http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/hamm_teglvaerksbane..jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/danmarkskort.hammersholt.jpg

Hammersholt Teglværk.

 

  

Banelinien -næsten- til Lynge. Cirka midtvejs ses en mindre afgrening mod vest (venstre). Denne angivelse findes på ældre kort, men jeg har ikke selv set den eller spor af den.


Sporvidden var indtil 1919  785 mm, men ved anskaffelsen af tre nye lokomotiver, nr. 6 (Orenstein & Koppel, 6824, fra 1915) samt nr. 7 og 8 (Maffei nr. 4002 og 03, 1919) ændredes sporvidden til 900 mm.http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/47.ii.53.hammersholt_tglvk.maj_1958..jpg

Teglværket ligger tæt op ad den sjællandske Nordbane (København-Hillerød-Helsingør), som her ses i baggrunden. Toget der kører med en S-maskine forest og en række CL-vogne er på vej mod København.

Hammersholt teglværk består egentlig af to teglværker, et ældre "Hammersholt I" og et nyere "Hammersholt II" (Værkerne er markeret med hhv. "I" og "II" på kortskitsen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.i.56.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

Hammersholt teglværks damplokomotiv nr. 8.

Lokomotivets høje nummer skyldes, at det indgik i "Frederiksholm Teglværker"s samlede nummerrække af lokomotiver som nr. 8.  Lokomotivet er et Maffei-loko, bygget i 1919 med byggenummeret 4003. Sporvidden var 900 mm.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.ii.64.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.i.58.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

Hammersholt Teglværk (Frederiksholm Teglværker) nr 8.

I tidens løb har jeg set mange omtaler / vurderinger af damplokomotiver og deres udseende, næsten som når mænd ser på og evt. taler om en flot pige ! ! ! Spørger man mig, er dette lille Maffei-loko -sin lidenhed til trods- meget velproportioneret og har netop det det skal have, og siddende de rigtige steder.

Skammeligt, at et sådant lokomotiv bare "falder for" skærebrænderen, når der ikke længere er brug for det (1958).

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.ii.68.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.ii.70.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.ii.72.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg Loko nr. 8.http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.iii.01.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/47.i.41.hammersholt_tglvk.maj_1958..jpg

Et af værkets motorlokomotiver, nr. 9 ...

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/47.i.43.hammersholt_tglvk.maj_1958..jpg

... på vej ud ad strækningen mod syd (Lynge).

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/85.i.40.hammersholt_teglvk.nr.21_ankommer.febr.1960.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/85.i.42.hammersholt_teglvk.nr.21_ankommer.febr.1960.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 21 ankommer med ler fra "graven" i Vassingerød Old.

 

Februar 1960.


 

Bemærk i øvrigt, at samme traktor også ses kørende på Bloustrød Teglværk, hvor sporvidden ellers kun er 820 mm (mod Hammersholt´s 900 mm).

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/47.ii.49.hammersholt_tglvk.maj_1958..jpg

De for Hammersholt teglværker karakteristiske ståltipvogne ...

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/84.iii.24.hammersholt%20teglvk_nr.11.febr.1960.jpgRundt om vogn 11.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/84.iii.28.hammersholt%20teglvk_nr.11.febr.1960.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/84.iii.26.hammersholt%20teglvk_mr.11.febr.1960.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/84.iii.30.hammersholt%20teglvk_nr.11.febr.1960.jpg

Detailler ved tippesystem og lås derfor.

11. februar 1960.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/47.i.45.hammersholt_tglvk.maj_1958..jpg

...

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/47.ii.47.hammersholt_tglvk.maj_1958..jpg

...

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/47.ii.51.hammersholt_tglvk.maj_1958..jpg

... henstillet til senere brug.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/47.ii.55.hammersholt_tglvk.maj_1958..jpg

Undervognen fra en ældre tipvogn er blevet udstyret med "sæder" og fodstøtter og tjener nu som et herligt stykke legetøj efter skoletid.

At teglværket kunne være en pragtfuld legeplads for de omkringboende medarbejderes børn, er der vist ingen tvivl om, men helt sikkert også en farlig legeplads ...

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/47.ii.57.hammersholt_tglvk.maj_1958..jpg

... der var et virkelig kraftigt fald ned ad denne rampe, et fald der ikke skulle regnes i promiller, men procenter. Og kom der måske lige et lokomotiv på tværs nedenfor rampen, et lokomotiv man ikke havde hørt/været opmærksom på. Sporkrydsningen her lå, som det kan ses af de omstående billeder, på sporet til bl. a. remisen og var i daglig brug.

Bemærk også transformatortårnet mellem rampen og remisen. Desværre tog jeg ikke et billede af det, men det kunne være magen til transformatortårnet på Hammersholt II (se senere).

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/50.i.07.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

Nr. 8 udenfor remisen ...

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.iii.39.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

..og inde i den.


-----

 

Med henblik på modelbygning, tog jeg en stribe detail-fotos:

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.ii.66.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.i.60.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.i.62.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.iii.04.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.iii.02.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.iii.03.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/49.iii.05.hammersholt%20tglvk.nr.8.aug.1958..jpg

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.ii.07.trsfst_190.hamm.tglv.4.6.2002.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.ii.06.trsfst_190.hamm.tglv.4.6.2002..jpg

NESA-transformator nr. 190 

"Hammersholt Teglværk A"

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.ii.05.trsfst_190%20.hamm.tglv.4.6.2002..jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.iii.11.trsfst_190.hamm.tglv.4.6.2002.jpg . . . . . . . . http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.iii.10.trsfst_190.hamm.tglv.4.6.2002.jpg

4. juni 2002.

Lige til modeljernbanen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.iv.14.plads_ell.forvalterbygn.hamm.tglv.4.6.2002.jpg

Portner- forvalter- eller formandsbygning . . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.iv.13.plads_ell.forvalterbygn.hamm.tglv.4.6.2002.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.iv.15.plads_ell.forvalterbygn.hamm.tglv.4.6.2002.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.iv.16.plads_ell.forvalterbygn.hamm.tglv.4.6.2002.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.iii.12.plads_ell.forvalterbygn.hamm.tglv.4.6.2002.jpg

4. juni 2002.

Lige til modelbanen.

 

Strækningen  (stort set) 1960-65

En af "siden"s læsere, Palle Klitgaard, har tilbudt en fin serie af fotos fra de tre nordsjællandske teglværker, Allerød, Bloustrød og Hammersholt (men der er også andre emner i vente).    Stor TAK til Palle Klitgaard for interessen.

De fleste fotos: Palle Klitgaard.

Luftfoto 1954, med banen fra Hammersholt til gravene ved Røglevej og Maglebjerg i Lynge, 
som jo må siges at være meget langt fra Hammersholt. 

 

Det kunne være spændende, om nogle af "siden"s læsere havde fotos fra de to meget fjerntliggende grave ved Røglevej og Maglebjerg i Lynge

 

 Hvilken vej er det bedst, at bringe billederne ??????????????????  
Da vist de fleste fotos viser tog, der kører fra "gravene" i syd mod værket i nord, har jeg valgt denne retning.


I den aller yderste, sydlige ende af banestrækningen lå værkets lergrav(e) i de sidste år, Røgle gård og Maglebjerg gård i en afstand af ca. 6 km fra Hammersholt.   Lige inden gravene nåedes lå (og ligger måske endnu) en lille viadukt for Røglevej, og opført i røde mursten (desværre uden årstal).

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/hammersholt-roegle%20gd.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1171.ii.04.viadukt_v.roeglegd.hamm.tglv.5.4.2002.jpg

Fotos: 2002.  evp.   ^---vv

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1171.iii.07.viadukt_v.roeglegd.hamm.tglv.5.4.2002.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1171.iv.09.viadukt_v.roeglegd.hamm.tglv.5.4.2002.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1171.iv.10.viadukt_v.roeglegd.hamm.tglv.5.4.2002.jpg . . . . . . . . http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.i.02.viadukt_v.roeglegd.hamm.tglv.4.6.2002.jpg

Der er vist ikke meget at tilføje, mon ikke fotografierne taler for sig selv.

Bemærk dog -i modeljernbanemæssig sammenhæng- at støttemurene går ud over og skjuler den ellers så flotte murbue på de lodrette "hjørner".

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/underfoering-roegle%20gd.jpg

Lige til modeljernbanen. 

 

Det læssede tog fra Røgle gård eller Maglebjerg gård arbejder sig op mod gennemskæringen ved Kollerød på vej mod værket . . .

 

 . . . og passerer her gennemskæringen.    --   Foto. Palle Klitgaard.

 

 

Lergraven i Kollerød.

Lige nedenfor gennemskæringen (på vej mod værket) lå lergraven i Kollerød.

Lergraven i Kollerød.

 

En smalsporskinnecykel bjerges til DJK ved Kollerød lergrav af Svend Jørgensen og P.K. plus et par venner ved Kollerød lergrav.   Vi låner en lille skubbevogn og er på vej op mod Kollerødvej overskæringen.

Bagud gik strækningen mod Røgle gård og Maglebjerg gård.

Hvor mon denne skinnecykel er blevet af i dag ???    Mon den nogensinde fik de manglende to hjul  ???

 

Et læs på vej ned ad bakken fra gennemskæringen og mod Hammersholt.   Brødeskov i baggrunden.   En sensommerdag i 1967.    
Foto. Palle Klitgaard.

 

Samme tog, som ovenfor, men lidt længere mod nord og værket.  Lillerød vandtårn ved Tokkekøb Hegn ses helt ude i baggrunden. 
Foto.  Palle Klitgaard.
 

 

Stykket langs med Kollerød Aa på "omvejen" (set i køreretning mod "graven").   ^---v   Foto: Palle Klitgaard.

(Som ovenfor - dog ikke samme årstid.)

 

På vej ned fra gennemskæringen, stadig på - "omvejen".

 

Passage af Kollerød Aa, på vej op mod gennemskæringen, set "tilbage" mod Kollerød.

 

Langs med Kollerød Aa, set mod Kollerød.

 

Ingen ko paa isen, men en ko på sporet. Mellemste bro over Kollerød Å (der var 3), i retning mod Hammersholt.

Sporvidden ser "voldsom" ud - den var da også 900 mm i modsætning til de fleste andre tipvognsbaner, der "lå nede" i slutningen af 70´erne / først i 80´erne.  

Foto. Palle Klitgaard.

 

Børstingerød Mose th,  set mod Kollerød.   Foto. Palle Klitgaard.


(En tanke:  Her, som  f. eks. ved Næstved-Præstø-Mern Jernbane (m. fl.) bliver man rigtig klar over, hvor meget vi egentlig 
-her i Danmark- benytter bogstaverne æ, ø, og å, og skal søge at undgå disse bogstaver i fil-navnene.)

 

 

Hvor Hammersholtbanen passerede Børstingerød Mose, boede en eneboer . . .    Foto. Palle Klitgaard.


Det lige stykke mellem Frederiksborgvej (Hammersholt) og Børstingerød, set i køreretning mod "graven". 
Foto.  Palle Klitgaard.

 

Tog med Diesella -med otte vogne- på vej mod "graven".   Hammersholt Teglværk nr  21.   ^---v 
Foto.  Palle Klitgaard.

    

Samme tog:  Hammersholt Teglværk nr. 21,  
Foto. Palle Klitgaard.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/85.i.40.hammersholt_teglvk.nr.21_ankommer.febr.1960.jpg

Næsten inde på værket . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fotos: evp.  ^---v

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/85.i.42.hammersholt_teglvk.nr.21_ankommer.febr.1960.jpg

 . . . ved Damgaard og passerende vejen mod Lillerød/Allerød, som ligger i baggrunden på billedet.

 

------------

 

 

Hammersholt Teglværk.  --  1960-65 / 2014.

Som supplement har en anden af "siden"s læsere, allestedsnærværende Ulrik T. Jensen, sendt en serie nutids-fotos fra/af samme bane.

  Stor TAK til begge bidragydere for interessen for "siden".

 

 

Fra "graven" mod teglværket. 

1- Nogenlunde samme vinkel  ^---v  som nedenstående.    --    26. januar 2014.  Foto: Ulrik T. Jensen.

1- Læsset tog arbejder sig op mod den store gennemskæring  --  3- og kører gennem den.  ^---v 
S/h-fotos:  Palle Klitgaard.

3- Resterne af gennemskæringen   ^---v  set mod NØ.  (Foto nedenunder er taget mod SV)  --  26. januar 2014. 
Foto:  Ulrik T. Jensen.   

 

2- Overføringen over Kollerød Å.  v---^     Desværre set mod NV og sporet har gået på tværs over billedet. Til gengæld kan meget tydeligt se, at røret for åløbet må være en rest fra teglværksbane-tiden, da fyldet over cementrørene er tegl.

26. januar 2014   Foto: Ulrik T. Jensen.

2- Passage af Kollerød Å mod den store gennemskæring, NØ. //  6- Set Langs med Kollerød Å, mod Kollerød.
S/h-fotos:  Palle Klitgaard. 

 

6- Samme overføring som ovenstående foto 2, men set mod ØSØ og banen har gået over marken langs åen til næste overføring som ses på næste foto (foto 9)  ---v. 

26. januar 2014.   Foto: Ulrik T. Jensen. 

 

 

9- Sammenlign med billedet herunder - det er samme retning, men en lidt anden vinkel......   
26. januar 2014.    Foto: Ulrik T. Jensen.

9- Ingen ko paa isen, men en ko på sporet. Mellemste bro over Kollerød Å (der var 3), i retning mod Hammersholt.

Sporvidden ser "voldsom" ud - den var da også 900 mm i modsætning til de fleste andre tipvognsbaner, der "lå nede" i slutningen af 70´erne / først i 80´erne.    

Foto: Palle Klitgaard.

 

Et læs på vej ned ad bakken fra gennemskæringen.   Brødeskov i baggrunden.   En sensommerdag i 1967. 
Foto. Palle Klitgaard.

 

Samme tog, som ovenfor, men lidt længere fremme.  Lillerød vandtårn ved Tokkekøb Hegn helt ude i baggrunden. 
Foto.  Palle Klitgaard.

 

Foto set der   ^---v,  hvor toget kører i den lille gennemskæring.   ---   26.  januar 2014.   Foto: Ulrik T. Jensen.

Fotoretningen er den samme på begge billeder, men set fra den anden side af skæringen (set mod SV). Billederne er fotograferet, hvor banen er på vej ind forbi Børstingerød Mose.
 

  

Mindre gennemskæring v/ Børstingerød Mose. // Hvor banen passerede Børstingerød Mose ^---v boede en eneboer.
S/h-fotos:  Palle Klitgaard. 

Stedet hvor eneboerern boede   --   26. januar  2014.    Foto: Ulrik T. Jensen.

 

 

Samme sted, --men set modsatte retning -mod SV- med mosen til højre.  --  26. januar 2014.  Foto: Ulrik T.  Jensen.

    

 

Svinget mellem Mosen og overkørslen ved Hammershold Byvej i retning mod teglværket.  
26. januar 2014.     Foto: Ulrik T.  Jensen.

 

 ----------------

 

En af "siden"s læsere, Palle Klitgaard, har tilbudt en fin serie af fotos fra de tre nordsjællandske teglværker, Allerød, Bloustrød og Hammersholt (men der er også andre emner i vente).    Stor TAK til Palle Klitgaard for interessen.

Som supplement har en anden af "siden"s læsere, allestedsnærværende Ulrik T. Jensen, sendt en serie nutids-fotos fra/af samme bane.

  Stor TAK til begge for interessen for "siden".


 

Litteratur:

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/industribaner.jpg"Danmarks smalsporede Industribaner", S.A. Guldvang, bane bøger, 1998.   ISBN 87 88632 76-8, smalspors-"Biblen".

 

På nettet.

 

Se også: Hammersholt Teglværk ( http://www.vores-nordsjaelland.dk/page_id__39_path__0p57p268p.aspx )


- o 0 o -


 


Forrige side: Ganløse Teglværk.
Næste side: Maarum Teglværk.