens Bruun-Petersen og Herning Kommunale Værker.

 

 -

 

 

 

 

 

Transformatorstation nr. 3517, "Dørene må ikke spærres".  

Transformatorstation nr. 2517, --lige nedenfor "Det gule Palæ".   --    25. august 2016.   ^---vv

København Gb.   --   25. august 2016.  

 

 

 

Transformatorstation nr. 2517, --lige nedenfor "Det gule Palæ".   --    25. august 2016.

Lige til modeljernbanen.

 -

 

SEAS-transformator nr. xxx,  Gammel Borup / Nr. Dalby. 

To - tre km øst for Borup findes et lille samfund benævnt Nørre Dalby. Her findes endnu et trafo-tårn magen 
til det der stod i Borup.  Dette er dog lidt yngre end Borup-udgaven.

April 2016.   Foto:  HEP. 

 

Moderne lav trsfst.   Borup.   Foto: HEP.

 

Moderne trsfst. nr. 594,  Borup Hovedgaden. Foto:  HEP.   ^---v

 - - - 

 

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekst).

Lige til modeljernbanen.

 -

 

 

Trsfst. SEAS-NVE 1582.  Tommestrup Mark.   --   2015.

SEAS-NVE 1582.  Tommestrup Mark ved Højerup, Stevns.   --   1. september 2015.   ^---vv

 

 

 

SEAS-NVE 1582.  Tommestrup Mark ved Højerup, Stevns.   --   1. september 2015.   --   (Mål i cm - 1:1)

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

Se evt også: http://www.jensklitgaard.dk/sonderjylland/oversete-kulturminde/transformatortarne/midtjylland 

 

Tak til:  H.E. Pedersen, Jens Bruun-Petersen,  Michael Vester, Niels Munch, Thomas Albøg Olsen, 

 

 

 

Energimuseet i Tange.   --   2016.

 

Der kom en mail:

"Hej Erik
Hermed 13 billeder fra Energimuseet, Tange. 

/Tommy"

 

Energimuseet.

Sammen med naboen -Tangeværket Gudenaacentralen- har Energimuseet´s ca. 100.000 besøgende årligt glæde af udstillingen, ligesom der også er et unikt stykke kulturhistorie og et smukt naturområde i tilgift.

 

Tangeværket Gudenaacentralen.

Tangeværket Gudenaacentralen er et demokratisk, forbrugerejet andelsselskab, der siden 1921 har produceret forureningsfri elektricitet baseret på vandkraft fra Tange Sø.

 

Eksempler på transformatorstationer (-tårne), Energimuseet i Tange.   -   6. august 2016.  
Foto:  Tommy Nilsson.   ^---vv

 

Det karakteristiske, murede/betonstøbte SEAS-tårn.   ^---v

 - - - 

 

"Standard"-pladetårn.

 

 - - - og i lidt "udvidet" form / med lidt kraftigere "livvidde".

 

.

 

Energimuseet,  Tange.   --   6. august 2016.     Fotos:   Tommy Nilsson.   ^---vv

 
 
Herning Elektricitetsværk. 
 
Flytbart transformatortårn.  (Mere følger en af de nærmeste søndage.)
 
Energimuseet,  Tange.   --   6. august 2016.     Fotos:   Tommy Nilsson.
Nedenfor:  Enkelte udenlandske transformatorstationer / -tårne.

 

 

Transformatorstation. Kühlungsborn West Bahnhof.   --   2014.

(På tur med SHS  --  Sporvejshistorisk Selskab - Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm)

 

Trsfst. Kühlungsborn Bahnhof.   --   26. oktober 2014.  ^^---vv   

  

Tårnet må vel lige være noget for de, der kører med tyskprægede modelanlæg ! ! !

Bundfladen er 3 x 4 m, hvor de 3 m er bredden (for og bag) og de 4 m er dybden (bagud). I størrelse 1:87 bliver bredden
derfor 33 mm. Hvis man indsætter ovenstående venstre foto i f. eks. et word-ark og trækker billedet i et af hjørnerne -diagonalt- således at tårnets bredde bliver 33 mm, finder man, at tårnets højde bliver ca. 100 mm.  På dette foto kan man også uddrage de fleste andre aktuelle mål, undtaget tårnets dybde (bagud), der -med de 4 m- bliver 44 mm i 1:87.  Det lille tagudhæng medfører, at taget bliver en smule bredere - vel ca. 50 mm i bredden.

 

  

 - - - 

Tårnet ligger lige ved siden af stationen for den lille smalsporsbane Bad Doberan-Kühlungsborn West, "Molli".


-----------------------------

Indlæg fra Knut Ronold:
Jeg tænkte, at et billede af transformatortårnet ved fyret på Lista kunne passe her. Lista er en halvø, beliggende så langt mod sydvest som man kan komme i Norge. Tårnet, der er prydet med et portræt af John F. Kennedy, er fredet.
Det kan nævnes, at Lista havde mange udvandrere til USA i 1900-tallet, og mange vendte senere tilbage til Lista og tog amerikanske vaner og skikke med sig. Heri ligger måske noget af forklaringen på portrættet af Kennedy. På Lista kan man se amerikanske typehuse, og mange har 110 Volt strøm (amerikansk standard) indlagt i deres huse.


Lista, Norge, 16. juli 2011. Foto: Knut Ronold.

-----------------------------

Herefter kun nogle enkelte fotos fra den første, nu nedlagte, side om transformatorer, der vil blive søgt erstattet af større gengivelser efterhånden.
NEF 11, Revninge, februar 1988 – NEF K 9, Kerteminde, februar 1988.
Foto (begge): Nordøstfyns Elforsyning. 

 

 

537 Søndersø, 19. april 1990 – Effla 128, Kærby, v/ Bogense, 19. april 1990.

Foto (begge): Jens Bruun-Petersen.
Effla = Elforsyningsselskabet for fynske landdistrikter.

 

---

 

Transformatortårne  i Jylland.

HE (?), syd for Borris Hede, september 1991 – HE, Bovbjerg, september 1989.

Foto, tv: Jens Bruun-Petersen. Th: Thomas Albøg Olsen.

 

 


 

 

 

SEAS 681, Svenstrup, juli 1957 – Skallebølle v/ Odense, 28. juli 2000.

Foto: Tv: EVP. – Th: Kim Riishede. 

 

Som de sidste fotografier af transformatortårne, må vi næsten lige have et par fotos af de murede / støbte tårnes efterfølgere, pladejernstårnene. Med dem begyndte en ”ensretning”, hvorefter de lokale landsdeles særpræg næsten helt forsvandt. Kun enkelte små særpræg kunne adskille de enkelte selskabers tårne fra hinanden. Bemærk således at SEAS-tårnet ligesom de murede SEAS-tårne har ”øjenlåg” over ventilationsåbningerne. Typisk for kun SEAS-tårne.


 

 

Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab  --  KTAS. 

 

Telefon-pupinspolehuse, -automatcentraler og vand-pumpestationer. 

 

Foto.

 

KTAS pupinspolehuse, v/ Ringsted, ca. 1929  og  v/ Telefonmuseet, Hellerup, marts 2001.

Disse pupinspolehuse stod i første halvdel af 1900´erne langs landevejene over det meste af Sjælland (KTAS) og Fyn (FKT).

Pupinspolernes opgave var at forstærke de dengang relativt svage telefonstrømme, og var derfor opstillet langs landevejene med en afstand på ca. 2 – 2,2 km.

Formentlig må der i Jylland have været noget tilsvarende, som jeg imidlertid ikke er stødt på fotografier af eller oplysninger om.

KTAS = Københavns Telefon Aktieselskab.
FKT = Fyns Kommunale Telefonselskab.

En tilsvarende bygningskon-struktion benyttede KTAS til nogle automatiske telefon-centraler allerede sidst i 1920´erne.


De var en anelse "dybere" (eller længere" om man vil) end pupin-spolehusene, ellers magen til af udseende.


Her ses den samme automat-central i hhv.1920 og i 1987. Den findes formentlig stadig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Københavns Telefon Aktieselskab, KTAS: Pupinspolehus, Næstved (Ringstedgade/Herlufsholm Allé/Rødehusvej).

 

Pupinspolehus. Telefonmuseet.  Hellerup.

Pupinspolehus. Telefonmuseet.  Hellerup.   --   April  2001.   ^---vv

 . . . . 

 

    "Også:  Lige til modeljernbanen".

 

- 

 

Vand-pumpestationer.

 

Københavns Vandforsyning, pumpestationer Ballerup Boulevard v/ Harrestrup Å og Smedebæk bro, Skovlunde, begge 9. maj 1992.

”…. Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? …….”

Der var den igen, -den med højspændingstårnene og kirketårnene. Her er det ganske vist ikke transformatortårne, men pumpestationer.

Flere steder -i det mindste- på Københavns Vestegn, ses disse små karakteristiske pumpestationer for Københavns Vandforsyning. Som regel ligger de mere eller mindre alene i et grønt område, hvorfra man indvinder vand til byens vandforsyning.

 

  

 


 

Københavns Vandforsyning  --  Pumpestation  --  1992.

Må jeg i ( ) minde om, at Dansk Naturfredningsforening i 1925/26 skrev således om transformatorstationer: 

”(…) Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? …….”

Der var den igen, -den med højspændingstårnene og kirketårnene. Her er det ganske vist ikke transformatortårne, men pumpestationer.

Flere steder -i det mindste- på Københavns Vestegn, ses disse små karakteristiske pumpestationer for Københavns Vandforsyning. Som regel ligger de mere eller mindre alene i et grønt område, hvorfra man indvinder vand til byens vandforsyning.

Københavns Vandforsyning.  Pumpestation,  Ballerup Boulevard  (v/ Ring 3),   --   Maj 1992.   ^---vv
men man kan da -heldigvis- fotografere gennem eller hen over hegnet ! ! !

 - - -

 . . . . .  

 - - -

 - - -

 - - - (Bemærk rovfuglen -på jagt efter lidt frokost- øverst, lige til venstre for tårnets overkant.

 - - -

 

2019.

 

 

30. juni 2019.

Københavns Vandforsyning, Pumpestation -- 1992 / 2019.

Må jeg i ( ) minde om, at Dansk Naturfredningsforening i 1925/26 skrev således om transformatorstationer: 

”(…) Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? …….”

Der var den igen, -den med højspændingstårnene og kirketårnene. Her er det ganske vist ikke transformatortårne, men pumpestationer.

Flere steder -i det mindste- på Københavns Vestegn, ses disse små karakteristiske pumpestationer for Københavns Vandforsyning. Som regel ligger de mere eller mindre alene i et grønt område, hvorfra man indvinder vand til byens vandforsyning.

 

 

2019.

v----    Pumpestation ved det blå x.    ----^

 

Københavns Vandforsyn.    Vandpumpestation,  Islev.   --   26. juni  2019.   ^---vv

"Stationen"s sydøstfacade . . . 

       

 . . . og sidedøren i tårnet´s SØ-side.                                Tårnets NØ-dør.

 
Pumpestationen ved siden af det kommende vedligeholdelsescenter. 
SV-facaden, mod Slotsherrensvej / Ballerup Boulevard.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

Se også et par fine artikler / hj.sider om såvel murede / støbte og ståltårne på:

Jens Klitgaards Kultursider:   

http://www.jensklitgaard.dk/sonderjylland/oversete-kulturminde/transformatortarne

 

Sundborg MJ:  I 

http://sundborg.wordpress.com/2011/08/27/transformatortarne-%E2%80%93-elektricitet-til-folket/ 

og 

Sundborg MJ:  II 

http://sundborg.wordpress.com/2013/05/19/transformatortarne-del-2-en-typisk-jyde/ 

men også meget andet godt på Sundborg´s sider.

 

Witzel Hobby:  8 forskellige transformatorstationer -tårne fra hele landet: http://witzelhobby.dk/index.php?cPath=21_26_36Litteraturhenvisning:

 

”HIMMELARKITEKTUR” / ”Transformatortårne i Skive Kommune” udgivet af Skive Byhistoriske Arkiv på Skive Museums Forlag, 1996. ISBN: 87-88126-10-2. Pris: Kr. 30, - . Hæftet, der er på 32 sider og måler 25 x 12 cm, indeholder en kort omtale af transformatortårne i almindelighed, sort/hvide og farvefotos af lokale tårne samt en landsdækkende farvefoto-serie på 34 forskellige transformatortårne.

 

I model- og jernbanebladet ”SIGNALPOSTEN” 25. årg. nr. 2, juni 1989, blev bragt en artikel med nogle byggetegninger og fotografier af forskellige transformatortårne. Her bringes en kort historisk omtale samt en kort byggebeskrivelse af et sjællandsk transformatortårn (SEAS).

 

Det kan endvidere nævnes, at såvel firmaet ”hobby trade”, i Fredericia, og firmaet ”TRIP TRAP” fremstiller og sælger 1:87-modeller af transformatortårne. "hobby trade"s tårne sælges fra enkelte hobbyforretninger, medens TRIP TRAP´s tårne sælges fra flere typer forretninger, der handler med f. eks. gaveartikler o. lign. medens

 

Firmaet "Epokemodeller" fremstiller pupinspolehuse.

 

 

 

Der kan være kommet flere til, eller faldet nogle fra ???  Jeg har ikke hørt derom, så hvis firmaerne evt. underrette mig, ville det være fint.

 

 

 

 

Model-transformatortårne (størrelse 1:87) af nogle af ovenstående.

Udsnit af mine transformatortårne bygget i forbindelse med en artikel i bladet "SIGNALPOSTEN".

Tegning: Se 10. august 2013.

 

1-87-model,  NESA nr. 223.  Farum Grusgrav . . .

 . . . og med nogle "kolleger". 

 

Fremstillet af:

Karton (bagside-karton fra blokke med skrive-papir) og pizza-æske-karton som tagsten - let indfarvet som røde tagsten.

De her viste (også NESA nr, 223) har alle fået et let "overtræk" af gips - gips "smurt" på som var det smør, --et ganske tyndt lag, bemalet med tynd lys, gul plastmaling (frahældt ved en istandsættelse af et værelse) og patineret med let - meget let brug af sort skosværte).  Isolatorerne er små stykker af plastisolering fra tynd telefonledning (krydstråd), og "geviret" på tårnet yderst til højre, er loddet op af tyndt udklippede dåseblik-strimler.

Fremstillingsprisen er derfor -stort set- 0 kroner, hvis vi ser bort fra pizza´en, der i øvrigt var udmærket.

 

Mangler de på modelbanen, tænker man næppe nærmere over det, men er de der, vil man i de fleste tilfælde nikke genkendende til dem og føle, at netop en sådan lille detaille er med til at sætte prikken over i´et

 

-  -

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBNBNBNB:   Herfra under redaktion og oftest gentagelser af ovenstående.   Der arbejdes på "sagen".

 

 

 

NESA 147 Ballerup, juli 1980 – Elselskabet Effo, Hundested, 3. august 1999.

Tv: Transformatortårnet i Ballerup synes at minde om en lidt enklere udgave af ovennævnte tårn fra kommunerne lige nord for København.
Foto (begge): EVP.

NESA = Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab.

 

 

 

 

 

NESA, Blovstrød Teglværk, 27. august 1994 – NESA 223, Farum Grusgrav, 26. december 1987.

 

Tv: Blovstrød teglværk (tårnet eksisterer vist endnu). Foto: Henrik Borgen.

 

Th: ”…. Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for Resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? …….”    Foto: EVP.

 

 typer".

 


 

 

 

 

 

 

 

SEAS 230, Enderslev v/ Haarlev, 2. juli 1988 – SEAS 32, Haarlev 2. juli 1988.
Fotos: EVP.

 

 


 


SEAS´s standardudgave, der tidligere sås i et utal af eksemplarer, men selv i vore dage er der stadig mange bevaret, men ……..
SEAS = Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEAS 315, Koster Færgegaard, 11. sept. 1999 – 2121, Sandager, Lolland, maj 1989.
Foto, Tv: EVP. – Th: Michael Vester 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lolland 3605, (?) marts 1989, - Lolland 3033, Tillitse Nørrehave, marts 1989.
Foto (begge):  Michael Vester.  

 


 

 

 

 

 


NEF 11, Revninge, februar 1988 – NEF K 9, Kerteminde, februar 1988.
Foto (begge): Nordøstfyns Elforsyning. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

537 Søndersø, 19. april 1990 – Effla 128, Kærby, v/ Bogense, 19. april 1990.

 

Foto (begge): Jens Bruun-Petersen.
Effla = Elforsyningsselskabet for fynske landdistrikter.

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

Transformatortårne II, Jylland.

 

 

 

Hjordkær, november 1992 – HOH 59, Hundslund Kirke, 10. maj 1989.

 

Foto (begge): Jens Bruun-Petersen.

 

 

 

HOH = Hovedgaard & Omegns Højspændingsanlæg.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

MEF 126, v/ Løvel, 26. januar 1988 – SAEF 18, Nr. Vong, 22. august 1989.

 

Foto (begge): Jens Bruun-Petersen.

 

 

 

MEF = MIDTJYSK ELFORSYNING.
SAEF = Sydvestjyllands Andels El-forsyning.

 

 

 


 

 

 

 

 

Ny Balle Kalkværk, 11. august 1967.
Herudover ses i forgrunden Ebeltoft-Trustrup Jernbanes trinbræt ”Ny Balle”.

 

Foto: EVP.

 

 

 


 

 

 

 

 

SAEF 6429, (u. navn) v/ Korskro, 20. januar 1988 – RE 21, Asferg Vest, 20. juli 1990.

 

Foto (begge): Jens Bruun-Petersen.

 

 

 

SAEF = Sydvestjyllands Andels El-forsyning.
RE = Form. udgået forkortelse for Randers Elforsyning (?) nu: ELRO.

 

 

 


 

 

 

 

HE (?), syd for Borris Hede, september 1991 – HE, Bovbjerg, september 1989.

 

Foto, tv: Jens Bruun-Petersen. Th: Thomas Albøg Olsen.

 

 

 

HE = Herningegnens Elforsyning.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

473 Snorup Skjoldhøje, 26. januar 1988 – 284 Ersted, 26. januar 1988.

 

Foto (begge): Jens Bruun-Petersen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESV 43, (u. navn), syd f/ Dybvad, 19. juli 1988 – TH, Oddesund nord, 2. august 2001.
Fotos:  Tv: Jens Bruun-Petersen. Th: EVP.  

 

ESV = Elforsyningen Sydvensyssel.EVP.TH = Thy Højspændingsværk. 

 

 
SEAS 681, Svenstrup, juli 1957 – Skallebølle v/ Odense, 28. juli 2000.
Foto: Tv: EVP. – Th: Kim Riishede. 

 

Som de sidste fotografier af transformatortårne, må vi næsten lige have et par fotos af de murede / støbte tårnes efterfølgere, pladejernstårnene. Med dem begyndte en ”ensretning”, hvorefter de lokale landsdeles særpræg næsten helt forsvandt. Kun enkelte små særpræg kunne adskille de enkelte selskabers tårne fra hinanden. Bemærk således at SEAS-tårnet ligesom de murede SEAS-tårne har ”øjenlåg” over ventilationsåbningerne. Typisk for kun SEAS-tårne.