Seneste fotos.

April - xxx 2019.

 

Os, der hader Facebook / Fodboldfri zone.


Rundt omkring i negativsamlingen / "arkivet" gemmer sig en masse fotos, som hverken passer ind hér eller dér. Nogle er måske led i en større serie fotos, --men en serie som ikke lige er planlagt til udsend- else i nær fremtid. Andre af disse fotos kunne måske have en slags berettigelse/interesse som "Dagens foto(s)", som en kommentar til det ene eller andet, men ellers uden sammenhæng med andet.

Tiden må vise, om det er noget, der falder i seernes smag, eller om der er fotografier nok ???

Nå, --man kan vel bare gøre, som de gør i fjernsynet: 

"Vende bunken", og køre på genudsendelser ! ! ! 

Dagens foto(s) må forventes at stamme fra hele landet.

 

 

Brug af fotos/tegninger.

 

Da jeg modtager flere og flere ønsker om brug af mine fotos, bliver jeg måske nødt til at bringe lidt om mulighederne / ”reglerne” for brug af mine fotos her i ”siden”s hoved:

Der kan IKKE gives / vil IKKE blive givet tilladelse til brug af mine fotos på Facebook eller lignende ”sider” ! ! !  Skulle man alligevel "falde over"  evp-fotos på Facebook eller lignende "sider", er det helt sikkert et udslag af "uhøflig selvtægt".

Jeg finder det ganske utroligt, at nogle ikke kan holde "nallerne" væk fra andres private hjemmesider (uden at spørge først - uden at angive hvem / hvor man har dem fra).  Går de også sådan og "smårapser" i grønthandlerens fortovsudstilling, bare fordi det er muligt, og mens grønthandleren ekspederer en anden kunde og dermed ser den anden vej ? ? ? ! ! !    *) 

Brug på almindelige ”gammeldags hjemmesider” kan kun tillades på egne/private IKKE-kommercielle sider under den forudsætning, at fotografnavn: ”Foto: Erik V. Pedersen” bringes ved det pågældende foto. Link til min aktuelle side er ønskelig, men ikke en forudsætning.  Tilladelsen gælder naturligvis kun EGNE fotos (normalt de fotos, hvor der ikke er nævnt andet fotografnavn).  Ved andre fotos må tilladelse indhentes hos den/de aktuelle fotografer / negativejere.  Spørg, -hvis der er tvivl.

Ved alle ”tryksager” må aftale indhentes i de enkelte tilfælde.  Der vil sjældent være problemer til ikke-kommercielle formål, men må aftales.

 

Ved  kommercielt brug: Kun efter nærmere aftale.

Jeg er opmærksom på Ophavsretsloven og dens tidsmæssige begrænsninger / hhv. tilladelser, men forventer som almindelig ”høflighed”, at denne ophavsret bliver overholdt / opretholdt i hele min levetid. 

Herefter har jeg ikke planer om at blande mig. 

Ved eventuel overtrædelse kan jeg måske ikke gøre noget ved det- ”det er bare ærgerligt”, men så er det alene op til mig, at standse udlægningen af flere fotos ! ! !

Til gengæld må jeg tilføje, at alt (næsten) indtil nu er forløbet til ”rimelig stor tilfredshed” – De få kendte tilfælde er i reglen løst med et fornuftigt resultat.

 ----------------------

 

(Skulle et foto eller to en dag have været vist før ! ! !  --  Beklager, så må det være "Et tilbageblik", som de skriver i TV-programmerne ved genudsendelser   ) 

  

( Prøv og se, ...på evp )

 

 -

.23. april 2019.

Ryomgård (Rå)

Ryomgård station er som også i Aarhus Nærbane-tiden krydsningsstation på Grenaabanen.

Ryomgård station set mod øst mod Grenaa. Det store baneterræn er delt af et hegn. Letbanens område er
adskilt fra den tidligere godsplads i forgrunden, hvor 2 tilgroede spor synes at være en del af DJKs
jernbanemuseum på stationen.   --   5. april 2019.

 

Ryomgård station set mod øst mod Grenå. Det imponerende stationsbygningskompleks virker velholdt. 
Nærmest stationsbygningerne, hovedspor og krydsningsspor med mellemliggende perron. Der er endnu 
ikke opsat stationsnavneskilte. Nærmest hegnet et blindt sidespor uden køreledning, som derfor må være 
tiltænkt banevedligeholdelsen og transporter til og fra jernbanemuseet.   --   5. april 2019.


Stationen set den modsatte vej.


Ryomgård station. Stationens bevarede vandtårn er i dag et vartegn for byen.   --   5. april 2019.

 

Ryomgård station. Udkørselssignalerne mod Grenaa.   --   5. april 2019.

 

 

Tak til Helge Erlandsen.

 

 -


 

21. april 2019.

Nedlagt trinbræt Den Permanente (Per)

Nedlagt trinbræt Den Permanente i det nordlige Aarhus. Trinbrættet var opkaldt efter badeanstalten
Den Permanente, der er etableret i 1933 efter forløbere, der blev etableret hver sommer. Trinbrættet
antages etableret i sammenhæng med badeanstalten. Trinbrættet blev nedlagt af DSB i 2005 for at
reducere rejsetiden til Grenaa. I forbindelse med etableringen af letbanen har der været et vist pres
for at få genåbnet trinbrættet, bl a i form af en underskriftsindsamling i 2017. Sagen har senest været
behandlet i byrådet i 2018, hvor der var en positiv stemning omkring en genåbning uden at der pt er
truffet nogen beslutning.

Grenaabanen langs Aarhusbugten set mod nord mod Grenaa. I baggrunden ses badeanstalten Den Permanente.

7. april 2019.

 

Stranden ved Riis Skov, nord for Aarhus Ø.   --   Udateret postkort.

Grenaabanen, strækningen langs Aarhusbugten neden for Ris Skov. I baggrunden en forløber for badeanstalten 
Den Permanente. Tog på vej mod Østbanegården.

 

Trinbrættet Den Permanente, der blev nedlagt i 2005. I baggrunden badeanstalten Den Permanente, der er 
under renovering.   --   7. april 2019.

 

Det nedlagte trinbræt Den Permanente. Ved etableringen af letbanen er der ikke taget hensyn til en evt. 
genåbning af trinbrættet, idet kabelrenden er ført midt ned over den tidligere perron.   --   7. april 2019.

 

I forbindelse med badeanstalten er der etableret en stitunnel under banen, der giver niveaufri adgang til badeanstalten og trinbrættet fra den overliggende Ris Skov, den gulkalkede krobygning midt i billedet og adgangsvejen gennem Ris Skov, Salonvejen. Navnet på krobygningen var oprindelig Salonen, men siden 
1937 har navnet været Sjette Frederiks Kro. Th for stitunnelen ses den helt tilgroede adgangstrappe til 
trinbrættets perron.   --   7. april 2019.

 

Trinbræt og badeanstalt set fra Salonen, der siden 1937 kaldes Sjette Frederiks Kro. Postkort poststemplet

1939, men pga navnet Salonen må postkortet antages at stamme fra perioden.   --   1933-1937.

 

En sjov detalje er, at der ca 600 m nord for trinbrættet Den Permanente fra 1878 til 1969 eksisterede en station med navnet Risskov, fra 1953 nedklasset til trinbræt. Stationsbygningen er nedrevet i 1975. Stationen betjente dels lokaltrafik mellem Aarhus og Risskov-kvarteret, dels som Den Permanente udflugtstrafik.

I 1930’erne var stationen forsynet med et omløbsspor, der muliggjorde særtogskørsel med skovgæster.

 

Tak til Helge Erlandsen.

 -

 

 

20. april 2019.

Nørrebro station i model.

Lokalerne i stationens "bagsside" -  mod nordvest - er udlejet til "private" formål.   ----vv

Lokalet (erne) under perronen mod syd,  ----^  set udefra.  "Rejsegodset" nederst er endnu ikke "indrettet",
omend det nok heller ikke er den store opgave.

 

 

Lokalets inderste del.    Man skal her tænke sig S-togene mod Vanløse (dengang) ----^, / Ny Ellebjerg (i vore
dage) her holder "ovenpå" de to "øverste" billetsalgsluger.    Væggen mod rejsegodset fortsætter opad og
bliver til perronkanten.  Den synlige del af lokalet ligger således lige under den smalle del af perronen til/fra elevatoren (under bue-taget).

Stadig indenfor, men på den anden side af vinduesåbningerne, anes trappen til/fra perronen.  

(Det "trekantede" hul i "bræddeopbygningen" skal være usymmetrisk  Smile )

 

---------

 

Det er sagt/skrevet tidligere. Er der noget, man -i model- er glad for, skal man bare tage et fotografi af det  --  straks er man nede på Jorden igen.   

Når man (jeg) sidder i udestuen med stationen: Alt står skarpt --- ja, øjnene stiller automatisk skarpt på lige det objekt, man ser på i øjeblikket. Øjnene indstiller sig efter lyset, og det man måske ikke er sluppet så godt fra, --  det "ser" øjnene ikke (det vil de ikke se ! ! !).

De fine hvide vægge -ude i sollyset- ligner de nydeligste små rum.  Når man genser det på billederne synes de indrettet i en uistandsat kulkælder.

Man skal nok komme "ned på Jorden" igen.

 

 -

 

19. april 20

Hovedstadens Letbane.   --   2019.

Buddinge (Bud)   --   14. april 2019. 

Buddinge station. S-banens broer over Buddingevej set mod øst. Begge spor er afbrudt og banedæmningn 
er bortgravet lige bag landfæsterne for at give plads til indrulningen af en ny stitunnel under S-banen. Også køreledningene er midlertidigt fjernet lokalt.   --   14. april 2019.

 

Buddinge station. Tv det østlige landfæste af den sydlige S-banebro. Den kommende stitunnel er støbt i to 
elementer syd for S-banen og de to tunnelelementer er nu fra syd under indrulning under S-banen. 
Tunnelelementet, der skal placeres under det nordlige S-banespor er allerede halvt forsvundet bag land-
fæstet og tunnelelementet th, der skal placeres under det sydlige S-banespor, følger lige efter. 
14. april 2019.

 

Buddinge station. Et kik mod øst fra Buddingevej ind mellem S-banebroernes landfæster. Th er tunne-
lelementet, der skal placeres under det nordlige S-banespor, dukket frem bag landfæstet for den sydlige 
S-banebro.   --   14. april 2019.

 

Buddinge station. S-banebroernes østlige landfæster set mod syd fra Buddingevej. I midten ses, hvordan banedæmningen er bortgravet for at give plads til indrulningen. Strækningskablerne hænger i en interimistisk 
bro hen over den bortgravede banedæmning.   --   14. april 2019.


Tak til Helge Erlandsen.

 -


17. april 2019.

Aarhus Letbane   --   Grenåbanen.

Trustrup station var indtil nedlæggelsen i 1968 af den private Ebeltoft-Trustrup Jernbane (ETJ) udgangspunkt for denne bane. I et vist omfang blev motortogene fra Ebeltoft videreført til Grenaa. Senere mistede stationen også sit krydsningsspor og blev nedklasset til trinbræt.

Trustrup station. Navneskilt og lysmast ”arvet” fra Aarhus Nærbane og bagved på stationsbygningen et
navneskilt fra stationens storhedstid.   --   5. april 2019.
 

Trustrup station set mod øst mod Grenaa. I de oprindelige planer for Aarhus Letbane var der kun regnet med
at videreføre Aarhus Nærbanes timedrift til Grenaa. På et sent tidspunkt er det imidlertid besluttet at etablere halvtimesdrift til Grenaa. Dette kræver anlæg af et krydsningsspor på Trustrup station. Pt er selve krydsnings-
sporet anlagt, men, som det ses, mangler perron, signaler og køreledning endnu. Det betyder, at når driften
til Grenaa ifølge planerne indledes sidst i april 2019 kan det kun blive med timedrift til Grenaa.

5. april 2019.
 

Trustrup station set mod øst fra Stationsgade. Stationsbygningerne er i dag indrettet til lokalt kulturhus.

5. april 2019.

 

Trustrup station. Stationsbygningernes perronfacade set mod øst mod Grenaa.   --   5. april 2019.

 

 

Trustrup station set mod øst fra Stationsgade.   --   5. april 2019.

 

Trustrup station. Udkørselsenden set mod øst mod Grenaa. Th for sporene teknikbygningen.
5. april 2019.


Tak til Helge Erlandsen.

 -16. april 2019.

Aarhus Letbane   --   Grenåbanen.

Hornslet (Os)

Hornslet station er som også i Aarhus Nærbane-tiden var krydsningsstation på Grenaabanen.

Hornslet station set mod nord mod Grenaa fra overkørslen for Tingvej.   --   5. april 2019.

 

Hornslet station set mod nord fra Banevej. Stationsbygningen anvendes i dag til privat beboelse.
5. april 2019.

 

Hornslet station set mod nord. Stationen er endnu ikke forsynet med stationsnavneskilte, og Syddjurs
Kommune er endnu ikke færdig med forpladsarbejderne.   --   5. april 2019.

 

Hornslet station. Udkørselsenden set mod nord mod Grenaa. Sidesporet tv er ikke forsynet med køreledning
og må derfor alene være etableret til brug for banevedligeholdelsen.   --   5. april 2019.

 

Hornslet station set mod syd mod Østbanegården ca 1905. Udsnit af postkort.

 

Tak til Helge Erlandsen.

 -

 

 

15. april 2019.

Aarhus Letbane   --   Grenåbanen.

Kolind  (Ko)

 

Kolind station har allerede i en årrække været nedklasset til trinbræt.

Kolind station set mod øst mod Grenaa. Th Drasbeksgade med busholdepladser. Stationen er her kort tid
inden åbningen af strækningen til Grenaa uden stationsnavneskilte.   --   5. april 2019.

 

Kolind station set mod øst fra Drasbeksgade. Stationsbygningerne er i dag indrettet til apotek.
5. april 2019.

 

 

Kolind station. Syddjurs Kommune fortæller om sine aktiviteter på de 4 stationer, der ligger i kommunen. Bemærkelsesværdigt er, at stationerne forsynes med publikumstoilet. Som det ses er kommunens arbejder på trods af den forsinkede ibrugtagning af letbanen endnu ikke afsluttet.

5. april 2019.

 


 


Kolind station set mod øst. Igangværende arbejder med indretning af publikumstoiletter mv.
5. april 2019.

 

Kolind station. Udkørselsenden set mod øst mod Grenaa. Parkeringspladsen i forgrunden er reserveret til
apotekets kunder. I baggrunden ses igangværende anlæg af P-pladser for stationens kunder og bag P-pladsen, stationens teknikbygning.   --   5. april 2019.

 


Tak til Helge Erlandsen.

 -


 

13. april 2019.

Hovedstadens Letbane.   --   2019.

Ring 3,  Glostrup.   


Glostrup station.Søndre Ringvej set mod nord mod Hovedvejskrydset fra Ringvejsbroerne over Vestbanen og Sydvestvej.

Vejtrafikken er forlagt for at give plads for større ledningsomlægninger. Bemærk det vide gaderum, der skyldes nedrivningen af 2 mindre beboelsesejendomme tv for Ringvejen før Hovedvejskrydset og den næsten gennemførte nedrivning af to store etageejendomme tv for Nordre Ringvej efter Hovedvejskrydset.               v---->

7. april 2019.


 

Vejtrafikken er forlagt for at give plads for større ledningsomlægninger. Bemærk det vide gaderum, der skyldes nedrivningen af 2 mindre beboelsesejendomme tv for Ringvejen før Hovedvejskrydset.   ^----vHovedvejskrydset og den næsten gennemførte nedrivning af to store etageejendomme tv for Nordre Ringvej
efter Hovedvejskrydset. 

 

Nedrivning af en række bygninger samt ledningsomlægninger syd for Hovedvejskrydset.

 

 -

 

12. april 2019.

Hovedstadens Letbane.   --   2019.

Ring 3,  Glostrup.   

Affotografering af et udsnit af målebordsbladet fra år ca 1900. Et oprindeligt ledvogterhus lå på østsiden af overskæringen og er nedrevet før letbanen blev vedtaget (se f eks Googlemaps luftfoto).

I bogen ”Vestegnen og jernbanen gennem 150 år” er der på side 206-207 en stationsplan 1923, hvoraf det
fremgår, at der allerede da er anlagt en vejbro over banen lidt vest for overskæringen. Overskæringen er
derfor allerede nedlagt før 1923. Ledvogterhuset ses stadig på stationsplanen, men der er nu bygget
yderligere et baneformandshus umiddelbart nord for ledvogterhuset, fortsat på østsiden af Bryggergårdsvej.
Også dette hus er nedrevet før letbanen blev vedtaget. Konklusionen må være at de to huse, der er under
nedrivning er alm parcelhuse uden særlig tilknytning til jernbanen.

Målebordsblad.  1900.    Geodætisk Institut.

 

Glostrup  --  set mod Glostrup station, mod øst fra Ringvejsbroen. Tv ses to parcelhuse under nedrivning
for at give plads til letbanens forbindelsesstrækning ned til letbaneterminalen.   ----^      7. april 2019. 

 

Glostrup station set mod øst fra Ringvejsbroerne.    I forgrunden er en mindre, nedslidt erhvervsbebyggelse
allerede nedrevet, medens to parcelhuse er under nedrivning.  Bag huset skimtes den nuværende P-plads
ved Glostrup station, der inddrages til letbanens forbindelsesstrækning ned til letbaneterminalen.

7. april 2019.  

De to villaer på, og set fra, Bryggergaardsvej under nedrivning.   ^^---v    9. april 2019.  


 

 -


11. april 2019.

Glostrup station.   --   2019.

Glostrup station.  --   9. april 2019.   ^---vv

Glostrup station.  Gadefacaden.   ^---vv   9. april 2019.   

 

       

 

Glostrup station.  Gadefacaden.   --   9. april 2019. 


Glostrup station.  Del af stations-forpladsen, set mod øst / København.   --   9. april 2019. 

 

 -

 

10. april 2019.

Glostrup station.   --   2019.

Glostrup station.   --   9. april 2019.   ^---vv

3868-DSC00469.Glostrup_station.9.4.2019.jpg (800×533)

Glostrup station, perronfacaden, set i køreretning mod vest / Roskilde / Korsør.   --   9. april 2019.   ^---v

 

Glostrup station, perronfacaden, set i køreretning mod øst / København.   --   9. april 2019.


Glostrup station, "Posthus-grunden" - den nu tomme grund efter det nedrevne posthus.  ^---v   9. april 2019.

Som et led i forberedelserne til anlæggelsen af den kommende "Hovedstadens Letbane", har man besluttet
at rive posthusbygningen ned.

 

 -

 

8. april 2019.    

Timisoara, Rumænien.   -  2008.

(Wiener Lokalbahn, Wien)

Sikkert engang en nydelig sporvogn i daglig drift på Wiener Lokalbahn, Wien.    Nu . . . 

RATT 07 (ex. Wiener Lokalbahn),  remisen,  Dambovita.   --   26. maj 2008.   ^---vv


Blot henstillet på "den bare jord".

RATT 07 (ex. Wiener Lokalbahn),  remisen,  Dambovita.   --   26. maj 2008.

 

 -

8. april 2019.    

Timisoara, Rumænien.   -  2008.

UPS.

UPS.  RATT 360 og 3520, remisen, Dambovita.   --   26. maj 2008.   ^---vv

 

UPS  eller . . . 

. . . anskuelsesundervisning i, hvordan en sporvognskontroller ser ud indvendug !


RATT 360 og 3520, remisen, Dambovita.   --   26. maj 2008.


"Naboen".

RATT 3521.  Calea Torontalului. Timisoara.   --   26. maj 2008.

Stort set således så RATT 3520 også ud indtil . . . ! ! !

 

 -

 

7. april 2019.     (Nu vi er ved udlandet)

Timisoara, Rumænien.   -  2008.

RATT  --   Regia Autonoma de Transport  Timisoara    (Timisoara´s offentlige Trafik).

  

Man må have sine forbindelser  ---^  i orden.    Kirke v.  stoppested  C.I.Nottara,   Timisoara.  --    26. maj 2008.


Den katolske kirke i Timisoara Freidorf blev bygget i 1777.

I årene 1835-1838, var der, ifølge biskop Lonovits besøgsregistre,  et orgel i kirken med 8 registre.

Carl Leopold Wegenstein byggede et lille pneumatiske orgel med 5 registre før Første Verdenskrig: Wegenstein Lipot és Fia. Temesvár.


http://www.edition-musik-suedost.de/html/temeswar_freidorf.html


 

 

 

 

 

 

 

 

RATT 109   v--->


 

 

 -

 

 

7. april 2019.     (Nu vi er ved udlandet)

"På sporet"  --  i Timisoara, Rumænien.   -  2008.

RATT  --   Regia Autonoma de Transport  Timisoara    (Timisoara´s offentlige Trafik).

Ikke fordi der er noget "i vejen" med sporene, måske bare fordi de virker så afvigende fra dansk sporlægning.

RATT.  Spor på remiseområdet.  Dambovita, Timisoara.   --   26. maj 2008.   ^---v

 

RATT.  Spor på remiseområdet.  Dambovita,  Timisoara.   --   26. maj 2008.

Måske spor som ovenviste, men her dækket med småsten (ballast).


RATT  (Temperatur-)udligningsstykke.  Calea Torontalului.  Timisoara.   --   26. maj 2008.

 

  

RATT. Sporskifte.  Ciarda Rosie.  --  26. maj 200.     < Timisoara. >    Vigespor og fjedrende sporskifte nær Abator.  

                                                   ^---v 

RATT.  Sporskiftefjedre,  sporskifte nær Abator.  Timisoara.   --   26. maj 2008. 


RATT.  Skrift paa skinne.  Remisen  Dambovita,  Timisoara.   --   26. maj 2008.    Man skal ikke skifte en svelle,
bare fordi den er gammel og flækket på langs.   "Vi rykker svelleskruen lidt til venstre".

 

 -


5. april 2019.

Den russiske sneplov i Riga.   --   2007.

I maj 2007 var jeg med på min første "egentlige" udlands-sporvognsrejse med Sporvejshistorisk Selskab, Skjoldenæsholm, til Riga i Letland. 

En herlig rejse med fly fra Kastrup til Riga i Letland.  Her skulle vi -naturligvis- først og fremmest stifte 
bekendtskab med hovedstaden Riga´s sporvogne og sporvejsnet ( Maj 2014. ), men også på et par "dagsrejser" til hhv. Liepaja i det nordlige Letland ( Maj 2014. ) og Daugapils i det sydlige (  April 2015. ).

- - - 

Vagthunden var på sin plads, lysvågen og så just ikke ud, som om den havde fået hverken aftens- eller 
natmad. Den fulgte mig lige i hælene på den anden side af hegnet.

Sneplov 107-21080003,  Jernbanemuseet,  Riga.   --   6. maj 2007.

 

Ganske vist var solen stået op, og stod nu ikke på langs ad sporet, men til gengæld på tværs af dette.  ---^


Sneplov 107-21080003,  Jernbanemuseet,  Riga.   --   6. maj 2007.


Lige til modeljernbanen.

(hvis man ikke allerede har købt sin model ! )


 -


 

4. april 2019.

Den russiske sneplov i Riga.   --   2007.

(Fortsat)


Pludselig fik jeg øje på et nydeligt, et FLOT, model-eksemplar af den sneplov, jeg lige havde set på museet.

Ingen tvivl - den skulle med hjem til Danmark ! ! !

Model i størrelse 1:87  --  H0.

Sneploven med indslåede "skovle" / "vinger".

Ved mindre mængder sne, kan man evt. klare sig uden at skulle slå skovlbladene ud  ----^

 

mens man ved større mængder, må slå det ene eller begge skovlblade ud.  ----^

På dobbeltsporet bane kan man ikke kaste sneen ud til den side, hvor det modgående spor ligger.  Derfor kan skovlbladene -på de virkelige sneplove- også slås fremad, således at al sneen smides ud til -kun- den ene side.

Åhhh ja.  Et teknisk flot model-eksemplar, for . . .    egentlig køn er den vel ikke.


Denne sneplov, som før bare var "morsom", var nu blevet interessant.  Med min nyindkøbte sneplov i tasken
og min sporvogns-dagsbillet i hånden, gjaldt det nu om at komme tilbage til Jernbanemuseet  --  i håb om,
at der stadig var åbent.  Som allerede antydet / nævnt, letternes lukkelov syntes ganske anderledes end vores i Danmark.

Desværre.   Porten var lukket og hunden, vagthunden, der hele dagen havde stået bundet i en lang snor lige
ved siden af museumsgbygningen, løb nu løs rundt og så ikke særlig venlig ud.

"Hjem" igen uden det ønskede resultat.  Det "gnavede" dog. 

Næste formiddag skulle vi rejse tilbage til Danmark ved 10-tiden, så der var ikke megen tid at spilde, hvis . . .     
Endnu en gang afsted til Jernbanemuseet, hvor der "naturligvis" var lukket.   Der var ikke andet for, end at
følge ståltrådshegnet ned til sneploven og se, om der kunne fås endnu "et par" billeder.  Nu kunne
solen i det mindste ikke stå lige på langs ad sporet, som dagen før. 

Vagthunden var på sin plads, lysvågen og så just ikke ud, som om den havde fået hverken aftens- eller
natmad. Den fulgte mig lige i hælene på den anden side af hegnet. 


(fortsættes)


 -

 

 

3. april 2019.

Den russiske sneplov i Riga.   --   2007.

I maj 2007 var jeg med på min første "egentlige" udlands-sporvognsrejse med Sporvejshistorisk Selskab, Skjoldenæsholm, til Riga i Letland. 

En herlig rejse med fly fra Kastrup til Riga i Letland.  Her skulle vi -naturligvis- først og fremmest stifte
bekendtskab med hovedstaden Riga´s sporvogne og sporvejsnet ( Maj 2014. ), men også på et par
"dagsrejser" til hhv. Liepaja i det nordlige Letland ( Maj 2014. ) og Daugapils i det sydlige (  April 2015. ).


Et par timer af besøget i Riga blev tilbragt på Jernbanemuseet i byen Riga.  Her faldt mine øjne næsten
øjeblikkelig på en herlig gammel sneplov, russisk sneplov.  Et udseende som kun en mor kan holde af
(og så EVP). Med dagens skarpe sol NØJAGTIG på langs ad sporet og ploven stående lige op ad hegnet,
var det ikke nemt at fotografere.

Sneplov 107-21080003, Jernbanemuseet, Riga.   --   5. maj 2007.   ^---vv

Sneplov 107-21080003, Jernbanemuseet, Riga.   --   5. maj 2007.


Museet var "godtnok" ikke en stor sag (al begyndelse er svær - og det har det danske jernbanemuseum jo
heller ikke altd været.   Indendørs var der et lokale med diverse forskellige genstander og et lokale med et
mindre modeljernbaneanlæg.  Hertil et indgangslokale med et lille billetsalg - en ældre mand, der sikkert
havde fået et aftrædelsesjob her.  

Måske var det min fejl, men lettisk var ikke lige mig, så jeg forsøgte mig med engelsk. Det var desværre ikke
nogen succes.  

Jeg havde det ønske, at jeg på min nye "opfindelse", udlandsrejserne med SHS, ville jeg have en lille lokal

modeljernbanevogn (person / gods) med hjem som souvenir.  


Det var nu hurtigt overstået. En lokal borger og hans mindre søn, blev ekspederet før mig.  Han ville også

købe en modeljernbanevogn -til sønnen-, og den ældre billetsælger trak billetkontorets skrivbordsskuffe ud. 

Der stod 10-12 tilfældige, ældre, uemballerede H0-vogne løst mellem hinanden, og fra "hele verden", dog ikke Letland.  Tydeligvis nogle vogne, de havde "arvet", eller måske købt brugt.   Det var ikke dér, jeg skulle

forvente at købe min souvenir.

Det endte med -så godt jeg nu kunne- en forespørgsel, om der var en modeljernbane forretning i byen. 
Heldigt - faderen kunne både engelsk og lettisk, så det lykkedes. Jeg fik en adresse på en forretning i midtbyen. 

Det var lørdag eftermiddag ved 16-tiden, og forretningerne lukkede kl. 17.  Hurtigt ud til sporvognen mod
bymidten, som nåedes. Efter nogen søgen, fandt jeg da også forretningen.  I en ældre ejendom -der sikkert
havde været flottere engang- lå forretningen på 1. sal. 

Op ad en arkitektonisk flot, gammel trappe, der ikke havde set maling i mange år.  Inde i forretningslokalet
gik en yngre dame og vaskede gulv.  Jeg forsøgte -det bedste jeg havde lært hjemmefra- at undgå at sætte
fodaftryk på det nyvaskede gulv, mens jeg forsøgte at gøre hende klart, at jeg ønskede noget lokalt.  
Hun rystede på hovedet - ikke muligt.

Pludselig fik jeg øje på et nydeligt, et FLOT, model-eksemplar af den sneplov, jeg lige havde set på museet.

Ingen tvivl - den skulle med hjem til Danmark ! ! !


(fortsættes)

 -

 


2. april 2019.

Hovedstadens Letbane.   --   2019.

Brøndbyvester (Brv)

Lige syd for Brøndbyvester station er Søndre Ringvej ført over først Holbækmotorvejen og dernæst den nye København-Ringsted-bane. For ikke at genere driften på den nye, når den først er ibrugtaget, er det besluttet at fremskynde de for letbanen nødvendige broarbejder, der består i etablering af en udvidelse af Ringvejsbroen mod vest. Udvidelsen skal fremtidigt benyttes af de gående og cyklende, medens letbanen overtager den plads på den nuværende bro, hvor fortov og cykelsti i dag er placeret. Broudvidelsen er støbt på arbejdspladsen syd for banen
og løftet på plads i weekenden den 29-31 marts 2019.

 

Brøndbyvester station. København-Ringsted-banen set mod øst. Udvidelsen af overføringen for Søndre Ringvej er løftet på plads.

Foto:  Helge Erlandsen.   --   31. marts 2019.


 -

 

1. april 2019.

DMJU-udstilling.  Taastrup.   --   31. marts 2019.

Den årlige DMJU-udstilling (Dansk Modeljernbane Union) afholdtes i denne weekend -for første gang- i 
Taastrup.

Som jeg umiddelbart er orienteret blev det vist en udmærket, stor succes.  4 store haller (håndbold / tennis-haller) fyldtes i løbet af få minutter lørdag formiddag kl. 10 og der var pænt besøg til vel omkring ved 15-16-tiden.
Søndag var der tilsyneladende også godt besøg, mere jævnt spredt over dagen, og nok også lidt klingende 
af hen på eftermiddagen.

Fra "Modeljernbaneklubben H0, Albertslund"s stand:

Klubben har besluttet at begynde bygningen af et nyt udstillingsanlæg  --  et havne- / havnebanemiljø.

Kræterne er i først omgang lagt i bygningen af udstillingsbordene, som anlægget skal stå på. En på mange 
områder enklere, og dermed bedre / simplere opbygning - hurtigere at stille op og tilsvarende at skille ad igen
ved udstillings-slut.

EVP´s Nørrebro station var "inviteret" med repræsenterende en havne-S-banestation som Nordhavn, og 
mon ikke det ender med, at den kommer igen ?    På udstillingens første dag var stationsbygningen samlet 
i sit "normal-udseende", men søndag besluttede vi, at tage forsiden (mod de besøgende) af, så men kunne 
se lidt af det indre.

De, der kender området omkring virkelighedens Nørrebro station, vil huske de karakteristiske etageejen-
dommene i Bregnerødgademed med trappehuse på bagsiden (banesiden).  Måske huskes husene fra filmen 
"Altid ballade".

Dette er ikke Bregnerødgade, men kunne næsten lige så godt have været det.  Husene er foreløbig "lånt" på klubanlægget.

Egentlig er husene (for det er to model-huse) sammenbygget af to Epoke-Modeller-huse, samlet på midten, 
hvorefter samlingen er dækket med gavlreklamen.   ^---v

Bygningen vakte iøvrigt stor interesse blandt de besøgende med mange anerkendende ord overfor det
oprindelige produkt.


Tv: En hurtig begyndelse til det kommende havneområde: Nogle kuloplagspladser fra klubanlægget.

Th: Et "forstudie" til en havneknejpe, "Far West", oprindelig beliggende på Kalvebod Brygge i Københavns 
Sydhavn - lige overfor Vognekspeditionen og dennes udkørsel i Kalvebod Brygge for sporene til såvel kul-
sporene langs havnekajen, og til Islands Brygge hhv. Amagerbanen.

I forgrunden en -foreløbig- lånt kulkran og en mindre kulbåd (her alene som illustration).


Som et led i havnemiljøet tænkes anlagt et færgeleje for en bådforbindelse til en mindre ø, -- Amager ???

 

Tak til DMJU for et godt udstillingsarrangement.

 

 -