SFJ / DSB. Odense-Ringe-Svendborg.

 

Indledning - Historie.

 

Odense-Svendborg Banen´s køreplan.   --   25. april 1944.

 

Odense-Ringe-Svendborg-Banen´s kørepaln.   --   Sommer 1951.

 

 

 

 

Rullende materiel.

 

DSB-specialvogn (uden nr.) tidligere Mf 643. Odense.   ^---v   21. august 1977. Vognen er nu opstillet i Bindeballe.

 

 - - -

 

Odense.   --   Km 0,0

 

 

Odense Syd.   --    Km 0,7.

 

 

Fruens Bøge.   --    Km 4,6.

 

 

 

Fruens Bøge.   --   26. september 2014.

 

1998.

Fruens Bøge station.   --   20. juni 1998.

 

 

 

 

2014.

Fruens Bøge.   --   26. september 2014.

 

 

 

Pakhuset / varehuset,  Fruens Bøge.   --   26. september 2014.


2014.

Det er altid rart at vide, hvoe man er !    --    28. august 2014.


                                                      ^---v   Fruens Bøge station + DSB MQ 4919.

Alle fotos set genne "mit" togs termorude.

 

Fruens Bøge station .   --   28. august 2014.


 -10. juli 2019.

DSB (ex SFJ)  Fruens Bøge.   --    2014.

 

"Billetsalget".

 

"Ventesalen".

 

Et udsnit af det flotte mur- og bindingsværk ! ! !

 

En krydsning:

Toget fra Svendborg ankommer . . . 


 

Toget fra Odense ankommer . . . 

Toget fra Svendborg mod Odense (th) afgår, og . . . 


Toget fra Odense mod Svendborg "er kørt".

 

Carlslund i Fruens Bøge Skov.


Carlslund blev opført i 1871 af kammerherre Chr. Benzon på Kristiansdal, det nuværende Dalum Kloster. Carlslund er opkaldt efter hans søn, Carl. På det tidspunkt lå der allerede flere udskænkningssteder i Fruens Bøge Skov.

Efter kammerherre Benzons død i 1875 solgte arvingerne skoven og de bygninger, der lå i skoven, til Odense Kommune for 53.000 kroner. Siden opførelsen i 1871 har Carlslund kun haft 7 værtsfolk.

Restaurant Carlslund, Fruens Bøge.   --   26. september 2014.

 

Carlslund udbrændte den 20. juni 2015 som følge af en påsat brand, men lokale private investorer har genopført Carlslund, så det igen fremstår som et traktørsted, med egetræsbindingsværk og stråtag i en udførelse, som stort set er identisk med den brændte bygning, men med forbedrede toiletforhold og køkkenfaciliteter, der lever op til nutidens krav.

(Kilde: Restaurant Carlslund.)

 

 


Hjallese.   --    Km 6,2.

 

 

Linved.   --    Km 8,5.

 

 

Højby.   --    Km 10,3.

 

 

Aarslev.   --    Km 14,3.

Aarslev station.   --   28. august 2014.   ^---vv

 

 

 

 

Pederstrup.   --    Km 16,7.

 

 

 

Ringe.   --   Km. 21,7 fra Odense    ( og  26,4 fra Nyborg).

        

^---   SFJ  --  Ringe station er beliggende i "krydset" i midten.   ---^

 

Ringe st.   Postkort.  Arkiv:  Fynhistorie.


Tak til:  Hans Nørgaard:   http://fynhistorie.dk/ 

 

 

 

Desværre.   ---v


Kvaliteten af nogle af de nedenstående fotos lever til fulde op til stationens navn.  En alvorlig funktionsfejl i mit fotografiapparat  gjorde, at næsten 50 % af dagens billeder var/er stort set ubrugelige.

På den anden side:  "Ringe-billeder"  er vel bedre end ingen billeder, og som jeg ser det i dag, er der vist ikke andre (eller kun få) ældre billeder af Ringe station på nettet pt.

 

1977.

 

 


SFJ / DSB.  Ringe.  Indgangsdøren fra perronen.   --   1960 ?   Bemærk den strampudsede stationsklokke. 
Foto: Ulf Holtrup.

 

 

Ringe station,  set mod Svendborg.   --   20. august  1977.   ^---v---v

 

 

 

Ringe.   --   19. august  1977.   ^---v - - -  Som jeg husker det, var der restaurant bag de to nærmeste vinduer.

 

På en tidligere rejse -til Langelandsbanen og sammen med 10-12 medlemmer af Dansk Modeljernbane Klub, spiste jeg middagsmad på jernbanerestauranten på stationen. Denne tur foregik pr. jernbane, København–Odense–Ringe med nævnte spisning- og derefter videre til Rudkøbing.

Som jeg husker det, blev restauranten drevet af et ældre ægtepar, hvor hustruen lavede maden og manden serverede. Det vakte en vis bestyrtelse, da vi ankom i samlet flok, og ønskede at spise varm mad. Så mange, så hurtigt, og så på én gang. Imidlertid blev bestillingen accepteret: Hvis vi kunne blive enige om samme ret.  Det blev vi.  Svinekoteletter m. tilbehør.  Maden lavet, den blev spist, og vi kunne fortsætte vor rejse mod Svendborg en oplevelse rigere, –for det var det, --og en af de gode.

Blandt deltagerne blev der ofte siden hen talt om denne middag: ”Kan du huske da vi spiste i Ringe ….” Om man kunne. Det var bare godt, og huskes altså endnu, 50 år efter. Trist, at det er for sent, at fortælle det til værtsparret.

 

Hvis der blandt "siden"s læsere skulle være en, der er i besiddelse af en tegning over stationsbygningen, ville en scanning have stor interesse.

 

 

 - - -

 

 
Perron 2 med "garage" for den lokale perroncar.
Alle fotos:  20. august 1977.

 

 
 Vejfacaden.   ^---v      . . . og det er ikke EVP´s lille Mascot, der er parkeret foran stationen. "Mit" / "vores" køretøj er parkeret på spor 2 på sporsiden af stationen.   
 
 - - -

 

 

Ringe, remisen.

 

 - - -

 

 

Ringe st.areal, set mod nord.  Tv./Th: Ringe Asfalt- og Tjærefabrik, Ringe.   --   20. august  1977.   ^---v

 

- - -

 
 . . . og et bybillede.   ---   Lige til modeljernbanen.

 

 "Afsked" med Ringe ?   

Ringe st. set fra indkørselssignalet mod stationen med Odense-Ringe-Svendborg-sporet til højre.

 

 

1998.

 

 

Ringe station, --set i køreretning mod Svendborg. . .   --   20. juni 1998.

 

 

 . . . og tilbage mod Odense.   --   DSB CL 1514 foran Ringe station.   --   20. juni 1998.

 

Ringe station, vejfacaden.  Udbygning til højre med indgangen til jernbanerestauranten, måske på dette tidspunkt den daværende. . . ! ! !   --   20. juni 1998.

 

DSB Mx 1001.  Ringe.   --   20. juni 1998.

Særtoget til Svendborg og retur var arrangeret af modeljernbanefirmaet HELJAN og Jernbanemuseet  i anledning af HELJAN´s udsendelse af deres model af Mx i størrelse H0 / 1:87.


28. august 2014.

Ringe station.   --   28. august 2014.   ^---vv


DSB MQ 4917, Ringe station.   --   28. august 2014.  


Ringe station.   --   28. august 2014.  ^---vv   ---   Perronfacaden   ---^

Vejfacaden.   28. august 2014.   ^---vv . . . og varehuset / pakhuset.   --   28. august 2014.


Stationsforpladsen / Rutebilholdepladsen.   --   28. august 2014.


 

 

Rudme.   --    Km 26,4.

 

 

Kværndrup.   --    Km 29,5.

Desværre:  Fotografierne måtte tages gennem togets vinduesruder.   --   28. august  2014.

Kværndrup station.   --   28. august  2014.   ^---vv
Kværndrup station.   --   28. august  2014. 

 

 

Stenstrup.   --    Km 34,9.

 

DSB. Stenstrup station,  set i køreretning mod Svendborg . . .    --   20. juni 1998.

 

  <--- . . . og tilbage mod Odense.

 

DSB.  Stenstrup station.  Vejfacaden.   --   20. juni  1998.

DSB MR 4089.  Stenstrup.  "Tog mod Odense,  perron 2".    --   20.  juni  1998.

8 år senere -i august 2006- blev stationsbygningen revet ned ! ! !

 

2006.

Stenstrup "station", --som den ser ud i vore dage. . .   --   9.  april 2009.   Foto:  my 1 2 87.   ^---v

 . . . eller --i det mindste--  som den så ud i 2009.

Stenstrup.   --   9. april 2009.   Foto:  my 1 2 87.

 

Sic transit gloria mundi  --   "således forgår alverdens herlighed"  ! ! !

 

Tak til Erik my 1 2 87.

 

 

 

 

Stenstrup Syd.   --    Km 35,9.

Det nuværende trinbræt ved Stenstrup Syd billetsalgssted, set mod Odense.   --   25. oktober  2011.  Foto: (thr)

 

Det nuværende trinbræt ved Stenstrup Syd billetsalgssted, set mod Svendborg.   --  25. oktober 2011.  (thr)

 

Kirkeby.    --   Km.  39,1.

 

 

Sørup.    --   Km.  42,6 

Svendborg.    -   Km.  47,5.      (SFJ / SNB / SFB og DSB) 

Svendborg station.  20. juni 1998.   ^---v

 

MR 4092 ankommet til Svendborg i spor 1.   --   20. juni 1998.

 

Efter en lang anstrengende jernbaneentusiast-udflugt, kan man godt trænge til at slappe lidt af.
Svendborg.    --   20. juni  1998.

 

DSB CL 1514. Svendborg.   --   20. juni 1998.  . . . og hvorfor mangler så lige den første meter af vognen ??? 
Fordi bygningen over trappen til perronundergangen lige netop var anbragt en meter forlangt mod nord.


DSB Mx 1001.  Svendborg.   --   20. juni 1998.

 

Mx 1001, Svendborg.  --  20. juni 1998.  

 

 

 

Bøger:

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/sfb-lvn-bog..jpg   Svendborg-Fåborg Banen.  Lars Viinholt-Nielsen. SFJ-bøger 1995.    ISBN 87-984810-1-0.

  17 x 25 cm, 96 sider.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/onfj-lvn-bog..jpg Odense-Nr.Broby-Fåborg Banen. Lars Viinholt-Nielsen. SFJ-bøger 1993.   ISBN    87-984810-0-2.    17 x 25 cm, 128 sider.

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/od-svg-banen.lvn-bog..jpg  Odense-Svendborg Banen. Lars Viinholt-Nielsen.

  Odense Universitetsforlag. 1976.  ISBN 87-7492-179-7.  24x17 cm,
  278 sider.


 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/ng-ringe-faa_banen.lvn-bog.jpg  Nyborg-Ringe-Fåborg Banen. Lars Viinholt-Nielsen. Odense Universitetsforlag. 1981.

  ISBN 87 7492 355 2.  24x17 cm, 231 sider.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/assensbanen.lvn-bog.jpgAssensbanen 1884-1984. Lars Viinholt-Nielsen. Odense Universitetsforlag. 1984.  ISBN 87-7492-479-6.  24x17 cm, 161 sider.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/svendborgbanen_i_125_aar.lvn.jpg  Svendborgbanen i 125 år. Lars Viinholt-Nielsen.

  SFJ-Bøger, Risskov.  2001. ISBN87-984810-4-5
   -- x --  cm,    204 sider.
 

 

 

 -

 

Stenstrup  (SFJ/DSB) --  2003.

Odense-Ringe-Svendborg.

 

DSB. Stenstrup station,  set i køreretning mod Svendborg . . .    --   20. juni 1998.

 

  <--- . . . og tilbage mod Odense.

 

DSB.  Stenstrup station.  Vejfacaden.   --   20. juni  1998.

DSB MR 4089.  Stenstrup.  "Tog mod Odense,  perron 2".    --   20.  juni  1998.

 8 år senere -i august 2006- blev stationsbygningen revet ned ! ! !

DSB (ex SFJ)  Fruens Bøge.   --   1998  og  2014.

Fruens Bøge.   --   26. september 2014.

 

1998.

Fruens Bøge station.   --   20. juni 1998.

 

2014.

Fruens Bøge.   --   26. september 2014.

 

 

 

Pakhuset / varehuset,  Fruens Bøge.   --   26. september 2014.

 

 -