Rønne Allinge Jernbane  -  RAJ.    

 

    

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . Banemærke: RAJ. . .  

 

 

Rønne H  --  km.  0.00 (se Rønne-Neksø Jernbane - RNJ

Rønne N --  km.   1,5 fra Rømme H.  (se Rønne-Neksø Jernbane - RNJ  )

 

Blykobbe trb.  --  km.  4,5 fra Rønne H.

Blykobbe trb. nord f. Rønne.  (Allinge/Sandvig-strækningen)  --   1921.   Arkiv:  Foreningen DBJ.

 

 

Nyker  --  km.   7,2   fra Rønne H.

DBJ.  Nedlagt Nyker station.   --   15. april 1960.

 

 

 

Klemensker  --  km.   12,1  fra Rønne H.

Klemensker station.    (Danmarks Jernbaner - Alex Kappels Forlag - 1935)

 

DBJ.  Nedlagt Klemensker station.   --   15. april 1960.   ^---v

 

Uddrag af:

POLITIKEN´s turistfører "Danmark Rundt", 1944.

Utroligt, hvad ting kostede dengang, og hvad man
reklamerede med som trækplaster ! ! !

 

"Billard, Radio,Have".  Den går vist ikke i 2012 ! ! !

.

Sidste:

Bornholms eneste landevejskro:  Klemens Kro, Storegade 12,   3782 Klemensker er:  "Til salg"  (April 2012). http://www.klemenskro.dk/

 

- - - den gamle vejfacade.

 

Kleven mellem Klemensker og Rø.

Kleven - Postkort.  Toget mod Rønne ventes . . .

 

 . . .  kommer,  . . .

Udat. postkort.

 

 . . . og er kørt.         15. april 1960.

 

Tog kommer den modsatte vej - mod Allinge/Sandvig  . . .

Udat. postkort.

 

 

 . . . og er kørt.     ---     Den nedlagte strækning Klemensker-Rø.15. april 1960.

 

 

 

Splidsgaard  --  km.   14,3   fra Rønne H.

 

 

 

Rø  --  km 19,1 fra Rønne H.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sporplan:  DBJ. . .

 

POLITIKEN.  "Danmark rundt",  1944.

 

Nedlagt Rø station.   --   15. april 1960.   ^---v

 - - -

Nedlagt Rø station, vejfacaden.   --   15. april 1960.

 

 

 

Humledal  --  km 23,2 fra Rønne H.

 

 

 

  

 

 . 

 

 

 Sporplan:  DBJ. . .

 

Humledal station.   --   15. april 1960.   ^---v

 - - -

 

 

 

 

Tejn --  km. 25,0  fra Rønne H.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sporplan:  DBJ. . .  

 

POLITIKEN,  "Danmark rundt",  1944.

 

Nedlagt Tejn station.   --   15. april 1960.   ^---v

Nedlagt Tejn station. Vejfacaden.   --   15. april 1960.

 

 

Sandkaas  --  km.  27,7  fra Rønne H.

 

 

Allinge   --   km. 28,9 fra Rønne H.

 

 

POLITIKEN:  "Danmark rundt",  1944. --^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporplan: DBJ.

 

Vinterstemning over Sandvig station.  Udateret.  Arkiv:  Allan Hansen.

 

 

Allinge station   --   Udateret postkort.

 

Allinge station.   ---   15. april 1960.   ^---v

Allinge.   Vejfacaden   --   15. april 1960.    ^---v

 - - -


Den "glemte" godsvogn i Allinge.

DBJ 188, Allinge.
Foto: P.E. Clausen. DMJK.

 

Nævnte overskrift siger næppe nogen noget i dag, men dengang, omkring 1970 kendte næsten alle -med lidt interesse for bornholmske jernbaner- "Den "glemte" godsvogn i Allinge".

Stationsbygningen i Allinge blev straks efter nedlæggelsen af banen overtaget af Civilforsvarsstyrelsen, som også overtog / fik overdraget DBJ 188 til "øvelsesformål".  Vognen stod der i mange år herefter på det gamle stationsareal, medens skinnerne på resten af banen forlængst var taget op.  Den fik derfor efterhånden den nævnte betegnelse, men jeg er ikke klar over, hvornår den "gik til de evige jagtmarker". 

Da jeg selv var der i 1960, kendte jeg ikke dens eksistens, men den skal såmænd nok have stået et sted derinde bag hegnet, hvor det var umuligt at komme til.

 

Læs mere om  Allinge station hos Erik, My 12 8 7.

 

 

Havnebanen i Allinge.


Allinge havnespor /-bane.  Egentlig udgår sporet næsten lige inden Sandvig station, men der er jo også "højt ned".
Kort: Geodætisk Institut / Kort- & Matrikelstyrelsen - Målebordsblade, 1928-40.


Allinge havn set fra sydøst.  --  Udateret postkort.   "843 Ludvig Christensen". 

Det anes her, at havnen havde hele to baneforbindelser, den viste og en tilsvarende på den nordvestlige kaj "Sverigeskajen". Denne havde endda to havnespor med omløbsmulighed, og den var tilsvarende forbundet med stationen / banen.

 


Allinge havn i 1930'erne.    Som man vil kunne se, er der to havnespor på "Sverigeskajen" med et omløb. 
Skibet er S/S Hammershus. Bemærk den ubrudte kajkant på Sverigeskajen.

Foto: Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


Spor efter spor.  Allinge havn.   ---   2. maj 2002. . . . .  ^---v


Herover ses sporene efter bl. a. det ovennævnte omløb.

Faktisk begyndte sidesporet næsten helt fremme ved indkørselen til Sandvig station,  men der er jo også "højt ned".  

Som jeg ser det, er der tæt ved sporet/ sporskiftet på nedenviste kort anført "66 m. o. havet" og hvis havnen ligger ca.3 m o.h, er der lige en forskel på 63 m, der skal overvindes.Tak til Thomas Boberg Nielsen for lån af det gamle foto.

 

Se evt. mere på:  

Allinge station    (Erik, My 1 2 87)  eller

http://www.havnebaner.dk/home/allinge

 

På sin vej op/ned passeredes Allinge/ Sandvig Gasværk m. sidespor:  

Se luftfoto:

 

http://www.europeana.eu/portal/record/9200343/BibliographicResource_3000094460139.html

 

 - o - 

 

 

Sandvig   --   km. 31,2 fra Rønne H.

 

 

Banemærke stemplet i Sandvig. . . . . Sporplan. 

 

Sandvig station.  Udateret postkort. 

 

Sandvig station, vejfacaden.   --   15. april 1960.   ^---v  . . .

 . . . med retirade- /toiletbygningen.   ^---v  

I et TV-indslag for maange, maaaange år siden, forlød det, at netop denne lille bygning var indrettet til hotellets bryllupssuite ! ! !

Perronfacaden 1960 ---^   og  1968 ---v

 . . Man fik da noget for pengene dengang i 1968.

Hvad mon priserne er i dag ???

 

Det forhenværende stationsareal, set mod nordøst, --og alligevel i køreretning mod Rønne ! ! !  

 

Varehuset. 

 

Remise og værksted, Sandvig.   --   15. april 1960.

 - - -

 

POLITIKEN:  "Danmark rundt",  1944.

 

 

 (Når vi nu er på de kanter, skal vi lige have listet lidt alm. kultur ind på siden - den er jo ikke for jernbane-entusiaster alene.) 

Hammershus.

Richs-album: "Vort Lands historie", 1962.

  

 Lad mig i øvrigt minde om bøgerne:

 

...med en masse gode gamle og nye fotos og tegninger af alt på DBJ.  Skal jeg være helt ærlig, er der nok desværre meget, man ikke finder omtalt i bogen. Lidt trist, for hvornår tør andre udgive en bog i den "vægtklasse" igen om DBJ (m.fl.), og sålænge må vi savne, det vi mangler ! ! !

Til gengæld må det nok også erkendes, at der er utrolig mange gode ting, som man slet ikke ville vente, men som er med til at hævet bogens kvalitet væsentligt ! ! !       ISBN   978-87-88179-74-3 .

 

 

 

De Bornholmske Jernbaner --- 1900 - 1968.  Ludvig Mahler, 1993.   ISBN: 87-88134-03-2 

 

Denne bog giver egentlig svar på mange af de spørgsmål, man (jeg) savner svar på i bogen ovenover.  A4, 208 sider, sort/hvid, mange illustrationer.

 

 

 - o -