Aarhus Letbane - AAL

 

      

 

Aarhus Letbane  -  Aarhus H-Lisbjerg-Lystrup.

Tekst og fotos:  Helge Erlandsen.

 

Aarhus H.

Letbanens spor 0 på Aarhus H set mod vest mod depotet og den kommende strækning mod Odder.

Pt vender L2- letbanetogene til og fra Aarhus Universitetshospital i spor 1 på den modsatte side af perronen. 
28. december 2017.


 

DOKK1


DOKK1 station set mod nord med nordgående letbanetog mod Aarhus Universitetshospital.

28. december 2017.

 

Sydenden af DOKK1 station, hvor letbanen passerer under DOKK1-komplekset. Overgangen, der giver adgang
til letbanens perroner, er set mod øst. Der er hastighedsbegrænsning til 20 km/t under DOKK1-komplekset.
28. december 2017.

 


Sydenden af DOKK1 station set mod syd, hvor letbanen passerer under DOKK1-komplekset.

Umiddelbart foran det nordgående letbanetog ses overgangen, der giver adgang til letbanens perroner.
28. december 2017.

 

 

 

Skolebakken  (Bak)

Skolebakken.  --    21. juli 2018. [1r]

 


Skolebakken set i retning af Aarhus Universitetshospital. Stationen er sidste stop før afgreningen mellem kommende L1 til Grenaa og nuværende L2 mod Aarhus Universitetshospital og senere Lisbjergskolen og Lystrup.

21. juli 2018. 

 


Skolebakken set i retning af Aarhus Universitetshospital. I forgrunden adgangsvejen til perronerne og th et automattoilet. Bemærk stationsbelysningen, der er placeret i toppen af køreledningsmasterne.

21. juli 2018. 

 

- - - - - - 


"Der var engang"

MR + MR xxxx.  Skolebakken.  Aarhus.   --   13. juni 1983.

Under et Aarhus-ophold -på tjenesterejse forud for hovedreparation af MT- var jeg indlogeret på et hotel på Skolebakken, og jeg havde udsigt til vejen og banen mod Grenaa. Som man kan se, har jeg (bevidst) fået lidt af vinduesåbningens mursten med på billedet i højre side. Så ved jeg selv senere, hvorfor jeg ikke drejede kameraet en anelse længere mod højre, for at få hele bussen med.

 . . . og hvis jeg ventede til hele bussen var inde i billedfeltet, ville "toget være kørt" i bogstaveligste forstand.

MR4044 + MRD xxxx.  Skolebakken.    --   13. juni 1983.

På vejen til Centralværkstedet i Aarhus gik vi ad Skolebakken / Havnegade med mulighed for at tage et billede af et forbikørende tog.

 

 


 

Afgreningen Skolebakken-Østbanetorvet/Nørreport (Bak-Øs/Nøa)

Strækningen langs Kystvejen nord for Skolebakken set i retning mod afgreningen mellem kommende L1 til Grenaa (lige ud langs Kystvejen) og nuværende L2 mod Aarhus Universitetshospital og senere Lisbjergskolen og Lystrup (tv ad Nørreport).

21. juli 2018.[4r]   Foto:  Helge Erlandsen.

 

Afgreningen mellem kommende L1 (lige ud langs Kystvejen) og nuværende L2 (tv ad Nørreport).

[ 21. juli 2018. 3r]   Foto:  Helge Erlandsen.

 

 
 


Hastighedsbegrænsning gennem afgreningen 10 km/t.--->

BOStrab-tavle: ”Strækning med hastighedsbegrænsning begynder”.

21. juli 2018. [3rr]   Foto:  Helge Erlandsen.


 

 

L2 letbanetog til Aarhus H svinger fra Nørreport ind i strækningen langs Kystvejen.

21. juli 2018. [1r]     Foto:  Helge Erlandsen.

 

L2 letbanetog fra Aarhus H til Aarhus Universitetshospital svinger fra strækningen langs Kystvejen ind  ---^
på Nørreport.

21. juli 2018. [5r]   Foto.  Helge Erlandsen.

 

Afgreningen mellem kommende L1 til Grenaa (lige ud langs Kystvejen) og nuværende L2 mod Aarhus Universitetshospital og senere Lisbjergskolen og Lystrup (th ad Nørreport), her set fra Grenaa-strækningen i retning mod Aarhus H. Kystvejen th. I forgrunden BOStrab-tavler: ”Ubetinget stop”.

21. juli 2018.[6r]   Foto:   Helge Erlandsen.

 

 

 


Nørreport (Nøa)

På vej ad gaden Nørreport fra afgreningen mellem kommende L1 til Grenaa og nuværende L2 mod Aarhus Universitetshospital til stationen Nørreport, der ses i baggrunden ved foden af den imponerende stigning op ad Nørrebrogade og Randersvej.

21. juli 2018.    Foto: Helge Erlandsen.

 

Nørrebro.   Ø-perronen er anlagt syd for de signalregulerede kryds Nørregade/Knudrisgade. Nord for krydset skifter gaden navn til Nørrebrogade.

21. juli 2018.   Foto: Helge Erlandsen.

 


Nørreport.   L2-letbanetog til Aarhus H holder ved ø-perronen.

21. juli 2018.  Foto: Helge Erlandsen.

 

 

Mellem Nørreport (Nøa) og Universitetsparken (???)

Strækningen ad Nørrebrogade mellem Nørreport og Universitetsparken umiddelbart syd for det signalregulerede kryds Vennelyst Boulevard/Nørre Boulevard. Bemærk hastighedsbegrænsningen før krydset.

21. juli 2018.   Foto: Helge Erlandsen.

 

Hastighedsbegrænsning 45 km/t før passagen af krydset.

BOStrab-tavle: ” Strækning med hastigheds-begrænsning begynder”. Baggrunden for hastighedsbegrænsningen kendes ikke, men stemmer overens med en fransk regel om at hastigheden ved passage af kryds skal begrænses således, at et sammenstød med en bil maksimalt må kunne ske med 40 km/t. Den franske erfaring er, at moderne biler er så sikre at peronskaderne ved et sammenstød ved denne hastighed normalt er begrænsede.


21. juli 2018.   Foto:   Helge Erlandsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitetsparken (???)

Universitetsparken. Stationen er anlagt i Nørrebrogade med en ø-perron med adgang fra en krydsende stitunnel.

Der er trappe- og elevator-forbindelse fra perronen til stitunnelen. Udover letbaneperronen på Aarhus H er Universitetsparken formentlig den eneste station på AAl, der har sådanne ”metro-lignende”-adgangsforhold. Stationen er formentlig tillige den station på AAL, der er anlagt på den stejleste stigning.

21. juli 2018.   Foto: Helge Erlandsen.

 

Universitetsparken. Trappe og elevatoradgang fra stitunnelen til perronen.

21. juli 2018.   Foto: Helge Erlandsen.

 

 


Mellem Universitetsparken (???) og Aarhus Universitet (Aau)

Strækningen ad Nørrebrogade mellem Universitetsparken og Aarhus Universitet set i retning mod Aarhus Universitetshospital. Letbanetog på vej mod Aarhus H. Bemærk hastighedsbegrænsningen 50 km/t, der begynder midt på en fuldstændig ret strækning? BOStrab-tavle: ” Strækning med hastighedsbegrænsning begynder”.

21. juli 2018.

 

 

 

Aarhus Universitet, Ringgaden (Aau)

 

Aarhus Universitet, Ringgaden. Sideperronen for tog mod Aarhus H er anlagt i Nørrebrogade syd for de signalregulerede kryds Nordre Ringgade. Sideperronen for tog mod Aarhus Universitetshospital er anlagt nord for krydset, hvor Nørrebrogade skifter navn til Randersvej. Bemærk hastighedsbegrænsningen på 60 km/t (tavle C 55), der gælder hele strækningen ad Nørreport, Nørrebrogade og Randersvej. Ifølge Færdselslovens §43b må letbanetogenes hastighed ikke overstige den tilladte hastighed for busser på samme strækning med mindre politiet har givet en særlig tilladelse til en højere hastighed. Forudsætningen er en klar adskillelse mellem letbanen og den øvrige færdsel.

21. juli 2018. 

 

Aarhus Universitet. Stationsnavneskilt.   --   21. juli 2018.

 

 

 

Stjernepladsen (Stp)

Stjernepladsen set i retning mod Aarhus Universitetshospital. Ø-perronen er anlagt syd for Stjernepladsen med det signalregulerede kryds i baggrunden.

21. juli 2018.


Stjernepladsen set i retning mod Aarhus H. Letbanetog på vej mod Aarhus Universitetshospital.

21. juli 2018.

 

 

 

Stockholmsgade (Shg)

Stockholmsgade. Stationsnavneskilt.   --   21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

Stockholmsgade set i retning mod Aarhus Universitetshospital. Sideperronen for tog mod Aarhus H er anlagt syd for det signalregulerede kryds Stockholmsgade.

21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

Hastighedsbegrænsning 45 km/t før passage af krydset. BOStrab-tavle: ”Strækning med hastighedsbegrænsning begynder”.

21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.


 

 

Stockholmsgade set i retning mod Aarhus Universitetshospital. Sideperronen for tog mod Aarhus Universitetshospital er anlagt nord for det signalregulerede kryds Stockholmsgade.

21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 


 

 

Vandtårnet (Vtå)

Vandtårnet, Ringvejen. Stationsnavneskilt.

21.julii 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

Stationen Vandtårnet, Ringvejen set i retning mod Aarhus Universitetshospital. Sideperronen for tog mod Aarhus H er anlagt syd for det signalregulerede kryds Hasle Ringvej/Vejlby Ringvej. I baggrunden vandtårnet, der har givet stationen navn.

21. juli 2018.   Foto:   Helge Erlandsen.

 
Vandtårnet, Ringvejen. Hastighedsbegrænsning 45 km/t før passage af krydset. BOStrab-tavle: ”Strækning med hastighedsbegrænsning begynder”.

21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 


Stationen Vandtårnet, Ringvejen set i retning mod Aarhus Universitetshospital. Sideperronen for tog mod Aarhus Universitetshospital er anlagt nord for det signalregulerede kryds Hasle Ringvej/Vejlby Ringvej.

21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

 

 

Nehrus Allé

Nehrus Allé. Stationsnavneskilt.   --   21. juli 2018.  Foto:  Helge Erlandsen.

 

Nehrus Allé. L2-letbanetog mod Aarhus Universitetshospital svinger fra Randersvej ind i Nehrus Allé.

21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

Nehrus Allé. I baggrunden det signalregulerede kryds, hvor letbanen svinger fra Randersvej ind i Nehrus Allé. Bemærk hastighedsbegrænsningen 15 km/t gennem svinget. BOStrab-tavle: ”Strækning med hastigheds-begrænsning begynder”.

21. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen. 

 

Nehrus Allé. L2-letbanetog har forladt stationen og svinger ind I Randersvej.

21. juli 2018.      Foto:  Helge Erlandsen.

 

Letbanetog mod Aarhus Universitetshospital under ophold på Nehrus Allé. Passagerantallet midt på søndagen

er begrænset.   --   8. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

Nehrus Allé set fra fodgængerovergangen ved Randersvej. Græsset her og på hele strækningen i øvrigt har det ikke godt pga den langvarige tørke.

8. juli 2018.  Foto:  Helge Erlandsen.

 

Letbanetog mod Aarhus H under indkørsel til Nehrus Allé.

8. juli 2018.   Foto:  Helge Erlandsen.

 

 

 

Oluf Palmes Allé (Opa)

Stationsskiltet.    --   21. juli 2018     Foto:  Helge Erlandsen.

 

Olof Palmes Allé set i retning mod Aarhus Universitetshospital.

21. juli 2018.    Foto:  Helge Erlandsen.

 

Olof Palmes Allé set i retning mod Aarhus Universitetshospital. L2-letbanetog mod Aarhus H på vejind på stationen.

21. juli 2018.     Foto:  Helge Erlandsen.  

 

Olof Palmes Allé set i retning mod Aarhus Universitetshospital. Lysreguleret vendemulighed, formentlig etableret 
for at give beboere langs vejen en vendemulighed over letbanens ellers lange ubrudte midtliggende sporareal.

21. juli 2018.    Foto:  Helge Erlandsen.

 

Olof Palmes Allé set i retning mod Aarhus H. Samme lysregulerede vendemulighed er etableret i begge ender 
af stationen.

21. juli 2018.    Foto:  Helge Erlandsen.

 

 

 

Aarhus Universitetshospital.   


Den sydlige udkørsel fra Aarhus Universitetshospital station mod Aarhus H set mod syd.

28. december 2017.

 

Aarhus Universitetshospital station spor 2, set mod nord. Stationen er den foreløbige, nordlige endestation.
28. december 2017.   


Aarhus Universitetshospital station set mod nord. Stationen er den foreløbige, nordlige endestation.

L2-togene vender i det midtliggende spor 3 (som toget holder i) . Tv. det sydgående hovedspor, spor 1 og th. det nordgående hovedspor, spor 2.      ^---v

28. december 2017.  

Sporene 1(øv. tv.),       3 ---^    og  2 helt th.      ^---v


Den nordlige udkørsel fra Aarhus Universitetshospital station set mod nord. Den fortsatte strækning mod
Grenå er endnu ikke ibrugtaget.   Bemærk hastighedstavlen.


Den højst tilladte hastighed er divideret med 10, og skæve hastighedsangivelser som 35 km/t skrives som 3 med 5 ”in mente”.   ! ! !


En tilsvarende tavle (skilt), hvid med sorte tal og kant tilkendegiver:

Æ 4:  "Strækning med højere hastighedsbe-grænsning end tidligere hastighedsbegrænsning begynder."

(Denne tavle ses til venstre i foto, næsten lige her udfor.) 

Endvidere findes en tilsvarende hvid tavle med sort kant med bogstavet "E":

Æ 3: "Ophør af hastighedsbegrænsning".

 

28. december 2017.  --->For at spare en meget lang diskussion blev der i Trafikstyrelsens Letbaneforum i enighed mellem Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og de 3 letbaneprojekter besluttet at anvende de tyske faste tavler, som de er fastlagt i BOStrab. Disse er herefter formelt fastlagt af Vejdirektoratet i Afmærkningsbekendtgørelsen, fordi alle afmærkninger og
tavler, der anvendes på de danske veje, skal fremgå af denne.

 

Tak til:

Helge Erlandsen.