http://www.mjk-h0.dk/evp_NPMB/0-Danmarkskort-NPMB.jpg Næstved - Præstø - Mern Banen.

 

 

 

 

Hvis intet er nævnt: Alle fotos © : Erik V. Pedersen. 

 

 

 

Næstved  -  km. 0,0.

 

 

 

Rønnebæk trb.  -  km. 3,3.

 

 

 

 

Bemærk , her og ved flere af de andre stationer/trb, den utrolig "smarte" udforrmning af sidesporene:

Passende nedgravet, og man får læsserampen "gratis". Hertil kommer, at en vogn henstillet dér, skal nok blive der, --afløbssporskifte eller ej,  ---og så er det der endda alligevel - Lige til modeljernbanen.

 

 

Næstelsø trb.  -  km. 5,8.

 

 

Måske endnu mere udpræget nedsænket læssespor med tydeligt dybeste punkt lige udfor svinefolden. 

 

 

Brandelev  -  km. 6,8.

 

 

 

 

 

Bøgesø  -  km. 10,3.

 

 

 

 

 

Askov Huse trb.  -  km. 11,8.

 

 

 

 

Snesere  -  km. 13,3.

 

 

 

 

 

Lille Røttinge trb.  -  km. 15,0.

Efter sporfornyelsen, der bl. a. også includerede stenballast, ses det tydeligt på emaille-skiltet, at nogle -formentlig- skoledrenge har ventet for længe på toget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tappernøje  -  km. 16,4.

 

 

 

 

 

Faksinge trb.  -  km. 21,0.

 

 

 

 

 

Præstø  -  km. 23,8.

 

Præstø station,  perronfacaden ---^     og  vejfacaden ---v.      26. marts 1961.

---

 

NPMB 7,  juni 1959 . . .

 

Præstø station som "luftfoto".  -  Juni 1959 . . .

remisen . . .  

og overkørselsanlægget. 

 

Overkørselen   (Postkort) . . .  

og den oprindelig svenske skinnebus Sm 1, samme sted.  -  Juni 1959.

 

Servicereing af NPMB 4:

 Kul . . .

og vand . . .  

. . .

DJK-turen, 19. marts 1961. 

 

 

Skibinge trb.  -  km. 25,1. 

Skibinge trb.  -  26. marts 1961. - - - - -   ^---v

 

 

 

 

Allerslev  -  km. 28,0.

 

Allerslev station.   -  26. marts 1961.    ^---v

Stationsbygning og varehus, set mod Præstø.   -  1960.    

Foto.   Søren Jørgensen.

 

Vejfacaden.  -  26. marts 1961.

 

Varehuset  ---^   og terrain mod Mern ---v ------- 26. marts 1961.

 

 

 

 

Mern  -  km. 32,5.

 

Sm 1.  -  Juni 1959. 

 

NPMB Sm 1.  -  26. marts 1961.

 

 

Drejeskiven, remisen og vandtårnet.  -  Juni 1959.    Rundt omkring var jorden dækket at lys-violette blomster, Gederams, utrolig flot.

Hvem der havde haft farvefilm i apparatet,  --og tænk, hvis man dengang havde haft øje og mulighed for, at indrette et sådant sted til sin fremtidige bolig ! ! ! 

 

 

Mern saftstation.

 

Mern saftstation.

Foto: ???

 

De Danske Sukkerfabrikker anlagde i 1902 en saftstation i landsbyen Mern på intiativ af en gruppe lokale godsejere, som tegnede sig for en betydelig del af sukkerroe-leverancerne.

 

 

Roetog m. læs på vej mod saftstationen i Mern . . .  

Foto:  NPMB.

 

. . . og tilsvarende på vej fra Mern med affald fra saftstationen. (Begge fotos fra  NPMB´s 50 års "jubel-skrift").

Foto:  NPMB.

 

Anlægget i Mern var sammen med fire andre saftstationer tilknyttet Stege Sukkerfabrik

Mern saftstation ligger tæt på Mern Å, og vandet herfra blev udnyttet til vask af sukkerroerne fra lokalområdets roedyrkere. Roerne samledes på saftstationen, hvor sukkersaften blev presset ud og ført til sukkerfabrikken i Stege via rørledninger. Derved undgik man at transportere roerne over lange afstande.

Fra Mern gik saftledningen til en beholder i Kalvehave. Derfra førte en anden rørledning til havnen, hvor sukkersaften blev pumpet over i Stege Sukkerfabriks skib og sejlet til fabrikken. Da Dronning Alexandrines Bro mellem Møn og Sjælland åbnede i 1943, blev rørledningen forlænget hen over broen helt til sukkerfabrikken. Saftstationen lukkede i 1976, men saftledningen er stadig synlig på Dronning Alexandrines Bro.

Mern Saftstation var i mange år Danmarks sidste saftstation

 

 

- o 0 o -

 

Hvis intet andet er nævnt:  Alle fotos © : Erik V. Pedersen.

 

SIDSTE.


https://www.youtube.com/watch?v=frvKanq8g-E

Sidste tur med Næstved-Præstø-Mern Banen 1961


"Min far, Jørn Toxværd og Poul Thorborg filmede den sidste togtur med NPMP, Næstved-Præstø-Mern Banen den 31. marts 1961.
Jeg var selv med på turen, og er også med på nogle af de filmklip af livet på Præstø Station, som også er med i filmen.
Jeg håber, at denne film kan være til glæde for gamle Præstø-drenge og piger, samt de, som "blot" har interesse for gamle jernbaner i Danmark

Ole Brinck Toxværd 2012"


- o O o - 

 


Forrige side: NPMB - Rullende materiel.
Næste side: Kalvehavebanen.