Seneste fotos.

Januar - xxx 2019.

 

Os, der hader Facebook / Fodboldfri zone.


Rundt omkring i negativsamlingen / "arkivet" gemmer sig en masse fotos, som hverken passer ind hér eller dér. Nogle er måske led i en større serie fotos, --men en serie som ikke lige er planlagt til udsend- else i nær fremtid. Andre af disse fotos kunne måske have en slags berettigelse/interesse som "Dagens foto(s)", som en kommentar til det ene eller andet, men ellers uden sammenhæng med andet.

Tiden må vise, om det er noget, der falder i seernes smag, eller om der er fotografier nok ???

Nå, --man kan vel bare gøre, som de gør i fjernsynet: 

"Vende bunken", og køre på genudsendelser ! ! ! 

Dagens foto(s) må forventes at stamme fra hele landet.

 

 

Brug af fotos/tegninger.

 

Da jeg modtager flere og flere ønsker om brug af mine fotos, bliver jeg måske nødt til at bringe lidt om mulighederne / ”reglerne” for brug af mine fotos her i ”siden”s hoved:

Der kan IKKE gives / vil IKKE blive givet tilladelse til brug af mine fotos på Facebook eller lignende ”sider” ! ! !  Skulle man alligevel "falde over"  evp-fotos på Facebook eller lignende "sider", er det helt sikkert et udslag af "uhøflig selvtægt".

Jeg finder det ganske utroligt, at nogle ikke kan holde "nallerne" væk fra andres private hjemmesider (uden at spørge først - uden at angive hvem / hvor man har dem fra).  Går de også sådan og "smårapser" i grønthandlerens fortovsudstilling, bare fordi det er muligt, og mens grønthandleren ekspederer en anden kunde og dermed ser den anden vej ? ? ? ! ! !    *) 

Brug på almindelige ”gammeldags hjemmesider” kan kun tillades på egne/private IKKE-kommercielle sider under den forudsætning, at fotografnavn: ”Foto: Erik V. Pedersen” bringes ved det pågældende foto. Link til min aktuelle side er ønskelig, men ikke en forudsætning.  Tilladelsen gælder naturligvis kun EGNE fotos (normalt de fotos, hvor der ikke er nævnt andet fotografnavn).  Ved andre fotos må tilladelse indhentes hos den/de aktuelle fotografer / negativejere.  Spørg, -hvis der er tvivl.

Ved alle ”tryksager” må aftale indhentes i de enkelte tilfælde.  Der vil sjældent være problemer til ikke-kommercielle formål, men må aftales.

 

Ved  kommercielt brug: Kun efter nærmere aftale.

Jeg er opmærksom på Ophavsretsloven og dens tidsmæssige begrænsninger / hhv. tilladelser, men forventer som almindelig ”høflighed”, at denne ophavsret bliver overholdt / opretholdt i hele min levetid. 

Herefter har jeg ikke planer om at blande mig. 

Ved eventuel overtrædelse kan jeg måske ikke gøre noget ved det- ”det er bare ærgerligt”, men så er det alene op til mig, at standse udlægningen af flere fotos ! ! !

Til gengæld må jeg tilføje, at alt (næsten) indtil nu er forløbet til ”rimelig stor tilfredshed” – De få kendte tilfælde er i reglen løst med et fornuftigt resultat.

 ----------------------

 

(Skulle et foto eller to en dag have været vist før ! ! !  --  Beklager, så må det være "Et tilbageblik", som de skriver i TV-programmerne ved genudsendelser   ) 

  

( Prøv og se, ...på evp )

 

 -

 

 

 

13. januar 2019.

Hareskov station.   --    September 1977.

Stationsbygningen, den store ventebygning + et par Mo´er.

Hareskov station set mod vest/Farum . . .     1977.     Foto:  Ole Faurhøj.

 

Hareskov station.    --   September 1977.   ^---vv

Så er det lige før.  De sorte "affaldssække" skal bare tages af signalmasterne, og der er klar bane for de første
S-tog om "et par dage". 

Til gengæld er hele stationsbygningen med ALT tilbehør totalt væk om bare "14 dage".

El-belysningen og udgravningerne er den nye perronundergang under banelinien.


Hareskov station.   Ventebygningen.  "Om 14 dage er alting glemt " ! ! !   --   September 1977.   ^---v

Vejfacaden/bagsiden.   Herfra går det næsten 20 meter ned ---> til Hareskov by gennem et 90 graders sving.

Den nye "station" er egentlig allerede taget i brug, omend det stadig er med Mo-betjening.

Tog-krydsning.  Tv.  Mo 1951.    Hareskov station.   --   September 1977.

DSB Mo 1951, (ex 551).   Hareskov st.  2-3 dage før S-togenes overtagelse af strækningen.

September 1977.

 

S-togs-indvielsen fandt sted d. 24. september 1977.

 

 

Om Hareskov station i øvrigt:   Hareskov - Farum.


 -

 

 

13. januar 2019.

Hareskov station.   --    September 1977.

En tur rundt om den relæhuset for stationens relæsikringsanlæg.

Relæhuset, set i køreretning mod Farum.    --    1977.   Foto.O. Faurhøj.


Relæhuset, set i køreretning mod Farum.   September 1977.   ^---vv

"Vejfacaden" (set i retning mod banelinien).

Relæhuset, set i køreretning mod København.   
September 1977.

 

Hareskov station - sportavlen i stationsbygningen.   --   1976-77.  Foto: O. Faurhøj.

 

Om Hareskov station i øvrigt:   Hareskov - Farum.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

12. januar 2019.

Hareskov station.   --    September 1977.

En tur rundt om den gamle kreatur-/svinefold, -nu hjemsted for banekolonnen.

Hareskov station.  Kreaturfolden/svinefolden ombygget til hjemsted for den lokale strækningskolonne.
Facaden mod banelinien.

September 1977.   ^---vv

Selvom folden stadig var bemandet med nogle få tjenestegørende, var den -stort set- ryddet for alt,
og ca. 14 dage senere var den væk sammen med hele resten af stationens gamle bygninger.

Facaden set mod Farum.

 

Vejfacaden.


Facaden set i køreretning mod København.   ^---v

 

Arealet set i køreretning mod København. Om ca. 14 dage er ALT væk. Kun den nye S-togs-"station" er så tilbage.
September 1977.


Om Hareskov station i øvrigt:   Hareskov - Farum.

 

Lige til modeljernbanen.


 -

 

7. januar 2019.

Hareskov station.   --   1969.

3485-417.I.05.Hareskov st, vestenden.1.juni_1969.jpg (800×537)

Hareskov st,  vestenden, set mod vest / Farum.   --   1.juni 1969.    ^---v

Th:  Kampestensrampen mod HARESKOV  SAVVÆRK  A/S.   --   1. juni 2019.


Hareskov station, vestenden, set mod København.   Tv. sidesporet til Savværket.   --   1. juni 1969.   ^---v

Samme motiv som ovenstående, men forstørret med henblik på fru Christensens iskagebod *)  (th). 

1. juni 1969.


*)  "Iskagebod" 

Stationens mangeårige "stationsforstander", fru Christensen, passede også iskageboden -i sommersæsonen og ind mellem togene), og den var i sin tid kendt af utroligt mange københavnere.

Da "Modeljernbaneklubben H0, Albertslund" i sin tid deltog i en modeljernbaneudstilling på Jernbaneskolen på Østerport station, deltog vi med en model af Hareskov station.  Her oplevede vi, der stod på udstillingsstanden, at utroligt mange besøgende, i samme øjeblik de kom ind i lokalet og fik øje på modellen udbrød: "Jamen, --det er jo Hareskov station", eller ord i den retning.  Virkelig mange havde været pige- eller drengespejdere og været på udflugt med Slangerupbanen til Hareskoven.  Havde de ikke handlet i iskageboden på vejen ud, så havde de været dér, medens de ventede på toget på hjemturen.

"Højdepunktet" var nok, da en midaldrende dame kom og fortalte om den tid, hvor hun som ung pige havde stået og solgt is m.v. i boden, som medhjælp for fru Christensen. Hun var ganske tydelig meget glad ved "gensynet".

 

 -

 

6. januar 2019.

Sporvogns-transformator (dog uden tårn), Potsdam.   --   2018.

Ved Hauptbahnhof.  Potsdam.   --   27. oktober 2018.   ^---vv

Potsdam er hovedstaden i delstaten Brandenburg. Byen ligger sydvest for Berlin midt i et landskab med talrige søer og skove og betragtes nærmest som en del af Berlin.

Hvad gør man ikke, for at undgå graffiti.

Sporvogns-transformatorstation ved Hauptbahnhof.  Potsdam.   --   27. oktober 2018.  


Lige til modeljernbanen.

 

 -  -

 


6. januar 2019.

Hareskov station.   --   1969.

Srækningen set "tilbage" mod København,  her set oppe fra indkørselssignalet.   --   1. juni 1969. 

 

Den lokale rideskole passerer banen på en af småstierne lige før stationen . . .     --   1. juni 1969.

 

 . . . kort før toget kommer  på vej mod København !  --     1. juni 1969.

(NB. Man vførte hvidt lys fremad fra øverste/midterste lanterne og fast rødt lys bagud fra nederste/venstre lanterne (set i kørselsretningen) -  her er toget således set bagfra.)


"Andemor" går hjem med ungerne.     --   1. juni 1969.


Hareskov station set i køreretning mod Farum.   --   1. juni 1969.

 

 -  -

 

5. januar 2019.

Hareskov station.   --   1969.

Hareskov station, indkørselen set mod Farum.  ---->   1. juni 1969.   ^---vv

Der var "godtnok idylerisk" dengang.  En "rigtig" lille betjent "landsbystation" med togkrydsning hver halve time.

Indkørselssignalet for tog mod Farum.   ^---v

Hareskov.    (Set fra indkørselssignalet mod stationen).

I 1943 købte min moster og onkel en grund i Egebjerg nord for Ballerup by, tæt på Hareskov by.  Lidt over 1000 kv.meter.
Mine forældre hjalp dem med at rydde jordstykket, der havde ligget brak i flere år, og deres dreng på 5 år var naturligvis med.

En dag fandt min far og min onkel ud af, at vi skulle gå en tur over i Hareskoven, måske med den bagtanke, at vi skulle gå forbi Hareskov station.  Det kom vi i hvert tilfælde, og det eneste jeg husker er, at der -ude for enden af et lille stykke spor (formentlig det ovenfor viste sidespor) holdt en grønmalet personvogn med åbne endeperroner ! ! !


I 1971 flyttede jed (vi) ind i det hus i Egebjerg, nordlige Ballerup, hvor vi stadig bor.   

Når jeg sidder ved min pc, og linder lidt på gardinet foran mig, kan jeg se denne del af strækningen, ca. en lille kilometer på hver side af Hareskov station (i øvrigt en ikke uvæsentlig grund til, at jeg bor her). 

I de første år, kunne man døgnet igennem, men -naturligvis- især i de stille aften- og nattetimer følge Mo-togenes kørsel gennem Hareskoven, hvor de jo kørte lige "på kanten" af den lavereliggende Hareskovdal. Ikke dieselmotor-lyden, men trykluftfløjtens advarselsfløjt ved de mange skovveje, der dengang krydsede banelinien.  Herlig lyd for en jernbanemand, de høje fjøjt, der gav genlyd mellem skovens træer.

Hver halve time kunne jeg følge de to Mo-tog fra hhv København og Farum.  De kom som regel på klokkeslæt, og man kunne følge de to lysende "slanger" køre ind på og standse på Hareskov station. Et par minutter efter afgik de atter, hver sin vej.

Efter overgangen til S-tog var det i det store og hele, dog var advarselsfløjtene væk.  De man-ge små skovstiers krydsninger med banen var nedlagte / væk. Enkelte var bevaret, men bragt ud af niveau - ingen hyggelig fløjten   
mellem træerne.  Lyset sås dog           EVP bor i kote 40 ca. et par km SV for stationen, så der er fin udsigt over dalen.
stadig, omend i lidt mindre grad
(moderne mere nedadlysende lysrør/lysarmaturer).  Til gengæld fik vi noget nyt: Gnistdannelse fra køretråden, især inattetimerne (og sikkert især det nye døgns første par tog med masser af rim på køretråden.  --  Jeg har dog aldrig haft den store lyst til at stå op i at koldt soveværelse (lige ved siden af) for at overvære synet.

Med indførelsen af de seneste, nuværende, S-tog (4. gen) var det slut med at se lyset. Nedadlysende, inddirekte belysning sender næsten intet lys ud til siden.  Ærgerligt.

Nu må jeg nøjes med at se de svage lys fra den moderne perronbelysning.

Srækningen set "tilbage" mod København.   ^---v

 

 

 -


 
 

Godt nytår ønskes alle "sidens" læsere,

 

 
        
 

 

Wieneriske sporvogne   --   IV   --   2017.

I anledning af DR´s transmission af den årlige nytårskoncert fra Wien, bringes -også i år-  en række fotos fra denne prægtige (sporvogns-)by.  

Det er da bare flot, med alle disse store, hvide, næsten slot-agtige ejendomme, de store alléer med grønne træer og de røde sporvogne.


WL 4024 + x, v. Währingerstrasse U-bahnstation.   --   8. maj 2017.


WL 4306 + 1506, Burggasse/Stadthalle.   --   8. maj 2017.


WL 4306 + 1506, Kaiserebersdorf/Zinnergasse.   --   8. maj 2017.   ^---v


WL 4306 + 1506, Wien.   --   8. maj 2017.


WL 4303 + x, Dr. Karl-Renner-Ring.   --   8. maj 2017.


WL 4321 + x, Dr. Karl-Renner-Ring.   --   8. maj 2017.


WL 4083 + 1483, Burgring.   --   8. maj 2017.


WL 4001 + 1401, Burgring/Opernring.   --   8. maj 2017.   ^---v


WL 4317 + x, Kärntner Ring, Oper.   --   8. maj 2017.


WL 4080 + x, Kärntner Ring, Oper.   --   8. maj 2017.


WL 4315 + x, Kärntner Ring, Oper.   --   8. maj 2017.


WL 4065 + 1465, Kärntner Ring, Oper.   --   8. maj 2017.


WL 4053 + 1453, Kärntnerring.   --   8. maj 2017.   ^---v


WL 4321 + x, Wien.   --   8. maj 2017.

 

Nogle fotos eller tilsvarende fotos fra 2008 kan have været vist tidligere. Tilgiv mig - det har jeg "lært" fra de store danske tv-stationer:  Genudsendelser klarer alt.

 

   --   1. juni 1969.