En af ”vennerne” var for nylig så venlig at sende mig en mail, hvori han omtalte ”EVP´s skrotsider”.


”Skrotsider”, -må jeg lige være her.


Og dog, ---egentlig var det måske næsten overskriften til en ”side” med de skrotfotografier, jeg havde liggende, men som var for fåtallige til -sammen med de i driftværende lokomotiver- at danne selvstændige ”sider”.


Derfor denne side med diverse rull. materiel hensat til ophugning, materiel som jeg -mere eller mindre tilfældigt- mødte på min vej.


Som ved flere af de øvrige sider, er der normalt ikke knyttet yderligere omtale til fotografierne end (litra), tid og sted.

------------------------

 

DSB C 712, v/ drejeskiven,  Maskindepot København Gb (Mdt. Gb),  20. april 1970.


Ligesom ved S-maskinefotografierne (andetsteds, under litra S), er sidste kilometer kørt. ”Festtøjet” er taget af, selv ”slipset” er væk, men lanternen fik dog lov til at blive siddende.

Maskinen venter nu kun den sidste ”rust-kørsel” til ophuggeren, der måske / vel også i dette tilfælde har været firmaet ”Petersen & Albeck”, ca. 500 m væk.

-----

 

Df 132 + 131, Svendborg, 28. maj 1961.


På en nedlæggelsestur til Langelandsbanen gik vejen via Svendborg, og man måtte da lige aflægge stationen et besøg, for at se, om der skulle være noget af interesse. Det var der, --flere (loko)motiver følger nedenfor, i nummerorden.

 

-----

 

På kanten af "skrænten" ! ! !    --   1964.

Der kom en mail:

"Hej Erik.

De sidste til skrotbunken, så må det også være nok med de sørgelige syn.
(...)
Alle billeder er fra 1964
(...)
Hilsen Kurt."     

D 831 Glostrup.   --   1964.  Foto:  K.G. Otzen.   ^---v

 

F 446 og F xxx, Glostrup.   --   1964.  Foto: K.G. Otzen.

 

Hs 373, Glostrup.   --   1964.  Foto: K.G. Otzen.

 

Kedel 1207 fra N 207.  Reservekedel, Aarhus.   --   1964.  Foto:  K.G. Otzen.


D 805 Mdt.Gb.   --   1964.  Foto: K.G.Otzen.

 

S 725, Glostrup.   --   1964.  Foto:K.G. Otzen.

 

F 470, Glostrup.   --   1964.  Foto: K.G.Otzen.

 

OMB nr. 1,  Odense.   --   1964.  Foto. K.G. Otzen.

Tak til Kurt G. Otzen.

 

 

DSB E 981  -  1971.

Den sidste kilometer er kørt - bortset fra den forsmædelige tur på slæb til ophuggeren.

 DSB E 981.  Maskindepot København Gb (Mdt.Gb.) 15. marts 1971.   ^---v

 

Desværre lidt uskarpe, --men . . .   ^---v

 

  

 . . .

 

 . . .

 

 . . .

 . . . . .   

 . . .

 

DSB  E 981.  Mdt.Gb.  15. marts 1971 . . .

 

. . . og herefter gik turen formentlig videre til ophugningsfirmaet Petersen & Albeck næsten lige "på den anden side af gaden" (Vasbygade), eller måske Joseph Levin og Co. på Islands Brygge.

 

- o -

 

 

 

 


Hs 377, v/ Jesef Levin, Islands Brygge, juni 1960.

 

-----

 

Hs 380, Maskindepot København Gb, sommeren 1959.

Foto: P. Adamsen.

 

-----

 

Hs 391, Svendborg, 28. maj 1961.

 

-----

 

Hs 393, Svendborg, 28. maj 1961.


Bemærk skorstensbåndet der er hvid/rød/hvid-malet, som på en privatbane ???


-----

 

Tre K-maskiner.

 

DSB  K 5xx.  Brande.   --   14. januar 1962.

 

DSB  K  511. Brande. 14. januar 1962.

 

DSB  K  599.  Brande.   --   14. januar 1962.

Bemærk den lille kulvogn bag lokomotivet.   Denne var beregnet til at blive fyldt med kul (skovlet op med håndkraft), hvorefter lokomotivet -ved hjælp af en wire og en kran- trak vognen op således, at den kunne anbringes lige over tenderen, og tømmes der.

 

 

To Hs´ere.

DSB. Hs  406.  Brande.   --   14. januar 1962.

 

DSB  Hs  422.  Brande.   --   14. januar 1962.

 

En F´er  ("F-gris").

DSB  F  450.  Brande.   --   14. januar 1962.

 

Flere oplysninger  --  f. eks:

 

"Odin og Roeskilde".  Dansk Lokomotivmandsforening. 1952. (Bibliotekssag  )

"The locomotives of the Danish State Railways". Will. Bay, ca. 1962.     -- "  --

jernbanen.dk: http://www.jernbanen.dk/damp.php?selskab=1&litra=J&typenr=2

"Danske privatbaners damplokomotiver".  Will. Bay.  1966.  (Bibliotekssag:  )

jernbanen.dk:  http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=148&g=d

 

- o - 

 

Skrotbunken,  DSB.  --   1963-64.

F 491, Maskindepot Gb (Mdt.Gb)   --   1963. Foto: Kurt G. Otzen.

 

HS 388, Maskindepot Gb (Mdt.Gb)   --   1964. Foto: Kurt G. Otzen.

Se evt. EVP-siden.  Rundt om Hs 388.

 

G 602, Maskindepot Gb (Mdt.Gb)   --   1964. Foto: Kurt G. Otzen.

 

P 909, Maskindepot Gb (Mdt.Gb)   --   1963. Foto: Kurt G. Otzen.

 

D 900, Aarhus.   --   1964.  Foto:  Kurt G. Otzen.

 

F 427, Aarhus.   --   1964.  Foto:  Kurt G. Otzen.

 

F 439,  Aarhus 1964.   --   1964.  Foto:  Kurt G. Otzen.

 

G 624, Maskindepot Gb (Mdt.Gb).   --   1964.  Foto:  Kurt G. Otzen.

 

E 998, Maskindepot Gb, (Mdt.Gb).   --   1964.  Foto:  Kurt G. Otzen.

 

S 722, Maskindepot Gb (Mdt.Gb)   --   1963. Foto: Kurt G. Otzen.

 

Tak til Kurt G. Otzen.

 

-----------------------

 

1971.  København GB, Maskindepotet .... 

DSB S 728, --udrangeret og på vej til ophugger (en lille mærkeseddel ved døren til førerrummet viser vejen)
Maskindepot København Gb,  ca. 1. september 1971.   ^---v

 - - -

 . . . med den lille seddel:  "Petersen og Albeck", i nederste højre hjørne af førerhusdøren.

 

.......og herefter fotografierne af S 737 (febr. 1970) De sidste har allerede været offentliggjort i tidsskriftet ”Signalposten”, 6. årg. nr. 3. maj 1970. Da Signalposten i vore dage kan være svær at komme til at se, og der i mellemtiden er kommet mange nye ”læsere” til, vil jeg ”genoptrykke” billedserien her:

 

S 728 er her stillet på afgangssporet for materiel til ophuggeren. Mdt. København Gb, 12. februar 1970 med den seddel: ”Petersen og Albeck”, der i al sin enkelhed er ensbetydende med maskinens endeligt.

 

------

 

 

Hos ophuggeren, Petersen & Albeck, 14. februar 1970.

Den sidste meter er nu kørt, og maskinen afventer skærebrænderens ankomst.  
Nu bag lås og slå. 

-----

26. februar 1970. - Så er ophugningen i gang.  

-----

 

27. februar 1970.  
Det går stærkt, --næsten for stærkt,
Der tiltrænges en oprydning i bunkerne.

-----

2. marts 1970. Endnu kan man da se, hvad det var engang.  

-----

 

3. marts 1970. Det tynder ud.   
Der er egentlig mange rør i et sådant lokomotiv.

-----

Så har vi nået d. 6. marts 1970.  

-----

 

10. marts 1970.Nu er der snart ikke meget igen.   
Desværre er det nu for sent, men havde DSB haft disse fotos i 1925 eller 1948, kunne de være brugt i lærebogen ”Damplokomotivet og dets betjening” i stedet for nogle ”tørre” tegninger. 
  
Selvom fyrkassen på denne sidste tegning
ikke er fra en S-maskine, synes ligheden slående.

 

10. marts 1970.

 
Så meget, eller så lidt, fylder en S-maskine splittet ad til “atomer”. 


 

 - - -


T 297 som varmemaskine, Københavns Godsbanegaard, 16. marts 1964.


Ligesom den andet steds omtalte G-maskine (633), er T-maskinen ombygget til varmemaskine. Hvor G-maskinerne (også) lejedes ud til hjælp for private firmaer i nød for damp til deres virksomheder, var T-maskinen ombygget med det formål, at den skulle klare forvarmningen af de henstillede, dampopvarmede togstammer på Københavns Hovedbanegaard.

Det er Q 340, der slæber af sted med varmemaskinen, der formentlig har været nede til et eftersyn på Maskindepotet g nu skal genanbringes på sin ”arbejdsplads”.


-----

 

 

(Motor-)vogne.

 

 

Rester af 2 benzin-elektriske motorvogne litra ML fra 1934/35.


De to ML vogne -nr. 502 og 507- stod i sin tid på København Gb som kantinevogne, dels (og vist først og fremmest) for personalet på pladslæsningsanlægget. Dette anlæg var en stor åben beton-søjlekonstruktion, og var -især om vinteren- et hundekoldt, blæsende sted at befinde sig.

Imidlertid benyttedes vognene også i meget høj grad af de varetilbringende chauffører. Det sagdes vist også at være Københavns billigste værtshus, og gik i folkemunde under øgenavnet "Café Runkel".

Ofte fik man -som tjenestegørende på Gb- den tanke, at når chaufførerne kom for sent hjem fra turen til Gb, og blev skældt ud af chefen, var forklaringen, der blev givet, at der havde været så utrolig mange andre (travlt) ved godsindleveringen, at...... (skønt virkeligheden nok var en anden).

Dette var i det mindste, det indtryk man fik, når der blev klaget fra firmaernes side over de dårlige –læs: tidskrævende- indleveringsforhold på Gb.

Det var dog ikke noget vi kendte til, eller i det mindste var vor opfattelse en ganske anden.

Nå, -tilbage til ML-vognene: De stod i den gamle pakhusgade mellem Gb-pakhusene "U" og "I" på den gamle godsbanegård, "De tre Porte" (Ved Godsbanegården 8).

Datidens "Jernbanebladet" (blandt venner kaldet: "Det røde Jernbaneblad") bragte i 1957 nedenstående to fotos hhv. af og fra vognene. Der var måske ikke hyggeligt (???), men der var til gengæld ofte stor tilstrømning.

Og der kunne -som nævnt- være nederdrægtig koldt på det store åbne pladslæsningsanlæg, og ofte -i blæsevejr- med en kraftig træk gennem det åbne område.

I disse situationer gjorde vognene god fyldest. Endelig var kravene til tilværelsen mindre dengang.

Ved nedrivningen af pakhusene ca. midt i 60´erne flyttedes de (ML-vognene) ud i pladslæsningsanlægget til et sted ca 75-100 m længere væk.

Formentlig forsvandt vognene endelig i 1970, ved færdiggørelsen af Godsbanegårdens nye administrationsbygning. Her blev der i løbet af sommeren 1970 taget et nyt marketenderi i brug, og vognene blev herefter overflødige.

Yderligere oplysninger, se: "Danske jernbaners rullende materiel gennem tiderne."

 

-----

 

FG 4991, ex KSB S1, ex KSB A1, juli/august 1954.


Hensat, ene og forladt på spor 2 i Vassingerød, henstår vognen her og afventer ophugning i form af først afbrænding og derefter skærebrænderen til resten.

Dette foregik på pladsen bag Centralværkstedet i København kort tid derefter.


-----

 

Afbrænding af materiel ved Centralværkstedet, København, august 1966.


En EK-vogn, to Cu-vogne og en ?, under afbrænding.

Et par dage efter- når skærebrænderne havde gjort det efterfølgende arbejde-, var der ikke meget tilbage.


-----

 

Cp 3231, v/ Centralværkstedet i København, august 1973……..  (skæbne som ovenfor)


……..og Pk 5910, samme tid og sted samt skæbne.

”Sic transit …….”


2010:    Turen er kommet til DSB´s Y-tog.

 

I 1984 begyndte de, som nye, deres tilværelse på "Lille Nord", Hillerød-Snekkersten-Helsingør, januar 2007 blev de hensat på remisesporene ved Helsingør station, og nu, efteråret 2010, er det slut.

Sørgelig skæbne for nogle herlige jernbanekøretøjer, --kun 23 års tjeneste.  Måske endnu mere sørgeligt er det, at de har fået lov at stå i tre år og blive mere og mere vandaliserede.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_DSB/img_2349.helsingoer.1.11.2010..jpg

De sidste sørgelige rester af DSB  ML 4906 med Helsingør remise og Helsingør gamle vandtårn i baggrunden.

1. november 2010.

 

Gad vide hvorlænge remisen holder, eller bliver til DSB-skrot ???

 

Flere skrotningsfotos ligger på "siden" om  Y-tog..

------------------------

Tak til Kurt G. Otzen.

------------------------

Litteratur:

På "Nettet"

Hjemmeside om: "Danske jernbaners rullende materiel gennem tiderne." http://www.jernbanen.dk/lyntog.php?typenr=10     v/ Tommy Nilsson.

Gunnar W. Christensen's side med jernbanebilleder og sporvognsbilleder