21. juni 2020.

 

Efter fire dages "strejke" kom min gamle pc atter "på sporet".  Gad vide, hvorlænge det holder ???

Det måtte lige "fejres" med et status-foto af:

Mine tre små "Corona-færger"  --  ikke fordi de har sygdommen, men fordi de er blevet bygget -stort set- i løbet af nedlukningsperioden.

Forrest: VENØSUND II - NÆSSUND (i et lidt "yngre" udseende) og HANNÆS (udtaget af drift og på vej til salg som husbåd eller . . . ).

 

 -

 

 

19. juni 2020.

 

DESVÆRRE  --  DESVÆRRE  --  DESVÆRRE.

 

I denne tid / i øjeblikket har jeg desværre STORE problemer med min gamle pc ( eller den har store problemer med sin gamle ejermand ???) ! ! !

Corona ???  I det mindste synes pc´en at trænge til lidt kunstigt åndedræt (lidt respirator-hjælp) ! ! !

 

Situarionen overvejes ! ! !

 

(Jeg har nyligt truffet et par aftaler i forbindelse med hj.siden  --  jeg vil forsøge at leve op til det lovede snarest  --  hvis jeg overhovedet kan.)

Med beklagelse,

Erik V. Pedersen.

 

(Send mig endelig ikke e-mails  --  jeg kan slet ikke komme ind på mine mails i øjeblikket.)

 

 -

 

 

15. juni 2020.

"Cykelstation" Nørrebro.   --   2020.

Her -oven på det gamle grusgravsspor / overleveringsspor, KSB / DSB- er man nu i gang med at etablere de fremtidige cykelstativer, så man kan få frigjort pladsen for de midlertidige cykelstativer på den anden side af stationen / sporet (Folmer Bendtsens Plads).

,,Cykelstation,, Nørrebro.   --   8. juni 2020.   ^---vv

 

Samme cykelstativer, set den modsatte vej, fra rulletrappe- / elevator-platformen ved trappen / elevatoren for passagerer mod Flintholm / Ny Ellebjerg.

 

Nørrebro station set fra "en helt ny vinkel"  --  rulletrappe- / elevatorplatformen.

 

Rulletrappe- / elevator-platformen for tog mod Hellerup.   --   8. juni 2020.

 

Den rullende trappe for tog fra Ny Ellebjerg / Flintholm og mod Ryparken / Hellerup.

Det eneste triste:  Trapperne ved begge perroner virker ikke.   

"Høflig selvbetjening".

 

 

 -

 

 

13. juni 2020.

"Cykelstation" Nørrebro.   --   2020.

,,Cykelstation,,  Nørrebro.   --   8. juni 2020.   ^---vv

Set i retning mod Centrum.  (Nørrebrogade).   --   8. juni 2020. ---^

 

Set i retning ud af byen (Frederikssundsvej).   --   8. juni 2020.

Det skulle vist være mærkeligt, om ikke flere af disse cykler også stod på samme plads i stativet / stativerne, da jeg var her sidst ! ! !   ^---vv

 

 

 

,,Cykelstation,,  Nørrebro.   --   8. juni 2020.

Benyt samtidig lejligheden til at "studere" hele opbygningen af betonkonstruktionen  --  de lette konstruktioner yderst (under perronerne) og de kraftige / tunge for sporene i midten.

Lidt ærgerligt, at man (jeg) ikke havde tanker for det, i sin tid, da der var forretninger  --  var det da synligt, eller "pakket væk" ???

 

Tænk ! ! !  hvor meget, der egentlig gøres af "det offentlige", for at alt skal se pænt og nydeligt / tiltalende ud  --  og lige bagefter kommer "ham" med spray-malingen.

ALT skal ødelægges ! ! !

 

 

 -

 

 

12. juni 2020.

I disse Corona-tider.  ("Skilteskoven")

 

I denne tid er de københavnske S-tog og stationer/perroner ved at blive forsynet med adskillige nye skilte, der var ganske ukendte (endikke tænkt på) for et par måneder siden.

Tryk for døråbning (ind-/udstigningsdøre).  S-tog.
8. juni 2020.

 

Siddeplads-anvisninger.   ^---v

    

Opfordring på gulvene i mellemperronerne.  "Fodspor" malet på gulvet ved de siddepladser, det er tilladt at sætte sig.  Alle andre pladser skal være ubesatte.

Egentlig burde "fodaftrykkene" have været sat på sæderne  --  det er dér, de yngre københavnere m/k -desværre- har fødderne.  Senest jeg så det, var det en lille familie.  Mor, far, en søn og bedsetemor sad forskudt overfor hinanden  --  sønnen med fødderne oppe på sædet mellem de to forældrde !!!!!!!!!!!!

SØRGELIGT.

 

I disse corona-tider S-tog.   Generelle råd og anvisninger ophængt på skillevæggene.   --   8. juni 2020.

 

 

 -

 

 

 

8. juni 2020.

Malmö Stads Spårvägar.

Malmö Stads Spårvägar  MSS 34,  Gustaf Adolfs Torg.    --   Marts 1956.

 

Malmö Stads Spårvägar  MSS xx,  Gustaf Adolfs Torg.    --   Marts 1956.

 

Malmö Stads Spårvägar.  Malmø-poletter.

 

 -

 

 

 

3. juni 2020.

Malmö Stads Spårvägar.

Malmö Stads Spårvägar    MSS 23.

Stortorget med Petri-kirken og rådhuset i baggrunden. Denne del af linje 1 (Gustaf Adolfs torg - Centralstation - Lundavägen) blev lukket den 2. maj 1957.

 

Malmö Stads Spårvägar    MSS 40.

Stora Nygatan set mod øst fra det nordøstlige hjørne af Gustaf Adolfs Torg. Bygningen til højre blev nedrevet i 1961.  Spor til venstre fører til Centralstationen og Lundavägen (nedlagt 2. maj 1957). Spor til højre fører ind på torvet .

 

Malmö Stads Spårvägar    MSS 79.

Gustaf Adolfs torg. Sporvognen/vogntoget holder i retning mod nord, på torvets østre side.  Trygg-paladset i baggrunden færdigbyggedes i 1940. Billedet viser dets østre hjørne.

Linie 4 til Limhamn overlevede omstillingen til højrekørsel i 1967, men nedlagdes pr. 28. april 1973.

 

Malmö Stads Spårvägar    MSS 79.

Sydsiden af Gustaf Adolfs torg.   MSS 79 kommer ud fra Södra Tullgatan, runder Trygg-paladsets vestre hjørne, og svinger højre in på torvet.  Fotografiet er optaget før den 15 april 1959.   Denne dag ændredes indkørselen til Gustaf Adolfs torg således, at man fra Stadsbiblioteket kørte via Fersens vej, Slottsgatan og Stora Nygatan til torvet.

 

Malmö Stads Spårvägar  MSS 180, der hører til serien nr. 180-189.   

Vognen til højre er en anden vogn af samme type. De er sandsynligvis begge henstillet her på Gustaf Adolfs torg og venter på at blive anvendt i myldretiden senere på dagen.  Dette system brugte man stadig efter højretrafik-omlægningen med boggie-bivognene.

De viste bivogne ("släpvagnar") af typen T-7 blev ikke anvendt efter højretrafik-omlægningen d. 3. september 1967. Herefter brugte man kun bogiebivogne af typen T-10.  

Sydøstre hjørne af Gustaf Adolfs torg.   Fotografiet må være optaget omkring 1955-1960.  Bivogn nr 180 byggedes i 1955 og huset med OSRAM-reklamen blev nedrevet i 1960.  Tårnet / spiret i baggrunden, til højre, hører til byens katolske kirke, der også blev nedrevet i 1960.

 

 -

 

 

2. juni 2020.

Tre små færger som 1:87-model,  her M/F HANNÆS.

Jeg skal lige erindre om, at denne model er tiltænkt bygget som en model af den noget afpillede M/F HANNÆS jeg "mødte" i Fur havn, hvor den lå og afventede en evt. husbådkøber eller -måske - i værste fald- en ophugger.

M/F  "HANNÆS", Fur.   --   13. september 1998.   ---^

1:87-model M/F HANNÆS.   --   2. juni 2020.   ^---vv

 

Det blev en husbåd-køber, der overtog færgen, og den ligger nu i Københavns havn.

Modellen skulle gerne ende med at ligne en pæn model af en noget afpillet, måske lidt forsømt færge  ---  ikke gerne en modelfærge der er mislykkedes ! ! !

1:87-model M/F HANNÆS.   --   2. juni 2020. 

 


Når man ser et billede som dette, er det da rart at se, at penselen også kan smutte lidt ved siden af, i størrelse 1:1.

M/F  "HANNÆS",  Fur.   --   13. september 1998.   ---^

 

M/F HANNÆS (1968).   Færgen var fast på Feggesund-overfarten 1968-1996. 

 

Modellen er -stadig- kun "løst samlet" og opstillet til fotografering, da "alt" stadig skal kunne adskilles for fortsatte byggearbejder. 

På den anden side:  Noget af det bedste -for at bedømme sine frembringelser- er samling og fotografering. 

Her afsløres fejl og sjusk med al ønskelig tydelighed ! ! !

 

 

 -

 

 

 

30. maj 2020.

Lige til modeljernbanen (næsten)  

Ledøje kirke.

 

Ledøje kirke er opført omkring 1225, og er et af Danmarks mest besynderlige bygningsværker fra middelalderen.
Formentlig er den bygget som en slags herregårdskirke til et nu forlængst forsvundet herresæde. En usædvanlig kirke, bygget i to etager ! Fra den øverste etage (formentlig beregnet for herskabe ?) har herremanden muligvis kunnet følge gudstjenesten i ubemærkethed -- en af de mange små og store godsejere, der i 1100-tallet besad størstedelen af landets jord. De mægtigste af dem, som Hvide-slægten ved Sorø, kunne flotte sig med rundkirker, tvillingtårne - ja, en enkelt kirke var femtårnet (Kalundborg)! De fleste byggede dog bare en ganske almindelig kirke.

Den ene af kirkens klokker har en højst besynderlig indskrift: " xxxx nnnvnnnnn mmmmmmmmnm pppppp rrr ss gggg aaaa ", der ikke synes at være megen mening i. Ingen ved, om indskriften er en meddelelse i hemmelig skrift (en slags kryptogram), eller om der er system i indskriften. Tårnet kom først til omkring 1500, og var i øvrigt en senere tilføjelse til dobbeltkapellet.

Ledøje kirke.   --   Juni 1962.   ^---vv

 

 

  

 

Ledøje kirke.   --   Juni 1962.   ^---v

 

Ved tilfælde kom jeg (vi - min lille familie) selv til at opleve den ene klokke "for fuld udblæsning". Kong Frederik IX døde d. 14. januar 1972, og et familiemedlem kom tilfældigvis forbi vor bopæl, og ville vise os sin nyindkøbte, gamle bil. Vi skulle da også lige have en tur i den ! Turen gik fra Rødovre mod vest, rundt i området dér og hjem over Ledøje. Da vi kørte gennem Ledøje landsby, blev der ringet (kimet) med kirkeklokken (en hel time), som man skal efter traditionen, når en konge (dronning) er afgået ved døden. Vi fik den tanke, at vi ville prøve at se, om vi kunne komme op i tårnet. Intet problem: Døren var åben, og vi blev venligt modtaget af den enlige "klokker", der asede med klokken.

Vi holdt ikke en hel time -- men han skulle ! ! !

 

 

 

 -

 

 

 

27. maj 2020.

"Lige til modeljernbanen"

 

Smørum kirke.

Smørum kirke, set mod nordøst.   --   Juni 1962.   ^---v
 . . . og mod nordvest.
Årsagen til billedernes optagelse var egentlig den nydelig, mindre kirke opført i "kamp" (kampeesten) og røde teglsten (munkesten  --  desværre ikke allesammen).  Lige til modeljernbanen.  Den måtte jeg have nogle billeder af.   Da jeg så kom om på nordsiden ! ! !  et nyopført kapel / sakristi eller lign, opført i almindelige gule teglsten. 
Jeg blev så skuffet, at jeg pakkede fotografiapparatet ned i foto-tasken, og kørte videre ! ! !   At man kunne finde på det !
 
Smørum.  Indgangen til kirkegården.  "Lige til modeljernbanen" --
"lige efter bogen"  --  tænkk denne opført i alm. gule mursten.
Juni 1962.
 
 
 

 

Kirkerup.

. . . alene navnet kunne få mig til at tænke på, at få mig til at overveje at bosætte mig dér  --  og så blev det Ballerup ! ! !
 
Københavns amt, Roskilde stift.

Kor og skib blev opført i romansk tid af frådsten og rå kamp samt enkelte kridtkvadre. Disse bygningsdele er påfaldende skæve. Koret har haft apsis (anes på fotos), hvis bue anes i østmuren. Skibet blev i senromansk tid forlænget mod vest. Vestforlængelsen har ret tykke mure, hvilket kunne tyde på, den har båret et tårn, som formodentlig er nedbrudt allerede i begyndelsen af 1300-tallet.

Det nuværende tårn blev opført i sengotisk tid af munkesten. Nordkapellet er formodentlig samtidig med tårnet.   I 1867 blev tårnrummet indrettet som våbenhus med vestportal.
 
Kirkerup  kirke.   --   Juni 1962.   ^---v
 
Under en øvelse i soldatertiden, kom vi til at ligge med "vores" vogne i landsbyen et par dage.  Kirken virkede interessant  --  måske et fremtidigt emne til modeljernbanen.  Efter militærtiden gik en knallerttur fra Ballerup til to af disse kirker (Aagerup og Kirkerup) for at tage billeder. 
 
 
Under øvelsen blev vi alle -i to hold- inviteret ind på en af byens gårde  --  kaffe / the franskbrød med smør - og der var nok af det ! ! ! ! !   Tænk, at invitere sådan en horde af totalt ukendte soldater på kaffe og brød en aften lige i den bedste fjernsynstid ! ! !  FLOT.
Naturligvis var vi glade og sagde pænt TAK, da vi gik.  Desværre ser værtsfolkene næppe dette indlæg 60 år efter  --  og deres dengang store børn må vel -ligesom jeg selv -- være i firserne.
 

Gad vide, om det sker i vore dage ???

 

Maaaange år efter, blev det dog Rislev og Lundby kirker (begge ved Næstved), der blev udvalgt til modeljernbanen  ( Kalvehavebanen i model. )  --  af ganske andre årsager. 

 

 

 -

 
 
 

23. maj 2020.

En overlevende !   --   1963.

En "kombi"-maskine,  CE 717  på Maskindepot  Gb (København Gb). 
 
Desværre  --  maskinerne lod sig ikke lige flytte !  Så kan da forsøge at lade C-maskinen dække E-maskinen ! !  Desværre  --  det blev det bestemt ikke bedre af ! ! !
DSB C 717, Maskindepot Gb.   --   August 1963.   ---^
 
 

3 gange "den sidste rejse" / tre F-grise på vej til "slagtning".   --   1963.

DSB F 448, Maskindepot Gb.   --   August 1963.   ---^
 
 
 
DSB F 453, Maskindepot Gb.   --   August 1963.   ---^
 
DSB F 457, Maskindepot Gb.   --   August 1963.   ---^
 
 

 -

 
 
 

21. maj 2020.

Tre små færger som 1:87-model,  her M/F HANNÆS.

1:87-model af M/F HANNÆS.   --   21. maj 2020.   ^---v

Så nåede jeg så langt !   (dog stadig kun "løst" samlet.)
 
Hvis nogen spørger om opbygningen af "broen", er det 5 stykker H0-skinne *). Krydsafstivningerne er fladbanket 0,7 mm kobbertråd (krydstråd).   Styrehuset er fremstillet af blok-bagsidekarton, streget som planker med en passer.  Virkelighedens styrehus var bygget af teak-planker og havde farve derefter, men blev senere malet brunt (følger).
 
 
*)  H0-skinner.  --  Ja, --men ikke bare H0-skinner, men JOTOFLEX-skinner.
 
 
 

JOTOFLEX-skinner.

 

Engang midt i 1950´erne dukkede disse H0-skinner op i forretningerne.  Jeg havde vist ikke set , i det mindste ikke bemærket- skinnerne. 

 

En dag, mens jeg var trafikelev i Lille Skensved,  skulle jeg bruge et par stykker skinne, "meter-skinne" / skinner m. sveller, bøjelige (fleksible), som jeg havde hørt, man nu kunne købe. 

 

Det blev til en cykeltur til Køge, hvor jeg i en mindre legetøjs- / hobbyforretning spurgte efter det ønskede.

 

Ganske simple:  En sort plade (vel et el-isolerings-produkt) udstanset som en række -sammenhængende- sveller, hver med to små udstansede "flapper", som skinnernes skinnefos kunne "stoppes" ind under.  

Skinnestykkerne blev købt, og må vel have været tilfredsstillende, for det blev til endnu nogle stykker i de efterfølgende par år.

 

 

 

 
"JOTOFLEX"-skinnestykke.      Egentlig ganske enkelt, omend nutidens modelbyggere / -kørere sikkert ville ryste fortvivlet på hovedet ved synet.
 

"Ræk mig lige NEM-normerne"

5482-DSC09190.1-87-Jo-To-flex-skinne.jpg (800×487)
 
 
 

 -

 

 
 

17. maj 2020.

"Lige til modeljernbanen"

Ryds  mølle.   --   1963.

På min tur til nordjylland (???) i august 1963 kom jeg forbi denne vandmølle:

Fyrkat Mølle/ Ryds Mølle

Dengang byggede jeg stadig i størrelse "0", 1:45, og måtte -som vanligt- være parat med fotografiapparatet, når man/jeg kom forbi noget, der evt. kunne få interesse sidenhen.

Ryds mølle / Fyrkat mølle.   --   19. august 1963.   ^---vv
 

"Fyrkat mølle var oprindeligen typisk himmerlandsk vandmølle med indvendigt vandhjul og undertræk. Det vil sige, at kværnene blev trukket nedefra. Møllebygningen var som de fleste nordjyske vandmøller ret lav - også noget lavere end stuehuset.

I 1916 blev møllebygningen revet ned.

Fra 1916 til 1960 var der ingen mølle på Fyrkat, men i 1960-61 genopførte Nationalmuseet Ryds mølle fra Ryds på Fyn på stedet. Det er en typisk fynsk vandmølle med udvendigt vandhjul, overtræk og stor højde - altså alt andet end en nordjysk mølle. Da møllen stod i Ryds, havde den stråtag. Det skiftede man ud med tegl, da den kom til Fyrkat, angiveligt fordi stuehuset havde tegltag. Den gamle Fyrkat møllebygning havde imidlertid også stråtag! I 1970'erne flyttede man nogle landbrugsbygninger fra Skrødstrup mølle ved Kastbjerg syd for Mariager hertil, så den eneste originale bygning på parcellen i dag er stuehuset."

(Uddrag af "møllens egen" ovennævnte hjemmeside.  Se meget mere om møllem på hjemmesiden.)

 
 
 
 
 
Ryds mølle (Fyrkat mølle).   --   19. august 1963.
 
 
 
 

 -

 
 
 

16. maj 2020.

Aalborg-Hvalpsund Banen  (AHB).  Farsø station.   --   1963.

Farsø station.  19. august 1963.   ^---vv

 

 

 

 

 

Farsø station, vejfacaden.   --   19 august 1963.    ^---v

(Ja, --de to seneste fotos er meget ens, men er alligevel medtaget bevidst  --  ikke mindst for at vise, at den "mærkelige hvide sky" over stationsbygningen, ikke er en fejl i billedet / billederne.)

 
 
 

 -

 
 
 

15. maj 2020.

Transformatorstation Rold Hotel, Nr. 418 (Rold Storkro i dag).  --  2020.

Der kom en mail:  

 

"Hej Erik.

(...)  

Du har jo også en interesse for transformator tårne, så da jeg den anden dag kom forbi dette  ”Rold Hotel Nr. 418” (Rold Storkro i dag),  tænkte jeg, om du kunne bruge lidt billeder af dette til dit arkiv/hjemmeside."

 
 
 
  

Trsf. Rold Hotel Nr. 418 (Rold Storkro i vore dage).  Maj  2020.  Foto. Lars Nilsson.   ^^---vv

     
 
      
 
 

Tak til Lars Nilsson.

 
 

 -

 
 
 

14. maj 2020.

Tre små færger som 1:87-model,  her M/F HANNÆS.

Efter løs opsætning af skibssiden, limes "mellemdækket" / taget over "den åbne side" fast til skibssiden.

(Alle fotos: Maj 2020).

 

De næsten færdige indersider af skibssiderne klare til montering.

Nogle af delene har "drillet" ganske meget, bygget -som de er- uden egentlig tegning, men efter "skæv-vinklede" fotogratier, der ofte giver et helt forkert indtryk af de rigtige inbyrdes mål.

 
"Kahyt-siden" . . . 
 

. . . og "den åbne side".

(Det skal huskes, at der er tale om en model af den "oplagte" / "udrangerede" færge, der ligger "afpillet" og "tømt" for alt af færgemæssig værdi, mens den afventer en evt. køber, der kan se mulighederne i den som husbåd.)
 
Skibssiderne er "sat løst på plads" (løst monteret) for afprøvning. "Taget" / mellemdækkene er stadig alt for lyse og "pæne"  --  de skal "aldres" / patineres som gamle og udslidte, inden modellen er færdig.
 
M/F HANNÆS (1:87-model) set oppefra.  Den rektangulære "plet" i midten, er stålpladerne over maskinrummet i "kælder-etagen".

 

 

 

 -

 
 
 

3. maj 2020.

Tre små færger.

Tre små færger ! ! !    Egentlig ville jeg blot bygge een færgemodel, den lille VENØSUND  II, en "genfortolkning" af samme færge, som jeg allerede havde bygget een gang tidligere, i xxxx, men som jeg nu ville forsøge mig med endnu en gang, efter at have fået lidt mere "erfaring" på dette byggeområde.

VENØSUND  II  er en slags "lille" udgave, af en type, som senere skulle blive en slags "standard-færge" i den vestlige del af Limfjorden, samt enkelte ekspl. andre steder i landet.

Lidt inde i byggeriet, opstod en tanke / et ønske om, også at bygge en model af en af de større udgaver af typen.  Valget faldt på færgen NÆSSUND (tidligere LEGIND  BJERGE), som nu er endt som "sejelnde" museumsfærge (museums-/veteranfærge i ordinær drift).  De mange lighedspunkter gjorde, at man (jeg) måske kunne drage lidt fordel af, at bygge to færger samtidig - det man lærte på den første, kunne måske blive lidt bedre på den anden.  Hvis man (jeg) så skiftede med at lade enten den ene eller den anden færge, være den første  --  så ville den ene ikke alene være "prøveeksemplar" for den anden.

"Broen" til modellen af MF LEGIND BJERGE / NÆSSUND.
 

(Atter) Lidt inde i byggeriet, opstod tanken om at bygge endnu en af de større færger, HANNÆS, som jeg havde nået at tage nogle billeder af, da den i september 1998 lå oplagt i havnen på Fur, hvor den afventede salg som husbåd.  I den "anledning" var den tilsyneladende "ribbet for alt af værdi", og dermed tilsvarende nemmere at bygge i model.  

Som tænkt, således forsøgt udført.  HANNÆS nærmer sig samme stade som de to første modeller.

 
Tegningsskitse over dækshuse / -styr til min model af M/F HANNÆS  --  en "rimelig nem opgave, da færgen var oplagt i havnen på Fur (ved siden af færgelejerne).  Med henblik på salg som husbåd, var "alt af værdi" fjernet, da jeg skulle tage mine billeder af færgen.    Så meget nemmere at bygge den ! ! !
 
Underdelen til modellen af HANNÆS  --  stort set samme stadie som en af virkelighedens færger, der skal "i vandet" for første gang.   --   3. maj 2020.
 
 

"Status" over de tre igangværende færgemodeller.

1:87-modeller af "smaafærgerne" VENØSUND II (forrest), NÆSSUND og HANNÆS (bagest).
3. maj 2020.   ^---v
HANNÆS  --  NÆSSUND  --  VENØSUND II,  --men der er laaaaang vej endnu. 

 

 
På en rejse fra et familiebesøg på Fur, lå færgen HANNÆS i Fur havn, oplagt og forladt og så meget "trist" ud.  Tanken er nu, at jeg vil prøve at bygge den (størrelse 1:87) i en lige så "trist" udgave (det var den jo desværre), men i et forsøg på "VIRKELIG" at få den til at se "trist" ud, ---ikke bare en dårligt bygget model, som derved er kommet til at se trist ud.   Modellen skulle gerne se virkelig oplagt og forladt ud, uden brug af overdrevne kneb.  Pæn og nydelig i sit fremskredne forfald (jeg har nydelige billeder af den genopbyggede færge i Københavns havn, efter ombygningen til husbåd).
 
Jeg har holdt af billederne af færgen, lige fra jeg hjemkommet til Kbh, så de fremkaldte fotos - som den lå dér i september 1998.  
 
Det lyder som "en let opgave"  --  spørgsmålet er, om det er så let  --  forfaldet skal være "ægte"  --  ikke overdrevent  --  ikke bare en dårligt udført model, som derved kommer til at se "trist" ud ! ! !
 
 
 

 -

 
 
 

28. april 2020.

Klargøring til kontrol- og vedligeholdelsescenteret,  Islev / Glostrup.

Ring 3 x Slotsherrensvej / Ballerup Boulevard ved Vestforbrænding.

 

Drejer man om hjørnet Ring 3 / Ballerup Boulevard, kommer man om til det, der vel engang bliver "hovedadgangen" (biler m.v.) til centeret: 

Herfra ser byggeriet således ud på nuværende tidspunkt:  ^---vv

 

 - - - 

 

Set fra vest mod øst / Ring 3.   --   26. april 2020.   ^---vv
 
 
 
 
 

Areal ved Letbanen,  Ballerup Boulevard . . . 

Københavns Vandforsyning.     

Vandpumpestation,  Islev,  som det ser ud nu (26. april 2020) ---^   

og som det så uid for et år siden:  ---v

 . . .  d. 26. juni 2019.     En trist udvikling.   --   Den vil jeg savne i "gadebilledet".
 
 
 

 -

 
 

 

27. april 2020.

Klargøring til kontrol- og vedligeholdelsescenteret,  Islev / Glostrup.

Ring 3 x Slotsherrensvej / Ballerup Boulevard ved Vestforbrænding.

Nordre Ringvej, Herlev, set mod nord (Herlev/Lyngby).  Broen overfører Ballerup Boulevard(tv)/Slotsherrensvej(th).   ^---v
Den højre underføring er Letbanens passage for tog mod syd/Glostrup.   ----^v

 

Området der om nogle år skal rumme Letbanens Kontrol- og vedligeholdelsescenter.   ^---vv

 

 

 

(Prøv at gætte, hvilket firma, der skal stå for opførelsen af "centeret" !    (Der er ingen præmie for rigtigt gæt)   

Kontrol- og vedligeholdelsescenteret, her set fra Ringvejen mod vest.

 

 

 -

 

 

26. april 2020.

Seneste nyt fra "det skarpe hjørne" i Lyngby.   --   2020.

 
 
Buddingevej, Lyngby,  set mod øst.   --   24. april 2020.   ^---vv
 
 
 
 

De "gamle" broer.

. . . her set mod vest.   ^---v
 
 

Cykelforretningen er væk ! ! !

5406.DSC08982.Buddingevej,Lyngby.24-4-2020.jpg (800×522)
"Hullet" efter cykelforretningen  --  nu mangler der bare, at letbanen kommer kørende frem fra venstre side af baggrunden.
 
 

Lybgby station.

 
Forberedelserne til perronundergangen til letbanen på stationspladsen.   --   24. april 2020.
(I baggrunden ses den høje beboelsesejendom, hvorfra de fleste af de tidligere fotos er optaget.)
 
Perronundergangen  --  nedgravet under sporene ---^ og under motorvejen. ---v
 
 
Ved Lyngby hovedgade var denne næsten totalt afspærret pga flytning og omlægning af en kabelbrønd for telefonledninger.  Det så "rimelig kaotisk" ud.  Der var ikke levnet megen plads til trafikken  --  og så i disse corona-tider.
 
 

 -

 
 
 

20. april 2020.

Ø- og genvejs-færger.

 

"HANNÆS"

(fra overfarten "Pinen & Plagen"  --   en af dem  ).

M/F´erne "HANNÆS" (tv) og "FURSUND" (th) som husbåde i Københavns havn.   --   22. august 2001.    ^---v

 

HANNÆS (1968).   Fast på Feggesund-overfarten 1968-1996. 

Som helt ny var den indsat en uges tid på overfarten Pinen-Plagen (Sallingsund), og den var i 1978 den færge, der sejlede Dronning Margrethe over sundet ved Pinen-Plagen ved indvielsen af Sallingsundbroen. 

Ellers ikke i trafik andre steder end på Feggesund.

 

M/F´en "HANNÆS" som husbåd i Københavns havn.   --   22. august 2001.    ^---v

 

 

Tak til Anders Riis.

 

 -

 
 
 

14. april 2020.

Ø- og genvejs-færger.

 

"HANNÆS"

(fra overfarten "Pinen & Plagen"  --   en af dem  ).

M/F  "HANNÆS",  Fur.   --   13. september 1998.   ^---vv

 
 
 
"Læsset" på dækket er bl. a. den afmonterede konsol for anlæg af broklappen.
 
 
 

M/F  "HANNÆS", Fur.   --   13. september 1998.   ---^

 

Lige til modeljernbanen  

Spørgsmålet er bare,  om man (jeg) kan bygge den, med et sådant gammelt og udslidt udseende, uden at det kommer til at virke plat / for "kunstigt"  --  et forsøg på at bygge en flot model, men som er gået helt galt  ?????????

 

(fortsættes)

 
 

 -

 
 

 

13. april 2020.

Ø- og genvejs-færger.

 

"HANNÆS" (en af dem  ).

 

Et "tilfældigt" familiearrangement bragte familiens og min vej "forbi" øen Fur (tidl. Fuur) i Limfjorden.  En del af arrangementet foregtik dog i byen Roslev på Salling med viderekørsel til Fur sent på aftenen (efter mørkets frembrud). 

Dagtimerne lørdag tilbragtes med at køre rundt og bese øen, ude/inde, oppe/nede. Sidst på eftermiddagen var det tid for besøget på "fastlandet". Vi vidste ikke nøjagtigt, hvornår vi ville være tilbage, men formentlig sent lørdag aften/nat.  Intet problem  --  vi fik bare nøglen til hotellets hoveddør, så kunne vi selv låse os ind.

På færgen forhørte vi os om sidste færge.  Intet problem  --  "vi er her hele natten, bare blink med lyset, så er vi der få minutter efter" !  Aftenen gik, ved 0.30/1-tiden var vi ved færgelejet i Branden . . . 

. . . og blinkede med lyset.  5-6 minutter efter (sejltiden) lå færgen i lejet, klar til at sejle os til Fur.   SERVICE.   

Det var noget helt andet end det, vi var vant til i København.

---

HANNAES   --   Tekst:  Anders Riis.   --   "Danske træfærger  --  som vi så dem."

 

Hjemturen mod hovedstaden -to dage senere- foregik til gengæld i dagslys.  HVAD var det ???   Ved kajen, næsten lige ved siden af færgelejet lå en lille, ældre færge.  Den måtte tages i nærmere øjesyn.  "HANNÆS" -- den ene af de gamle færger fra overfarten "PINEN" & "PLAGEN" (Salling-Mors).

Færgen havde helt åbenbart haft sin bedste tid, og lå tilsyneladende og afventede sin fremtidige skæbne  --  måske var den allerede afgjort ??? 

M/F HANNÆS, Fur.   --   13. september 1998.   ^---vv

 

 

 

 

M/F HANNÆS, Fur.   --   13. september 1998.  

 

Lige til modeljernbanen  

Spørgsmålet er bare,  om man (jeg) kan bygge den, med et sådant gammelt og udslidt udseende, uden at det kommer til at virke plat / for "kunstigt"  --  et forsøg på at bygge en flot model, men som er gået helt galt  ?????????

 

(fortsættes)

 

Se iøvrigt mere i bogen

 

"Danske træfærger

                             - som vi så dem"

NÆSSUND  mellem  -nærmeste byer-  Hurup Thy og Karby (Mors).

 

 - - - 

Læs mere på:   http://www.xn--trfrger-nxab.dk/ 

 

Danske træfærger - som vi så dem.   Anders Riis, forlaget Omtanke.  A4-liggende, 128 sider med -næsten- udelukkende masser af pragtfulde farvefotos.   ISBN 987-87997785-0-8.

 

 

 -

 

 

11. april 2020.

Cityringens Kontrol- og vedligeholdselsescenter (CMC)

Indkørslen til kontrol- og vedligeholdelsescentret set mod vest fra tunnelmundingen.   
Th  ses bagsiden Centralværkstedets gamle administrationsbygning.

22. september 2019.

 

Samme indkørsel som ovenfor.   Sporskiftet tv fører ind til pladsen for infrastrukturvedligehold, hvor arbejdskøretøjerne er placeret.

 

Samme indkørsel som ovenfor.    Bemærk, at pladsen for infrastrukturvedligehold naturligvis er uden 3. skinne og at pladsen er adskilt med hegn fra det automatiske område, for at personalet kan bevæge sig frit på pladsen.

I baggrunden ses østgavlen af værkstedsbygningen. Indkørslen til værkstedet sker i vestgavlen. Bag de store vinduer i den højeste del af værkstedsbygningen finder man kontrolrummet.

 

Midt over tunnellinjen ses metroens teknikbygning.   --   22. september 2019.  

(Se tilsvarende HE-foto fra 4. april 2020 under d. 8. april 2020.)

 

Atter:   Bagsiden af DSB-Centralværkstedets gamle administrationsbygning.   --   22. september 2019. 

Tænk:  Her tilbragte man de sidste 12 år af sin daværende arbejdstid,  --  øverste af de to fulde etager, i den venstre halvdel af den lave midterdel af bygningen.   

Flot byggeri, hvis man spørger mig  --  i modsætning til "Kaffedåsen", "Køkkenrullen" eller hvad den ellers hedder i øjeblikket, der ses til højre i billedet.

 

 

 -

 

 

 

9. april 2020.

Cityringens Kontrol- og vedligeholdselsescenter (CMC)

Metro-Cityringens Kontrol- og vedligeholdselsescenter (CMC) er beliggende i trekantområdet mellem Vasbygade og Ottobusses Vej (DSB´s Centralværksted), næsten lige overfor H.C. Ørstedsværket . . .

29. september 2019.   ^---vv

 

5374-DSC03779.Metrocityringen.Depot.Sydhavnen.29-9-2019.jpg (800×519)

 

. . . med det store sporareal på stedet for DSB´s gamle Emballageplads og Containerterminal.    Gårsdagens omtalte gangbro ses i billledets venstre halvdel.

29. september 2019.   ^---vv

 

 

Lidt af det tilbageværende, endnu ubenyttede areal omkring (engang) Lastbilværkstedet.

Her er datering næsten unødvendig  ---  bare tænk på et af de mest regnfulde efterår vi kan mindes ! ! !   ---^  

(29. september 2019, hvis nogle skulle have glemt det.)

 

 -

 

 

8. april 2020.

Nordhavnsmetroen, M4.

 

Alle fotos fra lørdag den 4. april 2020.

 

Den midlertidige endestation på Otto Bussesvej (Buv)

Indtil Sydhavnsmetroen er færdigbygget, vender M4-togene på en midlertidig endestation, der er etableret i indkørslen til Cityringen kontrol- og vedligeholdelsescenter i Vasbygade. Mellem København H og Otto Bussesvej medtages ikke passagerer, men naturligvis personale.

Otto Bussesvej station set mod øst. Th ses H C Ørstedsværket. Tog nr 03 er på vej ind på stationen. Stationen er forsynet med personaleperroner ved de to spor, der er fortsættelsen af de to hovedspor. Der er placeret en dobbelttransversal mellem stationen og tunnelportalen. Adgangen til perronerne foregår via gangbroen, da det heller ikke for personalet er tilladt at passere den automatiserede del af sporanlægget uden særlige sikkerhedsforanstaltninger.

 

Tog nr 03 er ankommet. Forrest ses testsporet. Under gangbroen ses et gult kabinet, der rummer en redningstrolje. På alle tunnelstationer og afgrenings- og transversalkamre er der som noget nyt på Cityringen placeret sådanne kabinetter med redningstroljer i begge ender.  

 

Den først producerede redningstrolje, udstillet på Innotrans i Berlin i 2018. Redningstroljerne er batteridrevne.  ”Ladet” er dimensioneret så, det kan rumme 3 bårer. Redningstroljerne er beregnet til brandvæsenet, der inden åbningen af Cityringen har trænet brugen af troljerne. 

 

Th   Tunnelportalen øst for CMC.  Midt over tunnellinjen ses metroens teknikbygning. I baggrunden anes vestgavlen af shoppingcentret Fisketorvet, hvor første station på Sydhavnsmetroen, ”Havneholmen” er under anlæg. 

 

Tak til Helge Erlandsen.

 

 

 -

 

 

 

4. april 2020.

Nordhavnsmetroen,  M4.

Alle fotos fra søndag den 29. marts 2020.

 

Orientkaj station (Ork)


Orientkaj, stationen set mod nord.

 

Orientkaj, højbane syd for perron set mod nord.

 

Orientkaj, højbane nord for perron set mod nord. Den cirkulære bygning er teknikbygningen.

 

Orientkaj, trappe til perron.

 

Orientkaj, perronen set mod syd.

 

Orientkaj, udsigt fra perronen mod øst over Orientbassinet.

 

Orientkaj, perronen set mod nord.

 

Orientkaj, højbane nord for perron set mod nord fra perron.

 

Kik ud af frontruden på metrotog netop afgået fra Orientkaj mod Nordhavn.

 

Kik ud af frontruden på metrotog på vej fra Orientkaj mod Nordhavn, passerer dobbeltransversalen (”diamanten”) Stubkaj.

 

Kik ud af frontruden på metrotog på vej fra Orientkaj mod Nordhavn umiddelbart før tunnelportalen.

 

 

 

Nordhavn station (Nht)


Nordhavn S-station set mod nord fra Østbanegade. Forrest th ses den nordligste udgang fra S-stationen. I baggrunden anes metroskiltet ved underføringen for Århusgade. 

 


Underføringen for Århusgade set mod øst. Forrest ses metroskiltet. Igennem underføringen anes nedgangen til Nordhavn metrostation.

 


Trappe og elevator til Nordhavn metrostation umiddelbart øst for Århusgade-underføringen.

Nordhavn metrostation, gangtunnel med travelatorer under Kalkbrænderihavnsgade.

 

Nordhavn metrostation, midlertidig østlig forplads. Der er byggerier på vej delvis ind over metrostationen.

 

Nordhavn metrostation, concurseniveauet set i retning mod Orientkaj.

 

Nordhavn metrostation, perron set i retning mod Orientkaj.

 

Nordhavn metrostation, perron set i retning mod Østerport.

 

 

Tak til Helge Erlandsen.

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkerup kirke

Sømme hr., Københavns amt, Roskilde stift. Nordsjælland og Hornsherred. Kor og skib blev opført i romansk tid af frådsten og rå kamp samt enkelte kridtkvadre. Disse bygningsdele er påfaldende skæve. Koret har haft apsis, hvis bue anes i østmuren. Skibet blev i senromansk tid forlænget mod vest. Vestforlængelsen har ret tykke mure, hvilket kunne tyde på, den har båret et tårn. Tårnet er formodentlig allerede nedbrudt i begyndelsen af 1300-tallet. Det nuværende lighus mod syd blev opført i gotisk tid som våbenhus af munkesten. Det nuværende tårn blev opført i sengotisk tid af munkesten. Nordkapellet er formodentlig samtidig med tårnet. I 1867 blev tårnrummet indrettet som våbenhus med vestportal.


Forrige side: Januar - Marts 2020.
Næste side: Juli - September 2020.