Der var engang:  En sporvogn . . .

. . . rettelig ikke een, men flere sporvogne.

 

 

Hvem har ikke hørt om en jernbanevogn eller sporvogn, der er endt som sommerhus ???  Hvem har ikke set filmen "Ved Kongelunden", hvor en vognstyrer (Dirch Passer) og en konduktør (Ove Sprogoe), har indrettet en gammel sporvogn som deres bolig.

 

 

De fleste af efterfølgende vogne har --sporvogns-mæssigt-- set bedre dage. På billederne har de enten kun deres otium igen, --eller de er allerede godt igang med det.

 

Først københavnsk sporvogn .....

Tv: Yderst i venstre side ses akkumulatorvogn "16" på Kongens Nytorv foran hotel D´Angleterre.
Th: Ombygget (og restaureret) vogn 17 i den gamle sløjfe på Dyrskuepladsen på Bellahøj, 1961.


..... så iskagebod.

I årenes løb har man set mange forskellige typer iskageboder, ---mon ikke denne er et af de mere besynderlige.


Ombygget og udrangeret akkumulatorvogn nr 16.  "Søvilla", Køge, august 1958.


En københavnsk sporvogn endte sine dage som iskagebod ved restauranten "Søvilla" på strandvejen København - Køge, et par kilometer nord for Køge. Ved kørsel fra København mod Køge lå restauranten på vejens højre side, og lige overfor -på venstre side- stod denne gamle afsporede sporvogn.

Vedr. nærmere oplysninger om vognen og dens historie, må jeg af pladshensyn henvise til den relevante fagliteratur (se under Sporvejshistorisk Selskab og deres ”Sporvogne i Danmark”).


Meget kort fortalt er historien nogenlunde således: Vognen -nr 16- blev bygget til Nørrebros elektriske Sporvej til elektrisk drift ved hjælp af akkumulatorer sammen med 17 andre énetages og 6 toetages vogne. Disse vogne var meget populære i begyndelsen, men efterhånden som akkumulatorernes svovlsyrelugt begyndte at gøre sig lidt for meget gældende inde i vognene, dalede populariteten, og de fik tilnavnet ”Syrevogne”.


Da lugten efterhånden blev for slem, blev de i 1901 ombygget til drift via ikke én, men hele to overledninger, idet man -i begyndelsen- også havde returløb for strømmen via overledning. Denne driftsform ophørte i 1912, hvorefter de formentlig er blevet udstyret med alm. midtersiddende trolleystang. Vognen udrangeredes og bortsolgtes i 1933.

 

(Se evt. Michael Olsens hjemmeside: "Sporvogne i Danmark" med omtale og flere fotos af de enkelte vogne under "Nørrebros Elektriske Sporvej", eller

Sporvejshistorisk Selskab´s hjemmeside: "Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm" med omtale af museets vogne og aktiviteter.

Links kommer nederst på denne side.

 

 

KS 16 som model (1:87)


En af denne sides ”seere”, John S. Nielsen, har sendt disse billeder af en model-is-sporvogn, direkte inspireret af ”sidens” gamle fotos. Jeg bringer dem gerne her –med tak for interessen.

Modellen .....

... set som ovenfor ---^   og vognens "bagside" ---v


Samtidig kan jeg oplyse, at modelsporvognen er bygget omkring en østrisk plasticmodel, fremstillet af firmaet L. Halling, model-nr. 1001101-S / Reichenberg Triebwagen. Denne kunne købes på DMJU-udstillingen i Valbyhallen, København i 2002.


Hellerup isskiltene på taget er hjemmetegnede, måske ikke helt korrekte, da det er svært i størrelse 1:87 at håndmale den lille negerdreng, som spiser is. Han blev måske en lille bitte smule større end beregnet, ---men flotte ser de da ud, må vi andre vel tilføje.

 

 

 

KS 227

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/329.iv.43.ks227.kalveb.brg.paa_vej_mod_bornholm.xx.7.1966.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gb/329.iv.45.ks227,kalvebod_brg.paa_vej_mod_bornholm.xx.7.1966.jpg

Ved udrangering- en af de ældste sporvogne i  mid- ten af 1960´erne blev denne vogn solgt til -formentlig- en børnehave eller skole på Bornholm.

Her er den hensat på kajområdet mel- lem to af de her nedlagte kulpladser lige overforKøben- havns Godsbane- gård, hvis nye pak- hus "I "og en tagrytter på det gamle pakhus "I", ses i billedets højre side.

Man aner havnebanesporet i Kalvebod Brygges brolægning.

Efter ankomsten til Bornholm blev vognen opstillet på en skrotplads, men om det var for ophugning eller evt. brug som opholdslokale i nogle år, vides ikke.

Er der ikke bornholmere, der har fotos af denne vogn i ca. 1972-73 ???

 

 

KS 1529, Allerslev, 8. august 1974På en tur til den i 1959 nedlagte Kalvehavebane i bil, så jeg pludselig ”ud af øjenkrogene” noget der virkede bekendt. Et stykke fra vejen, på det forhenværende stationsareal for Allerslev station (Næstved-Præstø-Mern Banen), så jeg de sidste -endnu lidt brændende- rester af noget der engang havde været en sporvogn. Bremsen blev naturlgvis ”hugget i”, --fotostop.

Det viste sig at være de sidste sørgelige rester af bivognen 1529, der netop denne dag havde endt sine dage der, skåret over i 3 dele.

<--------------v

 

Her havde vognen -indtil nu- været benyttet af en børneinstitution.

 

Der må da være nogle blandt datidens børn, der har fotos fra dengang ! ! ! 

Et foto af sig selv foran eller i vognen ! ! !  Har Du ikke selv været barn og benyttet vognen i barndommen, kender Du måske et/flere, der har, og som vil hjælpe med en scanning af et foto ! ! !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 1531, Sundparkskole, 11. juli 1985

Lidt på samme måde gik det en anden gang:

Da jeg en dag i 1985 havde besluttet, at jeg lige ville gense ”de gamle græsgange” --hvor jeg havde tilbragt hele min barndom-- og kom forbi Sundparkskole, hvad så jeg så dér: En bivogn, KS 1531, som legeplads for skolens mindre børn.

Dette kunne nemt være blevet slutningen for denne vogn, men nej.  Da den var blevet for medtaget til skolebrug, blev den overtaget af Sporvejshistorisk Selskab, SHS, og den er nu kommet til Sporvejs-museet i Skjoldenæsholm.

I stedet for 1531 fik børnene en -må man vel sige-  attrap-sporvogn, bivogn, med stærke mindelser om en scrap-bivogn, men også denne er -i 2002- endt hos Sporvejshistorisk Selskab på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

Restaurering er nu i gang i Gera (Tyskland), hvor den vil blive ombygget til oprindelig udseende.