Aarhus-Lisbjerg-Trustrup-Grenaa.

 

Siden er under opbygning.

 Generelt.

 

For Aarhus Letbane, Odderbanen og Grenaabanen gælder, at perronerne på den gamle nærbane fra Odder til Grenaa får en længde på 80 m, hvilket giver mulighed for kørsel med 2 sammenkoblede Tango-tog (2 x 39,2 m), ”multipelkørsel hedder det vist, medens de øvrige perroner, dvs fra og med Nørreport til og med Lisbjergskolen/Nye kun får en længde på 50 m, hvilket kun tillader solokørende Variobahn-tog (32,4 m) eller Tango-tog (39,2 m).

 


 

 

Aarhus H.

 

 

AaS motorvogn nr. 2.  Banegårdspladsen.  Aarhus. -- Februar 1958.

 

 

 

Letbanens spor 0 på Aarhus H set mod vest mod depotet og den kommende strækning mod Odder.

 

Pt vender L2- letbanetogene til og fra Aarhus Universitetshospital i spor 1 på den modsatte side af perronen. 
28. december 2017.

 


 

 

 

DOKK1

 


DOKK1 station set mod nord med nordgående letbanetog mod Aarhus Universitetshospital.

 

28. december 2017.

 

 

 

Sydenden af DOKK1 station, hvor letbanen passerer under DOKK1-komplekset. Overgangen, der giver adgang 
til letbanens perroner, er set mod øst. Der er hastighedsbegrænsning til 20 km/t under DOKK1-komplekset.
28. december 2017.

 

 


Sydenden af DOKK1 station set mod syd, hvor letbanen passerer under DOKK1-komplekset.

 

Umiddelbart foran det nordgående letbanetog ses overgangen, der giver adgang til letbanens perroner. 
28. december 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Skolebakken  (Bak)

 

 

Skolebakken.  --    21. juli 2018. [1r]

 

 

 


Skolebakken set i retning af Aarhus Universitetshospital. Stationen er sidste stop før afgreningen mellem kommende L1 til Grenaa og nuværende L2 mod Aarhus Universitetshospital og senere Lisbjergskolen og Lystrup.

 

21. juli 2018. 

 

 

 


Skolebakken set i retning af Aarhus Universitetshospital. I forgrunden adgangsvejen til perronerne og th et automattoilet. Bemærk stationsbelysningen, der er placeret i toppen af køreledningsmasterne.

 

21. juli 2018. 

 

 

 

- - - - - - 

 


 

"Der var engang"

 

 

MR + MR xxxx.  Skolebakken.  Aarhus.   --   13. juni 1983.

 

Under et Aarhus-ophold -på tjenesterejse forud for hovedreparation af MT- var jeg indlogeret på et hotel på Skolebakken, og jeg havde udsigt til vejen og banen mod Grenaa. Som man kan se, har jeg (bevidst) fået lidt af vinduesåbningens mursten med på billedet i højre side. Så ved jeg selv senere, hvorfor jeg ikke drejede kameraet en anelse længere mod højre, for at få hele bussen med.

 

 . . . og hvis jeg ventede til hele bussen var inde i billedfeltet, ville "toget være kørt" i bogstaveligste forstand.

 

MR4044 + MRD xxxx.  Skolebakken.    --   13. juni 1983.

 

På vejen til Centralværkstedet i Aarhus gik vi ad Skolebakken / Havnegade med mulighed for at tage et billede af et forbikørende tog.

 

 

 

Afgreningen Skolebakken-Østbanetorvet/Nørreport (Bak-Øs/Nøa)

Strækningen langs Kystvejen nord for Skolebakken set i retning mod afgreningen mellem kommende L1 til Grenaa (lige ud langs Kystvejen) og nuværende L2 mod Aarhus Universitetshospital og senere Lisbjergskolen og Lystrup (tv ad Nørreport).

21. juli 2018.[4r]   Foto:  Helge Erlandsen.

 

Afgreningen mellem kommende L1 (lige ud langs Kystvejen) og nuværende L2 (tv ad Nørreport).

[ 21. juli 2018. 3r]   Foto:  Helge Erlandsen.

 

 

 


 

 

 

Hastighedsbegrænsning gennem afgreningen 10 km/t.--->

BOStrab-tavle: ”Strækning med hastighedsbegrænsning begynder”.

21. juli 2018. [3rr]   Foto:  Helge Erlandsen.

 


 


 


 


 


 


 

 

L2 letbanetog til Aarhus H svinger fra Nørreport ind i strækningen langs Kystvejen.

21. juli 2018. [1r]     Foto:  Helge Erlandsen.


L2 letbanetog fra Aarhus H til Aarhus Universitetshospital svinger fra strækningen langs Kystvejen ind  ---^
på Nørreport.

21. juli 2018. [5r]   Foto.  Helge Erlandsen.

 

Afgreningen mellem kommende L1 til Grenaa (lige ud langs Kystvejen) og nuværende L2 mod Aarhus Universitetshospital og senere Lisbjergskolen og Lystrup (th ad Nørreport), her set fra Grenaa-strækningen i retning mod Aarhus H. Kystvejen th. I forgrunden BOStrab-tavler: ”Ubetinget stop”.

21. juli 2018.[6r]   Foto:   Helge Erlandsen.


 


Østbanetorvet (Øs)

Østbanetorvet. Stationsnavneskilt og belysningsmast af DSBs standardtype.

21. juli 2018.

 

Østbanetorvet.  Den gamle Østbanegård, opført i 1877 af N P C Holsøe. Banegården i Faaborg er opført 5 år
senere af samme arkitekt efter de samme tegninger.  Bygningen blev reddet fra nedrivning i 1984 ved et lokalt bevaringsinitiativ og ejes i dag af en selvejende fond. Bygningen er udlejet til møbelfirmaet Paustian.

21. juli 2018.

 

Østbanetorvet set i retning mod Grenaa. Dobbeltsporet løber sammen til enkeltspor lige nord for stationen
efter overkørslen for Hjortholmsvej. Her er både stationsbelysning i køreledningsmasterne og belysnings-
master af DSB-standardtype på perronerne.

21. juli 2018.

 

Østbanetorvet set i retning mod Grenaa. I forgrunden adgangsvej til perronerne. Skinnerne bærer ingen spor af at testkørslerne skulle være i gang.

21. juli 2018.
 

 

Vestre Strandallé

Torsøvej

Lystrup

Lystrup – Grenaa

Lystrup

Hovmarken

Hjortshøj

Skødstrup

Løgten

Hornslet

Mørke

Thorsager

Ryomgård

Kolind

Trustrup

Hessel


Grenaa (Gr)

 

Grenaa station. Banegårdsbygningen set mod syd fra Stationsplads. Bygningen er opført i 1876 af statsbanernes første overarkitekt, N P C Holsøe som endestation ØstJyske jernbaners tog fra Randers og året efter tillige togene fra Østbanegården i Aarhus. Banegårdsbygningen er frasolgt og anvendes til bankformål.

26 august 2018.


 

 

 

 

Grenaa station mod vest mod udkørslen mod Aarhus. I baggrunden løber spor 1 th og spor 2 tv sammen i den enkeltsporede strækning. Mellem sporene ses den del af den tidligere ø-perron, der ikke mere kommer i brug. Længst th ses posthuset.

26.august 2018.