Københavnske S-tog.

 

 

80 år med S-tog i København ---- 1934 - 2014.

Ikke S-togenes historie (den er der allerede skrevet tykke bøger om), --blot min markering af 80-års-dagen.

 

S-banen i København begyndte sine kørsler d. 3. april 1934 med stræk-ningen Klampenborg-Hellerup-Van-løse-Frederiksberg, og senere på året strækningerne København H-Hellerup og København H-Valby.  
 
Strækningen Hellerup-Holte åbnedes i 1936 og Valby-Vanløse i 1941, og hermed var "bunden lagt". 
 
Alligevel fortsatte man i 1949 med strækningen Vanløse-Ballerup og i 1953 med Valby-Glostrup, som i 1963 forlængedes til Taastrup.
 
Hermed var  -ligesom- alle "1. gene- ration" S-togsstrækninger på plads.
 
 

 

 

 

 

 

 

S-togsnettet.   --   1941. -->

 

 

DSB S-tog.  Strækninger og køretider.  Politiken 1943.

 

 .  

Storkøbenhavns Nærtrafik (køreplansomslag).   --   1944.

 

Tidligt foto optaget af James Steffensen, senere DSB. -- Her er der sat en signalskive i en særlig holder på fronten.

Bemærk også det hvid/sorte destinationsskilt: København H-Vanløse.

Efter sigende var det på J.Steffensens foranledning, at man skiftede design til sort bund og hvid tekst, da teksten var næsten umulig at læse i den mørke del af døgnet, hvor hele feltet var lyst/"lyste hvidt", når lyset bag destinationsrullen var tændt.

 

Der var god brug for togene under krigen.

Den høje perron i Vanløse, set mod København.  Bemærk Frederikssundstoget (alm. personvg.materiel) til højre.

Ca. 1947.  Foto: DSB.


 

København H-Ballerup, 15. april 1949.

Første S-tog til Ballerup, her på Husum st.   --   15. maj  1949.   Foto: DSB.

For mig er dette foto en lille smule morsomt / interessant:  Det er nøjagtigt som at se min farmor i den sorte silhouet foran lysmasten. Denne del af familien boede 500 m fra stationen og benyttede dagligt (indtil den dag) "de gamle Frederikssundstog" fra Vanløse (G-maskiner med et antal personvogne eller Mo + Cr-vogne). 

Hun blev spurgt i en sen alder, men huskede det ikke ! ! !

 

København H-Glostrup d. 17. juni 1953.

     Inden næste strækning blev taget i brug,
     skulle der igen anskaffes flere vogne 
     (tog), såkaldte 4. levering:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt-tegning af S-togene af såkaldte "3. levering".    --   1949.   Foto:  DSB.

 

 

 

Køreplan-oversigt: Sommer 1953.

 

 

. . . som man kan vælge at gengive som et mindre eksempel, eller så stor, at den kan aflæses.

Jeg valgte det sidste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal De nå toget ?

Det var dengang, der var S-tog og bomærker til ! ! !

 

 

Første S-tog til Glostrup.  
17. juni 1953. 

 

Foto:  evp.

 

Foto optaget med mit da-værende box-kamera, 8 optagelser pr. film, 6x9 cm på træspoler, og otte dage til man tidligst så resultatet.

Begrebet lukkerhastighed, var et spørgsmål om hurtigt eller langsomt tryk på kameraets udløser. :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .
Dybbølsbro, perron mod Valby.   --   Januar 1968. . . . . Michael og Thomas ved udk. fra P. Bangsv. mod Langgade.
Sept. 1970.
 

Hvilken dreng med bare en smule interesse for tog, og fra den tid, har ikke siddet her eller i de gamle "togformands-/togførerrum med næsen trykket flad mod forruden ?   Ovenfor til højre er det evp´s egne drenge.

 

Udsigt fra Dybbølsbroen mod S-togsremisen, Enghave Maskindepot.    ^---v   12. februar 1967.

Midt i billede: S-togenes hjemsted i de først år:  Enghave Maskindepot.  Til højre en af Hovedbanegårdens mange detacherede poster ("underposter" for Kommandoposten), og lige bag den en pumpestation for den -på tværs af og under hele sporarealet liggende Belvedere kloak.

 

Gamle S-togsvogne, forsøgsvis malet røde.  Set på afstand, fra perronen på Dybbølsbro.   --   14. marts  1972.

Jeg blev fortalt, at de var på vej til Scandia til en grundig renovering med henblik på endnu et par års kørsel på F-linien. Desværre blev projektet opgivet "midt i vadestedet".  Københavnerne betragtede vognene som "gamle og udrangeringsmodne", renoverede og rødmalede eller ej.

 

Pludselig en dag var de bare væk, lidt hurtigere end vist egentlig beregnet.

 

  

Trængsel, --  under og efter krigen 1940-45.

 

 

"Raad og Rejsevink"   --   1943.   Tegninger: Engholm.

Nok råd og rejsevink, men samtidig illustration på S-togenes dobbeltdøre (tv) og de små billetkontrol-bure fra de første år (th).

 

 

Skiløbere på vej til skoven.  Klampenborg.   --   Ca. 1947.   Foto: DSB.

 

"Cykeltrængsel"  i Herlev (set mod København).   Foto:  DSB 1954.

  

 

I regn og sol.

 

S-tog i regn (Østerport) Foto: Elektrof. Mandrup Hansen. Jernbanebl. nr. 1. 1959 -- og sol (v. Nordhavn). DSB 1950.

Bemærk de gamle kulkraner (Østre Gasværk  -  "Vestkajen" ved Nordbassinet.), der anes i baggrunden. Østre Gasværk.

 

 

. . . og spørger man mig, er 1. generationstogene nogle af de flotteste tog DSB har haft (i konkurrence med seneste typer af 500-Mo, "Marcipanbrød" og Scandia-skinnebusser ved privatbanerne samt Lunding-vognene og Scrap-vognene ved Københavns Sporveje).

  

 -  

 

 

-