Danske transformatorstationer (-tårne).

 

Som medarbejdende ved datidens blad "SIGNALPOSTEN", fik jeg den tanke, at det måske kunne være aktuelt med en serie fotos og tegninger af nogle af landets transformatortårne.  

Egentlig var tanken ikke ny, for allerede i 1957, som trafikelev på nogle mindre DSB-stationer, havde jeg taget de første fotos af sådanne tårne omkring Borup og Lille Skensved, men nu skulle det så være over et "større areal".

Det indledende arbejde begyndte først i 1980-erne, kort efter at "bombemanden fra Gladsaxe" i 1977–78 anbragte ni rørbomber i bl. a. telefonbokse o. lign. i København og omegn.  Måske ikke det bedste tidspunkt, at spørge div. el-selskaber om tegninger af deres transformatorer ! ! !  

Det skulle dog gå ganske anderledes, idet der udvistes stor velvilje fra næsten alle de forespurgte selskaber.  En masse tegninger blev tilsendt, og andre selskaber beklagede, at man ikke længere havde tegninger, men sendte personale ud med fotografiapparater i stedet for.

 

 

 

Transformatorstationer / -tårne.

 Alle blandt de lidt ældre generationer kender dem, de stod overalt, frit på landet, i landsbyerne, i stationsbyerne, i provinsbyerne -store og små- ja, selv i hovedstadens forstadsområder. Murede, støbte i beton, sammensatte af betonelementer eller udført i stålplader: Transformatortårnene. På det modelbaneanlæg, hvor de ikke er repræsenteret, er der ofte heller ingen, der savner dem, –eller i det mindste var der ofte ingen der gjorde det. Er tårnene der til gengæld, bemærker man dem straks: ”Kan du huske dengang”.

 - - -

Transformatortårnene dukkede op med indførelsen af elektriciteten rundt om i landet i 1920´erne. Ikke alle var imidlertid lige glade for dem. Naturfredningsforeningerne rasede:

Gamle transformatorstationer.   ^---v

 

F. eks. skrev Dansk Naturfredningsforening i 1925/26:  ”(…) Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? …….”

(Se evt. nedenfor under  NESA nr 223,  Farum Grusgrav.)

 

Dansk Naturfredningsforenings årsskrift, 1924-25.  --->

 

Udviklingen,
lod sig dog ikke standse, og senere blev de vel nærmest et led -ofte et kært led- i det almindelige landskab, med deres meget forskelligartede -ofte meget lokalprægede- arkitektur og udseende. Nu er de imidlertid snart historie. Det ene tårn efter det andet falder, som ofre for de nye tider. Ikke altid sker det, fordi de ikke længere er nødvendige, men elkablerne bliver nu ofte lagt i jorden, hvorefter der ikke længere er behov for tårne. Hertil kommer, at vedligeholdelsesudgifterne bliver for store, og de erstattes nu af små ”fikse kasser”, ofte ikke større end en stor kummefryser.

 

Om der en dag bliver behov for at fremstille disse moderne ”kasser” til modelbanebrug, kan jeg ikke svare på nu, men hvorfor ikke ???? Det må næste generation tage sig af. På den hertil knyttede billedside vil jeg forsøge at illustrere dem, med nogle af de billeder jeg tog af dem, inden de helt forsvandt. Ligeledes vises et par billeder af mine hjemmebyggede tårne beregnet til modelbanebrug. 

 - - - - -

Nedenfor skal vises nogle eksempler på transformatortårne fra landets forskellige egne. Skønt formålet og "hovedudseendet" var det samme, var der dog store forskelle i udseendet på de enkelte landsdeles transformatortårne. 

 

- o 0 o -

 

Forkortelser for el-selskaber:

(Rækkefølge - stort set, som stationerne/tårnene vises nedenfor.)

 

NESA = Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab, Hellerup.

HE. = Helsingør Elforsyning.

SEAS = Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab, Haslev.

NVE = Nordvestsjællands Elforsyning A.m.b.A., Svinninge.

EFFO = Elselskabet EFFO, Frederiksværk.

LEF = Langelands Elforsyning, Rudkøbing. 

Effla = Elforsyningsselskabet for fynske landdistrikter, Odense.

NEF = Nordøstfyns Elforsyning, Kerteminde.

SE = Sydenergi, Silkeborg.

EASV = Elforsynings-Andels Sønderjyllands Vestkyst, Skærbæk.

EE = Esbjerg Elektricitetsværk, Esbjerg.

MSE = Midtsønderjyllands Elforsyning, Agerskov.

MES = Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab, Brande.

VOS = Vejle Oplands Strømforsyning.

HOH = Hovedgaard og Omegns Højspændingsanlæg An/S, Hovedgaard.

BHHH = Bjerge Hatting Herreders Højspændingsanlæg, Horsens.

EGO = Elektricitetsselskabet Gudenåens Opland, (Randers ?).

ELRO = Elforsyningen for Randers Opland, Hornbæk, Randers.

ESV = Elforsyningen Sydvensyssel.

TH = Thy Højspændingsværk. 

HE = Herningegnens Elforsyning.

HEF = Himmerlands Elforsyning.

MEF = Midtjysk Elforsyning, Silkeborg

RAH = Ringskøbing Amts Højspændingsanlæg

SAEF = Sydvestjyllands Andels El-forsyning, Varde.

---  = Thy Højspændingsværk, Aktieselskab, Bedsted.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

Apropos:   

Med hensyn til rækkefølgen af tårnene / stationerne:  Det kan gøres på flere måder, f. eks. efter type, efter landsdel / forsyningsselskab, alfabetisk efter beliggenhed eller efter foto-optagelsestidspunkt.

Foreløbig tror jeg, at jeg vælger at gå ud fra beliggenheden / landsdelen, der i høj grad også vil tilgodese typeinddelingen.

 

Tårnene / stationerne vil blive lagt på løbende, efterhånden som de bliver scannet / bearbejdet.  Derved kommer de allerede klargjorte ikke til at "ligge" i venteposition" indtil det sidste tårn måske er klar om fem år.

 

 

 

 

Sjællandske transformatorstationer (-tårne).

 

 

 

Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab  --  NESA

 

NESA-transformatortårn fra Holte-omrdet.

Den første illustration viser en stregtegning af en udgave af transformatortårne, der var meget almindelige i kommunerne nord for København, dvs. Gentofte, Lyngby-Tårbæk m.v. Den her viste illustration er desvæære en ”rimelig” dårlig gengivelse af en ellers god tegning, men det er desværre aldrig lykkedes mig at finde er fotografi af typen. Fra min tid som ulveunge/spejder husker jeg dem tydeligt. De stod vist flere steder i det nævnte område, og er jo en noget flottere udgave af det nedenfor viste Ballerup-tårn. Henvendelser til NESA -der i øvrigt har været meget positive- gav desværre intet resultat, og på de steder, hvorfra jeg husker dem, er de for længst væk.

 

  NESA´s årsberetning og kalender 1976.

 

ER  DER  EVT.   EN  /  NOGLE,  DER  KAN  HJÆLPE  MED  FOTOGRAFI  / TEGNING  AF  DENNE  "FINE"  NORDSJÆLLANDSKE  /  NESA-TYPE ??? 

Typen var -som nævnt ovenfor- fortrinsvis at finde i de mere velstillede nordsjællandske kommuner umiddel-
bart nord for København.

Der MÅ findes tegninger / fotos af dem, da jeg har set tårn-typen tegnet som "vignet-tegninger" udført i nyere tid (1976), men længe efter deres forsvinden fra gadebilledet. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -^

 

 

NESA-trsfst. nr. 33  Grundtvigs Højskole.    --   2014.

Dette og et par andre typer tårne var af en type -der var lidt finere i udseendet end de "almindelige" NESA-tårne- var "rimelig almindelig" i områderne nord for København, -- Hellerup, Gentofte, Klampenborg, Lyngby, Holte osv.

NESA blev i 1980-erne tid forespurgt, men desværre med et flot, men på dette punkt, negativt resultat. Der må imidlertid findes fotos / tegninger (måske også i NESA´s egne arkiver ???), da tegneren jo må have haft et forlæg, da han tegnede denne tegning omkring 1977.

Som svar på min ovennævnte "Forum-efterlysning", kom der dog et svar fra Henrik Thomsen, Holte:

"Der står en tranformer umiddelbart nord for Frilandsmuseet. Den ses let på Google maps. Den er godt nok ikke helt mage til den på tegningen, men kan da være et besøg værd. Husk rosensaks og rive til at fjerne bevoksningen. 
Det er iøvrigt tårn nr. 33."

 

Desværre -krisen kradser- og byggeriet, på Øresundsvej station bagved, der var gået i stå, forblev i stå, og jeg kom ikke til Virum ved vintertide.  Nu er byggeriet imidlertid i gang igen, og jeg kommer der jævnligt -som det kan ses på min hj.side ?således også forleden.

Til min store ærgrelse: Slyngplanten er stedsegrøn, og dermed var jeg lige vidt.

Nu bringer jeg imidlertid mine fotos alligevel, --det kan jo vare flere år, førend transformatoren bliver studset.

 

NESA transformatorstation nr.  33.  Grundtvigs Højskole.  Virum.   --   27. januar 2015.

 

 - - - 

 - - - 

  

Trsfst. NESA nr. 33.  Grundtvigs Højskole.  Virum.   --   27. januar 2015.

Desværre havde jeg ikke mulighed for at måle den op forleden, men kan da oplyse, at den er 4 meter +/- et par cm, på hver led.  Da man alligevel ikke kan se de ca. 75-80 % af bygningen for bevoksning, er opmåling måske ikke så meget værd alligevel.

På den anden side: Underste del -tegnet efter murstensmål- og dækket med bevoksning øverst, --- så er den da:

Lige til modeljernbanen.

PS:  Fotos / tegning af ovennævnte "fine" type er stadig meget velkomne.  De må findes, når tegneren kunne tegne viste flotte tegning.

Tak til Henrik Thomsen for tip´et.

 

 -

 

NESA Transformatorstation nr. 352, Callisensvej, Hellerup.   --   2016.

NESA nr. 352 er beliggende på det nord/vestlige hjørne af Callisensvej / Svanemøllevej.

 

NESA-trsfst. 352,  Callisensvej,  Hellerup.   --   2. maj 2016.   ^---vv

 

12798-IMG_0124.NESA-trsfst. 352.Callisensvej.Hellerup.2.5.2016.JPG (800×533)

NESA-trsfst. 352.     "Slottet" i baggrunden hører dog ikke med til transformatorstationen.

 

12799-IMG_0126.NESA-trsfst. 352.Callisensvej.Hellerup.2.5.2016.JPG (383×575)  

.

 

    

NESA-trsfst. 352, øst-facaden.  Callisensvej,  Hellerup.    <--- 2. maj  og  6. juni  2016 ---^

 

 - - -     6. juni  2016

 

 . . . nord/øst-facaden . . .    6. juni  2016

 

 . . . og nordfacaden.   --   6. juni  2016


13077-NESA trsfst. 352.Callisensvej, Hellerup,.jpg (885×734)

NESA trsfst. nr. 352, Callisensvej, Hellerup.     Tegn: EVP.

Et par bemærkninger til tegningen:  Som det ses: Røde mur- og tagsten.  Gråsort sokkel.  Gråmalet ståldør, med ventilationsrist foroven og forneden.  

I rosetten øverst i øst-gavlen, er der et kvadratisk vindue.  Tilsvarende roset i vest-gavlen er fuldt udmuret. Den øverste del af denne gavl er -synligt- sat om efterfølgende.  Mon ikke de to forhold hænger sammen. Nederst til højre på -i dette tilfælde- vestgavlen, findes ofte en lille sikkerhedslem ind til "hovedafbryderen", men lemmen var umulig at se -og komme til- idet der direkte op ad transformatorbygningen er bygget en ca. 2 m høj (kan nu kun ses indefra, men jeg har desværre ikke nøgle).   Tårnets nord-facade synes at være "ren" mur, -det man kan se).

Se også denne side (længere nede):  8. maj 2016.

 

Det er da:  Lige til modeljernbanen.

 

. . . og så afsted til station "Enghave" / "Carlsberg" ("Station HOF" -også kaldet).

 

 - 

 

Trsf. nr. 47,   Dyrehavsbakken,  Klampenborg.   --   2015 og 2019.

  
NESA nr. 47.  Dyrehavsbakken Transformatorstation   --   12. august 2015.  Foto: Michael Deichmann.
 
 

Trsf. nr. 47,   Dyrehavsbakken,  Klampenborg.   --   2019.

NESA-transformatorstation nr. 47.  Dyrehavsbakken,  Klampenborg.   --   12. juni 2019.   ^---vv

 

 

 

     

NESA-transformatorstation nr. 47.  Bakken,  Klampenborg.   --   12. juni 2019.

 

Dyrehavsbakken,  Klampenborg.   --   2019.

o =  NESA trsfst. nr. 46,  Rutschebanen.   -------^

o =  NESA  trsfst. nr. 47, Dyrehavsbakken.  -----v

 

Transformatorstationen er allerede vist på "trsfst-siden"  med to fotos fotograferet af Michael Deichmann:

http://evp.dk/index.php?page=transformatorstationer--tarne    lidt nede på siden.

Tak til Michael Deichmann.

 

Lige til modeljernbanen.

(Mon ikke, man lige kan se (ane) udseendet af det to manglende sider af trsfst.´en på de to "hjørnefotos".)

 

 -

 

 

 

 

NESA / DONG  nr. 92, "RUTCHEBANEN",  Bakken, Klampenborg.

Det kan være de mest uventede steder, man pludselig "falder over" et transformatortårn.   ^---vv

 

 - - -

Desværre er "stationen / tårnet" skjult bag plankeværket foran, rutschebanen til venstre og boder / pavilloner til højre og bagved.  Til gengæld er det så meget nemmere for modelbyggerne - plankeværket er næsten det vigtigste her.

  

NESA / DONG  nr 92.   Rutschebanen, Bakken.   --   7. august  2014. 

 

 

 - o - 

 

 

Transformatorstation NESA nr. 147,  Ballerup Kirke.  --  1935 / 1980 / 2021.

Transformatoren, som den stod ved begyndelsen af daværende Stationsvej i 1935  ---^   Foto:  Ballerup Kommune.

Ballerup transformatorstation.

Ballerup´s gadekær er tildækket og bebygget forlængst, men et moderne cirkelrundt bassin (soppebassin) har taget over. Lige ved siden af lå -indtil 1980- Ballerup´s transformatortårn, NESA nr. 147.

Juli 1980.

Venstre foto, juli 1980:   Over bevoksningen til højre for tårnet ses et mørkt tag  --  det samme mørke tag, som også ses på Ole Søndergårds maleri fra 1935, omend det er næsten dækket af sne.
Bygningen -der eksisterer endnu- rummede Ballerups ældste bageri (1890).

 

NESA nr. 147,   Ballerup.

 

 

Transfst. NESA  nr.147.   Ballerup.  --  Maleri af Ole Søndergaard,  1935,  som det nu hænger på Ballerup Rådhus.    Foto:  Ballerup Kommune.

 

Maleren Ole Søndergaard.

 
"Ole Søndergaard, Ole Laurits Olsen Søndergaard, 24.5.1876 -- 10.11.1958, maler. 
Ole Søndergaard var en betydelig og alsidig kunstner, særlig kendt for sit portrætmaleri og skildringer af den danske vinter, en vekslen i genrerne han selv anså for værdifuld for sin udvikling. Ole Søndergaard stammede fra husmandsfolk på egnen omkring Lejre og blev først uddannet som malersvend. Hans rige kunstneriske evner udvikledes gennem videregående uddannelse, først på Teknisk skole hvor han blev elev af Holger Grønvold der gennem tegneundervisningen introducerede mange af tidens ypperste til kunsten. 
(...)
Fra 1915 kan han følges som regelmæssig udstiller på Charlottenborg. Hans landskaber skildrer de egne hvor han bosatte sig, Allerslev, Jystrup, Roskilde fjord og senest Ballerup og Måløv. De er enkle og stort anlagt med tunge himle og nøgne træer, med sne der danner kontrast til brune marker, og selv i det lille format monumentale
Dansk Biografisk Leksikons 3.
 

(Maleriet tilhører nu Ballerup Kommune.) 

 

---------

 

Transformatorstation /-tårn  NESA E 223,  Farum Grusgrav.

På landevejen mellem Farum og Lynge (Slangerupvej), ved krydset med vejen til/fra Værløse / og Vassingerød ligger (lå) den store Farum Grusgrav eller Nymølle Grusgrav, den som senere blev til den første, store Drive-in-bio.

På kanten af det enorme (gamle) hul, omend på den anden side af Værløse / Vassingerød-vejen lå denne lille transformator-station, NESA nr. E 223 - Farum Grusgrav.

  

NESA transformatorstation nr.  E 223.  Farum grusgrav.  --  26. december 1987.   ^---vv

  

Den er (var) da bare herlig. 

 

Igen må jeg drage Danmarks Naturfredningsforenings gamle  udsagn frem: 

”(…) Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? (...)” .  

 

Om nogen, må denne "station" / dette tårn da passe på udsagnet.

 

Der er glamhuller for klokkerne, der er en stor bred indgangsdør, "Norddør", der er vindue i "Skibet", og minsandten om der ikke er en lille hemmelig "præstedør" i Skibets gavl, hvor han (præsten) kan snige sig uset ind, hvis gudstjenesten allerede er begyndt.  Tårnuret synes at være nedtaget, men hvad -- "kirken" synger jo også på sidste vers.

I baggrunden anes "præstegården" (Nymøllegård).

 

Efter julemiddagene bød 2. juledag på en mulighed for at køre en tur til Farum i min lille Mascot -- et held, for "tårnet" blev -desværre- revet ned kort tid efter.

Man kan ikke bevare alt, indrømmet, men der var nu noget særligt over dette lille "tårn".

 

 

 

 

Den lille indtegnede "mål-streg" burde vise målet:    l---------- 100 mm ----------l

 

"Lige til modeljernbanen"

Faktisk burde der være sådanne transformatortårne på næsten ethvert model-anlæg. 

 

 

NBNBNB   Tegningenst opgivne størrelsesforhold passer ikke   -----------^  efter indlægningen på hj.siden.    NBNBNB

  

 

Hvis man ser på NESA´s kort over 10 kv><380/220 v. transformatorstationer (1952), så er der nok at tage af.  Så mange bliver det dog ikke til her på siden, ---men lad os se ! ! !

 

  

Kortet tv: 

På området med Farum Teglværk, Farum Kalkværk og Farum Grus- og Stenværk fandtes tre transformatorstationer [markeret i den røde firkant]:
Øverst tv:   Farum Teglværk, NESA nr. E 224.
I midten:  Den her aktuelle: NESA nr. E 223, Farum Grusgrav.
Th:  Transformatorstation i bunden af graven for Farum Grusgrav, NESA nr. 780.

 

Kortet th (i farver): 

Papiromslag til NESA´s jubilæumsskrift 1952.  Her som alle andre steder når/hvis man skal bruge og vise noget på et kort:  Det aktuelle sted på kortet er "altid" tegnet lige i kanten / hjørnet, så man totalt mister overblikket, og skal sammenholde flere kort-stumper - således også her: Den aktuelle transformator, E 223, er lige netop dækket af omslagets rygtekst. [ De tre transformatorer er markeret med blå indramning.]

 

Farum Teglværk og Farum Sten- og grusværk".   Geodætisk Institut, kortudsnit 1928-40.

 

Kortet her (1967) er stort gengivet - jeg kunne ikke lade være- men her er en ganske god del jernbanehistorie antydet, uden at være egentlig angivet:

Den nedlagte København-Slangerup Banen (KSB)  anes øverst i kortet fra Lynge (tv) over Vassingerød til den forsvinder i Farum Lillevang (th). 

 

 

 

Som tidligere antydet: En sådan transformatorstation / transformatortårn bør ikke mangle på den "velassorterede" modeljernbane.  

Skal vi lige begynde med forlægget:

   

Den er da bare herlig. 

 

. . . og så modellen: (tegning: Se 10. august 2013.)

  

1-87-model,  NESA nr. E 223.  Farum Grusgrav . . .

 

 

1:87-modeller.

 . . . og med nogle "kolleger".   (Fra venstre:  2 stk NESA nr. 147, Ballerup, set fra to sider.   NESA nr. E 223, Farum Grusgrav og et SEAS-"standard-tårn", som fandtes i er højt antal over hele SEAS-området (se nedenfor).

 

Model-tårnene er fremstillet af:

Karton (bagside-karton fra blokke med skrive-papir) og pizza-æske-karton som tagsten - let indfarvet som røde tagsten.

De her viste (også NESA nr, 223) har alle fået et let "overtræk" af gips - gips "smurt" på som var det smør, --et ganske tyndt lag, bemalet med tynd lys, gul plastmaling (frahældt ved en istandsættelse af et værelse) og patineret med let - meget let brug af sort skosværte).  Isola-torerne er små stykker af plastisolering fra tynd telefonledning (krydstråd), og "geviret" på tårnet yderst til højre, er loddet op af tyndt udklippede dåseblik-strimler.

Fremstillingsprisen er derfor -stort set- 0 kroner, hvis vi ser bort fra pizza´en, der i øvrigt var udmærket.

 

 

 

NESA  nr E  224,  Farum Teglværk.

Teglværket var beliggende på den nordlige side af Slangerupvej (på Vassingerødvej, senere Nymøllevej) ca 100 m nord for Slangerupvej.

 Trsfst.  NESA E  224.  Farum Teglværk.

 

Bemærk at "skibet" ikke er medtegnet i fuld størrelse - kun antydet.   Fotografi af tårnet haves desværre ikke.

 

 

 

NESA nr. 190,  Hammersholt Teglværk  A   

NESA transformatorstation nr.190. Hammersholt Teglværk, "A".   --   4. juni  2002.   v ----v --->

 

 

Røde teglsten og --nej, det er ikke grøn-alger på taget-- det er grønne, glaserede tagsten.

 . . . . . . . 

Som det ses - det er ikke nemt, at få et "ordentligt" foto af et sådant tårn. Også her ligger der mange "døde" ting rundt om "kirken".

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.ii.05.trsfst_190%20.hamm.tglv.4.6.2002..jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.iii.11.trsfst_190.hamm.tglv.4.6.2002.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.iii.10.trsfst_190.hamm.tglv.4.6.2002.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Hamm/1180.ii.07.trsfst_190.hamm.tglv.4.6.2002.jpg NESA-transformator nr. 190, "Hammersholt Teglværk A"

4. juni 2002.

 

NESA 147 Ballerup, juli 1980 – Elselskabet Effo, Hundested, 3. august 1999.

Tv: Transformatortårnet i Ballerup synes at minde om en lidt enklere udgave af ovennævnte tårn fra kommunerne lige nord for København.
Foto (begge): EVP.

NESA = Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab.

 

 

 

 

NESA, Blovstrød Teglværk, 27. august 1994 – NESA 223, Farum Grusgrav, 26. december 1987.

 Tv: Blovstrød teglværk (tårnet eksisterer vist endnu). Foto: Henrik Borgen.

 Th: ”…. Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for Resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? …….”    Foto: EVP.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Maar/s-1195.x.20.transformator_st.maarum_teglvk.15.9.2002.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Maar/s-1195.x.21.maarum_teglvk.15.9.2002.jpg

 

Transformatorstation  -261 Maarum Teglværk Trfst-,  --knap så hyggelig eller "romantisk" som de ældre "tårn-typer".

 


 

 

 

Trsfst. NESA 161- Rebekkavej, Hellerup.

 

 
Trsfst. NESA 161- Rebekkavej, Hellerup.
 
 

Transformatorstation NESA 56, Taastrup.

 
 
 

 
Trsfst. NESA 56, Taastrup.
 


. . . . . 

NESA nr. 56.  Taastrup.   --   17. maj 1989.
 Fotomuligherderne var desværre ikke store, --  afspærret og i skygge/modlys. Hertil et stort træ på venstre side ! ! !
 
 

  

NESA transformatorstation  E  64,  Allerød Øst.

(Fotos haves desværre ikke af de to første / nedenstående "tårne".)

 

NESA-trsfst. E 64. Allerød Øst.  --   1912.

 

NESA-trsfst. E 71. Skodsborg Nord.  --  1909.

 

 

 -

 

 

Kobberdammen.

Der kom en mail:

"Hej Erik.

Igennem den sidste tid har du haft en del om transformatorstationer, så jeg sender lige et par foto af Kobberdammens Transformatorstation, som er beliggende i Teglstrup Hegn lige ud til dammen, ikke så langt fra Hornbæksbanens nu nedlagte trinbræt Julebæk. Desværre er bygningen hærget af grafitti (som så meget andet). Den er ifølge lokale kilder opført i 1931 af Nesa.

Mange hilsner
Torben Rasmussen."

Trsfst. NESA 432. Kobberdammen.  Teglstrup Hegn.  --  28. september 2015.  Foto: Torben Rasmussen.  ^---vv

 

Trsfst. NESA 432. Kobberdammen.  Teglstrup Hegn.  --  28. september 2015.  Foto: Torben Rasmussen.

Tak til Torben Rasmussen.

Lige til modeljernbanen.

 

 

 -

 

 

"En 10 kV transformatorstation udført af jernplader.   Fra en landsby i Horns Herred."
NESA´s jubilæumsskrift,  1952.

 

 -

 

NESA 3420. Dyndsagervej.

 Det er nu ikke det samme som et rigtigt "tårn".

NESA transformatorstation nr. 3420. Dyndsagervej, Ballerup.   --   31. marts 1991

 

 

 

 -

 

Helsingør Elforsyning A/S nr 17, "Hospital".   --   2014.

 

  

Helsingør Elforsyning transformatorstation nr. 17  "Hospital"   --   26. oktober 2014.   ^---vv

 

 

Helsingør Elforsyning nr. 17  "Hospital"   --   26. oktober 2014.


Helsingør Elforsyning A/S nr. 17,  "Hospital"  (højre side)  --   26. oktober 2014.   ^---vv

 

 

Helsingør Elforsyning A/S nr. 17,  "Hospital"  (venstre side)  --   26. oktober 2014.

 


Helsingør Elforsyning A/S nr. 17,  "Hospital",  opmålt d. 26. oktober 2014.
Bemærk at tegningen, set fra siden er afkortet af pladsmæssige sider  --  Siden skal være 66 mm lang i H0 / 1:87.

 

Lige til modeljernbanen,

 

 -

 

EFFO, Hundested.

  

EFFO-transformatorstation.  Hundested.   --   3. august  1999.

 

 -

 

Nordvestsjællands Elektricitets Aktieselskab   --   NVE.  

 

NVE,   Orebo teglværk.

(Andelsselskabet Nordvestsjællands Elektricitetsværk,    Orebo: Nord for Vedde-Dianalund)

NVE-tårnet i Orebo, her dog omtegnet og med "målestok - 1:87"  indtegnet.      Foto haves desværre ikke.

 

 

 

Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab   --   SEAS. 

 

 

Transformatorstation:  

SEAS nr. 230,

Enderslev syd for Køge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEAS-standard-transformatorstation, 1922.

Bemærk i øvrigt ved SEAS-tårnene: De har "øjenlåg" over ventilationsåbningerne (en SEAS-specialitet).

 

SEAS-trsfst. nr. 230.  Transformatorstation Enderslev.   --   2. juli 1988.

Bemærk:  Motivet er af gode grunde optaget spejlvendt.  Det er der taget højde for, og fotografiet er her gengivet "retvendt".

 

  

 . . 

SEAS-transformatorstation nr. 230.  Enderslev.   --   2. juli 1988.

 

 

 

Et par andre SEAS-trans-formatorstationer i Midtsjælland.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEAS-transformatorstation i ????    --   1958.

Fotografiet må formentlig stamme fra området Lille Skensved - Køge og lidt ind i landet mod vest.  Det er et dia, og der var derfor ikke tale om at sætte i negativalbum, og notere detailler.  Den hvide strimmel gav ikke meget plads, og det skulle gøres pænt og med alle oplysninger af hensyn til efterkommerne.  --   Det måtte gøres senere ! ! !

Hvis nogen blandt "siden"s læsere kan genkende stedet, er jeg meget interesseret i en mail. - Adresse: Se Kontakt.

Det er EVP´s andet transformatorstations-foto.  Det første var et sort/hvid-foto af et pladetårn på vejen mod  St. Svenstrup Gods, lige vest for Borup station på Sjællandske Vestbane (der rent faktisk forløber stik nord-syd gennem stationen (på nær et par grader). 

SEAS-transformatorstation nr. 458  -opført   1933-  Hønske ved Viby Sj.   --   November 1992.  Foto: N.J. Jansen.   ^---v

 - - -

 

En transformatorstation i Borup.   --   1989/2015.

 

 

 

I 1989 bragte "Dagbladet" de to nedenstående artikler om et transformatortårn, stående på et "gadehjørne" i Borup,  ca. 500 fra stationsbygningen, --på Borupvej mod vest og mod herregården Svenstrup..  Det har stået der fra "Ruder Konges tid" (ca. 1925), og alligevel lykkedes det mig at undgå at få øje på det under min tre-fire dages afløsning på Borup station i 1958.  

Johhh, --jeg har en undskyldning (forklaring).  Hele stationen var "gravet op" netop på den tid, --man var ved at etablere det stadig eksisterende midtliggende overhalingsspor.  Da jeg talte meget med banearbejderne (i mine to timers middagsluknings-timer), var det langt det nemmeste at gå over sporene udfor stationsbygningen og følge sporene mod "vest" indtil vejen mod Svenstrup.  

Derved kom jeg aldrig forbi det nævnte hjørne, og fik kun taget billede af det pladetårn, der stod lige på den nordlige side af banen.

Det gamle tårn stod lige nedenfor, til højre.  Til gengæld et jeg sikkert gået langs sporene -på den anden side af banelinien- inde fra stationen (i baggrunden) og nedad skråningen og videre ud ad vejen til Svenstrup (vejen anes lige i øverste venstre hjørne af billedet.  Ærgerligt.

 

I 1989 hørte jeg så om det gamle tårn, og det virak der var omkring dets nedrivning eller . . .

Senere har jeg modtaget det par avisudklip om "sagen", som bringes her.

 

Jeg kikkede altid ned til tårnet når jeg kørte forbi -sendte det en lille hilsen- men i de senere år blev det sværere og sværere at se det under forbifarten ved passagen af overføringen.  Flere og flere træer voksede op og tog udsigten, samtidig med, at togenes hastighed blev højere og højere og det dermed blev svært lige at finde det mellem træerne.

 

 

SEAS-trsfst. 98,  Borup.   --   2005.

SEAS-trsfst. 98, Borup.   --   7. december 2005.  Foto:  H.E. Pedersen.   ^---vv

 

 

 

SEAS-trsfst. 98, Borup.   --   7 december 2005.    Ca. 2013-14 var det slut og tårnet blev nedrevet.
Foto:  H.E. Pedersen.

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekster).

 

I årenes løb havde jeg desværre ingen ærinder i Borup, så det blev ikke til fotografering, --men . . . 

Forleden -d.  5. august 2015, blev der en lejlighed, ---men:

 

Tårnet var væk (er væk).

"Her sku´ det være, men mangler desvæ´re."     --   Ingen transformatorstation i Borup.   --   5. august 2015.

De nye ejere af huset bagved kunne oplyse, at tårnet var blevet revet ned "for et års tid siden" ! ! !

 

 -

 

SEAS-transformator nr. xxx,  Nr. Dalby.   --   2016.

To - tre km øst for Borup findes et lille samfund benævnt Nørre Dalby. Her findes endnu et trafo-tårn magen 
til det der stod i Borup.  Dette er dog lidt yngre end Borup-udgaven.

April 2016.   Foto:  HEP. 

 

Gl. pladejerns-transformatortårn.   --   Gl. Borup.   Arkiv: HEP.

Da strømmen kom til Borup blev der meget naturligt rejst et tårn i “Gammel Borup”. Det var pladejerns-udgaven.

Ved et “uheld” er tårnet kommet med på et foto af en af de fem gamle gårde.  Billedet blev taget i 1967 a.h.t. en forestående udstykning.

På et senere tidspunkt blev tårnet væltet og erstattet af en moderne lav udgave. I forbindelse med anlæg af en ny parkeringsplads blev strømforsyningen flyttet til en “afkrog” på pladsen. (Udført af seas/nve).

 

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekst).

 

 -

  

 

SEAS-transformator nr. xxx,  Nr. Dalby.   --   2016.

To - tre km øst for Borup findes et lille samfund benævnt Nørre Dalby. Her findes endnu et trafo-tårn magen 
til det der stod i Borup.  Dette er dog lidt yngre end Borup-udgaven.

Trsfst. SEAS xxx.   --   April 2016.   Foto:  HEP.   ^---vv

Velkommen til Nr. Dalby.

 
 

Trsfst. SEAS xxx.   --   April 2016.   Foto:  HEP.

Som så ofte før, er der formodentlig een / nogle, der ikke har kunnet holde fingrene væk fra nr--skiltet.
Hvis en af læserne kender nummeret, vil det være velkomment.  Måske kan SEAS-NVE hjælpe.

 

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekst).

 

 -

 

 

Sigersted Huse   --   1988.

SEAS-transformatorstation  Sigersted huse.    --   April  1988.   Foto:  Henrik Borgen.

Vejen i forgrunden er hovedvej 1 mellem Ringsted og Fjenneslev, og tårnet kunne ses fra toget.  Bemærk, hvordan det er helt bygget sammen med muren omkring virksomheden. 

Måske en idé til Modeljernbanen.

 

 

2020

Sigersted Teglværk,  SEAS nr. xxx.   --   August 2020.   ^---vv

 
 
Sigersted Teglværk,  SEAS nr. xxx.   --   August 2020.
 

 

. . . det er da:  Lige til Modeljernbanen.

  

Tak til Tommy Nilsson.

 

 

 -

 

 

Dette flotte foto af SEAS-transformatortårn er modtaget fra en af "siden" s læsere,  Erling Larsen.   --   24. juli 2013.

Det skulle forbydes at nedrive de tårne, der ikke allerede er faldet for bulldozerne. 

 

 

 

SEAS-transformatorstation 354, Fjenneslev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SEAS-transformatorstation 354, Fjenneslev.   --   25. juni 1992.

 

SEAS-trsfst. nr. ?   Fjenneslev.  --  2016. . . . mens vi har dem endnu ! ! !

 

SEAS-trsfst. nr. ?   Fjenneslev.   --   2016.   Foto: M. Vester.   ^---v---v---^

 .  

Enden er nær og afløseren tilsyneladende på plads. --^

Lige til modeljernbanen.   

Tak til M. Vester.

 

 

 

  

SEAS-transformatorstation   --   November 1987.   Foto.TAO.  Ark: EVP.   ^---v

Hvis nogen blandt sidens læsere kan genkende tårnet / stedet, hører jeg gerne nærmere.
E-adresse: Se  Kontakt.

  

 - - -

 

 

 

SEAS. --  Maj 1989.  Foto.  Per Vendelboe.  --  Optagelsessted er desværre ikke oplyst.  Er der læsere, der ved det ??? 

 

Trsfst. SEAS 298.Højerup.   --   2015.

 

SEAS 298.  Højerup.   --   4. august 2015.   ^^---vv

 

 - - - 

 

 -

 

 

  SEAS-transformatorstation nr. 32.  Haarlev.   --   2. juli  1988.

 

  

SEAS. Transformatorstation,  Vallø by.   --   Juni 1981.   ---^  --------------------------^

 

 

Transformatortårn i "overstørrelse" --meget passende opført i Store Taarnby.

 

  

SEAS-transformatorstation nr. 181.  St.Taarnby.  --  2. juli 1988.  ^--------^

 

Det skulle forbydes at nedrive de tårne, der ikke allerede er faldet for bulldozerne. 

 

 -

 

SEAS-transformatorst. nr. 221  -

Store Elmue,  opført 1923.

SEAS transformator af standardtypen.

SEAS transformatorstation nr. 221. St. Elmue.   --   24. juli  2013.   ^---vv 

 . . . . . . . . . . . 

 

 . . . . . . . . .

 

Det skulle forbydes at nedrive de tårne, der ikke allerede er faldet for bulldozerne. 

   

Se også et par fine artikler / hj.sider om såvel murede / støbte og ståltårne på: 

Jens Klitgaards Kultursider:   

http://www.jensklitgaard.dk/sonderjylland/oversete-kulturminde/transformatortarne

 

Sundborg MJ:  I 

http://sundborg.wordpress.com/2011/08/27/transformatortarne-%E2%80%93-elektricitet-til-folket/ 

og 

Sundborg MJ:  II 

http://sundborg.wordpress.com/2013/05/19/transformatortarne-del-2-en-typisk-jyde/ 

men også meget andet godt på Sundborg´s sider.

 

Witzel Hobby:  8 forskellige transformatorstationer -tårne fra hele landet: http://witzelhobby.dk/index.php?cPath=21_26_36

 

 

 

 

 

 -

 

Klippinge Bjerge.  --  . . . mens vi har dem endnu.

  

SEAS nr.  1047,  Klippinge Bjerge.   --   24. juli 2013.    ^v---v^

 . . .  

Tårnet stod i 2013, men er det der stadig ???

Lige til modeljernbanen. 

 

som f. eks. her:  https://sundborg.wordpress.com/2011/08/27/transformatortarne-%E2%80%93-elektricitet-til-folket/

 

 -

 

 

SEAS-transformatorstation nr. 315 - Koster Færgegaard (Møn). Opført 1926.

 En transformatorstation i "overstørrelse"

 (med "1. sal"  ! ! ! )

       

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEAS nr. 315.  Koster Færgegaard.  September  1999.

Koster er anløbsstedet på Møn, for færgeruten Kalvehave-Koster, der var i drift indtil Dr. Alexandrines bro blev indviet i 1943.

  . . . . . . .  

 

 

SEAS.  Vestre Duevej.  Solrød.   --   2014.

  

Vestre Duevej.  Solrød.  Maj-juni 2014. Foto: Carsten Lundsten.

 . .  

 . . . . . . . . . . . . . .  

 Vestre Duevej.  Solrød.  Maj-juni 2014. Foto: Carsten Lundsten.

 

Tak til Carsten Lundsten.

Lige til modeljernbanen.

 

 

 

Lolland / Falster / Møn / Bornholm / Fyn / Langeland m.v:  Se næste side.

 

Jylland samt diverse andre lignende "-stationer", -tårne m. v: Se efterfølgende side.