Horsens-Bryryp-Silkeborg Jernbane.   --   HBS.

 

 

"Fra anlæggelsen af Horsens-Bryrup Jernbane i 1888.  Forrest står den ældste direktørsøn, Christian Hoffmann."

Hoffmann og Sønner´s jubilæumsskrift.  1963.

 

Lokomotivet kaldtes dengang også  "Franskmanden":

Heilbronn D 148/1882 III alt / 148L Bn2t 1000 mm, .09.1882 Weidknecht (Händler), Paris [F]
1900 Hoffmenn & Sonner, Dänemark "FRANSKMANDEN"
1917 Henriksen & Käler, Dänemark
1925 Bach & Sorensen, Brondersleve, Dänemark

Kilde: Mertes Lokomotivfabriken in Deutschland.

Billedet er jf. andre kilder fotograferet 1897-1898 (HBJ åbnet 22.04.1899), og lokomotivet er givetvis kommet til Hoffmann inden år 1900.
(Niels Munch)

 

Stålgitterbroen over Gudenåen omkring år 1900.  

Broen fører banen over åen tæt ved Gammelstrup station, men blev i 1929 dækket med sand/grus ved banens ombygning fra smalspor til normalspor.

 

Den 115 år gamle jernbanebro er ved at blive gravet fri for det sand og grus, som broen blev begravet i, da en dæmning blev anlagt omkring den i 1929.

Der er afsat 6,4 millioner til udgravningsprojektet, som støttes økonomisk af både EU, Miljøministeriet og Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.

 

 

 

 

 

HBS-køreplan pr.  22. april 1944.

 

Køreplanen var kun gældende fra 25. april 1944, og så længe man var i stand til at overholde den, dvs. indtil yderligere restriktioner blev indført.  

 

Sommerkøreplanen  1967, --i øvrigt banens sidste sommerkøreplan inden nedlæggelsen i det kommende forår.

 

 

HBS (Horsens Privatbaner)-banemarker.

 

 

HBS Sm 213 - Sp 221 - Sm 212. Silkeborg.  Den stamme, der eftermiddagen igennem og hele aftenen, kørte de sidste tog og også skulle afslutte banens drift med det allersidste tog  --   30. marts 1968.   ^---v

 

Kl. 22.40 skulle denne stamme være klar til at køre banens sidste tog med såvel almindelige passagerer som medlemmer af banens bestyrelse og direktion, der ønskede at deltage i afskedsturen.  Der blev udvekslet adskillige hilsener og overrakt blomster til stationspersonalet på nogle af stationerne. Små afskedstaler blev holdt, håndtryk udvekslet og vel også et enkelt kram.

Under kørselen fortalte dir. Damgaard Andersen, at skinnebussen Sm 213 var købt af Lollandsbanen -LJ- for kr. 2000,-, at Them By, Vestbirk og Lund stationer var solgt for kr. 35 - 40.000/stk. og at Vrads st. endnu ikke var solgt.

I Brædstrup afkobledes Sm 213 og Sp 221 og kørte derfra tilbage til Horsens, mens Sm 212 fortsatte alene til Silkeborg. Herfra skulle den køre tilbage næste dag (d. 31. marts) kl. ca. 18.

Den normale krydsning på Vestbirk st. blev -på grund af aftenens forsinkelser- forlagt til Bryrup st.    Øde perroner var (desværre også den sidste aften) tilfældet ved adskillige stationer, men på enkelte stationer var der mødt 20-30 personer op. Aftenens festligste indslag var nok i Vestbirk, hvor en del mennesker med et "pigtrådsorkester" i spidsen var mødt op på perronen.  Kl. ca. 0.50 ankom dette sidste HBS-tog til en ligeledes næsten øde og forladt Silkeborg station ! ! !   (det var dog lørdag aften ! ! ! )

Af hensyn til banens regnskabsafslutning blev driften indstillet allerede d. 30. marts, således at stationernes inventar kunne køres til Horsens pr. tog mens banens forsikringer endnu var gældende.  Post udkørtes dog pr. tog også d. 31 marts.