Udsnit af model af Nørrebro S-togs-station,

1:87-model af "La Bella" cykel- / knallertforretning under Nørrebro S-togsstation.

 

Egentlig skulle alle cyklerne have stået i eet stort cykelkaos i stativerne, men hvordan får man lige arrangeret det, så det ser naturligt ud ! ! ! ???.   Så måtte det prøves pænt og nydeligt i stedet for,  men ......

 

Det skulle hurtigt vise sig, at det ønskede cykelkaos opstod helt af sig selv.  Når fem / seks cykler var stillet på plads i stativet, og jeg forsøgte med den næste, var der ofte een cykel dr hang fast i "et eller andet". Når den seneste cykel skulle rettes op, hang tre / fire andre fast.   UPS.  Jo flere cykler der blev stillet op, jo mere "naturligt" kom det til at se ud ! ! !  På den "rigtige" station stod cyklerne også hulter til bulter, og de der ikke unne presses ind på plads, blev ofte efterladt ovenpå alle de andre cyker  --  af ejeren selv eller eller måske andre ejeres cykler.

 

- o - 

 

 

26. september 2022.

 

Nakskov - Krgenæs Jernbane (NKJ)

Torrig statin brændt og nedrevet.

 

Tirsdag den 22. marts 2022 klokken 17 blev brandvæsenet fra Nakskov og Stokkemarke Brandvagt kaldt ud til en voldsom bygningsbrand på Bandholmvej i Torrig L.

Allerede da brandfolkene ankom stod flammerne ud ad vinduerne på førstesalen. Et røgdykkerhold blev sat ind for at bekæmpe flammerne på førstesalen.  Samtidig blev der sat flere angreb ind med strålerør ved slukningen udvendig, så man rimelig hurtig fik nogenlunde styr på branden.