Damplokomotiver


Til NKJ blev hos Arn.Jung i Tyskland bestilt tre damplokomotiver, nr. 1-3, hvoraf de to, 1+3 havde en drivhjulsdiameter på 1500 mm og nr. 2 på 1100 mm med max. hastighed på hhv. 75 og 45 km/t. Hertil blev bestilt 4 personvogne og ialt 20 godsvogne, alt leveret fra Tyskland. Som nævnt ovenfor, var materiellet ikke færdig til banens åbning (det var jo midt i første verdenskrig, og der var, fra tysk side, udstedt forbud mod eksport af damplokomotiver.


NKJ nr. 1 eller 3, Bandholm, 20. juni 1944. Foto: J. Steffensen, DMJK-fotoarkiv, A301F045.
NKJ x på det tre-strengede spor ved Nakskov. Yderligere oplysninger haves desværre ikke.


Lokomotiverne 1 og 3 var udprægede persontogslokomotiver (max.hastighed 70 km/t), medens nr. 2 var et typisk privatbanelokomotiv beregnet til banens gods og roetog.

Lokomotiver blev ophugget efter endt tjeneste i 1950-52 (nr. 3 blev dog solgt til LJ i 1940 (som LJ nr. 24) og dér udr. 1950).


Ligesom mange andre privatbaner benyttede NKJ de "omvendte farver" i forhold til DSB, dvs. hvid-rød-hvid på deres skorstensbånd.


Motorvogne

Banens motormateriel bestod af motorvognene M 7 og M 12, hvor M 7 var en TRIANGEL-vogn, ombygget fra banens personvogn B 2 i 1933 ( 6-cyl. benzinmotor, 145 HK. Vægt 19,6 t med 42 pladser). Den kørte dog kun til 1940, hvor den -hensat i remisen i Kragenæs, natten mellem d. 19. og 20. december- blev udsat for en kortslutning på grund af fastklemt sne under vognen. Både vogn og remise nedbrændte, og vognen ophuggedes. (Også Maribo-Torrig-banens motorvogn MTJ M 2 endte sine dage under kørsel på NKJ i 1932.)

M 12, ex. KS M 1 (AEG 1924 - vægt 15,9 t - 50 pladser), der i 1924 kom til NKJ (75 HK, AEG). Den blev kun anvendt lidt på NKJ, hvor den blev hensat i 1953 og udrangeret/ophugget i 1956.

Person- post- og rejsegodsvogne

Banens personvognsmateriel blev købt hos den tyske virksomhed Wismar i 1915 med 2 B-vogne, nr. B 1 og 2, hvor B 1 blev udrangeret i 1957 og B 2 ombygget til motorvognen M 7 i 1933.

Hertil 2 C-vogne, C 6 og 7, udr./oph. i 1957 og 61.

I 1941 købtes personvognen C 8,
Wismar 1924, fra Maribo - Torrig Jernbane ved denne banes nedlæggelse. Den eksisterede i det mindste endnu d. 28. maj 1961, hvor den henstod i Nakskov.


Post- og rejsegodsvognen D 21, udr. 1957.Skinnebusmateriel

I 1948 anskaffedes et sæt skinnebusser, en motorvogn Sm 7, en påhængs-personvogn Sp 8 samt en bagagevogn Sb 22, dvs. en såkaldt "Rumpeged".
Alle udr. 1967.


NKJ Sp 8, Nakskov, 20. oktober 1963.

NKJ Sp 22, Kragenæs
20. oktober 1963 ...


og 23. marts 1967. Lak-skaderne synes ikke at være blevet mindre på de 3-4 år.I 1952 anskaffedes endnu et sæt (2. serie), Sm 13 og Sp 9

NKJ Sm 13 i Kragenæs ...
20. oktober 1963 ...


... og i Harpelunde, 23. marts 1967.

NKJ Sp 9, Kragenæs ...


... og sammen med NKJ Sb 22, Kragenæs. 23. marts 1967.

Sm 13 blev i 1967 solgt til HBS som Sm 213, medens Sp 9 og Sb 22, begge udrdrangeredes 1967.

Skinnebusserne var i øvrigt det eneste materiel, der anvendtes i de sidste år.Godsvogne

I årenes løb anskaffede NKJ 13 lukkede godsvogne, litra Q 31-41 + 50-51, hvoraf (mindst) een, Q 50 blev malet hvid og omlitreret I 50.

NKJ Q 36, Kragenæs
20. oktober 1963 ...


...og 23. marts 1967.

Vognen, der som det ses, var uden sporforbindelse til NKJ, benyttedes som en slags pakhus i forbindelse med færgetrafikken til Fejø og Femø.

32 åbne vogne, litra:
Pa 61-67 med skruebremse i bremsetårn,
Pa 750-54 med håndbremse og
Pb 81-100 med håndbremse.

Hovedparten af disse godsvogne blev anskaffet med henblik på transport af sukkerroer, og blev følgelig også udrangeret efter disse transporters bortfald i 1956. Vognene blev -stort set- alle udrangeret i 1957.

Een åben vogn, Pb 86 blev ombygget som banens sneplov og først ophugget i 1964.

---------------

Links:

 

Tommy Nilsson´s hjemmeside: Nakskov – Kragenæs Jernbane, Historie og Rullende materiel.