PRIVATBANE-trinbrætskilte.

Af "praktiske" årsager er skilte-siden delt i to sider: "STATIONSSKILTE" (der dog også er delt over to sider) og "TRINBRÆTSKILTE".

Bemærkninger til siden iøvrigt, er de samme som på siden for stationsskilte.

 

 

 

Yderholm, Køge – Ringsted Jernbane (KRB),

24. februar 1963.

 


 

Om end kun beregnet til et trinbræt, ses her et meget nydeligt eksempel på den ”gamle” type stationsskilte.

Efterhånden som tidens tand gnavede stolperne over i jordoverfladen, blev mange af disse navneskilte flyttet op på stationsbygningernes perronfacade. (Dette ses tydeligt på f. eks. nogle af de viste stationsskilte fra Amagerbanen.)

 

 
 

Stubbe, Ebeltoft - Trustrup Jernbane (ETJ),

11. august 1967.

 


 

 
 

Stubberup, Fakse Jernbane/Østsjællandske Jernbane-Selskab (FJ / ØSJS),

21. april 1968.

 


 

Stationen var fællesstation for den gamle smalsporede industribane Fakse Jernbane og den senere oprettede Østsjællandske Jernbaneselskab (Køge - Haarlev- Fakse Ladeplads / Rødvig).

På smalsporet transporteredes Fakse Kalkbruds kalk-produkter til udskibningshavnen i Fakse Ladeplads, medens ØSJS udførte alm. jernbanedrift på normalsporet.

 

 
 

Brede, (LNJ),

28. maj 68.

 


 

 
 

Haugbyrd, Køge - Ringsted Jernbane (KRB),

24. februar 1963.

 


 

I dette tilfælde er skiltet ganske vist nedtaget, af vandaler ?? eller som en begyndende forberedelse til banens snarlige nedlæggelse ??

I tilgift får læsesne så i dette tilfælde hele trinbrætskuret med.

 

 
 

Draaby, Ebeltoft - Trustrup Jernbane (ETJ),

11. august 1967.

 


 


Der er ikke meget at se "rundt om skiltet", så skal vi ikke lige bruge lidt plads på et foto af hele trinbrættet.

 

 
 

Gribsø, Gribskovbanen(GDS),

1. juli 1995.

 


 

 
 

Birkebæk, Troldhede - Kolding/Vejen Jernbane (TKVJ),

8. august 1967.

 


 

 
 

Bjerregaarde, Aalborg - Hadsund Jernbane (AHJ),

1. april 1969.

 


 

Trinbrættet er medtaget på "utallige opfordringer" (een).

 

 
 

Lindenborg Aa, Aalborg - Hadsund Jernbane (AHJ),

1. april 1969.

 


 

Her bringes også et fotografi af selve trinbrættet. Bemærk imidlertid især omgivelserne. Det er vist sjældent, at et trinbræt har været anbragt på et -i jernbanemæssig forstand- mere gudsforladt sted.

Efter sigende var trinbrættet oprettet af hensyn til lystfiskere, der skulle på fisketur langs den krydsende Lindenborg Å (lidt af åen ses i baggrunden på fotografiet af skiltet). Her har der næppe været meget andet end lystfiskerne, der kunne forstyrre ”sildenes” tilværelse.

 

 
 

Langvad, Thorup Kær, Kærup. trb, Thisted – Fjerritslev Jernbane (TFJ),

31. marts 1969.

 


 

Her har jeg valgt at bringe tre trinbræt-skilte under ét uanset type. Dette er nærmest for at vise, at så snart der ikke er jævnligt opsyn, begynder et vist uundgåeligt hærværk. Mon ikke disse skilte har været udset som skydeskive af mange skolebørn på vej fra skole ???

Fotografierne er optaget på banens sidste driftsdag.

 

 
 

Viadukten, Skive - Vestsalling Jernbane (SVJ),

25. september 1965.

 


 

 
 

Ørholm, Lyngby – Nærum, Jernbane (LNJ),

29. december 1964.

 


 

 
 

Hvinningdal, Silkeborg - Kjellerup - Rødkærsbro Jernbane (SKRJ),

10. august 1967.

 


 

 
 

Brede (LNJ),

27. august 2000.

 

 

- o 0 o -


Forrige side: PRIVATBANE-stationsskilte.
Næste side: Togviserskilte.