Person- og godsvogne.

 

Personvogne.

 

 

 

Cl-vogne  som udstillingsvogne i Måløv,  --   1975.

Udstillingsvogn nr. 785, ex CL 1512. ^---v

.

 . . .

Udstillingsvogn nr. 786, ex CL 1625. ^---v

.

 

Cls-styrevogn (nr ?)

Hareskovbanen med styrevognstog (Cls) mod København passerer det nedlagte Syvstjernen trinbræt.   --    9. april 1973.

 

 

 

Cps 3229.

Cps 3229 i bagenden af et styrevognstog mod Odense.

Svendborg.   --   23. maj 1964   --  sidste dag for tog på Svendborg - Nyborgbanen.

 

 

CRS nr. 3672. 

DSB CRS  3672. Roskilde. Styrevogn for litra MO. Nærtrafikvogn med polstrede sæder og rullelejer. Wc.  Bygget af Scandia 1934 = CR 3672.  Ombygget til styrevogn CRS i 1950. 1961 tilbagebygget til alm. mellemvogn - CRM 3672.

CRS 3672  ( www.jernbanen.dk )

 

 

 

Lidt DSB-diverse:  "Spritny" B 2300  --  1964.

 

DSB B 2300.  Kommandoposten, København Gb.17. juli 1964.   ^---vv

 

 

DSB B 2300.  Påskrifter.   Bemærk "Revisionsdato":  REV / K / 17. 7. 1964.  "K" = København.

Den nye Minden-Deutz-bogie.    --   17. juli 1954.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .  

DSB B 2300.  Interieur:  Sidegang og kupé.  17. juli 1964.

 

 

Litteratur:

   

   . . . Forlagets egen præsentation: -->

Danske Personvogne.

Jens Bruun-Petersen & Ulrik Tarp Jensen - bane bøger

264 sider, utallige illustrationer i sort/hvid og farve.

ISBN  978-87-91434-34-1

 . . . og naturligvis omtales disse B-vogne også i bogen  ! ! !

 

 

DSB Bcm-o  50 86 51-40 414-9.

DSB Bcm-o  50 86 51-40 414-9.  Struer.   --   9.  juni 1990.

Se evt. mere:  http://www.jernbanen.dk/pvognsolo.php?Aar=1966&VognID=883 

 

 

DSB litra BD -- 1968.

DSB  BD xxxx.  Maskindepot Gb, Otto Busses Vej, SV.   --   Okt-nov. 1968.   ^---vv

Vognen, der formentlig her er nyleveret, er henstillet på sporet, hvorpå man henstillede vogne til prøvekørsel.

Den er fra serien BD 010-019, dvs uden dampvarme, men med DIN skrift i litra.

 - - -

 

DSB.  Cu-vogne-henstillet til afbrænding.

DSB.  Cu-vogne-henstillet til afbrænding på (afbrændings-)pladsen mellem Centralværkstedets administrationsbygning, Otto Busses Vej og Godsbanegårdens Emballageplads.. Gb.   --   1966.   ^---v

 

SLUT.

DSB  Cy 4649.  Centralværkstedet, København.   --    8.  juni 2010.   ^---v  Ophugget ???

??? - - -

 

???.  Centralværkstedet, København.   --    8. juni 2010.   Ophugget ???

 

 -  -

 

 

Post- og rejsegodsvogne.

 

DSB Ek 6944.

DSB Ek 6944. Høng.   --   15. maj 1960.

 

Bårevognen,  DSB  Eco 6280.


Bårevognen,  DSB  Eco 6280.  Hillerød.   --   24.  marts 1963.
(Behørigt aflåset -lige over litreringen- med en alm. DSB-standard-godsvognshængelås, som enhver tyveknægt -med respekt for sig selv og sit fag- var udstyret med [som de sagde på / vi lærte på Jernbaneskolen].)

 

 

 

Godsvogne.

DSB U 39602.

DSB U 39602. Sakskøbing Sukkerfabrik.   --   November 1959.

 

 

DSB-"Afkølingsvogn"   --   1928.

"De vigtigste af de kunstige uorganiske Farver bruges hovedsagelig til Fremstilling af forskellige Malerfarver. Enkelte Slags bruges ogsaa til Farvning af Tekstilvarer, som Tøjtryk, idet Farvestoffet ved Hjælp af et Bindemiddel hovedsagelig bestående af Albumin, direkte bliver paatrykt Tøjet eller ogsaa ad kemisk Vej bliver dannet i selve Tøjets Traade.

De hvide Malerfarver er langt de hyppigst anvendte; her skal kun omtales de fire vigtigste, nemlig:

 . . . . . . . . . . . . Blyhvidt  . . . . . . . . . . . Zinkhvidt

 . . . . . . . . . . . . Litopon  og . . . . . . . . . Titanhvidt."

DSB  "Afkølingsvogn"  IS  4799.    --   FREM.   April 1928.

 

"Blyhvidt er den vigtigste og vel nok den mest dækkende og bedste af de hvide Malerfarver, men mange forskellige Forhold, f. Eks. dens kostbarhed og den Giftighed, som alle Blyfarver er i Besiddelse af, og som har haft til Aarsag, at Lovgivnings-magten i mange Lande har foreskrevet Bestemmelser angaaende Brug af Blyhvidt i det indre af Boliger *), har bevirket, at Blyhvidt, skønt det bruges i umaadelig store Mængder, procentvis ikke indtager den Førsteplads blandt hvide Farver, som det før har gjort (1920-erne. - evp.bem.)

(...)

Titanhvidt.  Dette forholdsvis nye, hvide Farvestof har en meget stor dækkende Kraft og finder mere og mere Udbredelse. Det fremstilles af Mineralerne Ilmenit og Rutil.   (...)   Størrelsen af de enkelte Farvepartikler er i Titanhvidt ofte mindre end en Tusindedel Millimeter. Hvis man tænker sig et Rum af et Knappenålshoveds Størrelse (en Kubikmillimeter), vil dette fyldt med Titanhvidtpulver indeholde ca. 1 Milliard Farvepartikler. Gaar man til en Farvehandler og køber 10 gr. Titanhvidt, saa faar man udleveret omtrent 10 Tusinde Milliarder små Farvepartikler."   (...)

  

*)  Pudsigt nok har denne malingstype netop været årsag til en forsinkelse af nedrivningen af Vrangstrup station, ider der var malet indvendigt (i stuen) med sådan blymaling, og det berørte puds derfor skulle nedtages først og bortskaffes som miljø-farligt affald. 

 

Se mere på:   DSB/JF vogne 1883 - 1893

JFJ IS 4799     JFJ  IS 4799
 

Bygget af Michigan 1887. Undervogn bygget af Scandia. Oml. 1893 til DSB IS 4739.
Kølevogn med bremsehus. Iskasser. Vakuumbremse. Last 6 tons. Bundflade 11,3 m².

 ( http://www.jernbanen.dk/jfj1883_solo.php?VognID=1829 )

 

 

DSB  ZA 99521.

Atter "Inde i varmen", --  på den anden side af skydebrograven, holdt bl. a. denne Carlsbergvogn:

DSB  ZA 99521.   Centralværkstedet, København.   --    8. juni 2010.

 

 

 

DSB  Za 503811.

DSB  Za 503811.  Nyborg.   --   28. maj 1961.

 

 

 

DSB ZE 503599 (og  ...600)

DSB ZE 503599. Gørlev.   --   15. maj 1960.   ---^

Bemærk: Trods ligheden mellem fotografierne, er der tale om to vogne, 503599 ---^ og 503600 ---v

  

Litrering m.v. på DSB ZE 503600. Gørlev.   --   15. maj 1960.

Jeg husker ikke hvorfor, fotografierne er optaget således, men gætter på, at det ikke var muligt -pladsmæssigt- at gøre det anderledes. Den mørke skygge i nederste højre hjørne på fotografiet af 503599 antyder muligheden af en forhindring, og jeg er overbevist om, at jeg ville have taget dette foto mere diagonalt, hvis muligheden havde været der.

 

 

Rundt om DSB  21 86 072 8 102-7.  Hede Nielsen, Horsens.   --   1970.

 

 

 

DSB  21 86 072 8 102-7.   Hede Nielsen-tankvogn v. Distriktstoldkammer 6 / Jernbanens Toldkammer. Vasbygade.

København Gb.   --   Dec. 1970.   ^---vv

 

 

 

 

DSB  21 86 072 8 102-7.    ---^

 

 . . . . . . . . 

DSB  21 86 072 8 102-7.   Hede Nielsen-tankvogn v. Distriktstoldkammer 6 / Jernbanens Toldkammer, Vasbygade.
København Gb.   --   Dec. 1970.   ^^---vv

 

Den høje skorsten til venstre i billedet hører/hørte til Centralværkstedets kraftcentral.  En dag var der ikke længere brug for den, og den måtte væk. Nogen fik opgaven at vælte den, og det skulle ske i en weekend, hvor der ikke var værkstedsarbejdere i området.  Alt, hvad der kunne gøres på forhånd, blev naturligvis gjort, -afstanden blev beregnet, retningen blev fastlagt, for der var kun få cm at give af, til hver side.  Så lød braget.

- - -

Mandag morgen var det interessant at lægge vejen forbi.  Der lå skorstenen og næsten alt var gået efter beregningerne.  På nedturen havde den lige netop strejfet et hjørne af en mindre udhusagtig bygning, --men ellers var alt gået godt.

 

 

DSB  21 86 072 8 102-7.   København Gb.   --   Dec. 1970.  

 

 

Vognen(e) som model.

Liliput´s model af Hede Nielsen-vognen. 

Indrømmet: "Båndet" rundt om tanken skulle nok have været lidt mere orangerødt, men det kan måske også være grundet i senere farveændring pga. alderen.

www.jernbanen.dk nævner vognen som omnummereret i 1980 til  21 86 072 8 102.  Udrangeret i 1991.

 

Firmaet Liliput, der har fremstillet modeller (???) af flere danske vogntyper, besluttede også at fremstille denne/disse vogne, dog kun med nummeret "101".

I nogle år var jeg med til at levere fotos til virksomheden med henblik på fremstilling af disse og andre vogne.  Det har aldrig været nogen hemmelighed, at vognene fremstilledes på grundlag af allerede eksisterende, lignende vogne, ofte med kun periferisk lighed, men . . .

Alternativet havde været KUN udenlandske vogne (udenlandsk udseende vogne) på danske modeljernbaneanlæg - vel noget trist.

Sidenhen har det ofte været morsomt (ret forstået) / interessant på DMJU-udstillinger m.v, at høre andre entusiasters ofte meget negative, nedladende udtalelser om disse vogne.

Ak ja, --i vore dage, hvor man kan få -næsten får- det hele, bare man peger på det. 

Sådan var det ikke i 1960´erne ! ! !

 

 

 

 -  -

 

 

3 vogne til ophug eller ??? + 1 der ikke blev:   2010 / 2013.

Måske har Du set den debat der har været på    http://www.jernbanen.dk/forum/    om Jernbanemuseets skrotning af nogle af deres gamle vogne  eller resterne af dem  --  måske har Du selv deltaget i debatten ???

Her er nogle fotos af enkelte af disse vogne:

 

DSB  UCS 022. Centralværkstedet,  København.   --    8. juni 2010.   ^---v   Oph. 28. nov.  2013 på Cvk. Kh.

 - - -

 

Ophuggede vogne:   2010 / 2013.

Måske har Du set den debat der har været på    http://www.jernbanen.dk/forum/    de seneste dage om Jernbanemuseets skrotning af nogle af deres gamle vogne  eller resterne af dem  --  måske har Du selv deltaget i debatten ???

Her er nogle 2010-fotos af enkelte af disse vogne:

 

DSB   ZE 502751 / 503061.  Centralværkstedet, København.   --   8.  juni 2010.   ^---vv   Oph. 3. dec. 2013 på Cvk. Kh.

 

 - - -

 

DSB ZE  508047 (DSSF).  Centralværkstedet, København.   --   8.  juni 2010.   ^---v  Oph. 28. Nov. 2013 på Cvk. Kh.

 - - -

 

DSB  CE 1341 / Specialvogn 732.  Centralværkstedet, København.   --   8.  juni 2010.   Ophugget.

 

 

 

 

 

 

 

Specialvogne / Værkstedsvogne

 

 

DSB Specialvogn 381 - for Kedelsmede.

 

www.jernbanen.dk beretter: 

Værkstedsvogn 381 - for Kedelsmede.  Lauenstein.1864.   Omlitreret 1958 fra DSB Værkstedsvogn for Kedelsmede 1.

Hjemsted Cvk Kh.   Udrangeret 1965 og solgt til Jernbanehistorisk Selskab. 

Senere til F. Hermind. Henstod på Lersøen 1978. Fra ca. 1979 udlånt til FDSB.   Skælskør 1979-80.   Solgt 1995 til Jbm. Dalmose 2002-07.

Ak ja ! ! ! 

Når man ser de seneste fotos af vognen på www.jernbanen.dk  hjælper det ikke meget, at man i sin tid er købt med bevaring for øje.

------

Jeg var selv medlem, da nogle personer i JS/DMJK (Jernbanehistorisk Selskab/Dansk Modeljernbane Klub) besluttede at købe vognen, og havde store planer  ! ! ! 

Tænk, at det kan gå så galt ! ! !

 

Gad vide, om der er noget tilbage af den ???

 

DSB 381, Specialvogn for Kedelsmede, Centralværksted  København.    --   12. august 1964.   ^---v

 - - -

 - - -

 - - -

  

DSB 381, Specialvogn for Kedelsmede, Centralværksted  København.    --   12. august 1964.   - - -^  

 

 

 

. . . og en dg er det slut  ---  helt slut.

Kort over "Maskindepot Gb" og det meste af Centralværkstedet.    ^--- Lige herover, ved den blå pil, markeres
plankeværket på nedenstående fotos.

POLITIKEN.  Ca. 1955.

 

I efteråret 1988 besluttedes det, at DSB´s Maskinafdelings administrationskontorer i Sølvgade skulle flyttes ud i Central-værkstedets Administrationsbygning på Otto Busses Vej 5, og det skete i april 1989.  Endnu var den vestlige del af bygningen "beboet" af Uniformslageret, men da de var flyttet ned på selve centralværkstedet i løbet af 1989, blev de gamle lagerlokaler ombygget til kontorer og mødelokaler. 

Herefter skulle der også "ryddes op" udenfor, og det kostede så den lille lagerbygning (oprindelig opført til opbevaring af banernes "krudt og kugler",  dvs. farligt gods f. eks. knaldkapslerne til knaldsignaler (se f. eks. Signalreglementet - 1944)).

 

Otto Busses Vej.   --   22. November 1990.  Det "fine" gamle plankeværk røg med i købet ! ! !   ^---v

 - - -

 

Lagerbygningen  Otto Busses Vej.   --   22. november 1990.   

 

 

 

 

S-tog.

 

 

S-tog på vej ud (1970)

 

DSB Fm 885 v. Centralværkstedet i København, på vej til ophugning.   --   4. september 1970.
(Det er ikke negativet, der er ridset --  det er vognen.)

 - - -

 

DSB Fs 905 v. Centralværkstedet i København, på vej til ophugning.   --   5. maj 1970.   ^---v

 

DSB Fs 907 v. Centralværkstedet i København, på vej til ophugning.   --   4. september 1970.

 

DSB Fs 910 v. Centralværkstedet i København, på vej til ophugning.   --   4. september 1970.  

 

 

 -

 

 

18. november 2013.

S-tog på vej ud (1970) og 1:87-modeller på vej ind (2013).

 

På vej ud.

DSB Mm 710 v. Cvk. Kbh. på vej til ophug.   --    4. september 1970.

 

DSB Mm 723 v. Cvk. Kbh. på vej til ophug.   --    4. september 1970.

Bemærk de små hvide "manillamærker" der er bundet til de forreste håndgreb på flere af vognene: Adressen
på ophuggeren.

Bemærk:  De to motorvogne, 723 herover og 724 herunder vender hver sin vej.  Forklaringen følger nederst.

DSB Mm 724 v. Cvk. Kbh. på vej til ophug.   --    4. september 1970.

 

DSB Mm xxx v. Cvk. Kbh. på vej til ophug.   --    4. september 1970.