Københavns Sporveje  --  1961.

 

I anledning af  "Den internationale Lokaltrafikunion´s 34. kongres i København afholdtes i maj 1961 en udstilling af noget af sporvejenes museumsmateriel på Dyrskuepladsens forplads ved Borups Allé.

Som det lige antydes på de ene foto, var der også udstilling af nogle af driftsvognene, --men der var ikke film/penge til disse også, så det måtte blive ved museumsmateriellet.

 

Kjøbenhavns Sporvei - KS 69, "Hønen", Dyrskuepladsen, Borups Alle.   ^---v   14. maj 1961.

 

. . . om lidt kommer hesten . . .

 

Vognen er i nu omnummereret:  KSS 51,  Københavns Sporvejs-selskab.

 

Vognen er bygget i 1876.
 
Længde:   5,3 m,  bredde:   2,1 m. 
Siddepladser:  14, ståpladser:   8.

Normalsporet / 1435 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - - -

 

DKS 17  De Kjøbenhavnske Sporveie, forhenværende akkumulatorvogn (nedladende også kaldet "Syrevogn"), Dyrskuepladsen, Borups Allé,
14. maj 1961.   ^---v

Vognene var oprindeligt udstyret med akkumulatorer til fremdriften, og fik på grund af den udprægede syrelugt tilnavnet "syrevognene".   De blev efterfølgende ombygget til luftledningsdrift, ved denne driftsforms fremkomst.

Bygget  i 1897. 

Længde:   9,0 m,  bredde:   2,1 m. 
Siddepladser:   20,  ståpladser:   25.

Normalsporet. 

 

 - - -

 

DKS 283,  De Kjøbenhavnske Sporveie, Dyrskuepladsen, Borups Allé.   --   14. maj 1961.

 

Vognen er bygget i 1883.

Længde:   7,0 m,  bredde:   2,1 m. 
Siddepladser:   16,  ståpladser:   21.

Normalsporet. 

 

 

KS 100  Københavns Sporveje.  Dyrskuepladsen, Borups Allé.   --   14. maj 1961.

 

Vognen er bygget i 1901.

Længde:   9,5 m,  bredde:   2,1 m.
Siddepladser:   20,  ståpladser:   32. 

 

Normalsporet.

Vognen er ved at være gennem en større renovering, hvor den også bliver ført tilbage til udseendet umiddelbart efter ombygningen til enetages vogn i 1924. Vognen forventes at være i trafik igen sent i 2012 eller i 2013.

 

 

Åben bivogn  KS 389,  Københavns Sporveje.  Dyrskuepladsen, Borups Allé.   14. maj 1961.

Vognen er bygget i  1909.

Længde:   8,5 m,  bredde:   2,1 m. 
Siddepladser:   38,  ståpladser:   9.

Normalsporet. 

 

I baggrunden anes lige fronten af en af driftsvognene, KS bogievogn nr. 518 med dens daværende linienummer "5", hvor den kørte til daglig.

 

I vore dage er vognene overdraget til Sporvejshistorisk Selskab, og udstillet på Sporvejshistorisk Museum, Skjoldenæsholm   http://www.sporvejsmuseet.dk/ .

 

(fortsættes)

 -  -

 


Frederiksberg Sporveis- og Elektricitets Aktieselskab  

Frederiksberg Sporveie.  

 

Frederiksberg Sporveje (FS) begynder med elektrisk drift via overledning i september 1899, og driver herefter sporvognsdrift på Frederiksberg (!) indtil driften i juli 1919 overtages af Københavns Sporveje.

 

Søndre Fasanvej udfor Frederiksvej (til venstre), set mod Smallegade, 1913.

Fasanvejen, hhv. Søndre - og Nordre Fasanvej, forbinder Valby med Nørrebro. Den har navn efter "Fasanhaven", der i sin tid oprettedes ved Prinsens Gaard, og senere indgik i Frederiksberg Have.

Sporvognene vendte her i et såkaldt "trekantspor", dvs. at man ved ankomst kørte retvendt ned i en sidegade (her Frederiksvej). Herefter bakkede man gennem trekantsporet (ovenfor ses en vogn bakke ud i "Fasanvejen") til en forlængelse af det oprindelige ankomstspor. Endnu en gang skiftedes køreretning, og man kunne køre retvendt tilbage ad det spor (eller et parallelt dobbeltspor), som man lige var ankommet af.

Denne form for vending har ikke været meget benyttet i København, --alligevel benyttedes den så sent som til d. 1. juli 1951 på linie 9 (Pile Allé, med bakning til vestlige del af Roskildevej og returkørsel ad Pile Allé), kun ca. et par kilometer herfra, indtil denne linie forlængedes til en "rigtig" sløjfe rundt om en husblok på / ved Kammasvej.

 

Frederiksberg Sporveie nr. 50. Dyrskuepladsen, Hulgårdsvej / BorupsAlle.   --   14. maj 1961.   ^---vv

 

 

Vognen er bygget  i 1915.  

Længde:   8,4 m, bredde:   2,1 m. 
Siddepladser:  49, ståpladser:   6.

Normalspor / 1435 mm. 

Vognen er for tiden løftet af undervognen, og såvel undervogn, som motorer, får en lettere renovering. Samtidig bruges undervognen som model for fremstilling af fire tilsvarende undervogne til andre kommende restaureringsprojekter. Forhåbentlig vil vognen kunne være i trafik igen i 2013 eller 2014.  Når de overtagne Frederiksberg-sporvogne, KS 376 og 383 (Københavns Sporveje) er færdigrestaureret som Frederiksberg-motorvogne, vil FS 50 blive ført tilbage til KS-udgaven som KS 419. 

 

Frederiksberg Sporveje nr.78. Dyrskuepladsen.   --   14. maj 1961.

Vognen er bygget i 1913. 

Længde:   6,9 m,  bredde:  2,1 m 
Siddepladser:  18, ståpladser:   20.

Normalspor.

Vognen skal gennem en lettere renovering, før den igen er klar til kørsel. Der vil samtidig blive udført en række arbejder for at gøre den mere korrekt.

 

Frederiksberg Sporveie nr. 1, Dyrskuepladsen, Borups Alle.   --   14. maj 1961.

Frederiksberg Sporveje fik i foråret 1913 en bus fra den franske fabrik De Dion Bouton. Efterfølgende blev det til en ordre på yderligere ni busser af typen, så man ialt havde 10 stk inden årets udgang. I alt anskaffedes 13 busser.

Bussen er tilbageført til sit oprindelige udseende. Den blev bevaret som museumsvogn på HT museet i Rødovre, indtil alle dette museums vogne blev overdraget til Sporvejshistorisk Selskab efteråret 2003.

 

 

Kjøbenhavns Omnibuskompagni nr. 17.  Dyrskuepladsen.  Borups Alle.   --   14. maj. 1961.

Kjøbenhavns Omnibuskompagni begynder kørsel med hesteomnibusser i december 1895 med en linie fra Ahlefeldtsgade, og kører ad Nansensgade, Frederiksborggade, Købmagergade til Ved Stranden, Holbergsgade til Nyhavn (Kongens Nytorv). Linien ændres dog hurtigt et par gange, og får endestation ved Søtorvet i stedet for Nyhavn.

 

 

 

 

 -  -

 

 

 

Lidt:  Sporvogne, diverse.

 

Søndag d. 13. januar d. å. omhandlede "Søngags-ekstra"  Frederiksberg Sporveie - her et lille "tillæg".

Som stor dreng fik jeg dette foto af en midaldrende mand i ejendommen på Amager, hvor jeg boede.  Hvem "min bror" er, var ikke det, jeg tænkte mest på dengang - alene den herlige gamle Frederiksberg-sporvogn optog mig.  Konduktøren kunne hedde Christoffersen, som navnet på manden, jeg modtog billedet fra, --men hvem "siger", at det var hans broder ???

En tur gennem byen:   Københavns Sporveje  1967.

KS 597, linie 3.  H.C. Ørstedsvej.    --   April. 1967.

 

KS 597,  linie 3. H.C. Ørstedsvej/Gammel Kongevej.   --   April 1967.

 

KS 583, linie 1, Gl. Kongevej.   --   April 1967.

 

KS 583 - 15xx, Gl. Kongevej.   --    April 1967.

 

KS 874, linie 1, v. endestationen Svanemøllen.    --   April 1967.

  KS 874, linie 1. Endestationen  Svanemøllen.   --    April 1967.

 

 

 -  -

 

 

 

"Sporveje er for Byernes Persontrafik, hvad Jernbaner er for Landenes; men medens Jernbanerne som Regel er eneraadende over den Vej, hvor de anlægges, er S henvist til de bestaaende Veje, og maa derfor indrettes saaledes, at de ikke i alt for høj Grad hindrer den øvrige Færdsel.     S.s Længdeprofil maa derfor rette sig efter Gadens, Skinnerne maa ikke rage op over Vejbanen, og Rillerne for Sporvognshjulenes Styrekranse maa ikke være for brede.   De første S., som for Kbhs Vedkommende anlagdes 1863, havde Langstrøer af Træ, der hvilede paa Tværstrøer, og hvortil flade Rilleskinner var spigrede. (...)."

 

Således og meget mere "(...)" skrives der i "Hagerup´s illustrerede KONVERSATIONS LEKSIKON" , "tredie gennemsete Udgave", 1925.

 

Og hvad er så en sporvogn: Hvordan virker den, --i "gamle dage" og de aller nyeste ! ! !

Egentlig lige en opgave at beskrive for Sporvejshistorisk Selskab / Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm (forslaget er  stillet).

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Div/gennemskaaret_sporvogn,ks%20422-446.jpg

 

Gennemskåret sporvogn, KS 422 - 446.

(Opfindelsernes Bog, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1923.)


---

 

Se også "siden"   Sporvognsrejser med et væld af interessante sporvognsfotos.

 

 

 

 


Forrige side: Ny Ålesund, Svalbard, Norge.
Næste side: Vogntyper.