Interiør.DBJ, Sm-førerrum,

15. april 1960.


Her ses førerpladsen i en Scandia-skinnebus.

Bemærk de smalle bornholmske spor, der ses i sporskiftet til venstre for vinduesviskeren.
LNJ Sm 13, førerrum,

1998 og august 2000.


To fotografier fra LNJ Sm 13 hhv. før den seneste renovering i 1999/2000 og og efter denne.

Her skal man bemærke det lille "jalousi-skab", der er påmonteret førerbordet, for at hindre passagerernes "utidige indblanding", når vognen betjenes fra det andet førerrum.
FFJ Sm 3, interieur,

februar 1958.


Kupé for "Rygere" i Scandia-skinnebus.

Den lyse kant der ses i fotografiets venstre kant, er døren ind til vognens toilet
LNJ Sm, interieur,

8. april 1968 / 1998.


Øverste foto viser Sm 11 i 1968, medens det nederste viser Sm 13 umiddelbart før den seneste renovering 1999/2000.

På næste foto ses resultatet efter renoveringen.
LNJ Sm 13, interieur,

1998 / 2000.


Her ses igen Sm 13, men i dette tilfælde dels før den seneste renovering, dels efter.

Det må vist siges, at man har opnået et flot resultat.

Tv: Den lille kupé for "rygere".
Th: Den større kupé for "Ikke rygere".
VLTJ, Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane Sm 16

21.maj 1989


Vognen er nu overtaget af foreningen

Skælskørbanen

og ser efter en renovering atter utrolig flot ud


LB, indlæsning af barnevogn,

28. maj 1961.


På fotografiet ses banens medarbejdere Jens Andersen, der på denne tur virkede som motorvognsfører, og Karsten Bach, der var togfører.
VGJ, Sp.bogie,

18. marts 1972.


”Løs” Sp-bogie. Fotografiet illustrerer den enkle opbygning.
Reklamefoto.

Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banens nyanskaffede skinnebus-tog.


Toget er her fotograferet på prøveturen i 1947, og fotografiet blev siden benyttet af ”Vognfabrikken SCANDIA A/S” som reklamefoto.
DBJ Sm og agerhøne,

15. marts 1960.


Den lille agerhøne "nåede" ganske vist toget, men måske lige på den sædvanlige måde.

--------------

 

"Sic transit....."

.

”Sic transit gloria mundi” – således forgår alverdens herlighed, og således også Scandia-skinnebusserne.

Tres´ernes store antal privatbanenedlæggelser gjorde sit til at skubbe til udviklingen. Ved de første nedlæggelser blev det overflødige materiel ofte afsat til andre privatbaner til hæderlige priser. Her kunne det anvendes endnu en tid, som supplement til det bestående materiel. Andet materiel gik til privatbaner, som ikke havde været med i de to første ”anskaffelses-bølger” i 1947-48 og 1952.

Efterhånden faldt interessen imidlertid. Y-togenes fremkomst gjorde også sit, og efterhånden var der -stort set- kun skærebrænderen tilbage.
SVJ Sp 6,

Spøttrup, 26. september 1965.


Begyndelsen til enden ???

Umiddelbart kunne man måske godt tro, at denne vogn har kørt sin sidste tur, bortset fra turen til ophuggeren.

Alligevel blev den dog købt af Ebeltoft-Trustrup Jernbane som Sp 2, og ”overlevede” der -i meget flot renoveret og oplakeret stand- til denne banes nedlæggelse i 1968, hvorefter den blev ophugget samme år
SNNB.

Stubbekøbing, 31. marts 1966.


Her ses såvel skinnebus som dennes fører umiddelbart før afgangen for sidste tur mod Nykøbing F.

På en forespørgsel om hvad han nu ønskede sig af fremtiden, svarede han, at lige nu, havde han kun eet stort ønske. Dette ønske var, at den sidste tur måtte forløbe uden påkørsler af bilister, der krydsede overkørslerne efter at blinklysene var tændt.

Disse påkørsler var i det daglige en så stor plage, at de helt overskyggede de mange problemer, som banens nedlæggelse, og den dermed truende arbejdsløshed, med rimelighed kunne forventes at medføre.
Sidste-tur-fotografier: SNNB/HBS/SKRJ.


Her tre ”sidste-tur-fotografier” fra hhv:
Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Banen d. 31. marts 1966,
Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane d. 30. marts 1968 og
Silkeborg-Kjellerup-Rødkærsbro Jernbane, dagen efter, d. 31. marts 1968.

Silkeborg mistede således ”med eet slag” begge sine privatbaner.
HFHJ Sm 3 + Sp 2,

Borupgaard, 8. april 1971.


Sidste tur er kørt.

HFHJ´s skinnebusser -på sidesporet ved Borupgaard- afventer her manden med skærebrænderen.

Foto: O.H. Wesenberg.
HJJ. Sidste tog.

28. september 1957.


Togbetjent Chr. Mortensen billetterer i sidste tog på strækningen Horsens-Juelsminde.
SLUT !!!

HJJ-Sm i Juelsminde, 28. september 1957.


Efter sidste togs ankomst til Juelsminde station d. 28. september 1957 (ja, egentlig er det vel rigtigere at sige d. 29. september, idet uret efterhånden havde passeret midnat), blev driftens ophør markeret med et 1 minuts tuden i skinnebussens horn. Her ses motorfører Svend Lund (med hånden på ”knappen”) og Horsens-banernes direktør, N. Damgaard Andersen.
RHJ Sm 52,

Randers 29. marts 1969.


”Sic transit ……”

De sidste rester af Randers-Hadsund Jernbanes Sm 52 under ophugning ved banens remise og værksted i Randers.


---------------

 

De som overlevede.


de som "overlevede".VLTJ Sm 16 og VGJ Sm 6. Vognene, der er overtaget af foreningen "Skælskørbanen", er her fotograferet i Skælskør d. 21. maj 1989Ikke alle skinnebusserne blev dog hugget op i takt med deres overflødiggørelse. Enkelte kom til veteranbaner, her i landet men også nogle i Sverige. En del fik en ny æra som arbejdskøretøjer hos DSB, ligesom enkelte fik en tilsvarende funktion ved enkelte privatbaner.

Udover de her viste skinnebusser, er flere andre også stadig bevaret forskellige steder.


-----------


DSB SSR 529a,

Ballerup, 23. marts 1988.

DSB SSR 529a, ses her i Ballerup efter DSB´s overtagelse og ombygning.


VNJ Sb 1 / DSB Bf 6,

Ballerup

Varde-Nørre Nebel Jernbanes Sb 1 endte også hos DSB.

Øverst er den netop ankommet til Ballerup station, hvor den blev ombygget til sit fremtidige brug. Ballerup 7. november 1971.

Nederst ses den samme sted, men nu som DSB Bf 6 i oktober 1973.


ØSJS MT 102, ex Sm 14 (II),

Haarlev, 20. juni 1992.

ØSJS Sm 14 (II) endte sine dage som motortrolje og synes her ikke at have langt igen før ophugningen truer.

De som har bane bøger´s Skinnebusbog, (Motor Materiel nr 3), kan se vognen på forsiden som HOJ Sm 411 i dens ”velmagts dage” (som sådan ses den også her på "siden" under "Motorvogne").

”Sic transit gloria mundi” – således forgår alverdens herlighed.


VLTJ Sm 16 + VGJ Sm 6,

v/ Dalmose, 21. maj 1989.

VLTJ Sm 16 og VGJ Sm 6 er foreløbig endt på veteranbanen Skælskør-Dalmose, hvor de -så vidt vides- indtil videre er køreklare.


En tåget og trist hverdagsmorgen, da jeg var på vej til mit arbejde på DSB´s Centralværksted i København, måtte jeg pludselig spærre øjnene op. Drømmer jeg, eller er jeg vågen ???.

På sporet ved Otto Busses Vej, ved indkørselen til Centralværkstedet, holdt en skinnebus. Ud af tågen dukkede Lyngby-Nærum Jernbanes Sm 13. Nu holdt den der og afventede en længere rangering af andet materiel, inden den kunne køres det sidste stykke ind på værkstedets grund. Hele natten havde den og dens to ledsagere været på vej fra det tidligere opholdssted mod Centralværkstedet. I tågen var det ikke til at se, hvem der så mest træt ud, vognen eller ledsagerne.

LNJ Sm 13,

DSB Cvk. Kbh, Febr. 1998.

Efter et stykke tid på et spor udenfor en af værkstedsbygningerne, kom den inden døre, og efter endnu nogen tid begyndte en total-renovering.

Næste fotografi viser det flotte resultat af denne renovering.


LNJ Sm 13,

Remisen, Firskovvej, Lyngby, 27. august 2000

Ved LNJ´s 100 års jubilæum i august 2000 præsenteredes den ny-renoverede Sm 13 for offentligheden. Dejligt varmt sommervejr og pragtfulde omgivelser.

Ikke så lidt af en oplevelse, og med en ”aura” af dieselos. Herligt.


HFHJ. Udsmykning med skinnebus

Frederiksværk, 4. september 1993.

En helt anden skinnebusmotorvogn, der "overlevede", var (er) denne, som en del af udsmykningen af vægarealet i ventasalen på Frederiksværk station.
Ikke en skinnebus, men en fhv. skinnebusremise.
AHB´s remise i Hvalpsund, i 1995.

Hvis man ikke lige vidste det, var en forhenværende remise for jernbanekøretøjer nok ikke den første tanke man fik, hvis man gættede på en tidligere anvendelse.

Foto: Ole Gold.- o -