København-Slangerup Banen / Hareskovbanen i model.

 

 

Hareskov station i 1:87-model.

 

Kopi af "officiel" sporplan over Hareskov station.  

Kopien af sporplanen er dog viderebearbejdet på forskellig vis, og den blev benyttet til bygning af vort udstillings- anlæg i Modeljernbaneklubben H0, Albertslund, --et anlæg som Klubben havde stor glæde af i et par år eller tre.

 

Hareskov stationsbygning var en af banens små typer som  f. eks. Emdrup.  I stuetagen var der -i enden mod København- plads til et stationskontor mod banen og et lille postlokale mod vejen. Disse lokaler stødte op til en -også- lille gennemgående ventesal i bygningens bredde. Hertil udgang til gårdspladsen og trappe til første sal, hvor der oprindelig var en lille beboelse for stationspersonalet.

På nedlægningstidspunktet var lejligheden nedlagt og pladsen benyttedes blot til en blanding af opbevaring/arkiv samt beboelse og opholdslokale for en af de tjenestegørende på stationen.

 

(Nedenstående billeder kunne have været bedre, men -desværre- lyset var ikke til modelfotografering, og opretningen bagefter var heller ikke nogen succes.)

Det for en så lille station, store venteskur.  Dette skyldtes den store tilstrømning, der pludselig kunne blive, når en hel søndags udflugts-/skovgæster pludselig ville hjem -helst med samme tog-, hvis en flot sommersøndag slog over i regn.

 

Stationsbygningen og lidt af en af banens grønne personvogne.

 

Det ganske lille varehus, --det var Hareskov station dog ikke ene om at have, og der var ikke meget gods til / fra stationen.

Vejfacaden. 
Banen / stationen ligger faktisk meget højt her, på kanten af Hareskoven (til venstre, kote 44,7 m) og Hareskov By (til højre, kote 29,7 m) ca. 12-15 m lavere, lidt afhængig af de nøjagtige målepunkter.

 

 

Hareskov station,

opmålt på stationen nogle få dage førend nedrivningen.

 

Det bedes bemærket, at tegningerne er vist tilpasset til hj-siden, og derfor ikke er gengivet i korrekt målestok. Benyt derfor de indtegnede "hjælpelinier", "1o cm i H0 - 1:87"

 

 

 

 

 

 

 

Venteskur for et større antal rejsende, hvis vejret pludselig skiftede til ugunst for de mange søndags-skovgæster.

 

Skulle Du ikke have lyst til at bygge selv, kan EpokeModeller´s kartonbyggesæt anbefales

Hareskov station

Pris: 599.00 DKK 

 

 

Fru Christensens kiosk/ishus.

På kanten af skråningen ned mod Hareskov By var der bygget en lille kiosk.

"Jernbane-kiosk",--en lille "Hareskovpavillon" ???

 

 

Den første kiosk opførtes i begyndelsen af 1920´erne med stationens bestyrerinde som ejer. Efter nogle år, blev kiosken udvidet både i bredden, og i dybden(bagud), ud over skråningen og til venstre blev tilføjet en lille serveringsplatform med et par borde og nogle stole. Kiosken nedlagdes omkring 1970.   Fotos ca. 1950´erne.

Kopierne af billederne stammer fra Værløse Museum.

 

Stationsbestyreren, fru Christensen´s iskagebod   (th). 

1. juni 1969.

 

Denne kiosk var kendt af utroligt mange mennesker, der i årenes løb havde købt is og slik under familie- eller spejderudflugter til stationen.

Det var det stationens "stationsforstander", fru Christensen, der passede kiosken (i sommersæsonen og ind mellem togene), og den var -som nævnt- i sin tid kendt af utroligt mange københavnere.


Da "Modeljernbaneklubben H0, Albertslund" i sin tid deltog i en modeljernbaneudstilling på Jernbaneskolen på Østerport station, oplevede vi, der stod på udstillingsstanden, at utroligt mange besøgende, i samme øjeblik de kom ind i lokalet og fik øje på modellen udbrød: "Jamen, --det er jo Hareskov station", eller ord i den retning.  Virkelig mange havde været pige- eller drengespejdere og været på udflugt med Slangerupbanen til Hareskoven.  Havde de ikke handlet i iskageboden på vejen ud, så havde de været dér, medens de ventede på toget på hjemturen.


"Højdepunktet" var nok, da en midaldrende dame kom og fortalte om den tid, hvor hun som ung pige havde stået og solgt is m.v. i boden, som medhjælp for fru Christensen. Hun var ganske tydelig meget berørt over, og glad ved "gensynet".

 

 

Jeg har også selv købt diverse is/slik her som "ulveunge".

Mine forældre havde en lejlighed på Amager (Sundby), og jeg var med i Det danske Spejderkorps,  3. Sønderbro trop, hvor den "overordnede, samlede", Sønderbro Division havde en større grund sydvest for Hareskov By og station.  Faktisk er det således, at jeg nu -her fra "mit værelse" på 1. sal-, har udsigt over en god del af Hareskov-dalen, og dermed også kan se det sted, hvor Sønderbro Division havde grund, såvel som Hareskov S-togsstation.

Lige nu -hvor dette skrives- er det vinter (jan. 2013) og mørkt, så kun lysene på perronen kan ses, samt hvert tyvende minut et S-tog i hver retning.  Mellem boligen og stationen er der vel et par kilometer (luftlinie), men Hareskovdalen adskiller, så der er fri udsigt.  Hvor Hareskov station -som nævnt- ligger i kote 44.7 m.o.h, bor jeg i kote 40,4.   --  Mellem "os", ligger Hareskovdalen i kote 20 m (+/- et par meter - alt efter det aktuelle målepunkt) med den gennemløbende Værebro å i kote 18 m.

Der er således en ganske god udsigt, --nåhhh ja, --hvis ikke lige naboen store grantræer . . .

 

Både her og der, er der en "sørgelig mangel" på modeltræer - beklager, men de fulgte ikke med ved købet.

Træerne på udstillingen var "kanibaliseret" fra klubanlægget, og der står de nu igen.  Jeg kan så overveje at købe en halv Hareskov i model --  eller lave træerne selv.  --  Jeg overvejer stadig.

 

Se evt. også:  Strækningen  Hareskov - Farum.  


 

 

Kopi af "officiel" sporplan over Hareskov station.  

Kopien af sporplanen er dog viderebearbejdet på forskellig vis, og den blev benyttet til bygning af vort udstillings- anlæg i Modeljernbaneklubben H0, Albertslund, --et anlæg som Klubben havde stor glæde af i et par år eller tre.

 

Anlægget består af tre "moduler" af daværende eget klubkonstruktion (før Fremo-moduler kom på mode). Disse tre moduler, der skilles ved de to punkterede linier, er nøje tilpasset hinanden og sammenspændes, --opstillet på bukke. 

Som tidligere nævnt er anlægget alene beregnet til udstillingsformål, hvor tanken i sin tid var, at der f. eks. kunne holde et KSB-tog (person-, gods- eller blandet tog) i det ene perronspor og et repræsentativt DSB-tog i det andet spor.  Hertil kunne diverse andre vogne, KSB / DSB opstilles på sidesporene, -måske en åben svensk trælast-vogn eller to på savværkssporet.

"Luftfoto" af Hareskov station i størrelse 1:87.

 

DSB-personvogn (styrevogn) foran en motorvogn, Mo.   Som tidligere skrevet: Der var alene tale om et udstillingsanlæg, derfor behøvede der ikke at være fuldstændig skinnesamling over de to "modul-samlinger",
selvom det ville se bedre ud.   Jeg har udskudt problemet til afgørelse når, hvis . . .

 

HARESKOV  SAVVÆRK  &  TØMMERHANDEL  A/S   ^---vv

Fotos:  10 februar 1967.

Ved overgangen til S-togsdrift måtte savværket lukke, bl. a. som følge af tilkørselsforholdene, hvor der skulle en forholdsvis MEGET stor underføring til, for at give plads til de store køretøjer, der skulle køre til og fra værket.

Savværket flyttede ca. 1,5 km væk til et sted syd for byen, hvor det lå i flere år, nu også som byggemarked.

 

 . . . . 

Samme motiv -stort set- i model og virkelighed.   ^---v

 

Stationens svinefold.  --  Den har næppe været meget benyttet til sit formål i tidens løb, og endte da også sine dage udbygget som tilholdssted for den stedlige banekolonne.   ^---v

Den lille grønne Q-vogn ser noget nedslidt ud, men er bevidst bygget med dette udseende, -netop til henstand i et hjørne.

Baggrundsbemalingen stammer egentlig fra et tidligere anlæg, men genbrugt her - derfor ikke lang nok, hvilket ses på et par fotos ovenfor.

Især den store "bule" i højre side har altid ærgret mig. Den er rigtig i h. t. forlægget (i en bog), men gør sig ikke rigtig her. Desværre er den til gengæld ikke nem at få fjernet, som den er malet på væggen.

 

 

-  -