Sjællandske nordvestbane. - Roskilde-Kalundborg.

(Foreløbig stærkt begrænset indhold.)

 

 

Roskilde.   --   km 31,3 fra København H

 

Lejre.   --   km 40,8 fra København H

 

Kisserup trb.   --   km 46,2 fra København H

 

Hvalsø.   --   km 48,3 fra København H

 

Tølløse.   --   km 54,6 fra København H.

"Tølløseminder"  --  Juli 1957.

Som trafikelev var jeg på afløsning (billetsalg/post) på Tølløse station.

Stationens elektromekaniske 12/46-anlæg(apparat).  Rullen foran sportavlen er køreplanen for stationen, hvor en omgang svarer til et døgn. Planen er udskrevet og opklæbet på rullen, og en gennemsigtig "linial" gør det nemmere at følge linien med angivelserne for det enkelte tog: Tognummer/-art, tid, sporbenyttelse og andre relevante oplysninger for toget.  

Når rullen var kommet omgangen rundt, var døgnet gået, og man kunne begynde forfra - ganske fikst.

 

Jeg har ikke selv set disse ruller andre steder - men mange andre DSB-trafikuddannede læser med her på siden - måske kender de noget til brug af sådanne andre steder ?

 

Man hører mange historier i ny og næ, og en af de fungerende fortalte således om, hvordan han en dag -på en eller anden måde- havde været uopmærksom og glemt at stille indkørselssignal for Høng-Tølløse-toget fra Høng. 

Efter at toget havde holdt et stykke tid -og føreren af toget formentlig næsten havde slidt en fløjte op- mistede han tålmodigheden . . .

Pludselig stod han i stationskontoret, rimelig rød i ansigtet, --det var kr.........  for galt, nu havde han holdt så og så længe for "Stop", og sluttede "ballen" af med  noget om indberetning.

Stationsbestyreren havde set roligt på ham: "Hvordan er du kommet ind".  Han var da kørt ind ! ! !   "Så skal vi vist ikke tale mere om indberetning, --vel" ???   ---  Det blev der så ikke.

 

  

Tølløses indkørselssignal for tog fra Holbæk, og telefonmast næsten samme sted, hvor signalet er fotograferet.

Bemærk de -vist- for DSB / banerne lidt specielle isolatorer / isolationsklokker. Selvom de (kun) er til telefonlinier, er de ganske anderledes i udformningen i forhold til telefonselskabernes mindre, lidt mere "fikse" til samme formål.

 

Se i øvrigt banedanmarks beskrivelse af de store ombygninger af strækningen Lejre-Vipperød:http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelID=12816

 

 

 

Skimmede trb.   --   km 57,8 fra København H

 

Vipperød   -  km 61,2 fra København H

 

Holbæk  -  km 67,1 fra København H

 

Regstrup   -  km 75,2 fra København H

 

Knabstrup   -  km 79,4 fra København H

 

Mørkøv   -  km 82,9 fra København H

 

Tornved trb.   -  km 86,4 fra København H

 

Jyderup   -  km 89,5 fra København H

 

Avnsøgaard trb.   -  km 94,6 fra København H

Agnsø Gaard / Aunsøgaard.

På stationen sås både tomme og læssede vognstammer, der stod flere dage, og andre gange kom en C-maskine med en stamme tomme vogne, som blev henstillet i læssesporet. Herefter kørte maskinen til Kalundborg, hvor den blev vendt på drejeskiven, og kom "retvendt" tilbage. Fra Svebølle medtog den så den læssede stamme, der også stod i læssesporet. Andre gange måtte maskinen selv afsætte de tomme vogne på sidesporet og medtage en læsset stamme på turen mellem Jyderup og Svebølle. Ved ankomsten til Svebølle måtte maskinen så afkoble, køre til Kalundborg og vende, for at returnere til Svebølle og de læssede vogne.

Ved Aunsøgaards sidespor stod et dobbeltarmet vingesignal, der normalt stod på ”Kør” i begge retninger.  Ved rangering skulle signalet først stilles på ”Stop” førend sporskiftet kunne lægges om til sidesporet, og tilsvarende skulle sporskiftet igen være stille til ret spor, inden signalet atter kunne stilles på ”Kør”.

DSB C 708 rangerer på sidesporet i Aunsøgaard.   --   9. september 1967.    Foto:  Jesper Reinfeldt.

Når rangeringen på stedet så var færdig, ringede den stedlige ”sporskiftepasser” til Svebølle og meddelte på sit meget sjællandske mål: [ "Aunsøgoor – deee avgang" ]  hvorefter toget – nogle minutter senere -  kom til Svebølle, hvor maskinen (ofte en C-maskine, f. eks. 704 eller 708 (herunder) som sås meget ofte) løb om, kørte retvendt til toget og var klar til afgang.

 

 

 

Svebølle   -  km 97,2 fra København H

Tidligt foto af Svebølle station - Tid og fotograf ukendt.

(Foto: "Vognstyrer.dk" - med tilladelse.)


Svebølle station, set i retning mod Kalundborg.  --  August 1956. 


 . . . og uden.  Set mod sydvest.   --   16. oktober 2001.


Svebølle, 1. september 2011.

Foto: P. Sloots.


Se meget mere på denne side:  Svebølle station 1874 - 2000.
Viskinge trb.   -  km 99,2 fra København H

Huset, på billedet, betegnes lokalt som "Banehuset". Trinbrættet lå svarende til området på billedet, der ses under huset.

 

 

 

Værslev   -  km 102,8 fra København H

Den netop -for persontrafik- lukkede Værslev station.  Stationsbygningen, tegnet af arkitekt A. Ahrens, blev nedrevet i 1973.    

Herfra udgik (!!!) den lille privatbane: Hørve-Værslev Jernbane, som nedlagdes d. 31. december 1956. Jeg var ikke med nedlæggelsestoget, men nåede da en cykeltur langs den i efteråret 1956.

Foto: 22. maj 1965.Ubberup trb.  -  km 106,5 fra København H

 

Kalundborg.   -  km 110,6 fra København H

DSB  708. Kalundborg.  22. maj 1965.