Fællesside

Denne hj.side er oprettet som "Fællesside", en side, hvor så mange som muligt hjælper med til at indsamle/indsende deres relevante scanninger af materiale: Fotos, tegninger, køreplaner, billetter eller lign.

Fotos/scanninger indsendes i størrelsen mindst 800 pixels i bredden eller -for fotos/scanninger på højkant- 600 pixels i højden.  Evt. fotos/scanninger må være egne materialer eller i det mindste sådanne, man har tilladelse til / ret til at videresende til offentliggørelse.

Indtil videre medtages kun fotos frem til 1990/2000. Det må senere vise sig, om disse årstal skal udvides.

Fotos indsendes til e-adressen: erikvpedersen[snabel a)mail.dk .

 

 

Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen - HHGB

.

.

Rullende Materiel.

 

 

HHB 1.  Fabriksfoto.

(Arkiv: nm)

 

HHB 1 - Fabriksfoto.

Arkiv: evp.

 

HHGB 4. - Fabriksfoto.

Arkiv: evp.

 

HHGB4 med tog bestående af alle banens personvogne på det pågældende tidspunkt.

Arkiv: evp.   ^---v

 

HHGB 5. - Fabriksfoto.

Arkiv: evp.   ^---v

 

Dampvognen.

Arkiv: evp.   ^---v ---v

 . . .

. . .

 . . .

Interiør.

 

  Dampvognens maskinanlæg.

 

Dampvognen med sin egen "specialsyede" anhænger.

 

"Det rullende hus".  Under et par byfester i somrene 1925 og 26 kørte den "forklædt" som rullende hus, frem og tilbage på strækningen Helsingør - Hellebæk i anledning af Helsingør købstads 500 års jubilæum.

Arkiv: evp.  ---^

 

HHGB ML 1.  Grønnehave.

Arkiv: evp.

 

HHGB ML 1 med DJK-særtog i Hornbæk.  --   8. november 1964.  Diesellokomotivet mere røg og støjede, end det lagde kræfter til toget, som det oplevedes. 

(nm).

 

HHGB ML 1.  Grønnehave.  28. juni 1970.

Foto: evp.   ^---v

 . . .

HHGB ML 1.  Grønnehave.  28. juni 1970.    Bemærk, at der er POSTKONTOR i lokomotivet.  :-)

Foto: evp.    ---^

 

Hensat HHGB ML 1 "omkranset" af Sm 1 og Sp 2 på Grønnehave station.   --   1970.

Foto: SBJ.

 

HHGB ML1. Hellebæk.  --   12. marts 1973.

Foto: (nm).  ^---v

 . . .

  . . .

HHGB ML1. Hellebæk.   --   12. marts 1973.   ---^

Foto: (nm).

 

  

M 2 med DJK-særtoget i Hornbæk.   --   8. november 1964

(nm).

M 2 med DJK-særtoget i Hornbæk.   --   8. november 1964

(nm).     

M 2 med DJK-særtoget i Gilleleje.    --   8. november 1964.

(nm).

 

 

 

HHJ M 4 / HHGB, Grønnehave.   --   24. juli 1970.

Foto: evp.    ^---v

 

 

HHGB Sm 1 - ML 1 og Sp2.  Grønnehave.   --   1970.

Foto:  SBJ.

 

 

HHGB Sm 2 + Sp2.   Fabriksfoto/Scandia.

Arkiv: evp.

 

HHGB Sm 3  Hellebæk.   --   18. marts 1969.

Foto: evp.

 

HHGB Sm 3,  Grønnehave.   --   8. juli 1973.

Foto:  evp.   ^---v

 

HHGB Sm 4.  Grønnehave.   --   8. juli 1973.

Foto: evp.   ^---v

 

 

 

HHGB Sm 3 og Sm 4. Kagerup.   --   28. april 1974.

(nm). 

 

HHGB Sm 3 - Sm 4. Grønnehave.   --   24. juli 1975.

Foto: (nm). 

 

HHGB Sm 4 og Sm 3.  Hornbæk.  --    28. april 1974.

Foto: (nm).

 

HHGB Sm 4 og Ys 91. Grønnehave.   --   29. maj 1976.

(nm).

 

En lille usædvanlig hverdagsscene:

Fotos:  John Hansen,  ca. 1965.

 

I Aalsgårde stod et par vogne, der skulle til Helsingør og overleveres til DSB dér:

Der har formentlig netop været foretaget omløb, og nu en man på vej mod DSB. "Manden med flaget" fører an.

. . .

. . .

. . .

Det var vist ikke lige dette, nødkobligen var beregnet til ! ! !

Sm 3 rangerede,  John Hansen, Aalsgårde, fulgte med toget fra Aalsgårde til Helsingør og fotograferede.

Ca. 1965.

---

 

HHGB Sp1.  Grønnehave.   --   18. marts 1969.

Foto: evp.

 

HHGB Sp 1 / 2 ?   Grønnehave  --   1968.

Foto: Svend Brandt Jensen. ©SBJ

 

HHGB Sp 2.   Hellebæk.   --   18. marts 1963.

Foto: evp.

 

HHGB Sp 2.  Grønnehave.  24. marts 1963.

Foto: evp.   ^---v  

 

  

HHGB Sp 3. Gilleleje.   --   23. maj 1963.

Foto: evp.   ^---v

 

  

HHGB Sp 3 og Sp 4.  Gilleleje.   --   12. november 1972.
Foto: (nm).

 

HHGB Sp 4. Grønnehave.   --   18. marts 1969.

Foto: evp.

 

HHGB Sp 4.  Helsingør.   --    24. marts 1963.

Foto: evp.

 

HHGB.  Sp 4.  Helsingør.   --   24. marts 1963.

Foto: EVP. 

 

HHGB Sb1.  Gilleleje.   --   23.5.1963.

Foto: evp.    ^---v

 

 

Sb 1, Gilleleje.   --   August 1966.

Foto:  Jesper Reinfeldt.

 

 

HHGB Ym 52.  Skibstrup.   --   18. april 1997.   ---^

Interieur. ---v

 - - -

 

HHGB Ys 95.  Helsingør.   --   18. april  1997.    

 

HHGB Ys 92 ---^  --  Ym 54. ---v   Helsingør.   --    22. april 2002.

 - - - 


HHGB Ym 54.  Helsingør.   --   22. april 2002.   ^---v

 - - - 

 

HHGB Ys 92.  Helsingør.   --   22. april 2002.


HHGB Ym 56. Grønnehave  (Helsingør).   --   22. april 2002.

 

 

HHGB. Desiro-tog v. Helsingør Skibsværft.  Helsingør.   --   22. april 2002.

"Fast sammenkoblet med DM 201.   2 stk. 6 cyl. dieselmotor. Mekanisk gear. 115 pladser + 10 klapsæder, flexrum, wc (hele togsættet). Ankom til Helsingør 9/3-01. Solgt 2007 til NJ DM 548. Kørte 16/9-07 til Hjørring."    www.jernbanen.dk

Se evt:   http://www.jernbanen.dk/motor_solo.php?s=143&lokid=391&n=hhgb-dm-101

 - - - 

 

 

 

HHGB  A 1.  Helsingør.   --   30. juni 1960.

Foto: (nm).

  

HHGB 4 + x + x . Grønnehave   --   1959.

Foto:  P.E.Clausen.  DMJK.    ^---v

. . .

 

HHGB 5.

Foto. PEC-DMJK. Arkiv:  UTJ.

Vognen er fotograferet af PE Clausen/arkiv DMJK i Buddinge i forbindelse med ophugningen.

 

HHGB 7.

Foto:  P.E.Clausen. DMJK.

 

HHGB 7.   Hornbæk   --   ca. 1960.

Foto: Svend Jørgensen. Arkiv:  UTJ.

 

Denne vogn er fotograferet omkring 1960 i Hornbæk af Svend Jørgensen.

Vognene (HHGB 5-8) var en supplementsleverance til de fire bogievogne (1-4) i 1907.  Nr. 5 og 6 var forsynet med 2. klasse på træsæder (!) og siddepladsmodulet var det samme som på 3. klasse. Dog var der tapet på væggene i 2. klasse. Nr. 7 og 8 var rene 3. klassesvogne.

De tre af vognene forsvandt kort efter anskaffelsen af skinnebusserne, mens den sidste (7) henstod i Hornbæk sammen med nogle af bogievognene indtil 1959-1961, hvorefter alle blev ophugget, bortset fra HHGB 1, der -som bekendt-  blev klubhus for Helsingør Modeljernbaneklub.

De fire toakslede vogne var også modificeret til brug på havnesporet i Helsingør og havde i forhold til de næsten ens vogne på Slangerupbanen (KSB) puffeplanken længere inde under endeperronen, ligesom overgangsbroerne var klemt inde mellem perronskærmene.

Den røde HHGB 8 som Helsingør Jernbaneklub kørte med i en årrække, var en forklædt KSB-vogn, der senere har fået sin grønne farve tilbage som KSB C 40.    ---v

HgJK-særtog. Jægersborg station.   --   11. maj 1972.

Foto: (nm).

 

HHGB Ys 91-Ym ?   --   28. maj 1970.   Grønnehave.

Foto: evp.

 

Ym 55-94. Aalsgaarde.   --   16. september 1991.

Foto. Henrik Thomsen.

 

Ym 56-95.   Helsingør.   4. december 1994.

Foto. Henrik Thomsen.

 

 

HHGB- Q 3 og dampvogns-bivognen. Grønnehave.  Juni 1951. 

Foto: P.E.  Clausen. DMJK.

 

HHGB Q 3. Grønnehave.  24. marts 1963.

Foto: evp.

 

Grønnehave 1968.  

Foto: Svend Brandt Jensen. ©SBJ

 

HHGB (Q 3) og Q 5.   Grønnehave.   --   24. marts 1963.

Foto: evp.

 

HHGB Q 5 i Haarlev,   --   20. juni 1992.  

Bygget af Vognfabrikken Scandia, 1916 og overdraget til i 1993 ØSJK med hjemsted i Køge.

Foto.  evp.

 

Således skriver ØSJK *) om vognen på deres hjemmeside: 

Kombineret gods og bænkevogn.   Vognen blev indkøbt allerede fra Helsingør - Hornbæk - Gilleleje banens indvielse (af strækningen Hornbæk - Gilleleje.  evp-bem.) i 1916 til at aflaste sommerens flere rejsende og har derved personvogns fjedre og udvendige trinbrædder til billettering. 

Om vinteren kunne den bruges til stykgods, dog med den forordning, at der ikke måtte fragtes levende svin og andet ildelugtende gods i vognen.

Vognen er skænket til ØSJK af Danske Dampvenner i 1993.   Nyrenoveret i 2001.

 

*)  ØSJK:   http://www.osjk.dk/koersler.html

 

Sandsynligvis er dette vognkassen der i mange år stod ved remisen i Gilleleje og dermed en gammel GDS E 1-4, senere Q(a) 105-108.  I hvert fald tre af vognkasserne havnede ved stationer langs GDS: Kagerup, Hillerød og Gilleleje.

Foto: Michael Randrup    --   1976. 

 

 

Tak til:  Henrik Thomsen, Jesper Reinfeldt, Michael Randrup, Niels Munch(nm), Svend Brandt Jensen-SBJ samt UTJ.

 

 - o O o -