"Himmelekspressen"

 

---------------------------------

(Fotos søges stadig

Skulle nogen blandt denne sides besøgende have fotos fra/af "Himmelekspressen"s gamle vogne, vil en scanning eller to være meget velkomne.)

---------------------------------

 

Himmelekspressen er et herberg for hjemløse mænd, som tilbyder et gratis ophold over natten med morgen- og aftensmad for beboerne. Stedet drives udelukkende for private midler og ved hjælp af frivillig, ulønnet arbejdskraft.

Herberget blev indviet i 1952 af vognmand Svend Åge Johannessen og pastor Niels Stampe på baggrund af et vurderet behov for oprettelse af en overnatningsmulighed for byens hjemløse efter at disse indtil da havde fået stillet en række gamle jernbanevogne fra DSB til rådighed. Fra 1962 overdrog denne etat deres bygning i Vasbygade, der herefter officielt huser beboerne.  Himmelekspressen er et herberg for hjemløse mænd, som tilbyder et gratis ophold over natten med morgen- og aftensmad for beboerne. Stedet drives udelukkende for private midler og ved hjælp af frivillig, ulønnet arbejdskraft.

Herberget blev indviet i 1952 af vognmand Svend Åge Johannessen og pastor Niels Stampe på baggrund af et vurderet behov for oprettelse af en overnatningsmulighed for byens hjemløse efter at disse indtil da havde fået stillet en række gamle jernbanevogne fra DSB til rådighed.

Fra 1962 overdrog denne etat deres bygning i Vasbygade, der herefter officielt huser beboerne.

(Wikipedia).

 

(…) Og nu staar han og sludrer med den hjemløse Kesse, der har begge Hænder dybt begravet i Bukselommerne . . . – Hva´ er det med dig Kesse, du ser jo ud som om du har inhaleret en Flaske Hyldebærsaft – helt blå i Ho´det – Et Øjeblik, saa ska´du faa et Stænk af Termoflasken – værsgo´ ! -ah det gjorde vel nok godt ! Tak ska´ du ha´, Olsen ! . . . Ih, hvor er det koldt ! – men i nat var det hundekoldt. Kalle og jeg sov i en Godsvogn nede paa Terrainet, men til sidst ku´ jeg ikke holde det ud. Jeg måtte ud og stampe mig noget varme til, men der var ikke Tale om, at Kalle vilde røre sig af Stedet . . . ”Nej”, sa´ han, jeg bli´er, indtil Mælkevognen kører over Dybbølsbroen, saa er Klokken nemlig halv fem, men hvis jeg sku´ fryse ihjel, vil du saa love at besøge Marie i Dannebrogsgade . . . (…)

.

. . - - . .

Omslag til Aage Falk Rønne´s bog ”Avismanden” fra 1951.

.

.

Efter 2. verdenskrig havde DSB store problemer med hjemløse, der færdedes på skinnerne på Københavns Godsbanegård om natten i håb om at finde en åbentstående godsvogn, der kunne give dem ly for natten. Residerende kapellan ved den Apostolske kirke, N.K. Stampe og vognmand Svend Aage Johannessen, indgik sammen en aftale med DSB om, at DSB stillede et antal gamle jernbanevogne til rådighed for byens hjemløse. Vognene blev henstillet på DSB´s terræn ved Vasbygade og indviedes i 1952 under navnet "HIMMELEKSPRESSEN".

Himmelekspressen er et herberg for hjemløse mænd, og tilbyder et gratis ophold over natten med morgen- og aftensmad for beboerne. Herberget drives udelukkende for private midler og ved hjælp af frivillig, ulønnet arbejdskraft. Et antal af Apostelkirkens kirkegængere stillede i årenes løb troligt op og smurte fedte-madder til mændene på Himmelekspressen.

.

.

. . .

.

.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Himmel/6-Himmelekspressen-5%20foto%20DLT%20200465.ark.Jens_B-P.jpg

Vognkasserne er, så vidt det kan ses, 5 IG, 1 AF og 1 CX. -- AF-vognen var indrettet som sovevogn, CX'en var måske opholdsvogn med spiserum, og godsvognene var blandt andet indrettet som vaskerum, alt vurderet på grundlag af billederne. Vognkasserne huskes som blegrøde med lyse trærammer på AF-vognen.

.

På det første billede ses lidt af en godsvognsgavl med nummeret 439. Den meget karakteristiske konstruktion tilhører den meget brede gavldør, som sjællandske lukkede godsvogne normalt havde i den ene ende. I slutningen af 1930'erne forsvandt gavlnumrene ved DSB, sikkert samtidig med, at man på godsvogne gik over til "højrestillet påskrift". ID 4396 blev udrangeret i 1935, så det kunne godt være den. Se http://www.jernbanen.dk/gvognsolo.php?Aar=1893&VognID=10432.

Billede 2 viser gavlen af en hvilken som helst pladebeklædt trævogn. Nummer "161" er tognummeret, normalt skrevet bag på sidste vogn i en stamme, så rangerpersonalet på København H kunne rangere den rigtige stamme til perron. Tog 161 var et persontog på Sydbanen, København H afgang 16.20, Gedser ankomst 21.54. Oprangeringen i 1952 var P-maskine-2 C (Roskilde)-2 C (Næstved)-C-CM-ECO (Gedser)-DJ (Nykøbing F)-Sp 31 (Maribo)-I 212 (Næstved). Et "arbejdende persontog", nærmest at sammenligne med et blandettog. Togart P 300/200. "C" er uspecificeret fællesklassevogn. "Sp" er "spandevogn", dvs. tom mælkevogn. "I" er ilstykgodsvogn, her nr. 212 til Næstved. Tognummeret på billedet må være skrevet på forreste vogn og her af hensyn til lokomotivpersonalet på maskinen, der via "Maskinbakken" er kommet til personvognristen. (J.B-P.)

.

AF-vognen, der kun ses som interiør-fotos, kunne være AF nr. 88, idet denne netop udrangeredes i 1952 ! ! !

.

Fotos: Dansk lokomotivmands Tidende v/ Chris Parø, april 1965 / arkiv: Jens Bruun-Petersen.

.

Vasbygade var i 1960´erne brolagt og sporet til Sydhavnen lå mellem cykelstien og vejen. Den ”røde mur” -som ses på fotografiet- skjuler firmaet ”Lemwigh Müller & Muncks” jernplads og havn. Til rangering og kranopgaver havde man tre skinnekørende kraner, to dampkraner og en motorkran, sidstnævnte lignede til forveksling Märklins tre-akslede kran. Hvor Sydhavnssporet til bl.a. Teglholmen krydsede Vasbygade, lå Margarinefabrikken Otto Mønsted A/S (OMA Margarine).

"Indtil 1963 havde jeg min gang i Vasbygade, idet min far og mor havde kolonihave i haveforeningen ”Kleis Minde”, have nr. 20. Haven lå næsten lige dér, hvor den nuværende ”Himmelekspres” ligger. Den gamle Himmelekspres lå ca. overfor Belvedere-kloakken, og jeg husker tydeligt især ”tagryttervognen” med hvidmalede vinduesrammer. Min mor advarede os drenge mod ”spritterne”, der hen mod aften kom dinglende mod ”ekspressen”, men de var skam fredelige nok.

 

Ole-Jørn."

.

Således skriver Ole-Jørn Koch om sine erindringer fra området.

.

.

.

Desværre lignede AF 88 (og 90) ikke helt den nedenfor viste træklædte vogn fra 1920'erne. Derimod passer ovenfor viste skitse fra "Driftsmateriel I" ganske fortræffeligt. Den var én af de mange uombyggede AT-vogne, der under krigen blev midlertidigt omdannet til AF, for at imødekomme den forøgede efterspørgsel efter 1. kl.

 

Da vognene havde deres oprindelige møblement fra før Mars-betrækkets tid, blev de så snart som muligt efter krigen atter nedrykket til fællesklasse (med litra CML) eller udrangeret. Eksempelvis kørte CML 2290, ex AF 90, i 1953, og da var den udrustet med lysegrå højryggede "plys"-sæder.

.

Nedenfor -til modelbyggerne- lige en herlig gammel tegning af en AF-er. Vognen på tegningen er nummereret "381" - vist det eneste nummer, der ikke er til at finde i virkeligheden.

En sådan vogn kunne måske "pynte" som "Himmelekspres" i et hjørne af anlægget, --hjemmebygget eller hvis den en dag skulle komme som industrifremstillet ! ! ! ???

. AF vogn - desværre ikke den ved Himmelekspressen anvendte type.

Tegning: Tidsskriftet "Modeljernbanen".

.

I 1962 og 1972 fik institutionen af DSB overdraget areal og en bygning ved Vasbygade, som - med 50-60 pladser- huser de hjemløse den dag i dag.

.

---

.

Det synes som om, der er tale om en slags "tre-trins-raket" begyndende med ovennævnte Aage Falk Rønne-bog. I denne bog omtales -efter et afsnit om bydelen Vesterbro- en "Café Paradis", hvor mange af gæsterne tilsyneladende kommer "for at glemme".

I oktober 1950 er der premiere på en film af samme navn, en film med Ib Schönberg og Poul Reichhardt i hovedrollerne, hvor den fine prokurist, næsten direktør (Ib Schönberg), går i hundene i caféen. *)

Halvandet år efter, i april 1952 kommer så filmen "Avismanden", også med Ib Schönberg i hovedrollen.**)

Det kunne næsten se ud som om, at tanken om "Himmelekspressen" måske er opstået under optagelserne af jernbanescenerne. I det mindste synes det som om, at filmen "Avismanden"s jernbanescener ikke direkte har noget med "Himmelekspressen" at gøre, da filmen må være optaget allerede i 1951, og "Himmelekspressen" først åbnes i 1952.

----

Se evt. nærmere omtale af filmen på: http://www.danskefilm.dk/ ==> Avismanden.

 

"Himmelekspressen"   --   2014.

"Himmelekspressen" i Vasbygade, København SV (næsten lige overfor H.C. Ørstedsværket).  ^--v  20. marts  2014. 

 - - - 

 

.

Tak til: Jens Bruun-Petersen.

Også på "nettet" / Google kan der efterhånden findes meget andet om "ekspressen".

.

Litteratur / Kilder

AVISMANDEN - Glimt fra Vesterbro- Aage Falk Hansen. J. Frimodts Forlag, 1951.

Himmelekspressen- "Jernbane-Bladet" nr. 12. årgang 1952.

HIMMELEKSPRESSEN- Chris Parø, Dansk lokomotivmands Tidende. April 1965.

NATTENS København- Gorm Christiansen m. fl, Forlaget Børge Binderup, 1971. ISBN 87 85175 07 2

.

.

*)Ib Schønberg i en af hans allerstørste præstationer som den camouflerede alkoholiker, prokurist Birger. Filmens midtpunkt er det gode, typiske danske værtshus, hvor der både kommer folk, som skal ha' en enkelt genstand eller to - og de ulykkelige nedbrudte, der ikke kan administrere forbruget mere. Filmen følger prokuristen, der er tæt på at blive direktør i firmaet, på hans rutschetur.

.

**)Som hovedrolleindehaver i filmen "Avismanden", spiller Ib Schønberg en af sine store roller som avismanden Olsen, der har sit stade på Vesterbros Torv.

Olsen er kendt for sin overbevisning om, at troen har noget at sige vor tids mennesker, og at selv en avismand har sin lillebitte andel i livets gang. Det er denne overbevisning, der sætter filmens handling i gang, for Olsen er ikke tilfreds med bare at agere tilskuer og lade begivenhederne gå sin egen skæve gang. Han ønsker at hjælpe og støtte, hvor han kan, som det store menneske han er - de subsistensløse, den prostituerede, sagføreren med ægteskabsproblemer - ja, Olsen har overskud til dem alle.

.

.

Fotos søges stadig

Skulle nogen blandt denne sides besøgende have fotos fra/af "Himmelekspressen"s gamle vogne, vil en scanning eller to være meget velkomne.

.

.

.

Himmelekspressen er et herberg for hjemløse mænd, som tilbyder et gratis ophold over natten med morgen- og aftensmad for beboerne. Stedet drives udelukkende for private midler og ved hjælp af frivillig, ulønnet arbejdskraft.

Herberget blev indviet i 1952 af vognmand Svend Åge Johannessen og pastor Niels Stampe på baggrund af et vurderet behov for oprettelse af en overnatningsmulighed for byens hjemløse efter at disse indtil da havde fået stillet en række gamle jernbanevogne fra DSB til rådighed. Fra 1962 overdrog denne etat deres bygning i Vasbygade, der herefter officielt huser beboerne.[1][2]