VLTJ Ys 16 på Heden med tog fra Vemb til Lemvig, hvor Daniel Kaaring Zøllner og en ven fik deres eget fotostop.
Foto.  Daniel Kaaring Zøllner.Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane.  --  VLTJ.Vemb-Lemvig Jernbane påbegyndte driften d. 20. juli 1879 med kun tre tog dagligt i hver retning.

Sporet var næsten det svageste: Skinner på kun 17,4 kg/meter og uimprægnerede sveller. Banen var uindhegnet og uden bevogtning ved vejover- skæringerne.

Af rullende materiel anskaffedes kun 3 små to-koblede tenderlokomotiver, 6 små personvogne (kupévogne) og 7 godsvogne.

Banen var ikke optaget på DSB-stationen i Vemb, men man havde sin egen station umiddelbart vest for DSB-stationen. Fra 1959, blev Lemvigbanens tog dog ekspederet fra DSB-stationens perron 1.


Snart opstod et ønske om en bane fra Lemvig og videre til Thyborøn, men først 20 år senere kunne Lemvig-Thyborøn Jernbane åbne for normal drift. Denne bane blev bygget lige så enkelt som VLJ. Her anskaffedes dog lidt mere rullende materiel, 3 damplokomotiver, 5 person- og pakvogne samt 11 godsvogne. De to baner indgik straks samarbejde med f. eks. fælles driftsbestyrer og personale og hovedkontor i Lemvig.

I 1921 blev de to baner -på en generalforsamling- slået sammen  under navnet "Vemb-Lemvig-Harboør-(Thyborøn) Jernbaneselskab".

Strækningen Vemb-Lemvig trafikeredes efter sammenslutningen med 5 togpar dagligt, og Lemvig-Thyborøn med kun 2 togpar.  Fra motordriftens indførelse i 1930-erne klaredes alle persontog med motorvogne. Godstog kørtes dog fortsat med damplokomotiver.

Da 2. verdenskrig var forbi udvidedes køreplanen til 8 togpar dagligt på strækningen Vemb-Lemvig, og 6 togpar på Lemvig-Thyborøn.

I 1955 blev strækningen Harboøre-Thyborøn omlagt og flyttet et par kilometer mod øst således, at den nu fulgte landevejen på en dæmning (kendt fra "Olsenbanden på sporet".

 

"LEMVIGBANEN"   (fra banens varevogn, G 16).   Lemvig.   --   8.  maj 1990.

 

Rullende materiel.

Der er formentlig tale om Orenstein-lokomotiv nr. 583 = Vemb-Lemvig Jernbane,

VLJ 2, "LEMVIG". Billedet er taget på den gamle havnebane-viadukt om-kring år 1900, da loko-motivet var nyt !


 
 
 
Normalt kørte  VLJ 3 "RAMME" her, men åbenbart ikke den dag ! 

jk     ---v

 

 

VLJ 3 / VLTJ 3''',  Lemvig.   Jernbane Bladet nr. 12. 1960.

UPS --  Lemvig-Thyborøn Jernbane --  LTJ 4 "THYBORØN" (et tilsvarende lokomotiv)

 


VLTJ nr. 5.

Lokomotivet er fotograferet under forbikørsel på Randers-Hadsund Jernbane, Hadsund Syd, Østre perron (for tog mod Hadsund) set i retning mod Hadsund med et udflugtstog mod Randers i anledning af nedlæggelsen af RHJ.

29. marts 1969.
 

VLTJ nr. 6.  Lemvig.   --   8. maj 1990.   ^---vv

 - - -

 - - -

 - - -

 

 

VLTJ  Ys 13-Ym 13, "VIGEN", Perron 1, Vemb station (DSB) .   --   8 maj 1990.   ^---vv

 - - -

 - - -

 

VLTJ  Ym13 - Ys13  "Vigen".  Lemvig   --    8. juni  1990.


 

VLTJ  Ym14 / Ys14-"TANGEN".  Vemb.   --   8. juni 1990. 


VLTJ 17. Lemvig.   --   8. juni 1990.   ^---vv

  - - -

  - - -


 VLTJ    ,   Faare.   --   8. juni 1990.  

Om få minutter er den nydelige lille plante i krydsningssporet forvandlet til "jernbane-bonsai."

 

VLTJ Ym 13-Ys 13 , "VIGEN".  Lemvig.   --   8. maj 1990.

 

VLTJ  D 20 som "sommerhus"  Lemvig.   --   8. maj 1990.   Vognen befinder sig nu hos SFvJ 
http://www.sfvj.dk/ / http://www.sfvj.dk/materiel/index.htm ), hvor vognens historie ses kort fortalt.

 

VLTJ  L 74.  Lemvig.   --   8. maj 1990.    Vognkassen er her benyttet som garage, hvilket til- / frakørslen 
ved gavlen vidner om.

Dette sidste: Lige til modeljernbanen, med brug af en "afhjulet" Q-vogn

 

. . . og nu til noget lidt andet:

VLTJ-varevogn G 16.  Lemvig.   --   8 maj 1990.

 

 

Stationer.

VLTJ.  Togviserskilt.  Vemb.   --   8. juni 1990.

 

DSB (VLTJ),  Vemb.

VLTJ  Ym14 / Ys14-"TANGEN".  Perron 1, Vemb.   --   8. juni 1990.   ^---vBæksmarksbro.

Krydsning i Bæksmarksbro.   --   8.  maj 1990.

 

 

Lemvig.

VLTJ.   --   8 maj 1990.

Som de fleste nok ved (?) var det Lemvig, der var forbillede for tegneren Gantriis´s tegneserie "Livets gang i Lidenlund".

Ophavsretsloven forbyder desværre gengivelse / brug af af disse tegneserier - der var ellers utrolig mange herlige motiver med Lemvig station og banens rullende materiel som forbilleder.  Mange af dem ligger her bag mig som udklip gennem en årrække, --men desværre ! ! !  Hertil de mange herlige episoder, der foregik på det lille værtshus "Café Perlen", eller på redaktionen for byens avis "Tidende" med redaktør Ansatz og journalisteleven Stickelberg.  --De kan ikke beskrives - de skal (burde kunne  ) vises.

(En enkelt gengivelse kan da bringes her: http://octoplus.komikken.dk/js/tiny_mce/plugins/filemanager/files/_l/livets_gang_i_lidenlund_9_samling_001.jpg  )

Jeg må nøjes med selv at glæde mig over dem, --- meeeeenn et lille "hip" kunne det måske blive til senere ! ! !

Lemvig station.    --   8. maj 1990.


VLTJ Ym 13-Ys 13 - "VIGEN".  Lemvig.   --   8. maj 1990.


Lemvig station - perronsiden, men på afstand.   --   8 maj 1990.

 

Lemvig  station, gadefacaden.   --   8 maj 1990.

 

VLTJ  Remisen.  Lemvig.   --   8 maj 1990.

 

  

VLTJ   Tv: Ym 14-"Tangen" og th. Ym 12-"Storåen".  Lemvig.   --   8. juni 1990.   ^---v

 

 

VLTJ.  Ym14 "Tangen" og Ym 12 "Storåen".  Lemvig.   --   8.  juni 1990 

 

 

  

 Ups ! ! !   Lemvig havnebane.   Jernbane Bladet nr. 12. 1960.

 

 

 

Jeg har lige siddet den sidste halve time og gennemset -og moret mig over- de i tidens løb udklippede striber af:

Gantriis´  "Livets gang i LIDENLUND".

 

Een stribe må jeg bringe  --  så må pastor Swolm hjælpe mig med at få tilgivelse for brud på ophavsretsloven, -bagefter ! ! !

Sammenlign med billederne nedenfor.

 . . . . . . . . .   

Lemvig kirke. . . . . . . . . .

. . . og hvis man så også så den fine TV-udsendelse, der blev bragt for nogle år siden om "Damernes Magasin" 
i Lemvig, så har man lige stemningen. ( http://www.damernesmagasin.dk/ )

Endnu en gang blev ca. 500 Lidenlund-striber gennemset -fordi jeg ikke kan finde een- men nej, --den var der ikke.  Til gengæld var det bestemt ikke kedeligt - i øvrigt var over 60 fra Lidenlund station eller livet omkring den. 

Utroligt, hvad Gantriis kunne få ud af selv de mindste hverdagssituationer. Ærgerligt, at man ikke bare kan "plukke" 

 

Færgen trinbræt på Lemvigbanen er nu historie.  Hvornår trinbrættet er nedlagt, er jeg pt. ikke lige klar over.
Mon ikke det er ved overgangen til vinterkøreplanen for 2010/2011, det er sket. Billedet fra april 2011 kunne godt tale for dette.

Færgen trinbræt set mod Thyborøn.   --   28. februar 2008.   Foto: (thr)   http://www.danskestationer.dk/.

Det nu nedlagte og fjernede Færgen trinbræt set mod Thyborøn.   --   25. april 2011.   Foto: (thr).

 

Thyborøn Havn

VLTJ  Thyborøn havn.   --   8. juni  1990.   ^---v

VLTJ  Thyborøn havn station.   --   8. juni  1990,

 

VLTJ  Ys 14-Ym 14, "Tangen",  Thyborøn havn.   --   8. juni  1990.

    


Apropos:   Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane  --  VLTJ.

I midten af 1960´erne og frem til slutningen af 1970´erne havde jeg en kollega på København Gb, som var utrolig interesseret i gamle antikviteter, ja faktisk drømte han om en dag at åbne sin egen forretning.  Han var derfor næsten dagligt ude "på jagt" efter interessante ting, nok interesante for ham selv, men også for os andre.  Gennem dagligdagen havde han dannet sig et indtryk af vore interesser, og faldt han over noget, han mente havde vores interesse, blev det købt.

Han kom således også en dag, og havde købt en lille ting, som han mente, at jeg nok ville være interesseret i.

 . . . og hvad var så det ???

Et stykke 7 mm tykt, fasetslebet glas, 80 x 56 mm (bredde / højde) påklæbet et tilsvarende postkort-lignende foto fra VLTJ, Lemvig og bag på dette foto en hvid, mat glasplade.  Hertil var der påklæbet en lille bændel-agtig holder for en ganske lille, tynd blyant.

Hvad i alverden var det ???

 . . . 

VLTJ-glas-"notesblok".

 
 
 

Det var -som jeg fik det fortalt- ganske enkelt da-tidens notes-blok. 

På den matte hvide glas-plade kunne man gøre sine små notater, og derefter stikke det hele i lommen til senere brug. Når denne brug så var klaret, kunne man på den ene eller anden måde (v.hj.a. viske-læder / afvaskning eller lign.) slette blyant-skriften.
Herefter var "notesblokken" atter  klar til brug. 

 

 

Der er formentlig tale om Orenstein-lokomotiv nr. 583 = Vemb-Lemvig Jernbane,
VLJ 2, "LEMVIG". Billedet er taget på den gamle havnebane-viadukt omkring år  
1900, da lokomotivet var nyt ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Normalt kørte  VLJ 3 "RAMME" her, men åbenbart ikke den dag ! . . . . . . . . . . . . . 
 
Selve billedet, er i øvrigt også produceret som postkort omkring 1905, og viser den 1. jernbanebro på havnebanen i Lemvig, åbnet d. 1. september 1892.  Den nuværende viadukt på stedet (se midterste banemærke nedenfor) er fra 1920.
 
 

UPS --  Lemvig-Thyborøn Jernbane --  LTJ 4 "THYBORØN" (et tilsvarende lokomotiv).

 

Kort over Lemvig.   Bemærk  "broen" i kortets venstre side, ved siden af hårnålesvinget.   --   Ca. 1938.

 

Nedkørselen til havnen i Lemvig.   --   Udateret postkort.

 

Lemvig havn.  Udateret postkort.

 

Banemærker . . . 

herunder et mærke med netop nævnte bro på havnebanen / Bjergbanen.

VLTJ-banemærker med Lemvig-motiver:   Lemvig Museum / Broen for havnebanen / Nyere havnemotiv.

 

Tak til / kilder: 

Morten Flindt Larsen, Poul Andersen, Th. Rithmester (http://www.danskestationer.dk/vltj/vemb.php), Thyge Toylsbjerg-Petersen samt  www.jernbanen.dk. - "Øvige/Privatbaner - VLTJ"  for suppl. oplysninger.