http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/danmarkskort.goerlev.jpg Gørlev Sukkerfabrik.

 

 

Fabrikken blev grundlagt i 1912 af en kreds af landmænd med godsejeren Carl Lawaetz i spidsen (A/S Sukkerfabrikken Sjælland.). I 1934 blev fabrikken overtaget af De Danske Sukkerfabrikker A/S, der efterhånden fik moderniseret og udvidet fabriksanlægget således, at man kunne oparbejde 3000 tons roer pr døgn. Omkring 1950'erne var Gørlev Sukkerfabrik landets største med ca. 4500 roedyrkere fra hele Sjælland og Jylland tilknyttet fabrikken.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/goerlev_sukkerfabrik.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Sukkerfabrikker, De Danske Spritfabrikker og Dansk Handels-og Industri-Compagni fusioneredes i 1989 til A / S Danisco. Gruppen fik også Andelsselskabet Sukkerfabrikken Nykøbing, hvilket gjorde Danisco (Danisco Sugar) til den eneste sukkerproducent i Danmark.

 

 

Bygninger og anlæg

 

Gørlev Sukkerfabrik udgjorde et komplet industrimiljø med produktionsbygninger, roebane, direktør-, funktionær- og arbejderboliger samt barakker til sæsonarbejderne.

Fabrikken beskæftigede uden for roesæsonen omkring 150 medarbejdere, og i sæsonen flere år over 700.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/goerlev_sukkerfabrik..jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/goerlev_sukkerfabrik.ca.1950.jpg

Fabriksbyg-ningerne opførtes i røde mursten, overvejende med jernvinduer i rundbuestil og tage beklædt med tagpap. Dertil en række hvide siloer til opbevaring af sukker. Fabrikken gennemgik kun få ændringer siden opførelsen i 1912, og dens bygninger med tilhørende klynge af funktionærboliger dominerer fortsat den sydøstlige del af byen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrikken set fra "gaden" ...

(ca. 1950)

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/74.ii.22a.goerlev%20sukkerfabrik.okt.%201959.jpg ...og fra "gården".

Oktober 1959.


Gørlev Sukkerfabrik blev lukket af Danisco i år 2000, og en del af fabrikkens bygninger er blevet revet ned i 2008.

 

 

Roebanerne.

 

I forbindelse med fabrikken blev der anlagt et omfattende banenet, som var fuldt udbygget i 1920'erne. Med den smalsporede roebane kunne man hente sukkerroerne lokalt og bringe roeaffaldet tilbage til gårdene, hvor det blev anvendt som husdyrfoder.

I 1922 fik fabrikken en banestrækning til Mullerup Havn. Herfra afskibedes de færdige sukkerprodukter -sukker og melasse-, og samtidig modtog man kul og kalk til fabrikkens drift og til roebanens lokomotiver. Fabrikken ejede havnen i perioden ca. 1930-60, men brugen af den aftog med tiden, da omlæsningen blev for dyr.

Det ca. 100 km lange roebanenet strakte sig fra Asnæs i nord, Ørslev i øst, Mullerup i vest til Falkensteen syd for Slagelse. Visse steder ligger banen endnu som spor i landskabet.

Roebanerne nedlagdes pr. 31. december 1959 til fordel for lastbil- og traktortransport, som var hurtigere og billigere.

 

 

Rull. Materiel.

 

Sporvidde: 700 mm.

Nr.    Type    Byggeår     Fabr.        Udr.     Noter

1 . . . .0D0t      1912         Arn. Jung  1961

2        0D0t      1912         Arn. Jung  1961

3        0D0t      1912         Arn. Jung  1961

4        0D0t      1912         Arn. Jung               Til Sakskøbing C4, 1961.

5        0D0t      1913         Arn. Jung  1961

6        0D0t      1912         O&K         1961     (O&K = Orenstein & Koppel).

C5     0C0t      1912         Henschel 1961      Fra Sakskøbing 1958 – Til DJK.

 

Sporvidde: 1435 mm.

7-I 0B0t 1874 FJ -> 1935 JFJ/DSB M 59. Til Gørlev 1912. FJ = Fletcher, Jennings & Co, Whitehaven.

7-II 0B0t 1873 Esslingen 1939 SJS H 64 oml. 1893 DSB Hs 364. Kbh Frihavn fra 1895. Til Gørlev S. 1933.

7-III 1B0t 1924 Henschel 1961 Fra SNNB 1939.

 

Sporvidde: 700 mm.

Hertil et antal fire-akslede tender-/tankvogne og et ukendt, stort antal roetransportvogne.

 

Rundt om Gørlev nr. 4.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/74.i.04.goerlev_sukkerfbr.nr.4.nov.1959.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/74.i.05.goerlev_sukkerfbr.nr.4.goerlev.nov.1959.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/74.i.06.goerlev_sukkerfbr.nr.4.nov.1959.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/74.ii.17a.goerlev_sukkerfbr._nr.4.goerlev.okt.1959..jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/74.ii.19a,goerlev_sukkerfbr._nr.4.goerlev.okt.1959.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/74.ii.20a.goerlev_sukkerfbr._nr.4,goerlev.okt.1959.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/74.ii.21a.goerlev_sukkerfbr._nr.4.goerlev.okt.1959.jpg

 

Gørlev nr. 4´s "dåbsattest"

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/74.ii.18a.goerlev_sukkerfbr._nr.4.goerlev.okt.1959.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangering på fabriksarealet ...

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/74.iii.23a.goerlev_sukkerfbr._nr.4,goerlev.okt.1959.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/74.iii.24a.goerlev_sukkerfbr._nr.4,goerlev.okt.1959.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/74.iii.25a.goerlev_sukkerfbr._nr.4.goerlev.okt.1959.jpg

med nr. 4. -- Oktober 1959.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/74.iii.26a.goerlev_sukkerfbr.goerlev.okt.1959.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remiseområdet i Gørlev.

 

"Rundt om" roevogn nr. 78 . . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/74.i.01.goerlev_sukkerfbr.aab.roevg.nr.78.nov.1959.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/73.iii.06.goerlev_sukkerfbr.roevg.nr.78.nov.1959.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/73.iii.05.goerlev_sukkerfbr.roevg.nr.78.nov.1959.jpg

. . . i det åbne landskab.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/73.iii.04.goerlev_sukkerfbr.sporskifte_paa_mark,nov.1959.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lige til modeljernbanen.

 

Gørlev Sukkerfabriks-materiel i farver.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.28.goerlev_nr.3.goerlev.1958.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.32.goerlev_nr.3.goerlev.1958.jpg

Gørlev Sukkerfabrik nr. 3.

1958.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.34.goerlev_nr.3.goerlev.1958.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.37.goerlev_nr.3.goerlev.1958.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.26.goerlev_nr.3.goerlev.1958.jpg

Detalje af gangtøj.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.33.goerlev_nr.4.goerlev.1958.jpg

Gørlev Sukkerfabrik nr 4.

1958.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.35.goerlev_nr.4.goerlev.1958.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.36.goerlev_nr.3_og_4.goerlev.1958.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...og både nr. 3 og 4 på remiseområdet. 1958.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.27.goerlev_nr_6.goerlev.1958.jpgGørlev Sukkerfabrik nr. 6.

1958.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.30.goerlev_nr.6.goerlev.1958.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.01.sakskoebing_b1.goerlev.1958.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.45.sakskoebing_nr.b1.goerlev.1958.jpg

Sakskøbing Sukkerfabrik B1 udlånt (?) til Gørlev.

1958

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.02.sakskoebing_b1.goerlev.1958.jpg

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.31.sakskoebing_nr.c5.goerlev.1958.jpg

Sakskøbing Sukkerfabrik C5 overtaget af Gørlev Sukkerfabrik.

1958.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.29.sakskoebing_nr.c5.goerlev.1958.jpg

 

Gørlev Sukkerfabrik nr. 7 --- normalsporet, 1435 mm . . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.24.goerlev_nr.7.goerlev.1958.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/dia.25.goerlev_nr.7.goerlev.1958.jpg

. . . der benyttedes til rangering med de normalsporede vogne fra og til DSB.

 

----------

 

Som det tydelig ses:  Dette er ikke "historien" om Gørlev Sukkerfabrik. Der er alene tale om de fotos,

som jeg kan supplere med.

 

Herudover må jeg henvise til f. eks. bøgerne:

 

"Roebanerne", Tom Lauritsen og John Poulsen. bane bøger 1987.    ISBN 87 88632 16-4

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/industribaner.jpg"Danmarks smalsporede Industribaner", S.A. Guldvang, bane bøger, 1998.   ISBN 87 88632 76-8, smalspors-"Biblen".

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/roer-paa-skinner.jpg"Roer på skinner - Jernbanernes rolle i dansk sukkerproduktion", Morten Flindt Larsen, Per Topp Nielsen og John Poulsen, bane bøger, 2008.  ISBN 978-87-91434-174   --  roebane-"Biblen".  Især denne sidste bog indeholder mange interessante fotos fra banen og virksomheden.

 

 

 

- o 0 o -


Forrige side: Assens Sukkerfabrik.
Næste side: Højbygaard Sukkerfabrik.