Smånips" til modeljernbanen.

PRIVATBANE-stationsskilte

På denne og de efterfølgende sider vil jeg vise nogle fotografier af de ”småting”, som jeg i tidens løb har taget billeder af, enten fordi jeg på tidspunktet fandt dem morsomme/interessante eller til evt. brug ved bygningen af min egen eller ”klubben”s modeljernbane.

Her -som i så mange andre tilfælde- er det ofte ting, som man ikke netop savner, når de ikke findes på modelbaneanlægget, men når de er der, hjælper de med til at gøre anlægget mere ”levende”, fordi der bliver mere at se på.


PRIVATBANE-STATIONSSKILTE (o.lign.)


Formålet med denne side er at give nogle idéer til udformningen af modeljernbanens stations- og trinbrætskilte. Nedenfor bringes derfor et udvalg af de stationsskilte jeg har ”mødt” på min vej..

Desværre havde jeg -på optagelsestidspunktet for en stor del af fotografierne- ikke mulighed for at optage i farver, så derfor må man lade sig nøje med sort/hvid og lidt fantasi. Imidlertid var langt den overvejende del af f. eks. emaljeskiltene normalt udformet med hvid bund samt rødlig skrift og indramning.

Privatbanernes ”hjemmelavede” skilte var nok oftest med hvid bund og sort skrift.

Skiltene kunne bringes i mange forskellige rækkefølger, alfabetisk efter stationsnavn eller efter banenavn. I sidste tilfælde kan de så igen bringes alfabetisk eller i strækningsorden.

Her har jeg valgt en helt anden rækkefølge, idet jeg -stort set- har delt dem op i en slags "grupper" efter udformning / fremstillingsmåde og indenfor de enkelte grupper.

Der er sjældent behov for supplerende tekst, så denne er derfor oftest udeladt. Kun i enkelte tilfælde er der -ud over fotografiernes data- knyttet en eller anden bemærkning til fotografierne.

Rækken af stationsskilte er "uendelig", så endnu et stykke tid, vil der nok blive opdateret med et nyt skilt i ny og næ.

---

Stationsskilt" for Silkeborg - Kjellerup - Rdkærsbro Jernbane.

Silkeborg, 10. august 1967.

 

 

Omend ikke et rigtigt stationsskilt, finder jeg, at de efterfølgende "baneskilte" også hører med til emnet.

Dette skilt stod ved gadeperronen for SKRJ foran stationsbygningen i Silkeborg, og markerede standsningsstedet for banens tog.

 

 


 

"Stationsskilt" for Køge - Ringsted Jernbane,

Køge, 24. februar 1963.

 

 

 


 

"Stationsskilt" for GRIBSKOVBANEN,

Hillerød, 24. marts 1963.

 

Foto kommer snart.

 

 


 

Østbanen (= Østsjællandske Jernbane-Selskab, ØSJS),

Haarlev, 20. juni 1992.

 

 

"Firmaskilt" i en mere moderne udformning

 

 


 

Dragør, Amagerbanen (AB),

maj 1957.

 

 

Bemærk boltehullerne efter boltene til fastspændingen på de gamle stolper yderst i skiltene. Tilsvarende ses på flere af de øvrige AB-skilte.

 

 


 

Tømmerup, Amagerbanen (AB),

maj 1957.

 

 

 


 

Farsø,  Aalborg - Hvalpsund Banen,

19. august 1963.

 

 

 


 

Fjerritslev, TFJ/FFJ,

31. marts 1969.

 

 

Stationen var overgangsstation mellem de to privatbaner: Thisted - Fjerritslev Jernbane og Fjerritslev - (Aalborg) - Frederikshavn Jernbane.

 

 


 

Aabybro, Fjerritslev - Frederikshavn Jernbane (FFJ),

17. august 1963.

 

 

Stationsskilt og håndskrevet tavle over afgående tog.

 


 

Gravlev, Ebeltoft - Trustrup Jernbane (ETJ),

11. august 1967.

 

 

 


 

Kastager, Nakskov - Kragenæs Jernbane (NKJ),

marts 1967.

 

 

 


 

Kragenæs, Nakskov - Kragenæs Jernbane (NKJ),

marts 1967.

 

 

 


 

Lellinge/Sneslev, Køge - Ringsted Jernbane (KRB),

24. februar 1963.

 

 

 


 

Vallø, Østsjællandske Jernbane Selskab (ØSJS),

21. april 1968.

 

 

 


 

Frederiksværk (HFHJ),

4. september 1993.

 

 

 


 

Hundested (HFHJ),

4. september 1993.

 

 

/Pilemølle, De Bornholmske Jernbaner (DBJ),

21. september 1968.

 


 

Her er stationsnavnene angivet med tegl ligesom bånd og kurvehanksbuer i murværket.

 

 
 

21. september 1968.

Aakirkeby, De Bornholmske Jernbaner (DBJ),

 


 


Stationsnavnet er her malet på muren.

 

 
 

Nærum (LNJ),

28. maj 1968.

 


 

 
 

Nærum (LNJ),

27. august 2000.

 


 

Som ovenstående, men i moderne udgave.

 

 
 

Nærum/Brede (LNJ),

27. august 2000.

 


 

 
Gørløse (HFHJ),

okt. 1967.

 


 


Til overflod er stationsnavnet her også "bøjet i neon" for passagererne.

 

 
 

Fitting / Bække, Troldhede - Kolding/Vejen Jernbane,

8. august 1967.

 


 

 
 

Frøstrup, Thisted - Fjerritslev Jernbane.

1. april 1969.

 


 

De næste fotografier viser emaillerede stationsskilte af type som DSB´s.

 

 
 

Østerild, Thisted - Fjerritslev Jernbane,

1. april 1969.

 


 

 
 

Brodal, Skive - Vestsalling Jernbane (SVJ),

25. september 1965.

 


 


Efterfølgende nogle eksempler på stationsnavne udført med smedejernsbogstaver.

 

 
 

Lysbro, Silkeborg - Kjellerup - Rødkærsbro Jernbane (SKRJ),

10. august 1967.

 


 

 
 

Pedersker, De Bornholmske Jernbaner (DBJ),

21. september 1968.

 


 


Stationsnavnet er her angivet med -om ikke smedejernsbogstaver, så- en slags smedede bogstaver.

 

- o 0 o -