Krydsning med Elling Å efter 1924, km 5,0  

 

Ved anlægget af banens nye bro over Elling Å stødte man i 1922 på dele af et klinkbygget skib. Arbejdet blev standset og Nationalmuseet tilkaldt. Dengang var interessen for sådanne skibsvrag ikke så stor, så efter at skibet var delvis frilagt, det var konstateret at der ikke var tale om et vikingeskib og skibet var blevet fotograferet, så lod Nationalmuseet skibet tildække igen.

Med bl a udgravningen af Skuldelevskibene, der i dag er udstillet på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, skabtes en ny interesse for de tidligere fund af skibsvrag. Notaterne om hvor skibet lå, har ikke været alt for nøjagtige, for i 1962 gravede man på vestsiden af Skagensbanen før man året efter genfandt skibet på østsiden af banen.

I 1968 gennemførtes så bjærgningen af skibet. Efter frigravning og afstivning af skibet kunne man den 24. oktober 1968 om morgenen ved hjælp af en af DSBs sporkørende kraner løfte skibet op på en jernbanevogn og transportere det pr bane til Frederikshavn, hvorfra den sidste strækning til Bangsbo-museet med Falcks hjælp blev tilbagelagt på en blokvogn.

Situationsplan visende Skagensbanens bro over Elling Å efter forlægningen og over-gangen til normalsporsdrift i 1924.

Fundstedet for Ellingåskibet ved broen er vist med et x .

 

Politiken havde sagen på forsiden dagen efter med overskriften ”Enestående skib hævet” og skriver bl a: ”Skibet betegnes af eksperter som betydeligt bedre bevaret end Skuldelev-fundene ved Roskilde Fjord.”

 

Skibet er nu udstillet på Bangsbo–museet. Skibet er tidsbestemt til midt i 1100-tallet. Der er tale om et handelsskib fra den tidlige middelalder, hvor Elling Å var sejlbar helt op til Elling by og udgjorde en naturhavn

Man kan læse mere om Ellingåskibet på bl a Bangsbo-museets hjemmeside. Ellingåskibet - Bangsbo Museum - Toppen af Danmark

Historien om fundet af skibet kan læses i artiklen ”Ellingåskibet – fundet og genfundet” af Ole Crumlin-Pedersen. Artiklen er trykt i Bangsbo-museets Årbog 1991.

 

 

Om morgenen den 24. oktober 1968. Efter at Ellingåskibet er gravet fri på sin plads i åbrinken, spulet fri for aflejret materiale og ”indpakket” i en solid afstivning er dagen for selve bjærgningen oprundet. DSBs kran har her fat i skibets afstivning og trækker skibet ud i selve åen.

Fotograf: Baneformand Henrik Poulsen, Strandby, arkiv: Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om morgenen den 24. oktober 1968. DSBs kran har løftet Ellingåskibet fri af åens vand. Kranen er skinneudlægningskran 156 med hjemsted i Aarhus. Kranen var leveret af Krupp-Ardelt i 1963.

Fotograf: Baneformand Henrik Poulsen, Strandby, arkiv: Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

 

Ellingåskibets fundsted ligger yderst tv i billedet syd for åen og øst for banen.  Om morgenen den 24. oktober 1968. Det afstivede Ellingåskib hænger svævende over sporet, før det sættes ned på en jernbanevogn, der skubbes ind under skibet.

Fotograf: Baneformand Henrik Poulsen, Strandby, arkiv: Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

 

Se evt også:

Ellingåskibet - Bangsbo Museum - Toppen af Danmark


Forrige side: Frederikshavn-Jerup.