30. september 2016.

Borup (station)  gennem tiden.   --    Banken.

Borup Bank.    Postkort.     Arkiv:  Skovbo Lokalarkiv     ^---v

 

Efter første fusion var navnet:

 

 

. . . og efter fusion nr 2:

Foto:  HEP.

 

Da jeg (HEP) fik kontakt med Borup i 1962, blev bygningen af “urbefolkningen” kaldt “Tårnborg".

Foto: HEP

 

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekster).

(Fortsættes)

 -

 

29. september 2016.

Borup (station)  gennem tiden.   --    Banken.

Banken for Ringsted og Omegn  --  Borup Afdeling.   --   Ca. 1915.       Foto: Skovbo Lokalarkiv..     

 

 

13643-IMG_3798.Borup Bank.jpg (800×514)

Borup Bank   --   1948, hvor mejeriet iøvrigt fik sin første lastbil - en Ford Thames - der ses til venstre.
I baggrunden ses en Dodge lastbil, der også kørte for mejeriet.  Den hyggelige overkørsel blev nedlagt ca. 1951,
som et første tiltag til stationens ombygning i forbindelse med overgang til fjernstyring.

Foto: Skovbo Lokalarkiv.

 

Motivet med armsignaler og bomme er fra 1904 - 05.   Helt til højre ses en ejendom som Laurentius Hansen 
ejede. Han blev en meget gammel mand, 102 år.

Postkort:  Skovbo Lokalarkiv.


 

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekster).

(Fortsættes)

 -

 

28. september 2016.

Borup (station)  gennem tiden.

I 1923 var man udenfor Borup ved at rydde et areal til etablering af nogle husmandsbrug. Den viste kævle
stammer fra denne rydning og transporten er passende stoppet op ud for Købmandsgaarden, hvor det på
et af skiltene fremgår, at her købes Huder og Skind. Med min (HEP) maskintekniske baggrund har jeg haft
særlig opmærksomhed rettet på de ting der er placeret på jorden langs stakittet. Alt tyder på at det er rester
fra det nedrevne vandtårn nr 2 !

Foto: Skovbo Lokalarkiv.

 

Købmandsgården set fra Tuborgvej.   --   1. juni 1963.  
Foto: HEP.

 

Købmandsgaardens første udvidelse på “gårdspladsen”.   --   Juni 1970. Bemærk skiltet OCEKA

Foto: HEP.


Ny vareindlevering set fra Tuborgvej (opført i 2004)
Foto: HEP.

 

Med et areal på 130 kvadratmeter tog butikken ved juletid i 2012 den sidste udvidelse i brug. Dermed var
den sidste rest af “Gårdspladsen” bebygget.

Foto: HEP.

Købmandsgård udvidet ved "knopskydning".  --  Lige til modeljernbanen.

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekster).

(Fortsættes)

 -

 

 

27. september 2016.

Borup (station)  gennem tiden.

Købmandsgården.  Borup.   --   11. januar 1969.   Foto:  H.E. Pedersen.

 

I 1988 var Købmandsgaarden både gul og rød. 

Købmandsgården.  Borup.   --     Foto:  H.E. Pedersen.   ^---v

Købmandsgården.  Borup.   --      Foto:  H.E. Pedersen.


Et kik ind i Købmandsgaardens nordre ende.

1. juni 1963. (Det emmer af gamle dage)

Købmandsgården.  Borup.   --   1. juni 1963.   Foto:  H.E. Pedersen.

 

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekster).

(Fortsættes)

 -

 
 

 

26. september 2016.

Borup (station)  gennem tiden.

Lokalgodstog Roskilde - Borup med Mo 1998 ved varehuset. .   --    7 august 1964.   I baggrunden ses læssevejens
10 tons kran.   Helt til venstre anes enderampen.    Foto:  H.E. Pedersen.

 

“Købmandsgaarden”.  Stenen eksisterer stadig, men er placeret lidt vestligere (for enden af sydgavlen).
Foto: H.E. Pedersen.

 

Indkørslen til gårdspladsen, hvor Købmandens Ford V8 stod parkeret.   --   1. juni 1963.
Foto: H.E. Pedersen.

Købmandsgaarden er opført i gule mursten meget lig de kedelige, som blev anvendt af Sjællandske Jernbane
Selskab.   Her Sorø station (HEP-bem).

Foto: H.E. Pedersen.


Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekster).

(Fortsættes)

 -


Søndags-ekstra.

25. september 2016.

SEAS-trsfst. 98,  Borup.   --   2005.

SEAS-trsfst. 98, Borup.   --   7. december 2005.  Foto:  H.E. Pedersen.   ^---vv
SEAS-trsfst. 98, Borup.   --   7 december 2005.    Ca. 2013-14 var det slut og tårnet blev nedrevet.
Foto:  H.E. Pedersen.


Se mere om tårnets tidligere tilværelse på  Transformatorstationer (-tårne).  Borup, ca. 1/3-del nede på siden.

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekster).

Lige til modeljernbanen.

(Fortsættes)


 -

 

25. september 2016.

Borup station / Tuborgvej gennem tiden.

 

 

 

 

 

Denne optagelse er fra 1986, --og der findes stadig et skilt.
Foto: HEP.


 

På et tidspunkt ophængte kromanden den kendte Tuborgplakat ud mod den plørede vej.

Ifølge overleveringen var det årsagen til, at lokalbefolkningen efterhånden benævnte vejstumpen “Tuborgvej”.

I nyere tid vedtog kommunen at ophøje navnet til “Lov” og opsatte et vejskilt. Det var ingen god ide, for nu blev skiltet et samlerobjekt.

Der blev sat ca. 5 nye skilte op inden
kommunen opgav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat tegnet af Erik Henningsen   --->

 

 

Denne plørede vejstump -der senere blev til "Tuborgvej"- er fotograferet ca. 1920.  Fotografen har stået på DSB’s læssevej.  

Til venstre ses kroens hestestald fra 1877. Foran denne og altså ud mod Hovedgaden lå en vognvægt, som blev betjent af kroens staldkarl, der altså også var “Kgl Vejer og Måler”.  Vægten blev ofte anvendt til vejning af kreaturer, inden de skulle gennes over Hovedgaden for transport med DSB.  

Bag fotografen var der en læsserampe med læssemulighed både fra enden og fra siden.   I billedets højre side ses noget af Købmandsgaardens “grovvarelager”.

 

Det gamle, egentlige, varehus, som var tilsidst var tilholdssted for banekolonnen, ses her for enden af Tuborgvej. 
Januar 1969.  Foto:  H.E. Pedersen.


“Varehuset", hvortil der i de gode tider, ankom stykgodsvogne. DSB havde aftale med en lokal hestevognsejer,
om at køre godset det sidste stykke ud til modtagerne, som afregnede direkte til kusken.  Bygningen er revet ned 
for længst. Den eksisterende bygning -nord for stationsbygningen, og som apotekeren har lejet,*)  er altid benævnt
“Ilgodset”.

Fra min barndom (HEP) i Næstved husker jeg, at man også der havde en lokalitet benævnt "Ilgodset".

I rejsegodsindleveringen (i stationsbygningen) kunne sendes de såkaldte banepakker, også ofte benævnt “frimærkepakker”.

Det var tider.

 

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekster).

(Fortsættes)


 -

 

 

24. september 2016.

Borup (station)  gennem tiden.

I Wandel-Petersens Købmandsgaard i den sydlige ende af Hovedgaden,  ca. 1941.  Arkiv: H.E. Pedersen.

Et minde fra krigens tid.  --  Den gamle Købmandsgaard.

Grundet mørkelægningen måtte man ikke nøjes med een dør mellem butikken og det fri. På fotografiet ses tydelig 
den påbudte lyssluse.

Wandels efterflg. havde i årevis en annonce i lokalavisen som lød: "Såvel vor Kaffe som vort Telefonnummer er Nummer et"

 

Foto af det “jern” i nordgavlen hvorfra en hejseanordning betjente bl.a. godsvogne på det forhenværende sidespor (se nedenfor). 2006.

Jernet blev (endelig) fjernet i forbindelse med gavlens genopførelse efter en kort-slutningsbrand d. 16 april 2012.

 

 

 

 

 

 

I Wandel-Petersens Købmandsgaard ---> 2006.

 

13615--IMG_6141.Borup.Hovedgaden,set mod nord.5.8.2015.JPG (800×600)

Borup.  Hovedgaden, set mod nord.   --   5. august 2015.     . . . og sådan ser bygningen ud i dag.   

Den store udskiftning af bygningens tagbelægning, skyldes kortslutningsbranden i 2012.

 

Lidt af læssevejen  /  Tuborgvej - i baggrunden *)   31 maj 1964.    Foto:  H.E. Pedersen.

Det ses, at det ene af træerne  -------^  er en del tyndere.  Det skyldes, at her lå oprindelig det sidespor, der havde 
forbindelse til stationen.  Sporforbindelsen blev afbrudt ca. 1948, og så blev det manglende træ i rækken plantet.  

Kornlageret blev efterhånden førende af dagligvarer m.m.  I 1962 kunne der stadig købes drænrør og petroleun i løs vægt.

Butikken er udvidet flere gange og har i dag både egen slagter og bageri. I farten husker jeg navne som HOKI - SUPER BEST og SPAR.

 

*)  Mere i morgen.

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekster).

(Fortsættes)

 -

 

23. september 2016.

Borup station gennem tiden.    

Borup station.   --   1898.  Fotoarkiv: H.E. Pedersen..

Bemærk pakhuset yderst til venstre:   I “gamle dage” var bygningen reserveret ilgods og var -som det ses- oprindelig
opført med bindingsværk.   Mens postvæsenet holdt til her, blev bygningen brugt til opbevaring af pakker.

 

Borup station, set mod nord.   --   1964.    Foto: H.E. Pedersen.

“8 toget” og varehuset 1964.   Efter vandtårnet var revet ned, stod der stadig en virksom vandkran foran lysmasten
i billedets forgrund.   Var der til ca 1940.

 

Borup.  Hovedgaden,  set mod nord.   --   Foto: H.E. Pedersen.   --   1964.

I baggrunden ses kroens rejselade fra 1855, hvilket årstal var på gavlen. En forhenværende lægebolig tæt på har årstallet 1858, og nabohuset har 1855. Alle de bygninger som baronen på Svenstrup lod opføre i denne periode, har et årstal, men ikke den gule bygning (den store bygning yderst til højre - der ikke er blevet gul endnu, men det bliver den !).

Jeg (HEP.-evp-bem.) har tidligere brugt tid på at finde et opførelsesår, men forgæves. Bedste bud er 1856-57, da bygningen er opført som “mellemlager” for kornafgrøder, der skulle transporteres til hovestadens korngrosserere ad den nyanlagte jernbane.

I bygningen var der endda et korntørringsanlæg.

 

13614-IMG_0001_5.Borup.Hovedgaden,set mod nord.F.ark.HEP,.jpg (800×513)

Borup.  Hovedgaden, set mod nord.   --    Juli 1967.   Foto: H.E. Pedersen..

Midt for den gamle købmandsgård lå indtil ca.1922 Borups vandtårn nr. 2, og iøvrigt meget nær varehuset på læssevejen.

 

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekster).

 

(Fortsættes)

 

 -

 

22. september 2016.

Borup station.    --    1957  og   2015.

Igen et lille tilbageblik, -her ned ad den nordlige, "skæve", del af Hovedgaden.   1957.

Ms-lyntog u. udkørsel mod København. <---  Borup.   --   Sommer 1957.

Endnu er det "den gamle station", men den er under kraftig ombygning, som det ses andetsteds.   Sammenlign evt. med tilsvarende nye 2016-fotos under d. 18. september 2016.


Borup.  Hovedgaden / Lindevej.    --   5. august 2015.   ^---vv

Var det en bank i gamle dage ???  Der synes at være en afmonteret / afspærret hæveautomat på Lindevej og en fin opkørselsrampe for fru Møghe´s kørestol, tilpas lille hældning, så selv Misse kan klare stigningen ! ! !

Ellers lige et kvistværelse for en jernbaneentusiast med ønske om en god udsigt.


Netop Borup´s hovedgade med station på den ene side og småbyg-ninger med forretninger på den anden side, har altid -for mig- stået som et herligt eksempel på det ideelle for-billede til en modeljernbane.

Der var lidt af hvert, stort og småt, beboelse og erhverv, mange forskellige typer byggestil og små sideveje vinkelret på den parallelle vej/gade: Hovedgaden.  

Alene den udformning er noget nær håbløs på et modelanlæg ! ! !

Sporene tænker jeg mig nærmest "de kørerne"/"personalet", Herefter stationsbygningen, lang og smal, efterfulgt af Hovedgaden.  

De mange huse kræver en sikker hånd, men at klare overgangen mellem modelhusenes 3D-facader og bemaling af bagvæggens flade med husene ned ad sidevejene ! ! !

Her kræves vist både en sikker hånd, men også et "godt øje".

 

Kort sagt:

Lige til modeljernbanen.

Lindevej   --   Værsgo´:   Byg / mal.


Sjællandske Vestbane - alligevel ligger stationen nord/syd ! ! !    Se bare parabolantennen på gavlen.

 . . . og så "en rigtig" ISENKRAM.    Lige til modeljernbanen.

Se også et tilsvarende forretningsmotiv under Glumsø:  Midtsjællandsbanen -- Stationer: Ringsted - Næstved.

 

(Fortsættes)

 

 -

 

21. september 2016.

Borup station.    --    1957  og   2015.

Et lille tilbageblik til 1957:

DSB E 989 + 996 passerer Borup.   --   Juli 1957.

Som trafikelev var jeg på afløsning i Borup tre-fire dage for at sælge billetter og passe post. Midt på dagen var der lukket et par timer (middagslukning), og hvad laver en udenbys trafikelev så i de to timer ???   Den dag havde jeg besluttet, at jeg ville se herregården Svenstrup vest for stationen. Sådan blev det, og jeg gik mod stedet.  Pludselig blev jeg "vækket" af en lyd bag mig, men jeg nåede da at få kameraet frem.

Borup,  overføringen i stationens sydende.   --   5. august 2015.   ^---vv

I vore dage, skal der ikke ventes mange minutter, førend der kommer et tog.

Overføringen set mod øst / Borup . . .   --   5. august 2015.  

 . . . og mod vest.  --   5. august 2015.   ^---v

Umiddelbart er billederne næsten ens, men "hullet" er dog lidt lysere på det sidste foto.

 

 

(Fortsættes)


 -

 

20. september 2016.

Borup station.    --    2015.

Borup station,  vejfacaden.   --   5. august  2015.   ^---v

 

Borup station,  pakhuset,  vejfacaden.   --   5. august  2015.   ^---v

 

Borup station,  vejfacaden.   --   5. august  2015.  (Set i køreretning mod København, hvilket er næsten nord.)

 

(Fortsættes)


 -

 

19. september 2016.

Borup station.    --    1957 og 2015.

Først et tilbageblik til 1957, da stationen fik sin perrontunnel.

Borup station u. ombygning - 1957.    Her udgravning af perrontunnel / -undergang.

Dengang lagde man et par ståldragere i sporet og kørselen fortsatte.   I vore dage aflyser man driften og sætter busser (gummitog) ind i stedet for.  

 

Desværre kan jeg ikke lige lave en "Faktaboks", men . . . 


"DSB trafikinformation en aften i september 2016:

Der kører i øjeblikket ingen S-tog
mellem Svanemøllen St. og Dyssegård St.
Linje B kører mellem Farum og Dyssegård
og igen fra Svanemøllen.

Flere tog erstattes af Togbusser i
aften- og nattetimerne.

To tog erstattet af Togbus.

Flere tog er aflyst om aftenen.

Togbusser erstatter flere tog om aftenen."

 

Samme fotovinkel i 2015.   ---v

Borup station.   --   5. august 2015.   ^---v


Borup station, pakhuset.   --   5. august 2015.   ^---v(Fortsættes)


 -

 

Søndags-ekstra.

18. september 2016.

ESV 25,  v. Syvsten, Dybvad.   --   1988.

 . . . . 

ESV 25 v. Syvsten nordøst  f. Dybvad, vejen til Volstrup,  ^--vv--^ 13. juli  1988.  Foto:  Jens Bruun-Petersen.  

ESV =  Elforsyningen Sydvendsyssel, Nørresundby.

 . . . . . . 


Tak til Jens Bruun-Petersen.

 

Lige til modeljernbanen.

Se evt. årstalliste:  http://nrgiinfo.dk/media/2814078/%C3%85rstals-liste.pdf


 -

 

18. september 2016.

Borup station.    --    1957 og 2015.

Først et tilbageblik til 1957, da stationen fik sit midtliggende overhalingsspor.

E 999.  Borup.   --   1957.

 

2015.

Borup station.   --   5. august 2015.   ^---vv

13580-IMG_6117.Borup.5.8.2015..JPG (800×569)

Sporene set mod København.   --   5. august 2015.   ^---vv

 

 

Sporene set mod København.   --   5. august 2015.

 

 -


17. september 2016.

Der kom en mail:

"Hej Erik.

Her er billeder fra Glumsø stationskontor.   Centralapparatet (CAPP) vender ud mod spor 1.
Engang var her fyldt med liv og glade dage. Kaffe på kanden leveret af den flinke dame ved skranken. Nu skal jeg have termoen med selv, hvis jeg skal have kaffe.

Jeg sender også to andre billeder. Det ene er ved Storstrømsbroens 50 års jubilæum i september 1987. Jeg ved desværre ikke hvem fotografen var!   Jeg har spurgt lidt omkring, men ingen ved noget.
Det andet billede er så 29 år yngre, og jeg har taget det.

Du bruger billederne, som det passer dig.


Mvh Niels"


Glumsø.

Glumsø station - ex. stationskontoret / centralapparatet og spor 1 lige udenfor (normalen).
16. august 2016.  Foto: Niels E. Holm.  ^--vv

13575-IMG_0590. Glumsoe.16.8.2016.Foto.Niels_E.Holm.jpg (800×597)

Ak ja, --der var her, jeg engang for 25 år siden var inde for at købe et par frimærker - det solgte de også, og måske ekspederet af den samme flinke dame ved skranken  ! ! !

Glumsø station, stationskontoret.   --   16. august 2016.  Foto: Niels E. Holm. Orehoved.

Orehoved station. September 1987.    Brojubilæum f. Storestrømsbroen.  Fotoarkiv:  Niels E. Holm.

 

Samme motiv, --men hvor anderledes:  Orehoved station.   --   September  2016.   Foto:  Niels E. Holm.


Tak til Niels E. Holm.

Andre gerne at gøre ligeså ! ! !

 -16. september 2016.

. . . og så -kort- til noget helt andet:

"Færgeombytnings-cirkus" på Limfjorden.  (Se også 5. september 2016)

 

M/F  NÆSSUND   --   2016.

Der kom en mail:

"Hej Erik

I dag var der Limfjorden Rundt for gamle træskibe, så i den anledning var jeg kommet af huse.

Desværre lod skibene vente på sig, så jeg kom i tanke om at vi jo for tiden har besøg af Næssundfærgen ved overfarten til Venø.

Så jeg kørte en tur over til Kleppen for at få lidt billeder.

Så kan du bruge nogle af dem på evp.dk er du velkommen til det.

I samme ombæring prøvede jeg for sjov at filme lidt også, så det blev til to korte videoer:

 

https://www.youtube.com/watch?v=3DcVLy0ufzk

https://www.youtube.com/watch?v=DD5MEfZLqZw

 

Videoerne er måske ikke god kvalitet, de er optaget håndholdte og uden ekstern microfon, så der er lidt susen fra vinden.

Da jeg heller ikke har software, og heller ingen forstand har på redigering af video, er de i uredigeret tilstand.

 

Med venlig hilsen

Thomas Rithmester."

 

Næssundfærgen i færgelejet på Venø.   --   14. september 2016.  Foto:  T. Rithmester.


Næssundfærgen på vej mod Kleppen.   --   14. september 2016.  Foto:  T. Rithmester.

 

Næssundfærgen anløber færgelejet på Kleppen.   --   14. september 2016.   Foto:  T. Rithmester.

 

Redningskrans på Næssundfærge.   --   14. september 2016.   Foto:  T. Rithmester.

 

Det gamle færgeleje på Venø.   --   14. september 2016.   Foto:  T. Rithmester.

Ja, men er det ikke mageløst:  Man kan stå ved det ene færgeleje og tage fine billeder af det andet ! ! ! ! !

 

. . . og tænk så, hvis den herlige, flotte lille færge -billedligt talt- skulle være sejlet op på en indisk strand for ophugning - som det så ud til for godt et år siden ! ! !


Tak til  T. Rithmester.

Andre gerne at gøre ligeså ! ! ! 

 

 -

 

15. september 2016.

. . . og så -kort- til noget helt andet:

"Færgeombytnings-cirkus" på Limfjorden.  (Se også 5. september 2016)

 

M/F  NÆSSUND   --   2016.

Der kom en mail:

Hej Erik

I dag var der Limfjorden Rundt for gamle træskibe, så i den anledning var jeg kommet af huse.

Desværre lod skibene vente på sig, så jeg kom i tanke om at vi jo for tiden har besøg af Næssundfærgen ved overfarten til Venø.

Så jeg kørte en tur over til Kleppen for at få lidt billeder.

Så kan du bruge nogle af dem på evp.dk er du velkommen til det.

I samme ombæring prøvede jeg for sjov at filme lidt også, så det blev til to korte videoer:

 

https://www.youtube.com/watch?v=3DcVLy0ufzk

https://www.youtube.com/watch?v=DD5MEfZLqZw

 

Videoerne er måske ikke god kvalitet, de er optaget håndholdte og uden ekstern microfon, så der er lidt susen fra vinden.

Da jeg heller ikke har software, og heller ingen forstand har på redigering af video, er de i uredigeret tilstand.

 

Med venlig hilsen

Thomas Rithmester.

 

M/F  "NÆSSUND".   --   14. september 2016.  Foto:  T. Rithmester.


Et par biler venter i opmarchbåsen ombordkørsel på næssundfærgen.   --   14. september 2016.  Foto:  T. Rithmester.

 

Næssundfærgen i lejet på Kleppen (fastlandet).   --   14. september 2016.   Foto:  T. Rithmester.

 

Næssundfærgen på vej mod Venø.   --   14. september 2016.   Foto:  T. Rithmester.

 

Tak til  T. Rithmester.

Andre gerne at gøre ligeså ! ! ! 

(Fortsættes)

 -

 

 

14. september 2016.

Dette var dagen (4/9):  "Det gule Palæ" ankommet til Gedser.   --   2016.

Som bekendt, kan man ikke være alle steder på een gang:  Her set gennem tyske www.olsenbande.com - briller.

Farvel København . . .    --   3. september 2016.   Foto: Paul Wenzel.


 . . . og goddag Gedser  ! ! !       4. september 2016.   Foto: Paul Wenzel.

"Fodbadet" er klar, nu mangler vi bare Egon Olsen.    --    4. september 2016.   Foto: Paul Wenzel.

Sidste løft . . .         4. september 2016.   Foto: Paul Wenzel.

 . . . og "sænk" er fuldført.     --    4. september 2016.   Foto: Paul Wenzel.


Tillykke

til de to Olsenbanden-fanklubber dansk/tysk, når nu Jernbanemuseet ikke kendte sin besøgelsestid.  


Jeg vil da håbe, at de to fanklubber får held med deres fremtidsplaner, og . . . 

  4. september 2016.   Foto: Paul Wenzel.

 

 . . . I må gerne sætte kaffen over og lune smørkagen.    Jeg glæder mig allerede.     

4. september 2016.   Foto: Paul Wenzel.


Tak til Paul Wenzel, Olsenbanden Fanclub Deutschland.


Egentlig bør der også lyde en tak til forskellige bidragydere.

 

 

Se evt. meget mere på:

Dansk:   http://olsenbandenfanklub.dk/

Tysk:      http://www.olsenbandenfanclub.de/news/dk_2014-10-14_det-gule-palae.php


eller -ikke mindst:  Flytningen af Det gule Palæ    en video (12 min.) af Kenny Kariyawasam.  

   

 

Bevar Kommandoposten  /  "Tårnet".

"Bevar kommandoposten "Det Gule Palæ"! (kendt fra OLSEN-BANDEN) - Hjælp med dit bidrag!   Vi har en besked til alle. Besøg følgende side for at læse denne:


http://www.skrivunder.net/read/21583/24831350


Med venlig hilsen
Skrivunder.net "

 

 -

 

13. september 2016.

Dette var dagen (3/9):  "Det gule Palæ" på vej til Gedser.   --   2016.

Som bekendt, kan man ikke være alle steder på een gang:  Set gennem tyske www.olsenbande.com - briller.

Det gule Palæ - Tårnet.  Otto Busses Vej. 3. september 2016.  Foto: Paul Wenzel.   ^---vv

Bemærk alle de lodrethængende kabler: Jordingskabler -for en sikkerheds skyld- så ikke nogen får et "rap over nallerne".


Under store dele af "løftet" (når der skete noget), havde fotograferne på jorden en eller to konkurrenter i luften.
3. september 2016.   Foto: Paul Wenzel.

I baggrunden:  ^--- Beboelsesejendom på Enghavevej, fhv. Enghave remise ---^ og det gamle hovedværksted for Københavns Sporveje.  Bag dem: Vestre fængsel. 


Med H.C. Ørstedsværket i baggrunden.  --   3. september 2016.   Foto: Paul Wenzel.   ^---v

Sidste løft i København . . . 

 . . . og så på vej mod Gedser.  
Skulle skibet ikke have nok i sit styrehus / Broen, har man da også en Kommandopost ! ! !

3. september 2016.   Foto: Paul Wenzel.

 

Tak til Paul Wenzel, Olsenbanden Fanclub Deutschland.

 

 

Bevar Kommandoposten  /  "Tårnet".

"Bevar kommandoposten "Det Gule Palæ"! (kendt fra OLSEN-BANDEN) - Hjælp med dit bidrag!   Vi har en besked til alle. Besøg følgende side for at læse denne:


http://www.skrivunder.net/read/21583/24831350


Med venlig hilsen
Skrivunder.net "

 

---------------------------------

 

Se evt. meget mere på:

Dansk:   http://olsenbandenfanklub.dk/

Tysk:      http://www.olsenbandenfanclub.de/news/dk_2014-10-14_det-gule-palae.php


eller -ikke mindst:  Flytningen af Det gule Palæ    en video (12 min.) af Kenny Kariyawasam.  

 

(Fortsættes)

 

 -

 

12. september 2016.

Dette var dagen (3/9):  "Det gule Palæ" på vej til Gedser.   --   2016.

Det gule Palæ - Taarnet.  Otto Busses Vej. (Kl. 12.35)   --   3. september 2016.   ^---vv

 

Ud for O.B.V. nr. 5 (tv.).   Den lange røde bygning er/var Centralværkstedets administrationsbygning.
Bag vinduet på første sal -lige over porten- havde jeg min arbejdsplads det meste af de sidste ca. 12 år.


 

Her med en af de nyere haller for Maskindepot Gb (m. mange andre navne) som baggrund.

Her måtte jeg desværre forlade "karavanen" - andre "pligter" ventede i Ballerup.  

(Kl. 12.45 eller 10 minutter om at køre det lille stykke fra de grønne træer i baggrunden.   --   Næhh, --man gjorde ikke noget overilet   .   Til gengæld tror jeg heller ikke, at der blev så meget som bøjet et søm under transporten - i det mindste ikke så længe jeg fulgte den. )

 

Den store kran havde endnu en stor opgave foran sig.

Herunder på vej til Enghave Brygge for at løfte "Tårnet" ombord i skibet, der skulle fragte "Tårnet" til Gedser.

Bemærk de hvide mandskabslifte (3 stk).  Det er belysningsvæsenets folk, der er ved at løfte ledninger i krydset Otto Busses Vej / Kalvebod Brygge / Vasbygade  for at "Tårnet" kan "smutte" under.

 

 

Se evt. meget mere på:

Dansk:   http://olsenbandenfanklub.dk/

Tysk:      http://www.olsenbandenfanclub.de/news/dk_2014-10-14_det-gule-palae.php


eller -ikke mindst:  Flytningen af Det gule Palæ    en video (12 min.) af Kenny Kariyawasam.  

En enkelt lille anke:   "Men ellers gik det rask afsted" siger Kenny et sted om transporten.    Åhhh, ja ! ! !

Selv Kenny´s egen video viser noget andet.


(Fortsættes)

 

 -

 

Søndags-ekstra.

11. september 2016.

Dette var dagen (3/9):  "Det gule Palæ" på vej til Gedser.   --   2016.

Åhhh nej, --bliver han aldrig færdig ! ! ! ! !    Johhh, --det nærmer sig -- det gør julen også.


Her kører Tårnet" så ned langs skydebrograven.  


På vejen måtte man lige "nedlægge" et par lampe-
standere (bevidst og lige inden vogntoget kom frem).


I "bunden" af skydebrograven skulle man så dreje 
nogle gange, for tilsidst at køre parallelt med den 
gamle containerterminal, nu klargøringscenter for 
Metro Cityringen . . .  

 

 . . . for igen at dukke frem ved det gamle hovedlager 40.   ^---v

 


Ved udkørselen fra Centralværkstedet var den gal igen.  

Et par træer blev nogle lange grene kortere, selvom man forsøgte at undgå det.  

<--- Bemærk på det opretstående foto, hvordan man ved teknikkens hjælp har "kæntret" tårnet nogle grader.

 

Desværre  --  det var ikke nok, og saven måtte frem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evt. meget mere på:

Dansk:   http://olsenbandenfanklub.dk/

Tysk:      http://www.olsenbandenfanclub.de/news/dk_2014-10-14_det-gule-palae.php


eller -ikke mindst:  Flytningen af Det gule Palæ    en video (12 min.) af Kenny Kariyawasam.  

En enkelt lille anke:   "Men ellers gik det rask afsted" siger Kenny et sted om transporten.    Åhhh, ja ! ! !

Selv Kenny´s egen video viser noget andet.


(Fortsættes)

 

 -

 

11. september 2016.

Dette var dagen (3/9):  "Det gule Palæ" på vej til Gedser.   --   2016.

Det gule Palæ - Taarnet.   --   3. september 2016.  ^---vv

Mens grenene på træet blev savet ned, var et hold i gang med at nedlægge et par fag af hegnet rundt om Centralværkstedet og jævne den knoldede vej med store stål-køreplader.


Der skulle ikke være noget farligt med den hastighed  --  alligevel var der vist mange det holdt vejret under svingningen.


Foto:  Paul Wenzel, Olsenbandenfanclub Deutschland.


Det gule Palæ - Taarnet.   --   3. september 2016.    ---    Flot klaret, --herefter går det ned langs skydebrograven.

 

Se evt. meget mere på:

Dansk:   http://olsenbandenfanklub.dk/

Tysk:      http://www.olsenbandenfanclub.de/news/dk_2014-10-14_det-gule-palae.php

eller ikke mindst:  Flytningen af Det gule Palæ    en video (12 min.) af Kenny Kariyawasam. 

 

 

(Fortsættes)

 

 -

 

10. september 2016.

Dette var dagen (3/9):  "Det gule Palæ" på vej til Gedser.   --   2016.

Det gule Palæ.  ---   Tårnet er væk.    --   3. september 2016.   

Som man kan se, er den store "lift" med mandskabskurven netop kommet ned på "landjorden", efter den var hejst op ved siden af Tårnet for en times tid siden.   Det var et held.  Dels skulle den være væk, inden sporene blev frigivet til kørsel, men dels skulle der snart blive brug for den nede på Otto Busses Vej ! ! !

 . . . 13529-DSC00448.Det gule Palae - Taarnet. 3.9.2016.JPG (383×575)

Otto Busses Vej.  --  . . . også TV 2´s fotograf med ledsager er der for at bivåne "festlighederne".

13530-DSC00449.Det gule Palae - Taarnet. 3.9.2016.JPG (800×533)

 Vi er nede på de helt små millimeter . . . 

 . . . men efterhånden er træet ved at få samme (negative) profil, som "Tårnet", og den ene antenne måtte nedtages.

 

13528-DSC00444.Det gule Palae - Taarnet. 3.9.2016.JPG (388×575)Der er eet gode, ved træer, der står i vejen:  

Man kan komme til at tage billeder ind i "Tårnet" under transporten.   Det var ellers kun de forundt, der havde adgang til "1.-salen" henne på sporarealet.

De mange farvede bånd er den indre afstivning af tårnet.


Nogle af "siden"s læsere / seere kunne måske være i tvivl om, hvad det er for gule huse, der ses ved siden af trans-porten ???  

"Den gule By" / "Kineserbyen" også kaldet.  En hel lille by af små, nu fhv., tjenesteboliger for DSB´s hjælpevogns-mandskab.  Hovedparten af dette mandskab havde deres arbejde på Centralværkstedet, og skulle -når fløjten lød, kunne stille på Ambulance-pladsen i løbet af få minutter (døgnet rundt).

 

(Det hvide omkring billedet er ikke en ramme omkring det, men lidt af den hvide dørkarm.)

 

 

Se evt. meget mere på:

Dansk:   http://olsenbandenfanklub.dk/

Tysk:      http://www.olsenbandenfanclub.de/news/dk_2014-10-14_det-gule-palae.php

eller ikke mindst:  Flytningen af Det gule Palæ    en video (12 min.) af Kenny Kariyawasam.   En enkelt lille anke:

"Men ellers gik det rask afsted" siger Kenny et sted om transporten.    Åhhh, ja.    Selv Kenny´s egen video viser noget andet

 

 

(Fortsættes)

 

 -

 

 

9. september 2016.

Dette var dagen (3/9):  "Det gule Palæ" på vej til Gedser.   --   2016.

Det gule Palæ - Taarnet   --   3. september 2016.   Endelig.  Kl. 9.45 sætter "toget" sig igang . . . 

Man skal ikke gøre noget overilet - og det gør man så ikke.  

Lige til højre for den bakkende bil´s førerhus, ses den gule sikkervest på en medarbejder, der HELE tiden går baglæns samtidig med, at han  "farer" fra venstre til højre og tilbage for at se, hvilke forhindringer der kunne være i vejen for transporten.  Med små hånd- eller armbevægelser dirigerer han chaufføren i transportvognen. Han skal dog også selv bakke den baglænskørende bil, så for hver ca. 25 m må han ind og bakke, mens transporten enten kører forsigtigt videre eller afventende holder stille.

 . . . .  

En lille tissemyre, der er på vej over vejbanen, vil stort set kunne løbe fra transporten, frem for at blive kørt over !

Klokken er 9.49, der er kørt omkring 75 m, og man næmer sig det første træ . . . 

 . . . som hurtigt viser sig at stå i vejen - og det en del mere end forudset.   --   Kl. 9.50.


Se evt. meget mere på:

Dansk:   http://olsenbandenfanklub.dk/

Tysk:      http://www.olsenbandenfanclub.de/news/dk_2014-10-14_det-gule-palae.php

 

(Fortsættes)

 

 -

 

8. september 2016.

Dette var dagen (3/9):  "Det gule Palæ" på vej til Gedser.   --   2016.

Det gule Palæ flyttes.   --   3. september 2016.   ^---vv

 . . .  

Man skal begynde i god tid ! ! !    (...og det er ikke et barnebarn, anbragt til billedet - jeg kender ikke familien,

og det er "fars" rigtige kamera.). . . . . . . . 

 

 , , ,, 

 

Se evt. meget mere på:

Dansk:   http://olsenbandenfanklub.dk/

Tysk:      http://www.olsenbandenfanclub.de/news/dk_2014-10-14_det-gule-palae.php

 

(Fortsættes)

 

 -

 

7. september 2016.

Dette var dagen (3/9):  "Det gule Palæ" på vej til Gedser.   --   2016.


Adskillige firmaer har været med til at sponsere projektet:


- A.P. Møller Fonden: 1 million kr.
- Realdania (Underværker Kampagne): 250.000 kr.
- Sydbank: gratis grænsekonto
<--- Trio Træ: 50 arbejdstimer + 10.000 kr. i materialer
- Gottlieb/Paludan: 50 timers rådgivning
- SKAKS Specialtransport: gratis rådgivning
- J. Jensen: klargøring af tårnet
- Undo-Ivs: gratis graffitirens
- Skovgaard & Frydensberg: gratis farve
- C Rail Safety ApS: gratis jernbanesikkerhed
- Revision Vadestedet: gratis revision
- MSE Entreprise A/S: gratis fundament i Gedser
- LE34, landinspektør Carsten Kragh
- Stark A/S Nykøbing F.: byggematerialer


  . . . . . .  

 

 

Se evt. meget mere på:

Dansk:   http://olsenbandenfanklub.dk/

Tysk:      http://www.olsenbandenfanclub.de/news/dk_2014-10-14_det-gule-palae.php

 

(Fortsættes)

 

 -

 

6. september 2016.

Dette var dagen (3/9):  "Det gule Palæ" på vej til Gedser.   --   2016.

13504-DSC00374.Det_gule_Pala flyttes.3.9.2016.JPG (800×533)

Det gule Palæ / "Tårnet" flyttes.    Det store tårn, er pludselig blevet til "bare en 1:87-model / H0-model". 

3. september 2016.   ^---vv

   13505-DSC00377.Det_gule_Pala flyttes.3.9.2016.JPG (383×575)

 

13506-DSC00381.Det_gule_Pala flyttes.3.9.2016.JPG (383×575)   13507-DSC00385.Det_gule_Pala flyttes.3.9.2016.JPG (383×575)

          "Land i sigte" ---^

 

(Fortsættes)


Se evt. meget mere på:

Dansk:   http://olsenbandenfanklub.dk/

Tysk:      http://www.olsenbandenfanclub.de/news/dk_2014-10-14_det-gule-palae.php


 -

 

 

5. september 2016.

Dette var dagen (3/9):  "Det gule Palæ" på vej til Gedser.   --   2016.

Vi kommer "nærere og nærere" (Poul Erik Krogen)

Det gule Palæ flyttes.   --   3. september 2016.   ^---vv

 . . .  


 

Så svæver "Tårnet"

 . . .  

Det "svævende" Palæ.   --   3. september 2016.

 

(Fortsættes)


Se evt. meget mere på:

http://www.olsenbandenfanclub.de/news/dk_2014-10-14_det-gule-palae.php


- o - 


. . . og så -kort- til noget helt andet:

"Færgeombytnings-cirkus" på Limfjorden.

Der kom en mail:


"Hej Erik
 
P.g.a. div. nedbrud på to af færgerne, hjælper man hinanden så trafikken opretholdes og fungerer, – flot klaret og fint samarbejde.
 
http://www.tvmidtvest.dk/artikel/efter-uheld-paa-fur-limfjords-faerger-bytter-plads
 
Se også relaterede artikel på linket om Næssund færgen.

24. aug

Næssundfærgen sejler videre

 
 
Mvh.
Poul."


Den ene af de involverede færger:  "NÆSSUND".   Det var da et held, at "den gamle dame" ikke blev skrottet.


Tak til Poul Andersen.


 -

 


Denne "aldrig endende historie" kan nok "bære" en Søndags-ekstra-ekstra, så det hele ikke kommer til at vare resten af efteråret:


Søndags-ekstra-ekstra.

4. september 2016.

Dette var dagen (3/9):  "Det gule Palæ" på vej til Gedser.   --   2016.

Det var iøvrigt næsten lige i sidste øjeblik, at man fik fjernet tårnet. Et er/var, at hele kommandoposten -med sidebygning- havde stået tom og ubevogtet i flere år, men på det seneste var også nogle øst-udlændinge flyttet ind.

I TV har de fleste nok set, hvordan der ser ud, når de forlader stedet (og sådan ser der -efter sigende- ud inde i den lave sidebygning).  Tårnet var stort set blevet friholdt, og alligevel mødte der -først- tre af disse udlændinge op da man kom dagen før og skulle ordne det sidste inden løftet. De fik et par minutter til at fjerne deres pakkenelliker, og så ud og væk.  Aldrig så snart de var væk, da der kom yderligere tre og skulle også lige hente noget, de havde efterladt.  

I lang tid havde man været nervøs for, at en af disse personer, i en form for vrede, ville sætte en tændstik til det hele ! ! !

 

----------

 

De stærkt svingende belysninger -trods den flotte blå himmel- skyldes at der langt ude i øst, hvor solen stod, også hang resterne af et "overdrevet", kraftigt skydække, hvorigennem solen skiftevis sendte sine stråler, eller ikke.

Indenfor de seneste dage, er der konstrueret en stor ramme af jerndragere.  Denne ramme -der skal være lige så stor som det udragende tag, skal åget og de kraftige kæder herunder være fæstnes til.

 

Inden løftet er der dog lige nogle enkelte justeringer, der skal foretages, f. eks. skal den lille ventilations-"skorsten"
fjernes.

 

 . . .   

 

Vi kommer dog "nærere og nærere" (Poul Erik Krogen)

 

(Fortsættes)

 -

 

Søndags-ekstra.

4. september 2016.

Transformatorstation nr. 3517, "Dørene må ikke spærres".  

Transformatorstation nr. 2517, --lige nedenfor "Det gule Palæ".   --    25. august 2016.   ^---vv

Transformatorstation nr. 2517, --lige nedenfor "Det gule Palæ".   --    25. august 2016. 


Lige til modeljernbanen. 


Se evt. også:   Transformatorstationer (-tårne). 


 -

 

4. september 2016.

Olsen Banden Fanklub. Rygmærke.Dette var dagen (3/9):  "Det gule Palæ" på vej til Gedser.   --   2016.

Det gule Palæ, "Tårnet" flyttes.   --   3. september 2016 kl. 6.35.   ^---vv

Vi er -desværre- allerede langt henne på året, og det var helt mørkt, da jeg måtte hjemmefra, for at være med, fra begyndelsen.   "Der spærres af kl. 6" lød det på forhånd.  Åhh, ja, -- det blev ikke "allerede" kl. 6, og der var -heldigvis- ikke megen afspærring.

Kl. 7.03:  Efterhånden samledes "tropperne", og solen tittede frem bag såvel horisonten, som skyerne.


Kl. 7.15:  Den enorme mobilkran vågnede også rigtig op til dåd . . .

 . . . og hejste først diverse hjælpeudstyr på plads.  Kl. 7.16.


Det gule Palæ, "Tårnet" flyttes.   --   3. september 2016, kl. 7.26.

Efterhånden er afspærringen på plads, og diverse grej kommer frem fra lige så diverse kasser.

(Når jeg ser mig tilbage, må jeg konstatere, at det er utrolig så få jernbaneinteresserede, der er tilstede.  
Alle man (jeg) spørger, er "Olsenbande-interesserede" ! ! ! )

 

 

(Fortsættes)

 -

 

3. september 2016.

Dette er dagen:  "Det gule Palæ" på vej til Gedser.   --   2016.

København Gb.   --   25. august 2016.   ^---vv   Det gule Palæ skal som -måske- bekendt flyttes til Gedser . . . 

 Transformatorstationer (-tårne).    ---^           

Når dette læses --i det mindste af hovedparten af "siden" s læsere-- hænger "Tårnet" måske allerede og gynger i sine wirere under krogen på den store kran, der skulle være parat til arbejdet.


Sidst på lørdagen skulle hele "flytte-operationen" så være forbi og Tårnet være kørt gennem Centralværkstedet til Enghave Brygge for at blive om-læsset til en pram, der skal bringe det til Gedser.


 

. . . og er i den senere tid klargjort til flytningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --->Se evt. meget mere på:

http://www.olsenbandenfanclub.de/news/dk_2014-10-14_det-gule-palae.php


Bag de totalt overmalede vinduer (et på hver side af karnappen), med indgang gennem den åbne dør . . . 

. . . var evp tjenestegørende på skift mellem her (Kt) og Togekspeditionen (Tx) ved Dybbølsbro i 1963-64.

Det  gule Palæ set fra Enghavevej.   --   25. august 2016.   ^---v

 

(Fortsættes)

 -

 

 

2. september 2016.

Metro-Cityringen.  --   2016.

Udsigt fra Metro-Cityringens tag.   --   8. januar 2016.   ^---vv

Næsten samme udsigt (i det mindste retningen) som slutfoto i går, dog ca. 100 m længere mod NØ.

Den grå silhouet midt i foto er Banedanmarks store, nye kontrolcenter. Den lange, tre-delte, stætkt "sort/røde" bygning derunder er Centralværkstedets administrationsbygning.   Bygningerne i baggrunden, til højre, er de store kontorbygninger og indkøbscenteret "Fisketorvet" opført langs Kalvebod Brygge.

Yderst til venstre, aner man lige det gamle vandtårn på Maskindepot Gb.


"Fortsættelse" af foto ovenfor:   Vandtårnet ses midt i foto, den lille skov, og yderst til venstre anes lidt af lokomotivværkstedet.


Den store røde klods midt i billedet er (var) det såkaldte "Hovedlager 40".  Den høje grå silhouet ---^ herover, er begyndelsen til det første "tårn" ved den nye Carlsberg S-station,  Bohrs tårn.


Udsigten fra Klargøringscenteret´s tag mod vest.


Samme udsigt, men med lidt zoom:  Husrækken på Enghavevej med Vestre Fængsel til højre. Lige nedenfor fængslet aner man netop toppen af nogle andre bygninger: Københavns Sporvejes "Enghavevej remise" og sporvejenes hovedværksted.

Midt i billedet / i den røde ring:  Toppen af "Tårnet" / "Det gule Palæ"   --   Dette tårn vender vi tilbage til i morgen.

 

 -

 

1. september 2016.

Københavns Godsbanegård.

Københavns nye Godsbanegård.    Postkort.   Ca. 1901.  Arkiv:  Thomas Boberg Nielsen.

 

<--- Dette billede er "tilfældigvis" optaget fra det åbentstående vindue på 1. sal i det højre tårn,  ---^
omend ca. 50-55 år senere (bemærk - gaslygten står der allerede).

Bag de to vinduer nærmest trappetårnet (også i højre side) havde jeg min arbejdsplads de første to år på Gb. Den ene dag fra kl. 8-16 og den næste fra kl. 14-22.

Herefter blev det til nogle år bag vinduet lige derunder.

Egentlig et herligt sted, --mange søde og rare kolleger, men også mange "interessante".  Af og til bliver jeg spurgt om at skrive nogle erindringer derfra.  Svært - uanset om man benytter fiktive navne, vil alle med kendskab til stedet straks kunne genkende personerne.

Selvom det ikke er hensigten at "udstille" nogen, er det dog de lidt specielle --både-- personer og episoder / oplevelser, der er de mest interessante, men samtidig også de mest genkendelige.


---

 

På den anden side af gaden ses bl. a. lidt af et par 
af DSB´s almindelige vognmand Knud Madsen´s hestevogne for udbringning af gods.


Der blev i tiden "smilet" en del over denne udbringning, der ikke --midt i 1950-erne-- syntes at være ganske tidssvarende.

  Gaden (Ved Godsbanegården) foran København Gb. ---^ 
  Ca. vinter 1954.  Foto.  Kaj Jørgensen, Gb.

 

København Gb.  Containerterminalen ca. begyndelsen af 1970-erne.   ^---v

Her med Centralværkstedet i baggrunden.  

De nærmeste vogne på Centralværkstedets grund (bag græs og buske) venter -stort set- bare på manden med en dunk petroleum og en tændstik.  Send så en venlig tanke til manden i toppen af containerkranen (herfra hvor foto er optaget).  Der måtte kun afbrændes vogne når vinden bar røgen vær fra beboelsesejendommene (Enhghavevej og Ingerslevgade).  Så sad han lige i røgfanen, og var "mere død end levende", når han havde fyraften.

Jeg tør godt skrive under på, at det var en helt speciel "oplevelse" at stå i røgen fra disse afbrændinger.  Mine fotos deraf -på andre sider- viser, at jeg har været der.  

Egentlig ved jeg ikke, hvad der er værst:  Lige når der er antændt, er røgudviklingen stor og voldsomt sortfarvet. Det lugter naturligvis ikke specielt godt, men en halv time senere, når det mest brændbare er gået op i røg, følger en røg, der kun er ganske lidt "farvet", men stinker ganske voldsomt, syreagtigt.  Den røg "river" i både mund, næse og øjne.  

Det blev da -som jeg har forstået det- også forbudt i terminalens sidste år.


. . . Og nu er der klargøringscenter / værksted / remise for den kommende Metro-Cityring ! ! !


Tak til Thomas Boberg Nielsen, Kaj Jørgensen og Bent K. Larsen for fotos.

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  -  -  - 

  


15. september 2016.

Olsenbanden / Det gule Palæ, --  Sporvejhistorisk Selskab / Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm,  -- Den gamle By / Aarhus  og  Nyvang ved Holbæk ! ! !

Alle disse steder er der "fuld knald på".  

Det gule Palæ er netop kommet til Gedser, Sporvejsmuseet har, i løbet af de sidste ca. to år, opført en kæmpestor sporvognsremise, en næsten lige så stor bushal, og endnu en stor hal er under snarlig færdiggørelse.  Den gamle By i Aarhus udfører enorme udvidelser for lige så enorme donor-milionbeløb og Andelsbyen "Nyvang" bygger/udvider også - måske ikke lige så voldsomt  --  med de udvider.

Alt dette sker i "privat" regi.

 

På Frilandsmuseet i Lyngby/Virum ligger "Stationsbyen", hvor man så langt tilbage som i 2006 tog de første spadestik til en genopførelse af Øresundsvej station, hjemtaget fra Amagerbanen.  

Nu skriver vi efteråret 2016. Meget er sket(se siden), men den videre genopførelse er --igen-- udskudt et halvt år, -nu til foråret 2017.

Her er det "Staten" / Kulturministeriet der bevilger -- eller snarere ikke-bevilger og dermed bremser det hele. 

 

 

 

Borup Apotek er flyttet og måske blevet Danmarks længste med sine 42 meter ! ! !   Apoteket er flyttet ind i den af DSB nedlagte stationsbygning. Håndværkere har ryddet bygningen og al indmaden i bygningen bliver udskiftet til sit nye formål.
Det også lykkedes apotekeren at få det gamle pakhus med i lejeaftalen. Det ellers var DSB's plan, at det skulle rives ned.

 


"Hej Erik V. !

Fra i morgen mandag den 11. juli er der atter stor aktivitet
i den gamle Borup stationsbygning, da apoteket fra 1899
fortsætter sin eksistens ved at flytte over gaden.

Hilsen fra
Erik i Borup"

 

 


Forrige side: August 2016.
Næste side: Oktober 2016.