Stationer:  Odense Banegård - Hjallese Station.

 +  Kontrolcenter - KVC.

 

 

Kort over letbanen

(Odense Letbane / Odense Kommune)

 

 

Linjeføring. (i "kort" form)

Tarup Center
Højstrup
Idrætsparken
Bolbro
Vesterbro
Vestre Stationsvej
Kongensgade

Odense Banegård

Odeon
Albani Torv
Benedikts Plads
Palnatokesvej
Østerbæksvej
Korsløkke
Ejerslykke
Rosengårdcentret
IKEA
Bilka
Cortex Park
Campus Odense
SDU
SDU Syd / Hospital Nord
Hospital Syd
Parkering Odense Syd

(CMC / KVC  --  Komtrolcenter.)
Hestehaven
Hjallese Station

 

Se iøvrigt Letbanens eget meget fine, illustrative kort over banen:

https://www.odenseletbane.dk/detaljekort/?@55.3957185,10.3912323,1

 

 

 

Odense Banegård

 

Odense DSB-banegård med såvel sporvogne som trolleybus.   Foto: Postkort.

 

Østre Stationsvej v. Jernbanegade,  Odense.   --   30. november 2019.  (nm)

 

Letbanearbejder ved gl. Odense Banegård   --    30. september 2020.    (nm).

 

Letbanestoppestedet kommer selvfoelgelig ud for Odense Banegård Center, 30. september 2020.   --   (nm).

 

   

Stoppestedet ved Odense gamle Banegård  ---^  og ved det nye Banegårdscenter, --  Stationsvej  ---^ 

Set mod øst / endestationen i Tarup,                                            og mod vest, endestationen i Hjallese.

 

 

 

Odense Banegård, strækningen mod Hjallese Station

Østre Stationsvej set mod vest fra Odense Banegård / Centre Station.   --   12. november 2021.

 

Østre Stationsvej set fra øst mod Odense Banegaard / Central Station.   --  12. november 2021.

 

Letbanen svinger fra Østre Stationsvej ind på Odins Kvarter.  --    12. november 2021.

 

Odins Kvarter set mod syd, mod Odeon Station.   --   12. november 2021.

 

 

 

 

Odeon Station har, som een af få stationer, et særligt ststionsskilt.   --   12. november 2021.

 

Odeon Station.   --  12. november 2021.

 

Odeon Station set mod nord og svinget ind på Østre Stationsvej.  --   12. november 2021.

 

Letbanen på Odins Kvarter set mod syd.  --   12. november 201.

 

Letbanen passerer H.C. Andersen Museum på vej mod Albani Torv.   --   12. november 2021.  ^---vv

 - - - 

 

Letbanen set mod Odins Kvarter fra Torvegade og fra syd.   --   12. november 2021.

 

 

 

 

Albani Torv 

Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.   --   12. november 2021. 

 

Albani Torv.    --   Udateret postkort.

 

Albani Torv Station set fra sydøst.  --    12. november 2021.

 

  

Albani Torv Station set fra nordvest   ---^      12. november 2021.      Albanigade set fra Albani Torv Station set mod sydøst.   ---^

 

Letbanen krydser Odense Aa. Set mod nordvest med Sankt Albani Kirke i baggrunden.  --    12. november 2021. 

 

Letbanen passerer Albani Bryggeri.  --    12. november 2021.

 

Skinneskidtskrabere i aktion ved Albani Bryggeri på vej nordpå.  --    12. november 2021.

 

Tryg parkering sålænge letbanen ikke er i drift endnu.  --    12. november 2021.

 

Letbanen svinger fra Albanigade ind på  Benedikts Plads Station.  --    12. november 2021.

 

 

 

Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.   --   12. november 2021.

 

Benedikts Plads Station set mod øs.   --   12. november 2021.

 

Benedikts Plads Station set mod vest.   --   12. november 2021.

 

Letbanen løber på Benediktsgade,  her set mod nordøst.   --   12. november 2021.

 

Letbanen på Benediktsgade set mod vest. --  Bemærk:  Køretraadene er jordet. 

   --   12. november 2021.

 

Letbanen svinger fra Benediktsgade ind på Nyborgvej.  Set mod øst.   --   12. november 2021.

 

Odense Domkirke set mod vest fra Palnatokevej Station.   --   12. november 2021.

 

 

 

 

Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.   --   12. november 2021.

 

 

Palnatokesvej Station set mod øst.   --   12. november 2021.

 

Palnatokesvej Station set mod vest mod Bennediktsgade.   --   12. november 2021.

 

Mellem Palnatokesvej Station og Østerbæksvej Station er der stop for testkoersler fra drt sydlige Odense.   --   12. november 2021.

 

Blik mod øst ad Nyborgvej mod Østerbæksvej Station.   --   12. november 2021.

 

 

 

 

Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.   --   12. november 2021.

 

Østerbæksvej Station set mod øst.   --   12. november 2021.

 

Osterbækvej Station set mod vest.   --   12. november 2021.

 

Østerbækvej Station ligger 2 km fra Odense centrum.   --   12. november 2021.

 

Advarselsskilt Østerbækvej Station.   --   12. november 2021.

 

Advarselsskilt Østerbæksvej Station.   --   12. november 2021.

 

 

 

 

 

Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.   --   12. november 2021.

 

Korsløkke Station set mod øst.   --   12. november 2021.  Foto:  Jan-Eddie Mathiasen. 

 

Afgrening ved Korsløkke Station til evt. udvidelse af linienettet.  Ser mod øst.   --   12. november 2021.  Foto:  Jan-Eddie Mathiasen. 

 

Afgrening ved Korsløkke Station til evt. udvidelse af letbanen.  Set mod vest.   --   12. november 2021.  Foto:  Jan-Eddie Mathiasen. 

 

Letbanen svinger fra Nyborgvej fra højre ind på Ørbækvej gennem afgreningen til en evt. udvidelse af letbanen.  Set mod sydøst.   --   12. november 2021.   Foto:  Jan-Eddie Mathiasen. 

 

 

 

Foto. Jan-Eddie Mathiasen.   --   12. november 2021.

 

Ejerslykke Station set mod  sydøst, mod Rosengård Center Station.   --   12. november 2021.  Foto:  Jan-Eddie Mathiasen. 

 

Ejerslykke Station set mod sydøst mod Rosengårdcenteret.   --   12. november 2021.  Foto:  Jan-Eddie Mathiasen

 

 

Foto. Jan-Eddie Mathiasen.   --   12. november 2021.

 

 

Stationen på Ørbækvej ved Rosengårdcentret med prøveopstillet læskærm (hvis stationsnavn var overdækket).  --   21. august 2019  (nm).

 


Rosengaardcenteret Station set mod sydøst.   --   12. november 2021. 
 

Rosengaardcenteret Station set mod sydøst.   --   12. november 2021. 

 

Rosengaardcenteret Station set mod vest.   --   12. november 2021. 

 

 

 

 

Foto:  Jen-Eddie Marthasen.

 

 

Bilka Station set mod vest.  --   20. december 2021.


Bilka Station.  Synsretning mod nordvest.  --   20. december 2021.

 

Bilka Station.  --   20. december 2021.

Bilka Station set mod nordoest. --    20. december 2021.

Bilka Station med endnu et prøvetog, der følger tæt på det første.  --   20. december 2021.

Bilka Station.   Prøvetoget i kurven ved Ørbækvej på vej mod nord og Ikea Station. --   20. december 2021.

 

Bilka Station.   Synsretning mod vest mod Cortex Park Station.  --   20. december  2021.

Bilka Station.  Synsretning mod vest mod kurven ved Ørbækvej.  --   20. december 2021.

 

 

 

 

Ikea Station.   Synsretning mod nord.   --   20. december 2012.

 

Ikea Station.   Synsretning mod nordvest mod Rosengårdcenteret Station.   --   20. december 2021.  

Ikea Station. synskretning mod vest.   --   20. december 2021.  

 

Ikea Station.   Synsretning mod sydvest.   --   20. december 2021.  

 

Ikea Station.    Letbanen løber langs Ørbkvæej.  Synsretning mod øst.   --   20. december 2021.  

 

Ikea Station.   Synsretning mod syd, mod Bilka Station.   --   20. december 2021.  

 

Ikea Station.   Synsretning mod syd, mod Bilka Station.   --   20. december 2021.  

 

Efter Ikea Station svinger letbanen fra Ørbækvej mod vest og foelger Niels Bohrs Allé mod Bilka Station.   --   20. december 2021.  

 

Tak til Jan-Eddie Mathiasen.

 

 


fortsættes med: 

 

Cortex Park

Campus Odense

SDU

SDU Syd / Hospital Nord

Hospital Syd

 

Parkering Odense Syd

"Parkering Odense Syd", set mod øst.   --   30. september 2020.   (nm).

 

CMC / KVC  --  Kontrolcenteret.

CMC / KVC.   Oversigt ---^  og  "stueplan" ---v.    Kilde: Odense Letbane / Odense Kommune.

 

 

Byggepladsen ved letbanens CMC set fra Søndre Hospitalsvej.   --   21. august 2019.     (nm).

 

CMC set fra vest.   --   30. september 2020   (nm).

 

Samtlige STADLER Variobahn opstillet ved KVC, forrest nr. 10.  --    20. september 2020   (nm).

 

Prøvekørslerne på Odense Letbane fortsætter mellem KVC i Hjallese og IKEA ved Ørbækvej, men snart videre mod Odense Centrum.   ^---v

 

 

 

Hestehaven

 

Hjallese Station

Anlægget set fra den gamle perron: Th. for trappen er letbanens endestation under anlæggelse.   --   21. august 2019.    (nm)   ^---v

Markant er den nye fodgængerbro over sporet i Hjallese med sine trapper og elevatortårne, her set fra Vinkelvej.        (nm)

 

 

Set fra fodgængerbroen over det, der bliver Odense Letbanes endestation, Hjallese.   --   25. marts 2021.   (nm).

 

 


Tak til Niels Munch (nm), Jan-Eddie Mathiasen og Steffen Dressler for såvel billeder som oplysninger.

 

 

 

Hvad betyder letbanens gule skilte?

27. maj 2021

 

Odense Letbane er ved at opsætte skilte, så letbaneførerne blandt andet kan se, hvor stærkt de må køre med letbanetogene igennem Odense.

Det gule trekantede skilt på fotoet herunder fortæller letbaneføreren, at toget nærmer sig en zone hvor toget kun må køre 20 km/t. Står der et tretal på skiltet, betyder det maks. 30 km/t, et firetal er lig med 40 km/t osv.

Hvis skiltet er firkantet, betyder det, at toget kører ind i zonen. Hvis skiltet viser et E med hvid baggrund, betyder det, at zonen ophører. Har skiltet et tal med hvid baggrund, kan letbaneføreren sætte hastigheden op.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Billedet er taget på Benediktsgade, hvor toget nærmer sig kurven i krydset ved Nyborgvej. Derfor skal letbaneføreren tilpasse hastigheden efter oversigtsforholdene, og justere den, så passagerne får en komfortabel tur.    Foto:  Odebse Letbane.

 

Letbanens skilte adskiller sig markant fra skilte til alle øvrige trafikanter, så der ikke opstår forvirring om, hvem der skal følge skiltenes anvisninger.

I Transport- og Boligministeriets omfattende Bekendtgørelse om Vejafmærkning kan du eksempler på nærmest alle vejskilte i det offentlige rum. Letbaneskilte er vist i kapitel Æ sidst i bekendtgørelsen.