Mallorca´s jernbaner og sporvej.

 

 

Banens sporvidde er den lidt usædvanlige, 914 mm / 3 eng. fod eller 1 yard.

 

Rullende materiel.

.

Da banen, Ferrocarril de Soller (FS), blev elektrificeret i 1929, anskaffede man først tre elektriske motorvogne, 
AAB nr. 1-3 og senere endnu en, AAB nr. 4.


AAB nr. 1.

AAB 1.  Palma.   --   29. oktober 2016.   ^---vv     Der "løbes om" . . .

 . . . og køres tilbage til vognstammen.

Bemærk, at det sker med passagerer i vognen ! ! !  

Så snart et ankommet tog er tømt for passagerer, og hvis der er "rimelig kort tid" til næste afgang, invaderes motorvognen, og især de bløde lædersæder på gammel 1. klasse, af nye passagerer.

Her har en "fotograf", der gerne vil fotografere scaneriet, ikke en chance.  Er han heldig, kan han måske tiltuske sig en plads på træsæderne på 2. klasse.

AAB 1.  Palma.   --   29. oktober 2016. 
AAB nr.  2.

AAB 2.   --   29. oktober 2016.   ^---vv
AAB nr. 2. Soller.   --   29. oktober 2016.   ^---vv


 . . .  


 

AAB nr. 2. Soller.   --   29. oktober 2016.

 

AAB 2. Sóller,  under udkørsel på vej mod Palma.   --   27. oktober 2016.


AAB nr. 2.  Palma.   --   27. oktober 2016.   ^---vv


14048-DSC02105.AAB 2.Palma.27.10.2016.JPG (366×575)  AAB nr. 2.  Et "smugkik"

 

 

AAB nr. 4.

AAB nr. 4.  Palma.  29. oktober 2016.

 

AAB nr. 4.  Palma.  27. oktober 2016.   ^---v

 

AAB nr. 4.   Mirador Pujol de´n Banya.   --   27. oktober 2016.

 

AAB nr. 4.  Sóller.   --   27. oktober 2016.   ^---vv

 

AAB nr. 4.  Sóller.   --   27. oktober 2016.

 

AAB nr. 4.  Sóller.  Omløb for det sidste tog til Palma, i den sidste aftensol.  ^---v   27. oktober 2016.

 

 

AAB 4.  Sóller.   --   27. oktober 2016.   ^---v

 

Førerrumskik.  AAB nr. 4.   --   27. oktober  2016.   ^---v

 - - -  

(Fortsættes snarest)


 

 

 

Jernbanen Palma-Sóller.

Palma-Sóller-strækningen er indtegnet med fuldt optrukken rød streg, og den lange tunnelstrækning er markeret med blå streg.  

Sporvognsstrækningen Sóller-Port de Sóller (øverst) er markeret med rød punkteret streg.

 

 

Jeg kan roligt opfordre eventuelle ferierende til en tur med det gamle tog på denne smukke tur over gamle broer, gennem højtliggende tunneller og frodige dale.  Man ved nok, hvad man vil have for turen -22 euro- for den forholdsvis korte strækning.

Over de 27,3 km kører toget igennem 13 tunneller, hvoraf køretiden i den længste -2876 meter- er på omkring 5 minutter, og et sted kort efter den lange tunnel (i køreretningen mod Sóller), standser toget nogle minutter for at passagererne kan nyde udsigten og tage feriebilleder ud over den smukke dal med de mange appelsintræer.

De gange vi (jeg) var med, standsede man nu også p.g.a. krydsninger med modkørende tog fra Sóller.  Man har således -rent køreplanmæssigt-  tilpasset driften / køretiderne til krydsning her.

Kort efter denne lange tunnel passeres banestrækningens største bro: "Cinc-Ponts" eller Monreals viadukten, der også er et imponerende stykke arbejde på Sóller-strækningen.  Den består af fem hvælvinger med et spænd -hver- på otte meter.  Den blev bygget i årene 1909 / 1910 og er 52 meter lang.

 

 

Rullende materiel:

Banens første elektriske motorvogn  AAB 1  fra 1929:

AAB 1.  Mallorca.   --   29. oktober.   2016.

Ankommet til Soller må motorvognen "løbe om", dvs. køre udenom alle personvognene og ned i den anden ende, for atter at blive koblet til personvognene dér.

AAB 1.  Soller. Mallorca.   ^---v   29. oktober.   2016. 


Motorvognene opgives at stamme helt tilbage fra elektrificeringen i 1929.  Der er vel heller ikke tvivl om, at meget stammer fra den tid, men der er nok også en del, der er udskiftet i årenes løb.  Således sås teaktræ-stavene på siderne at være skruet på med skruer med krydskærv efter opfriskene afslibning eller efter udskiftning.

Trække kunne de dog - 6 stk af de gamle, rimeligt tunge vogne, og det er bestemt ganske pæne stigninger, der skal overvindes.

Motorvognene fører både første og anden klasse (dog til samme betaling), så der er "kamp" om pladserne.  

Turen tager ca. en time hver vej, og der afgår fem tog om dagen i hver retning. Her skal man passe på - sidste afgang fra Sóller er allerede kl. 18.30.  (Herefter må man klare sig med en landevejsbus, men mod ny billet).

 
Atter på vej mod personvognsstammen.

 


Tilbage i Sóller og dermed endnu et omløb ! ! !

AAB 1.  Palma. Mallorca.   --   29. oktober.   2016.  ^---v

 - - - 

 

 

 

Mallorca.

Strækningen Palma-Sóller.

Palma-Sóller-strækningen er indtegnet med fuldt optrukken rød streg, og den lange tunnelstrækning er markeret med blå streg.  

Sporvognsstrækningen Söller-Port de Sóller (øverst) er markeret med rød punkteret streg.       ^---v

 

Byen Sóller [Soljer] voksede sig rig på områdets appelsiner, og resultaterne kan ses i sin ekstravagante modernistiske arkitektur.

Det var alle disse appelsiner, der -i det mindste- var meget medvirkende årsag til banens anlæg og åbning i 1912. Dengang var det besværligt at få appelsinerne frem til Palma og videre til udskibning.   

Der er nu ikke længere godstrafik på banen, udover evt. egne tjenstlige transporter.


 . . . Nogle praktiske oplysninger.
Således er stationsnavnene "støbt" eller udhugget i byggematerialet (vist) på alle stationsbygninger på Mallorca. 
Det ses her, og det ses på resten af strækningens stationer.  Det ses også på strækningen Palma-Inca-Pobla/
Manacor.  Mon ikke også det ses på stationsbygningerne på de to nedlagte strækninger: Santa Maria-Felanitx og Palma-Santany.

Tiden var desværre ikke til også at besøge disse nedlagte stationer.


Stationsbygningen / banegården Ferrocarril de Sóller i Palma.   29. oktober 2016.   ^---vv

Turen tager ca. en time hver vej,  og der afgår fem tog om dagen i hver retning.Den gamle remise i Palma.   29. oktober 2016.   ^---vv

 - - -

 

Perron og stationsbygning / banegård, Ferrocarril de Sóller i Palma.    ^---v
Set i køreretning mod Sóller (et tog er netop ankommert derfra ---v ).

 - - - 

 

Inden man skal ud på "de lange skinner", skal man naturligvis have en billet:Stationsbygningen - banegårdshallen med billetsalget (udenfor foto, til højre). 

 

I bygningens underetage er der tjeneste-lokaler i bygningens ene ende (mod Sóller), billetkontor/ventesal i midten (ud for de tre store døre) og mindre serve-ringssted/kiosk i den anden ende.  

1. salen ved jeg intet om.


Kiosken førte -ligesom andre kiosker o.l.- et rigt udvalg af postkort med denne bane og -især- Sóller-sporvejen som motiver.  Det lykkedes faktisk en af rejse- deltagerne at få samlet en righoldig samling af sporvognspostkort af næsten samtlige nuværende driftsvogne. Flot gammel stil . . . 

  

 . . . dag og nat . . . 


Om formiddagen var det venstre salg åbent, og kunderne stod i kø helt ud på perronen gennem den anden / den modsatte dør.

Alle kom dog med, og jeg tror gerne de venter et par minutter over tiden  --  de lever jo af det, og helst godt.

 

Billet:  Palma-Sóller-Palma og Sóller-Port de Sóller-Sóller.   Alt i alt 30,- eur.  

En -stort set- tilsvarende rejse (Palma-Inca) med den anden tilbageværende, "gamle" ikke-turistbane på Mallorca kostede 6,30 eur ! ! !    

OK, --rejsen er naturligvis på mange områder mere interessant,  meeenn . . ! ! !

Billetten herover var oprindelig "tre-delt": Den store del til venstre er jernbanedelen, med to små "sporvognsbilletter" i højre side. Billetten for Sóller-Port de Sóller er afrevet, men da jeg gik strækningen tilbage til Sóller langs sporvejen, sidder
denne del stadig tilbage.

"IDA" og "VUELTA" er klippepunkter ved billettering for hhv. henrejse og tilbagerejse.

 

 

Omløbssporskiftet ud for st.bygningen.  Palma.   ^---v

 . . . 

 . . . og den tilhørende trækbuk.   "Sporskiftet er stillet til lige spor"


Trækbuk for næste sporskifte.       "Sporskiftet er stillet til afvigende spor"


"Stationsduerne" har netop fået mad.

 

 

Remise-"tilbygningen" med den gamle remise i baggrunden.

Den nævnte lille 2-sporede remise - vel nærmest til "over- natning" og en slags "førstehjælp", hvis uheldet skulle være ude.  Al øvrig vedligehold / reparation sker i banens værksted i Sóller.   ^---v

 

AAB 1, Palma.   Der køres til vognstammen i baggrunden.  Set fra indkørselen / porten i stationens 
nordøstende mod remisen og stationsbygningen.

Ved personvognene ses en anelse af perron 1´s yderste ende.  Det er lange perroner.  Alligevel er de ikke lange nok, og er -om ikke forlænget med brædder- så med små opstigningsskamler, som personalet, ved hver ankomst, må rette til, så de står ud for det yderste døre.


 

Sporplanskitse2016.

(Ikke målfast)


En "rimelig enkel" station, vel med kun det mest nødvendige:  

Et ankomstspor, et opstillingsspor til en enkelt vognstamme og et omløbsspor.  Hertil en lille 2-sporet remise - vel nærmest til "over- natning" og en slags "førstehjælp", hvis uheldet skulle ske.

Al øvrig vedligehold / reparation sker i banens værksted i Sóller.

 

 

 

Palma-Sóller.   --   Palma.


 . . . og så afsted til Sóller ! ! !

27, 3 km ligger foran.

På vej ud i gadearealet . . .    ^---v

 . . .. 

 

 

 

Der er tale om en "fiktiv" rejse, idet den er en sammenklipning af fotos fra to rejser, d. 27. og 29. oktober 2016.  


I øvrigt en togtur under "rimelig ringe" foto-vilkår.  Der var ikke mange stop undervejs, og de der var, var meget korte.  Ofte opholdt togførerne sig i førerrummet på motorvognen (eller lige der ved), og var ude på perronen som den første.   Selvom jeg var den første ude af / nede fra "min" gitterlåge på en af person-vognene, var der ikke mange sekunder til fotografering.  Ofte gik en anden, afstigende passager, lige i billedfeltet, og inden det var til at tage billeder, havde togføreren vinket
"IND --->",  med "en sur armbevægelse".  


Med de få daglige afgange, var der ikke tid til at vente to timer på næste tog, for at tage 4-5 billeder af en gammel stationsbygning, selvom lysten var tilstede.

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strækningen Palma (nederst) til Sóller.

 

Motorvognen  AAB 1  på vej ud i Carrer Eusebi Estada.   --   29. oktober 2016.   ^---v

 

Motorvognen  AAB 1  i Carrer Eusebi Estada.   --   29. oktober 2016.    ^---vv

 

 

Motorvognen  AAB 1  i Carrer Eusebi Estada på vej mod Sóller.   --   29. oktober 2016. 

 

Tænk,  -- ca. en kilometer herfra, kunne man -på gågaden- sidde  d. 27.-29. oktober og spise sin sene aftensmad, 
og nyde en øl / kaffe i skjorteærmer (korte) indtil de lukkede kl. 24.00. 

Hjemme i DK var der samtidig ca. 11-14 grader om dagen og tæt på frysepunktet om natten ! ! !

 

.

    

Sóller-toget på vej ad Carrer Eusebi Estada på vej mod Sóller.   --   27. / 29. oktober  2016.    ^v---v^

     

 

       

Sóller-toget på vej ad Carrer Eusebi Estada på vej mod Sóller.    --   27. / 29. oktober  2016. 


Carrer Eusebi Estada  (set bagud i køreretningen).   --   27. oktober 2016. 

 . . . . . 

Carrer Eusebi Estada.   --   29. oktober 2016.     ^   -------   ^


  . . . . . 

Carrer de la Concordia.   --   29. oktober  2016.   ^   -------   ^

Carrer de la Concordia, Palma.  Det tynder ud i husene - om 5-600 m er byen slut ! ! !   --   29. oktober  2016.

 


Ude af byen.

 . . . og her begynder det åbne, flade land, hvor man allerede ser det vestligste af den nordlige bjergkæde Sierra de Tramuntana i baggrunden, og som man -i bogstaveligste forstand- kører igennem om en halv times tid.


Ca. 4-5 km inden bykernen forlades efter 5 minutters kørsel, og hvor de vist "elsker" at høre deres advarselshorn.   Til gengæld - herefter udkobles vist den sidste igangsætningsmodstand. 
NBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNB:

Führerstandsmitfahrt Ferrocarril de Soller von Palma de Mallorca bis Sóller:

https://www.youtube.com/watch?v=PbxT2mtMDSg


Strækningens større mellemstation er byen Bunyola.   Se om denne på:  Bunyola stationSon Sardina.

Den første station på vejen mod Sóller, men en af de stationer, der (normalt) ikke standses ved. Det hænger dog -måske- lidt sammen med, at "naboen" til højre i køreretningen er Metrostationen af samme navn for Metroen M 1, Palma-Universitetet.

 . . 

Son Sardina.  Mallorca.   --   29. oktober 2016.   ^---v

 

 

 

Son Sardina.  Mallorca.   --   29. oktober 2016.


Son Sardino-Apeadero de Son Reus-Apeadero de Sta. Maria.

Lidt nord for Son Sardina passerer den gamle Palma-Soller-bane under metrolinien M 1 til Universitet.  
29. oktober 2016.   ^---vv


 

 

13904-Apeadero de Son Reus.Mallorca.29.oktober_2016.JPG (800×533) 
Apeadero de Son Reus, --et område som vel nærmest må kunne lignes med "Baneafdelingens Hovedlager", 
som det i sin tid hed i Danmark.   --   29. oktober 2016.

 

Allerede få kilometer nordligere, ved Apeadero de Sta. Maria, møder man dog endnu et tilsvarende, 
lidt "trekantet", område.    --   29. oktober 2016.Apeadero de Sta. Maria.

Apeadero de Sta. Maria.   --   29. oktober 2016.   ^---vv

Tilsyneladende endnu en oplagsplads for banens sporvedligeholdelsesafdeling, men her med et såkaldt "trekantspor"  til evt. vending af større vogne (måske mindre tog), der er for store til banens små drejeskiver.


 . . . men også forskelligt ældre hensat materiel ses på området.  
Apeadero de Sta. Maria.   --   29. oktober 2016.

Bjergkæden Serra de Tramuntana (i baggrunden) nærmer sig (eller rettere; toget nærmer sig bjergkæden ! ! !)


Bunyola.

Ved Bunyola.   --   27. oktober 2016.
Bjergkæden Serra de Tramuntana (i baggrunden) nærmer sig (eller rettere; toget nærmer sig bjergkæden.

Vejret var -for os nordboer- utrolig varmt for årstiden (omkring 18-20 varmegrader), med en tanke hjem til de danske 
kun 7-10 grader.  Alligevel synes det som om, at en af de lokale har fyret op i pejsen ! ! ! . . . 

 . . . 

Når toget nærmer sig dette område, tiltager antallet af gennenskæringer i stenmassen sig også.

"Stenmassen" - set med mine øjne er det en lidt besyndrelig masse, -nærmest som en masse større og mindre stenstykker /-blokke, presset og "klistret" sammen med ler gennem milioner af år. Sammenhængskraften synes da heller ikke stor.  Adskillige steder er større og/eller mindre stykker af materialet faldet ned og ligger nu som fejet ind til siden, mellem sporet og bjergvæggen.  Andre steder er der spændt kraftige ståltrådsnet op langs den "løsere" gennemskæring, for at hindre utilsigtede nedfald,   . . . men flot ser det ud.


Bunyola-kortskitse.   Ikke målfast.


Ankomst til Bunyola . . .

 . . . på turen mod Sóller.   --   29. oktober 2016.   v---^---v

 . . . . 

 

Se også Niels Munch´s 1967-fotografier på:    

  http://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=4416

eller

Erik, My 1 2 87´s side: Bunyola station, Mallorca
 

Stationsbygningen er blevet til café.   --   29. oktober 2016.

 

Passage af stationsbygningen.   --   29. oktober 2016.   ^---vv

 

Det er ikke nemt at få ordentlige billeder af stationsbygningerne.  Togene holder kun mellem 10 sekunder og et minut.

Skal man have andet end, hvad man kan fotografere fra trinbrættet, må man lade toget køre og vente to timer på det næste.  Det gør man ikke gerne, når man kun har ca. to og en halv dag til hele øen (incl. sporvejen).

 

(Næsten)

Lige til modeljernbanen

for de som ikke absolut kun bygger modeller af danske stationer.

 

Erik, My 1 2 87´s side:   

Bunyola station, Mallorca

hvor der også er fotos af vejfacaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunyola   --   29. oktober 2016.

 

Bunyola.  Toiletbygningen.   --   29. oktober 2016.   ^---vv

 - - - 

 - - - 


Bunyola.  Varehuset / pakhuset.   --   29. oktober 2016.   ^---v

 - - - 


Erik, My 1 2 87´s side:   Bunyola station, Mallorca   hvor der også er fotos af vejfacaden.

Se også Niels Munch´s 1967-fotografier på:    http://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=4416

 

Bunyola.  Varehuset / pakhuset.   --   29. oktober 2016. 

 

Værksted for "Baneafdelingen" ??? i stationens sydende (Mod Palma) og for banens transformatorstation 
(lige udenfor højre billedkant).   ^---vv   29. oktober 2016.

 

 

 

På den anden side af hovedsporet.

Bunyola station.   Sporvedligeholdelseskøretøj.   --   27. oktober 2016.


Erik, My 1 2 87´s side:   Bunyola station, Mallorca   hvor der også er fotos af vejfacaden.


Afgang fra Bunyola.

Afgang fra Bunyola.   ^---vv   27. oktober 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toget kommer "nærere og nærere" til den lange tunnel "Túnel Major". . .    --   27. oktober 2016.   ^---v

 . . . og ind i den . . .   

 . . . med ca. 5 minutters kørsel forude.


Se også

Erik, My 1 2 87´s side:Bunyola station, Mallorca hvor der også er fotos af Bunyola´s vejfacade.
Tunel Major.

Der er lys på personvognenes endeperroner under passagen af de 13 tuneller, . . .    ----^


 . . . og der er lys for enden af tunnellen, "Tunel Major".   ----v

Se førerrumsvideo:  https://www.youtube.com/watch?v=PbxT2mtMDSg   Video: (www.Pennula.de)

Bemærk videoens herlige "sporvognslyd" ("syngende" tandhjul), og hvordan der hele tiden bremses på nedturen fra tunellens højdepunkt til endestationen, Sóller.


Atter ude i det fri:

Der er morgendis eller pejserøg over hele dalen.


Helt anderledes, når man vender blikket opad.   --   29. oktober 2016.


Ved (efter) Tunel Major.

Monument til minde om 75-året for indvielsen af Ferrocarril de Sóller / FS, stort set lige udenfor udkørselen 
fra Túnel Major (Den store tunnel).   --   29. oktober 2016.     

 

Også her har "Baneafdelingen" sneget sig ind med et mindre lager af vedligeholdelsesmaterialer på begge 
sider af monumentet.   --   29. oktober 2016.   


Desværre er det ikke lykkedes mig at finde frem til et længdeprofil for Túnel Major med højdeangivelser for 
banen (meter over havet).

 

  

Ved "Tunel Major".   --   27. oktober 2016.

Set med mine øjne, i forhold til andre klippe-gennemskæringer, er det da nogle underlige klipper.


Stationsskiltet, Mirador Pujol de´n Banya.   --   29. oktober 2016.

"Rygning forbudt" ! ! !   

Når man så lige nedenunder skiltet og rækværket, lå der vel omkring 100 filter-cigaretskud, og ingen så ud 
til at være slukket p.g.a. forbuds-skiltet ! ! !


Nr. 4, stationen / trinbrættet ?  Mirador Pujol de´n Banya, køreretning mod Sóller.   ^----v   27. oktober 2016.  

Når man læser i "literaturen" er stedet kun et standsningssted oprettet for at turisterne kan få lejlighed til 
at betragte den -det må erkendes- utrolig flotte udsigt.  Standsningen er da heller ikke optaget i "køreplanen".

På den anden side er det, eller bliver det, tydeligt, at vi synes at standse nok så meget af hensyn til en planlagt krydsning.  Ca. 10 min. ophold (rygepause trods forbudet) og pludselig kommer toget i modsat køreretning.  

Det er -vel naturligt- altid det nedadkørende tog, der ankommer først og standser, medens det opadkørende 
hurtigt "smutter bagom" gennem sporet uden perron.

Set mod Sóller  ---  om et øjeblik kommer toget . . .   --   27. oktober 2016.


. . . men inden toget kommer ! ! !

Nr. 4 og svelleovergang.    Bemærk frispormærket  --------------^  en lokal udformning ? Stikker måske bedre 
op af sneen i højderne og ses derfor bedre ???  Burde måske så have været malet rød øverst og hvid forneden ???
Mirador Pujol de´n Banya.  --  27. oktober 2016.


Den lokale beboer, på den anden side af sporene, er tilsyneladende blevet "trat" af rejsende, der ville endnu længere op for at se udsigten ! ! !

"Gennemgang forbudt - Privat ejendom" står der på hegnet ! ! !


 

En af stolperne i hegnet ! ! !

Skinnen må formentlig være begyndt sin tilværelse med flangeslid på højre side af hovedet.  

Skinnen er derefter flyttet til et sted med slid på kørefladen, men hvor flangen har været på venstre side af skinnehovedet (jfr. kørefladens hældning).  

Nu "nyder" den så sin sidste del af tilværelsen som hegnsstolpe med en utrolig flot udsigt.

Hegnsstolpe,  Mirador Pujol de´n Banya.   27. oktober 2016.
. . . og så kommer toget . . . 

 

Nr. 1 krydser nr. 4 i Mirador Pujol de´n Banya, -- køreretning mod Palma.   ^----v     27. oktober 2016.  

 . . . og man havde ikke indtryk af, at det var i "slævegearet".

 

 

 

Nr. 1 krydser nr. 4 i Mirador Pujol de´n Banya, -- køreretning mod Palma.    --    27. oktober 2016.  

 

Inden afgang, et hurtigt kik ud over Soller-dalen.

Udsigt fra Mirador Pujol de´n Banya over Soller.   --   29. oktober 2016.   ^---vv

Midt i horisontlinien, Mallorcas højeste punkt, Puig Major, 1445 meter over havet.

Den store kirke i Soller, der senere vil komme flere fotos af under turen med sporvognene til Port de Soller.
Kirken kendes tydeligt på den enorme gavludsmykning.

 

Udsigt fra Mirador Pujol de´n Banya over Soller.   --   29. oktober 2016.

Der er godt gang i pejsene / brændeovnene rundt i de små hjem ! ! !


 

Udsigt fra Mirador Pujol de´n Banya over Soller.   --   29. oktober 2016.   ^---vv

Midt i horisontlinien, Mallorcas højeste punkt, Puig Major, 1445 meter over havet.   Her står man 165 m over havet,
der er 118 m. ned (i lodret linie).  

Tænk, hvis der var ryddet et kælkespor ned til kirken, det ville næppe tage mange sekunder førend man var 
dernede. Nu må vi den lange vej udenom, så der går 11 minutter til de 5,3 km, og med bremsen aktiveret det 
meste af vejen ! ! !

Den store kirke i Soller, der senere vil komme flere fotos af under turen med sporvognene til Port de Soller.
Kirken kendes tydeligt på den enorme gavludsmykning.

 . . . Tro nu ikke, at det går langsommere opad.  10 minutter for samme strækning opad.  Optagelsestiderne 
på mit fotografiapparat viser 10 minutter fra sidste foto af sporvognsremisen i Soller til passage af "stations-
skiltet på Mirador Pujol de´n Banya.

Når man ser ned langs toget, motorvogn + 5 eller 6 vogne fuldt besatte med turister.  En lille spinkel luft-
ledning og 4 "små" banemotorer (de sidder dog i motorvognens bogier).  

5,3 km, 118 m op og kun 10 minutter.  Der er næppe noget stort i forhold til, hvad de kan i Amerika/USA, 
men alligevel.

 

Udsigt fra Mirador Pujol de´n Banya over Soller.   --   29. oktober 2016.

Der er godt gang i pejsene / brændeovnene rundt i de små hjem ! ! !


Nu går det nedad . . . 

Højden her ved Mirador Pujol de´n Banya er 165 moh, mens stationen i Sóller ligger 47 moh ! ! ! ( 5,3 km til at overvinde en stigning (et fald) på 118 meter).


(Fortsættes)

 


 

"Et enkelt fløjt, --højt,  --er nok" og passagererne indtager skyndsomt deres pladser.
Mirador Pujol de´n Banya.   --   27. oktober 2016.

 

Udsigt over Soller -- ved Mirador Pujol de´n Banya.   --   29. oktober 2016.


"Måske fakta" ! ! !

De oplysninger jeg kan finde frem til, synes at "stritte" i flere retninger:

Derfor ! ! !


"Tunel ,,Cinc-Cents,," -- ja sådan kalder banen den i sit materiale-- eller "Viaducte de Monreals".  
29. oktober 2016.   ^---v


"Der er højt ned" . . . 

 . . .  men ikke meget spændende at se.


 . . . det går bedre, når man ser ud i landskabet.

Ved "Tunel ,,Cinc-Cents,,"   --   29. oktober 2016.


El-motorvogn på broen "Tunel ,,Cinc-Cents,," ved Soller.  Igen med øens højeste bjerg, Puig Major, som baggrund.

På postkort  . . .  ---^

 . . og på billetten:   ---v

På en sådan rejse (2½ dag til rådighed) er det desværre umuligt, at komme til -selv- at tage sådanne fotos. 
Hvor står man lige af og finder de rigtige optagelsessteder.

 

(Fortsættes)Der synes "godtnok" ikke at være meget "salg" i Mallorca´s gamle jernbane og sporvej --  der er i hvert fald 
ikke "telefonstorm" på linien.   Hvordan skal det ikke gå, når vi kommer til den moderniserede bane ! ! ! 

I slipper dog ikke.  (Fortsættes alligevel.)(Fortsættes)

 

 

 

 -

 

 

Sporvejen  Sóller-Port de Sóller..

 

Mallorca.    ---    Oktober  2016.

 

Sóller  (Sant Bartholomew kirken)

Palma-Sóller-jernbanestrækningen er indtegnet med rød punkteret streg rød streg, og den lange tunnelstrækning er markeret med blå streg.  

Sporvognsstrækningen Sóller-Port de Sóller (øverst) er markeret med fuldt optrukken rød streg.  


Byen Sóller [Soljer] voksede sig rig på områdets appelsiner, og resultaterne kan ses i sin ekstravagante modernistiske arkitektur.

Det var alle disse appelsiner, der -i det mindste- var meget medvirkende årsag til banens anlæg og åbning i 1912.Dengang var det besværligt at få appelsinerne frem til Palma og videre til udskibning.   

Der er nu ikke længere godstrafik på banen, udover evt. egne tjenstlige transporter.


Sant Bartholomew kirken.

 . . . 

Den imponerende kirke Sant Bartomeu, der dominerer byens torv, blev først bygget i det 13. århundrede, mens en barok struktur blev tilføjet i slutningen af det 17. århundrede. Den modernistiske facade blev skabt i 1904.

 

 

Fra stationen kører sporvognene gennem en lille smøge mellem kirken og en af de mange etageejendomme.

Herfra kører man ud på torvet foran kirken, der -som det ses- er totalt fyldt op med serveringsborde for de omliggende restauranter o. lign.

Da vi gæstede byen -sidste uge i september 2016- var borde og stole besat dag og aften, alt efter restaurenternes åbningstider.  Her kunne man sidde udenfor uden overtøj, men alene i bar skjorte (korte ærmer) indtil lukketid omkring midnat - højst med parasollerne slået op for at bøde for det værste dug-nedfald.

 

(Næsten) Lige til modeljernbanen.

Se også Erik My´s side om:  Sporvogne på Mallorca

 


 

 -