Rullende materiel.

 

 

Skæbnediagram over Kalvehavebanens rullende materiel:

 

 xhttp://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb-skaebneliste..jpg

Diagrammet blev i sin tid udarbejdet i forbindelse med en artikel om Kalvehavebanen i bladet "Signalposten", og på det område, er der som bekendt ikke mange "nyheder".

 

 

 

Damplokmotiver.

 

KB nr. 1- 3.

Esslingen, 1897.  I 1898 solgt til DSB som N 186-188.  N 186 videresolgt til Valby Rangerstation som nr. 186.  Til DJK år ? DSB N 187 oph. 1929 og 188 i 1932.

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/dsb_n186.1964.foto.dmjk.jpg

Oprindelig KB nr. 1, herefter DSB N 1 og sluttelig Valby Rangerstation N 186.  Valby rangerstation ca. 1964.

Foto:  DMJK.

 

 

KB nr. 1''- 3''

Cockerill, 1898.   Ophugget: 1925, 1959 og 1925.

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb%20nr.%202.tegn.hans_gr.alkjaer.jpg

KB nr. 1'' - 3''.  Tegning:  Hans Gr. Alkjær.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_2.kalvehave_havn.22.3.1959.foto.p.e.clausen.dmjk.jpg

KB nr. 2'', Kalvehave havn med "nedlæggelses-særtoget",  22. marts 1959.

 

 

KB nr. 3'''.

Egentlig samme lokomotivtype som de første maskiner, KB 1-3, anskaffet som nr. 2 af tre, til Præstø-Næstved-banen (senere Næstved-Præstø-Mern Banen - NPMB) i 1899.   I 1939 blev det solgt til KB og fik her nr.  3''.

Ophugget sammen med KB nr. 2'' i 1959.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_3.kalvehave.juli_1948.foto.p.e.clausen.dmjk.jpg

KB nr. 3''', Kalvehave.  Juli 1948.

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb%203-2_under_ophugning.kalvehave.1959.jpg

KB. Lokomotiv nr 3 under ophugning foran remisen i Kalvehave.

Foto: Arkiv: EVP.

 

 

 

KB nr 4 og 5.

Henschel & Sohn, 1925.

KB nr. 4 udrangeret 1948.  Nr. 5 solgt 1934 til GDS som nr. V (romertal 5).  Udrangeret 1964.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_4.kalvehave.juli_1948.foto.p.e.clausen.dmjk.jpg

KB nr. 4, Kalvehave,  juli 1948.

Ovenstående fotos: P.E. Clausen, DMJK.

 KB M 1.

 

Ved banernes begyndende motorisering anskaffedes i 1933 et lille 3-akslet diesel-elektrisk lokomotiv, M 1, på 200 HK v/ 850 omdr/min, bygget af Scandia og Burmeister & Wain.  Vægt:  29. tons.  Maks. hastighed:  60 km/t.

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_m1.fabriksfoto.,.jpg

KB M 1, Fabriksfoto inden afleveringen.  Lokomotivet var ved leveringen malet i rød/gule farver.

Bemærk B&W´s våben på vognsiden,

Foto: Arkiv: EVP.

 

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_m1_m.pers.vogne_paa_slangerupbanen.fabriksfoto.jpg

KB M 1 på Slangerupbanen.

Dieselmotorlokomotivet KB M 1, ses her på prøvekørsel et sted på Slangerupbanen inden leveringen.

Indsat:  Banemærke, hvis motiv tydeligvis har udspring i dette foto.

Fabriksfoto, arkiv: EVP.

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_m1.modtagelse.jpg

Lokomotivet ses her -formentlig- under prøvekørsel f. eks. ved leveringen til Kalvehavebanen.

Foto: Arkiv: EVP.

 

Kalvehavebanen var -formentlig med rette- stolte af deres nye dieselelektriske lokomotiv, og --som det senere blev normalt ved skinnebussernes indtog på de danske privatbaner-- kom motorlokomotivet på frimærke -banemærke- i 1934, i sin to-farvede bemaling.

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/banemaerke.kb_m1_m.pers.vogne.jpg KB M 1, Creme-farvet foroven og mørkerød forneden.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_m_1.vordingborg.juli_1947.foto.p.e.clausen.dmjk.jpg

M 1, Kalvehave,  juli 1947 . . .

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_m_1.kalvehave.juli_1948.foto.p.e.clausen.dmjk.jpg

. . . og juli 1948.

Begge fotos:  P.E. Clausen, DMJK.

Lokomotivet er her blevet malet i en brun farve med et hvidt felt i rundingen over gavlvinduerne.   Jeg har ingen datoer for dette, men det kunne måske være en følge af "de fem mørke år" (1940-45).

 

I 1951 opstod der en brand i lokomotivet, der blev sendt til Scandia til genopbygning.

Som erstatning for den gamle B&W-motor, blev der ved denne lejlighed -i 1952- indbygget en 250 HK Mo-motor. Tagkølerne ændredes samtidig til de tilsvarende kendte fra Mo m. fl.   Imidlertid var en Mo-standardmotor for høj, idet bundkarret, der ved Mo stikker ned mellem bogiesiderne, ikke kunne komme tilsvarende en mellem lokomotivets vanger.  Bundkarret blev derfor "savet af", medens den dertil hørende oliesump blev "forlagt" til en beholder med køleribber på siden af lokomotivets undervogn.

Branden kan imidlertid ikke have være så omfattende, som man måske kunne tro. På Jernbanemuseet har man, ved den i 2010 påbegyndte renovering, konstateret, at det er den originale generator, der stadig sidder i lokomotivet. Omviklet måske ??? men dog den originale.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/64.ii.05.kb%20m1.kalvehave.juni_1959.jpg

Det "genopstandne" lokomotiv, nu med FRICHS-kølere og store frontlanter i tagrundingen.  Farven er stadig brun.

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/64.iii.07.kb%20m1.kalvehave.juni_1959.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^

Kalvehave, 1959. >

v

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/64.iii.12.kb%20m1.kalvehave.juni_1959.jpg

Kraftigt modlys gjorde, at jeg ikke fotograferede denne side. Lidt af vognsiden kan dog ses på dette foto.

 

Kalvehave, juni 1959.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/64.iii.08.kb%20m1.kalvehave.juni_1959.jpg

Allerede den- gang havde jeg et ønske om evt. at bygge en model af dette lokomotiv.

 

 

 

 

 

 

Derfor er de to efterfølgende fotografier optaget hovedsagelig med dette for øje. . .   >

v

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/64.ii.06.kb%20m1.kalvehave.juni_1959.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb%20_m1,egen_tegning.graa.1968.jpg

Tegningen af KB M 1. "Ikke noget at skrive hjem om", men det muliges kunst i 1969.

Modellen blev bygget omkring 1970-71 og eksisterer endnu.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/hhj_m_4-ex.kb_m_1.hhgb-groennehave.24.7.1970.evp.443.iii.21.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/hhj_m_4-ex.kb_m_1.hhgb-groennehave.24.7.1970.evp.443.iii.23.jpg

 

HHJ M 4 / HHGB, Grønnehave. 

 24. juli 1970.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter KB´s ned- læggelse i 1959 blev M 1 købt af HHJ (Hads-Ning Herreders Jern- bane,  Aarhus-Odder-Hou), der i  1969 videresolgte det til HHGB (Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen), dog uden at blive omnum- mereret.            -->

 

 

 

-->

Bemærk tanken med køleribber beregnet til olie- sumpen for dieselmotoren.

 

En gang i 1960´erne, da jeg kom hjem fra arbejde, blev jeg modtaget af min kone, som om dagen -sammen med vore børn og hendes forældre- havde været en tur i Helsingør (og Hälsingborg).  Hun fortalte om dagens forløb, herunder, at de ved godt middagstid var kørt lidt ud ad Strandvejen mod Hornbæk, havde fundet en parkeringsplads til bilen og var gået lidt ind i skoven, for at spise den medbragte frokost på en skyggefuld plet.

Just som de sad dér, kunne de høre, at et tog nærmede sig hastigt. Det fløjtede lystigt og det gav genlyd i træernes kroner, som vi nok alle kender det.  Lidt "miljøskadet" var hun blevet i årenes løb, så hun skulle da lige hen med børnene til den nærliggende jernbane, for at se, hvad der nærmede sig.  Et lille brunt diesellokomotiv med nogle få vogne.

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_m1_med%20ophugn.tog_ml.stivaenge_og_skovhuse.juni_1959.foto.jb-p.jpg

Er der ikke lidt om "snakken" ???  Ganske vist er der tale om KB´s skinneoptagningstog i 1959, men det er da et lille "frækt" lokomotiv og tog.

Foto mellem trinbrætterne Stivænge og Skovhuse v/. Jens Bruun-Petersen.

 

Som hun sagde: Det så simpelthen så "frækt" ud, så lille som det var, og som det kom kørende dér. Med den fart det havde på, jævnligt udstødene sine advarselslyde ved passagen af de mange skovveje, så det simpelthen ud, som om "det ejede både banen og skoven".

Ak ja, --lille lokomotiv  --  stort indtryk.

 

I 1983 kom lokomotivet -i privateje- til Skælskør-Dalmose-banen.

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_m_1.saelskoer.1992.jpg

M 1, Skælskør, sommer 1992.  Den for dette lokomotiv specielle "planke", der ses under vognkassen, på den ene side, er en kabelkanal.   Farven er stadig brun, men det er unægtelig ikke alt det brune, der er maling ! ! !

 

Så meget mere glædeligt er det, at:

Som antydet ovenfor, eksisterer lokomotivet endnu og er  -efter et mangeårigt udendørs ophold hos veteranbanen FDSB, Skælskør-  endt hos Jernbanemuseet i Odense.

.

Her er det pt. ved at blive istandsat, --efter sigende-- allerede nu med et synligt flot resultat . . .

 

. . . og så en dag ser man det under genopbygning på museet:

Når man sammenligner billedet ovenfor og billederne herunder, --ja, man så bliver man da næsten helt rørt.

Det lille lokomotiv som blev hele udgangspunktet for ens hobby gennem 20-25 år , og som stod dér ----^  og så ud til at gå en grum skæbne i møde.    Så er det unægtelig noget af en glædelig overraskelse . . . ----v

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_m1.jb.mus.14.6.2010.img_1251.jpg

14. juni 2010 . . .

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_m1.jb.mus.28.8.2010.foto.niels%20munch.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet af KB M 1 er taget fra den lille balkon i værkstedet, og som gør det muligt for publikum at kaste et blik ned i værkstedsafsnittet. Anledningen var NJS' sommerudflugt den 28. august 2010 til Taulov og Fredericia Havn, men afsluttende på Jernbanemuseet i Odense.

Foto:  Niels Munch.

 

.. . . ..

 

KB M 2 / Sm 2.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_sm_2.-moenboen-.masnedsund.foto.moens_museum.jpg

KB M 2, "Mønboen" ved modtagelsen, Masnedsund . . .

Foto: Møns Museum / Langebæk Lokalhistoriske Arkiv.  Rutebil fra Stege, ombygget til skinnebus..

Under 2. verdenskrig i drift med trægasgenerator monteret i rutbilens bagende. "Køleren" forrest på rutebilen er en gaskøler, som indgpr i generatorsystemet.


Ved siden af bussen ses overtrafikassistent Sv. Aage Christensen, Kallehave.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_sm_2.vordingborg.16.september_1947.foto.h.de_haerder.jpg

. . . og i drift på Vordingborg DSB-station.  16. september 1947. . .

Foto:  Hans de Haerder.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_sm_2.kalvehave.22.3.1959.foto.p.e.clausen.dmjk.jpg

. . . og ved nedlæggelsen i marts 1959, nu som Sm 2.

Foto: P.E. Clausen, DMJK.

 

 

 

KB Sm 3  og  Sb 1.KB Sm3-Sb1 ved modtagelsen i 1947 . . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_sm_3.vordingborg.okt.1957-1.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_sm_3.vordingborg.okt.1957-2.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_sm_3.vordingborg.okt.1957-3.jpg

. . . og KB Sm 3, fotograferet i Vordingborg 1957.


Efter nedlæggelsen blev Sm 3 solgt til Østsjællandske Jernbane, hvorfra den blev udrangeret i 1967.

"Rumpegeden" KB Sb 1. http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_sb_1-oesjs_sp.haarlev.juni%201959.jpgKalvehavebanens lille specielle post- og rejsegodsvogn (også kaldet "Rumpeged") Sb 1, her fotograferet i Haarlev -juni 1959- efter salget til Østsjællandske Jernbane.


Vognen var den eneste rumpeged, der (hos SCANDIA, Randers) blev bygget med denne kombination af post og rejsegods i samme vogn.

 

 

Person- og godsvogne.

 

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb-personvogn_mkb_11.,.jpg

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_a_11.vordingborg.22.3.1959.foto.p.e.clause.dmjk.jpg

KB A 11, Vordingborg. 22. marts 1959.

Foto. P.E. Calusen, DMJK.

 

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_a_12.viemose.juni_1959.jpg

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_a_12.viemose.juni_1959.foto.evp.jpg

KB A12, Viemose juni 1959.

Kalvehavehavebanens kombinerede 1. og fællesklassevogn.

Vognen indeholdt en 1.klasse stor-kupé -over to vinduer- med et bord og løse stole samt to fællesklassekupéer med alm. sofaer.

Bemærk til venstre på begge ovenstående fotos, det yderste af den lille siderampe, der var almindelig på KB´s mindre stationer.

 

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_c_31.vordingborg.22.3.1959.foto.p.e.clausen.dmjk.jpg

KB C 31, i nedlæggelsessærtoget på Vordingborg DSB-station . . .

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_c_31.vo.slotsstation.22.3.1959.p.e.clausen.dmjk.jpg

. . . og på Vordingborg Slotsstation.  22. marts 1959.

Foto: P.E. Clausen, DMJK.

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_e_42.vordingborg.22.3.1959.foto.p.e.clausen.dmjk.jpg

Rejsegodsvognen KB E 42, Vordingborg DSB . . .

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_e_42ogc_31.vo.slotsstation.22.3.1959.foto.p.e.clausen.jpg

. . . og på Vordingborg Slotsstation,  22. marts 1959.

Foto: P.E. Clausen, DMJK.

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_e_43.vordingborg.22.3.1959.foto.p.e.clausen.dmjk.jpg

KB E 43, Vordingborg DSB,  22.marts 1959 . . .

Foto:  P.E. Clausen, DMJK.

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_a_12oge_43.langebaek.juli_1958.foto.p.e.clausen.dmjk.jpg

. . . og på sidesporet i Langebæk sammen med KB A 12.

Foto:  Jens Bruun-Petersen.

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_p...22.3.1959.foto.p.e.clausen.dmjk.jpg

Åbne KB-godsvogne med -og uden- høj bremseplatform . . .

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_...og_sm_2.kalvehave.foto.p.e.clausen.dmjk.jpg

. . . og "i tilgift" KB Sm 2, "Mønboen".   22. marts 1959.

Fotos:  P.E. Clausen, DMJK.

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_sneplov.kalvehave.22.3.1959.foto.p.e.clausen.dmjk.jpg

 

Kalvehavebanens sneplov var opbygget omkring undervognen af en af banens åbne godsvogne.

Kalvehave 22. marts 1959.

Foto: P.E. Clausen, DMJK.

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_a_12-a_11-e%2043.kalvehave.22.3.1959.foto.p.e.clausen.dmjk.jpg

Nedlæggelsestoget er ved at være klar til tilbagekørsel mod Vordingborg,  22. marts 1959 . . .

 

 http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/kb_godsvogne.kalvehave.22.3.1959.foto.p.e.clausen.dmjk.jpg

. . . vi skal dog lige have de sidste passagerer med, og byens ungdom væk fra sporet  ! ! !

Det meste af banens godsvognspark er samlet på stationen.  Nu venter kun "den sidste rejse" --til ophugning.

 

De to lukkede Q-vogne, 141 og 148 oplyses at være solgt til Stensved Idrætsforening. 

 

 

 

-------------------------------

 

LITTERATUR/KILDEHENVISNINGER.

 

"Trafikken til Møn - Kalvehavebanen og andre trafikforbindelser til Møn".
Jens Bruun-Petersen, banebøger 1991.
ISBN: 87-88632-35-0

"Kalvehavebanen",
Ib V. Andersen, forlaget Ynico 1967.

"Møns Omnibusser 1953 - 1993",
Jens Birch og Ole Gold, udgivet af Møns Omnibusser i anledning af 40 års-jubilæet 1. april
1993, ISBN: 87-88118-26-6

Endvidere diverse små og store artikler i "SIGNALPOSTEN" og "Jernbanebladet" ("Det røde jernbaneblad").

 

- o 0 o -

 

(Se også siden:  Kalvehavebanen i model. )