Seneste fotos.

April - xxx 2018.

Os, der hader Facebook.


Rundt omkring i negativsamlingen / "arkivet" gemmer sig en masse fotos, som hverken passer ind hér eller dér. Nogle er måske led i en større serie fotos, --men en serie som ikke lige er planlagt til udsend- else i nær fremtid. Andre af disse fotos kunne måske have en slags berettigelse/interesse som "Dagens foto(s)", som en kommentar til det ene eller andet, men ellers uden sammenhæng med andet.

Tiden må vise, om det er noget, der falder i seernes smag, eller om der er fotografier nok ???

Nå, --man kan vel bare gøre, som de gør i fjernsynet: 

"Vende bunken", og køre på genudsendelser ! ! ! 

 Dagens foto(s) må forventes at stamme fra hele landet.

 

 

Brug af fotos/tegninger.

 

Da jeg modtager flere og flere ønsker om brug af mine fotos, bliver jeg måske nødt til at bringe lidt om mulighederne / ”reglerne” for brug af mine fotos her i ”siden”s hoved:

Der kan IKKE gives / vil IKKE blive givet tilladelse til brug af mine fotos på Facebook eller lignende ”sider” ! ! !  Skulle man alligevel "falde over"  evp-fotos på Facebook eller lignende "sider", er det helt sikkert et udslag af "uhøflig selvtægt".

Jeg finder det ganske utroligt, at nogle ikke kan holde "nallerne" væk fra andres private hjemmesider (uden at spørge først - uden at angive hvem / hvor man har dem fra).  Går de også sådan og "smårapser" i grønthandlerens fortovsudstilling, bare fordi det er muligt, og mens grønthandleren ekspederer en anden kunde og dermed ser den anden vej ? ? ? ! ! !    *) 

Brug på almindelige ”gammeldags hjemmesider” kan kun tillades på egne/private IKKE-kommercielle sider under den forudsætning, at fotografnavn: ”Foto: Erik V. Pedersen” bringes ved det pågældende foto. Link til min aktuelle side er ønskelig, men ikke en forudsætning.  Tilladelsen gælder naturligvis kun EGNE fotos (normalt de fotos, hvor der ikke er nævnt andet fotografnavn).  Ved andre fotos må tilladelse indhentes hos den/de aktuelle fotografer / negativejere.  Spørg, -hvis der er tvivl.

Ved alle ”tryksager” må aftale indhentes i de enkelte tilfælde.  Der vil sjældent være problemer til ikke-kommercielle formål, men må aftales.

 

Ved  kommercielt brug: Kun efter nærmere aftale.

Jeg er opmærksom på Ophavsretsloven og dens tidsmæssige begrænsninger / hhv. tilladelser, men forventer som almindelig ”høflighed”, at denne ophavsret bliver overholdt / opretholdt i hele min levetid. 

Herefter har jeg ikke planer om at blande mig. 

Ved eventuel overtrædelse kan jeg måske ikke gøre noget ved det- ”det er bare ærgerligt”, men så er det alene op til mig, at standse udlægningen af flere fotos ! ! !

Til gengæld må jeg tilføje, at alt (næsten) indtil nu er forløbet til ”rimelig stor tilfredshed” – De få kendte tilfælde er i reglen løst med et fornuftigt resultat.

 ----------------------

 

(Skulle et foto eller to en dag have været vist før ! ! !  --  Beklager, så må det være "Et tilbageblik", som de skriver i TV-programmerne ved genudsendelser   ) 

  

( Prøv og se, ...på evp )

 

24. april 2018.

Det er "godtnok" trist at se "siden"s besøgstal rasle ned som kørende ad en skihopbane.  Selvom der allerede er løsnet lidt på grebet omkring, og åbnet nogle af de mindre "facebook-interessante" sider, så . . . 

Efterhånden tegner der sig også et billede af, at det især er fotos af stationsbygninger, stationer og bymotiver, der har "facebook-tyvene"s interesse.   

Derfor vil jeg forsøgsvis genåbne -foreløbig- for gensyn med banernes rullende materiel.  Så må tiden vise, om "de" kan holde nallerne væk, eller der atter skal lukkes.

Til "facebook-tyveknægtene": Det tager kun ca 10 minutter at åbne "siden", men også kun ca. 10 minutter at lukke igen.Søg, og Du skal finde ! ! !  [Matthæusevangeliet 7,7].

 

 -


 

22. maj 2018.

Så Du DR1-tv-udsendelsen  "Fra boligdrøm til virkelighed - Sydhavnen"  i dag - en udsendelse om færgen "SVENDBORGSUND"s forvandling fra (sidst) færgen "UDBYHØJ" til husbåd.  

Se evt. udsendelsen her:  

https://www.dr.dk/tv/se/fra-boligdroem-til-virkelighed/-/fra-boligdroem-til-virkelighed-sydhavnen-1#!/


 

Færgen "SVENDBORGSUND" - 1960 / "UDBYHØJ" - 1999 og 2010.

(I første omgang bringes billederne i den rækkefølge, hvori de er optaget, scannet og klargjort.)

M/F UDBYHØJ.   --   August 1999.

 

Afsejling fra Udbyhøj Syd.   --   August 1999.

 

Ankomst til Udbyhøj Nord.   --   August 1999.

 

Udbyhøj Nord.   --   August 1999.   ^---vv

 

Udbyhøj Nord.   --   August 1999.

 

M/F UDBYHØJ, Udbyhøj Nord.   --   August 1999.

 

 -


21. maj 2018.

Færgen "SVENDBORGSUND" - 1960 / "UDBYHØJ" - 1999 og 2010.

(I første omgang bringes billederne i den rækkefølge, hvori de er optaget, scannet og klargjort.)

  M/F UDBYHØJ, Udbyhøj Syd, set mod "NORD".

August 1999.   ^---vv

 

 -


20. maj 2018.

Færgen "SVENDBORGSUND" - 1960 / "UDBYHØJ" - 1999 og 2010.

 

Så blev det lidt solskin ! ! !

Færgekiosken, færgelejet, Udbyhøj Syd.   --   August 1999.

Lige til modeljernbanen.

M/F UDBYHØJ.   --   August 1999.  ^---v

 

 

 -

 

 

19. maj 2018.

Færgen "SVENDBORGSUND" - 1960 / "UDBYHØJ" - 1999 og 2010.

M/F UDBYHOEJ, Udbyhoej Syd.   --   August 1999.   ^---v


Færgelejet, Udbyhøj Syd.   --   August 1999.   ^---v

 - - - 

 -


17. maj 2018.

Færgen "SVENDBORGSUND" - 1960 / "UDBYHØJ" - 1999 og 2010.

M/F UDBYHØJ,  anløber Udbyhøj Nord (set fra "Syd").   --   August 1999.


Udbyhøj Syd.

M/F UDBYHØJ,  Udbyhøj Syd.   --   August 1999.   ^---vv

 

M/F UDBYHØJ,  Udbyhøj Syd.   --   August 1999.


 -


Færgen "SVENDBORGSUND" - 1960 / "UDBYHØJ" - 1999 og 2010.

M/F UDBYHØJ afsejler fra Udbyhøj Syd.   --   August 1999.   ^---v


Udbyhøj Syd.

Færgelejet og -galgen,  Udbyhøj Syd.   --   August 1999.   ^---v

 

 

 -

 

15. maj 2018.

Færgen "SVENDBORGSUND" - 1960 / "UDBYHØJ" - 1999 og 2010.

(I første omgang bringes billederne i den rækkefølge, hvori de er optaget, scannet og klargjort.)

 

For nogle år siden slog et lyn ned i færgegalgen, og den blev  -som det huskes-  ganske voldsomt beskadiget
i de elektriske dele.

 

Udbyhøj-lejet.   --   August 1999.Afsejling fra Udbyhøj Nord.  --   August 1999.


M/F UDBYHØJ,   --   August 1999.   ^---vv

 

 - - - 

 

Ankomst til Udbyhøj Syd.   --   August 1999.


 

 -

 

14. maj 2018.


"Udbyhøj Færgen stævnede første gang ud på Randers Fjord i 1967, og dermed var Udbyhøj ikke længere en delt by. Nord og syd blev forbundet via vandvejen. Det havde stor betydning for livet i lokalområdet og skabte samtidig en ny genvej for trafikken mellem det nordlige Jylland og hovedstaden, hvor man dengang rejste med Grenaa-Hundested. Kystvejen på Djursland mod Udbyhøj blev derfor hurtigt et naturligt valg. Trafikken toppede i 1992, hvor 52.000 biler kørte ombord på færgen. I dag er færgen fortsat en nem genvej.

Udbyhøj Færgen drives af Norddjurs og Randers kommuner i fællesskab. Rejsende med færgen vil i forårs- og sommermånederne kunne læse mere om Udbyhøj Færgens historie og se fotos gennem tiden på en lille plancheudstilling ombord på færgen.

 

"Færgen var og er en betydningsfuld transportvej. Mange kørende håndværkere og borgere bruger overfarten som genvej. Færgen bidrager til at løse trængsel og lange køreture, og samtidig er det muligt at nyde den smukke natur på overfarten," siger Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune

"Udbyhøj-overfarten binder vore borgere på begge sider af fjorden sammen; men samtidig har overfarten haft og har stadig en stor indflydelse på turismen i Norddjurs. Et stort antal mennesker oplever under færgeturen, men også på deres vej til Udbyhøj-overfarten, hvad Norddjurs kan byde på af skøn natur, kyststrækning og by- og handelslivet," siger Jan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune."

Således skriver Norddjurs Kommune om overfarten på deres hjemmeside, og fortsætter:

"I 2006 blev den gamle motorfærge af træ udskiftet med den nuværende kabelfærge. Med mere end 30.000 biler og mere end 62.000 passagerer om året de seneste 10 år er Udbyhøj Færgen stadig en betydningsfuld overfart.50 år med Udbyhøj Færgen.

Mere end 65.000 passagerer benyttede sidste år (2016) overfarten. Jubilæet markeres også med 50 procent rabat på alle billetter på Udbyhøj-overfarten i en måned og gratis sejlads på jubilæumsdagen."


 

Udbyhøj Nord.

Bussen mod Randers er netop ankommet, og EVP er stået af:

Udbyhøj-overfarten, Udbyhøj Nord.   --   August 1999.   ^---vv

Udbyhøj Nord-lejet set mod syd til . . . . . Udbyhøj Syd !  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^

M/F "UDBYHØJ" afsejler fra Udbyhøj Syd for 6 minutter senere at ankomme . . . 

Bemærk ovenfor: Færgen sejler ud fra "syd" med en sejlretning næsten vinkelret på sejlretningen ved ankomsten til "Nord.  Hvor de fleste andre småfærger sejler stort set "lige over", slog den gamle færge på Udbyhøj-overfarten et "sving" på næsten 90 grader, formentlig på grund af den stærke udagående strøm (Gudenåen / Randers fjord).

 

"Gudenåen, Danmarks længste vandløb; 158 km. Åen udspringer i Tinnet Krat, 23 km nordnordvest for Vejle, ved vandskellet få hundrede meter sydøst for Skjern Ås kilde.

På sin vej til udløbet ved Randers i Randers Fjord har åen adskillige større tilløb, bl.a. af Mattrup Å, Salten Å, Funder Å, Gjern Å, Alling Å og Nørreå. Den løber gennem flere større søer i Det Midtjyske Søhøjland, bl.a. Mossø, Gudensø, Julsø, Borre Sø, Silkeborg Langsø samt den kunstige Tange Sø. Gudenåens afvandingsområde dækker et areal på 2600 km2; medregnes oplandet til Randers Fjord, er det 3300 km2."

Gyldendal / "Den store danske".

 


 . . . til Udbyhøj Nord.

 

 -

 

8. maj 2018.

Færgen "SVENDBORGSUND"  --   1960.

Så Du DR1-tv-udsendelsen  "Fra boligdrøm til virkelighed - Sydhavnen"  i dag - en udsendelse om færgen "SVENDBORGSUND"s forvandling fra (sidst) færgen "UDBYHØJ" til husbåd.  

Se evt. udsendelsen her:  

https://www.dr.dk/tv/se/fra-boligdroem-til-virkelighed/-/fra-boligdroem-til-virkelighed-sydhavnen-1#!/

I melemtidem vil jeg prøve at finde nogle fotos frem fra "UDBYHØJ-tiden"

 

"SVENDBORGSUND", Svendborg,   --   5. juni 1960.   ^---v

 


M/F ,,UDBYHØJ" Svendborg havn.   --   7. april 2010.   ^---v

 - - - 


 

 -


6. april 2018.

 

Der kom en mail:

 

"Hej Erik

Tog disse billeder af en NESA Transformator Station i Dyrehaven forleden. Du kan bruge dem på din hjemmeside hvis du vil.

Med venlig hilsen."

 

NESA trsfst. nr. 47, Dyrehavsbakken. 2018

NESA trsfst. nr. 47, Dyrehavsbakken.   --   Maj 2018.  Foto.  Kim Anderberg Weichel.   ^---vv

 

 

 

Tak til Kim Anderberg Weichel.

Lige til modeljernbanen.

Andre gerne at gøre ligeså.

 

 

 -

 

29. april 2018.

Nyt tilfælde af fotomisbrug.

Hjemmesiden  "balleborger" / http://www.balleborger.dk/ har været på "hugst" på evp-siderne om Ebeltoft-Trustrup Jernbane, og trods flere anmodninger over de sidste par måneder siddet henvendelserne om sletning overhørig.

 

Jeg håber, at nogle af denne "side"s læsere vil hjælpe med at sende en mail til "balleborger"   ziggy@balleborger.dk   og fortælle dem (naturligvis på en pæn og høflig måde), at den slags gør man ikke ! ! !

 

 

 -


 

Nørrebro station i model   --   1:87.

 

Så blev det da vist endelig "rigtig" forår, og det er atter til at være i udestuen, der har det fornødne lys til "gamle" øjne, men ikke egentlig opvarmningsmulighed ! ! !

Det er blevet "fejret" med lidt byggeri på Nørrebro station, tagbuen over sporene.

 

Selve taget/buen var jo allerede påbegyndt i 2017, men skulle fortsættes med "tagbelægning"(tagpap/tjærepap).  

  

Først skulle der dog markeres og udskæres 14 "tagvinduer" - en opgave for hobbykniven.   ^---v

 

 

Trekantlisterne under tagpapbanernes samlinger er markeret med tynd snor (theposesnor),  . . . 

 . . .  der blev "syet på" gennem forborede huller  . . .

 

 . . . afsluttende med en foreløbig farvegivning.

 

-------------------------------------------                          

 

Det begyndte så godt:

Det var store tanker i begyndelsen:  Alt skulle være i model - 1:87 (og det er det da også i de store hovedmål), men alt som arbejdet skrider frem . . . . . !   

Alt skal kunne samles og skilles -helst så nemt som LEGO-klodser-  helst også diverse el-forbindelser.   Dette er også en  udfordring (på moderne dansk),  men jo mere indhold der bygges inde i bygningen jo sværere bliver det at overholde alle mål.   Det er ofte som om, at alt sidder i vejen for hinanden.  Hvergang man kommer med noget nyt, er der noget andet/tidligere, der sidder i vejen.   Et glimrende eksempel på noget DMJKs formand, P.E. Clausen, engang først i 1950-erne, sagde i en radioudsendelse:  Når man er færdig med at bygge et model-lokomotiv, må man konstatere, at man har "bygget det mindst to gange".   Smile

Ak ja ! ! !   Da de første modelbyggetanker meldte sig, var tidsplanen noget i retning af en måned eller to.    Kort inde i byggeprocessen blev det til "snarere et år".      Nu -efter at være dybere kommet ind i byggeriet, ligner det mere og mere to år ! ! ! 

 

Om stationsbyggeriet indtil nu  --  Se:    Nørrebro station i model.

 

 -


24. april 2018.

SPOR  OG  BANER nr. 38, april 2018, er udkommet

Af indholdet kan nævnes:   

Den hemmelige bane.

Tur til HFHJ i 1965.

DSB international 2003 og afsked.

Interview med René Wilfer (PIKO).

Litra N igen.

Mail Rail.

Omkring Faxe Jernbane 1864-1982.

Det´ en tysker !

En fantastisk historie.

Nye sporvognsskrifter.

Kommentar til særhæfte.

Fotobog fra et langt jernbaneliv.

Lokomotiver på schweizisk.

Efterskrift til artiklen om Schleswiger Kreisbahn.

Banen i havet.

Byg en banegård.

Made by Dekas.

Kunst på modeljernbanen.

En dyster maskine.

Sjælden post fra Heljan.

Verdens grimmeste bil - i H0.

Pwg som fransk togførervogn.

Flere nye figurer.

Gummi-sporvogn i Ringsted.  /  Tuborgvogne fra Märklin.  /  En vinvogn for alle.  /  Railpro-vogn fra Roco.

Genanvendelse af gamle skinner.  /  De første todækkerbusser.  /  Et lille efterspil.  /  Todækkere på skinner.

Todækker i model.  /  Historisk udflugt med Danmarks Jernbanemuseum. /  MaK-lokomotiver på vej.

Tålmodighed - eller held.  /  Cykling på Kalvehavebanen (Turforslag i bogform).


Som vanligt et interessant, flot og varieret blad.  1:1-artikler og modelartikler, nyt og gammelt, sort/hvid og farve.


 

 -