Transformatorstationer /-tårne i model.

 

 

 

 

 

Ballerups gamle, forlængst nedrevne transformatortårn.

Ballerup transformatorstation.

Ballerup´s gadekær er tildækket og bebygget forlængst, men et moderne cirkelrundt bassin (soppebassin) har taget over. Lige ved siden af lå -indtil 1980- Ballerup´s transformatortårn, NESA nr. 147.

Juli 1980.

 

NESA nr. 147,   Ballerup.

 

 

 -

 

NESA nr. 223, Farum Grusgrav.

På landevejen mellem Farum og Lynge (Slangerup), ved krydset med vejen til/fra Værløse / og Vassingerød lå (ligger) den store Farum Grusgrav eller Nymølle Grusgrav, den som senere blev til den første, store Drive-in-bio.

På kanten af det enorme (gamle) hul, omend på den anden side af Værløse / Vassingerød-vejen lå denne lille transformator-station, NESA nr. 223 - Farum Grusgrav.

  

NESA transformatorstation nr.  223.  Farum grusgrav.  --  26. december 1987.   ^---vv

  

Den er da bare herlig. 

 

Igen må jeg drage Danmarks Naturfredningsforenings gamle  udsagn frem: 

”(…) Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? (...)” .  

 

Om nogen, må denne "station" / dette tårn da passe på udsagnet.

 

Der er glamhuller for klokkerne, der er en stor bred indgangsdør, "Norddør", der er vindue i "Skibet", og minsandten om der ikke er en lille hemmelig "præstedør" i Skibets gavl, hvor han (præsten) kan snige sig uset ind, hvis gudstjenesten allerede er begyndt.  Tårnuret synes at være nedtaget, men hvad -- "kirken" synger jo også på sidste vers.

I baggrunden anes "præstegården".

 

Efter julemiddagene bød 2. juledag på en mulighed for at køre en tur til Farum i min lille Mascot -- et held, for "tårnet" blev -desværre - revet ned kort tid efter.

Man kan ikke bevare alt, indrømmet, men der var nu noget særligt over dette lille "tårn".

 

 

 

 

Den lille indtegnede "måle-streg" burde være forsynet med mål:      l------------ 100 mm ------------l

 

 

"Lige til modeljernbanen"

Faktisk burde der være sådanne transformatortårne på næsten ethvert model-anlæg. 

 

 

 

 

 

Som tidligere antydet: En sådan transformatorstation / transformatortårn bør ikke mangle på den "velassorterede" modeljernbane.  

 

Skal vi lige begynde med forlægget:

   

Den er da bare herlig. 

 

. . . og så modellen: (tegning: Se 10. august 2013.)

  

1-87-model,  NESA nr. 223.  Farum Grusgrav . . .

 

"Lige til modeljernbanen"

 

 -

 

Transformatorstation med egen "jernbanestation".  

Ebeltoft-Trustrup Jernbane - ETJ.   NY BALLE-trb.  . . .   --   11. august 1967.   ^---vv

 . . . med transformatorstationen i baggrunden.

  De jydske Kalkværker.  Balle. -- 11. august 1967.

 

Trsf. Ny Balle.   Tegnet efter foto: EVP.

 

Model-transformatortårne (størrelse 1:87) af nogle af ovenstående.

Udsnit af mine transformatortårne bygget i forbindelse med en artikel i bladet "SIGNALPOSTEN".

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -