Småfærger til modeljernbanen.

.

rgen M/F "NÆSSUND" i lejet ved Næssund Vest,

5. august 1999.

 

VENØSUND ll

 

 

En af de mange små færger, der daglig ”pisker vandet tyndt” 
mellem en ø og ”fastlandet” eller som forbindelse mellem to ”landsdele”.

 

Og hvad har denne færge så at gøre på min ”Kalvehavebane” ?Læs evt. herom nedenfor.

 


.

Lad det være skrevet med det samme: Nedenstående indeholder IKKE en beskrivelse af bygningen af en sådan lille færge. Den er ganske vist lavet, men fylder 14 A4-sider, uden illustrationer, og det er vis lige lovlig meget for en sådan mindre hjemmeside. Det skrevne er derimod lidt om, hvordan jeg fik tanken om færgebyggeri.  Efter opbygningen af det meste af det beskrevne modelbaneanlæg, opstod -der i et par af vore ”fagblage”, dvs. ”banen” og ”LOKOMOTIVET”-, en debat om industriel fremstilling af f. eks. jernbanefærger. Her opstod så tanken hos mig: ”Hvorfor har jeg egentlig ikke selv en færge” ? Den virkelige Kalvehavebane endte jo ved Ulvsund. Herfra var der oprindelig overfart til Stege og senere også til Koster. Dette varede til 1943, hvor man indviede Dr. Alexandrines bro mellem Kalvehave og Koster på Møn. Herefter flyttedes færgerne til den nyåbnede rute: Bogø – Stubbekøbing.  

Forbindelsen til Møn.


Banemærker fra hhv. Præstø Amts Færgevæsen og Kalvehavebanen.

 

 

Færgen "GUDRUN" sejlede oprindelig på overfarten Kalvehave - Koster på Møn, indtil denne overfart blev indstillet ved indvielsen af Dron. Alexandrines Bro i 1943.

Efter 1943 overførtes "Gudrun" til overfarten Bogø - Stubbekøbing.


.

Én af færgerne ”MØN” blev dog tilbage, idet den blev købt af ”Statens Institut for Virusforskning” på øen Lindholm i Ulvsund. Herfra sejlede den flere gange dagligt personale til og fra øen. Dette varede indtil 1999, omend den de sidste år kun var afløserfærge for den ny, moderne og større færge ”ULVSUND”.

 

 

Færgeoverfarten i model.

 Hvad var vel mere naturligt end, at jeg også havde en sådan færge. ”Vandet” havde jeg allerede, sporet lå der også, om end blot som udtræksspor fra Kalvehave station, -der manglede kun færgen og lejet. Og hvad ville vel være mere naturligt end, at det blev den tilbageværende færge ”MØN”, jeg evt. kastede mig over som ”min” færge, idet der netop kunne blive plads til den og det tilhørende færgeleje. Nu gjaldt det blot om at fremskaffe en tegning af færgen !!

 

.

Færgen "MØN" blev solgt til Landbrugsministeriet,  

v/ Statens Institut for Virusforskning beliggende på øen Lindholm i Ulvsund.

 

Her er færgen fotograferet i sit færgeleje i 1974. Den kom til at benytte sit "gamle" færgeleje igen indtil 1999. Pt. (2002) afventer den sin videre skæbne i Stege havn, idet der er planer om at gøre den til veteranfærge.


.

Forespørgsler afsendtes til de lokalhistoriske arkiver i området, men var dog i første omgang negative. Det ene af arkiverne blev imidlertid selv interesseret i emnet, idet de fandt det naturligt, at også de interesserede sig lidt for emnet.

Alt medens dette foregik, og der ikke syntes at være udsigt til, at der fremkom en tegning af ”MØN”, forsøgte jeg mig med et byggesæt af færgen ”WITTOW” fra firmaet Artitec. Denne færge –der i virkeligheden er beregnet til overførsel af smalsporsmateriel til Rügen– viste sig dog at være lige lovlig smal, men i mangel af bedre måtte jeg så evt. klare mig med den. Færgen kan i øvrigt anbefales uøvede modelbyggere, til antydning af en mindre overfart. Den er nydelig i sin udformning med meget fine, skarpe støbninger, blot skal den evt. –efter temperement– ændres/fordanskes, som man nu ønsker den. I mit tilfælde blev den ombygget til en anden lille dansk færge ”GUDRUN”, også fra Kalvehave – Koster / Bogø - Stubbekøbing overfarterne, idet modellens anlæg for jernbanespor dog blev tildækket.

.

 

M/F "GUDRUN"

Denne færge er en ombygning / fordanskning af den daværende østtyske smalsporsfærge ”WITTOW”.

 

Færgen blev bygget medens jeg håbede på, at det skulle lykkes at fremskaffe en byggetegning til færgen ”MØN”.

Det lykkedes, og denne model ses på næste fotografi.

.

Pludselig en lørdag formiddag dumpede et stort, tykt (dejligt) brev ned i postkassen, -tegningen til ”MØN”. I løbet af de efterfølgende måneder begyndte færgen at tage form, og med den et lille færgeleje, bygget efter dels fotografier, dels en plantegning af virkelighedens Kalvehave Havn.

.

 

M/F "MØN"

Ligesom min anden færge ”VENØSUND II” er denne færgemodel helt hjemmebygget af alskens genbrugsmaterialer, f. eks. spånplade, appelsinkasse-krydsfinér , dåseblik, kuglepennepatroner og krydstråd (telefonledning) o. m. a.

.

Som det fremgår af de bragte fotos, er denne færge af typen med styrehuset stående ovenpå det ene vingehus. Imidlertid har jeg altid drømt om en model af en lille færge af typen med styrehuset ”svævende” over dækket, mellem de to vingehuse. De aktuelle pladsforhold satte dog en grænse for, hvor stor denne færge kunne blive. Et blik rundt i landet gav til resultat, at det måtte blive færgen ”VENØSUND II” (opr. ”FUURØ”). Denne er kun ganske lidt længere end ”MØN”, og kan derfor også –efter lidt bearbejdning af stævnformen– ligge i lejet. Det er så min agt, at ”VENØSUND II” skal ligge i færgelejet, hvor den ses bedre end ”MØN”, idet den rager lidt mere op over havnens småskure. ”MØN” skal så ligge på ”vandet” et stykke fra havnen, på vej ind mod, eller bort fra denne.

.

 

M/F "VENØSUND II"

Denne færger sejler -på mit anlæg- som ”supplements-færge” for overfartens egen færge M/F "MØN".

 

Færgen er fremstillet af et stykke spånplade (skroget), nogle trælister, konservesdåseblik (styrehuset/"Broen"), kuglepennepatroner,telefonledning, (krydstråd), karton (fra smørebrøds- og kageæsker) samt f. eks. små klare og farvede glasperler som færgens lanterner.

Samlet pris for dele købt direkte til færgens bygning, overstiger næppe kr. 25,-.

.

Herefter er den første færge ”GUDRUN” endt som ”afløserfærge”, og midlertidig oplagt ved kajen foran Vordingborg Slotsstation. Her, hvor der ikke er så meget plads på anlægget, blev det pludselig en fordel, at færgen er lidt smallere end en tilsvarende lille almindelig dansk færge. Det skal dog bemærkes, at den som ”bilfærge” ikke er påfaldende smal, og ser egentlig ganske fornuftig ud i sine dimensioner. En sådan lille overfart virker efter min mening meget dekorativ, og optager kun meget lidt plads, ikke ret meget mere end færge + klap (ca 35-40 x 20 cm), da der ikke er tale om sporforbindelser, og opmarch-banerne kan næsten klares af tilkørselsvejen. Selv om der ikke er tale om jernbanefærger, kan der sagtens foretages rangering til færgen med persontog til havneperronen eller evt. måske en vognladning til omlæsning til færgen, alt efter forholdene. Det er ikke nær så pladskrævende som en jernbanefærge med tilhørende sporareal, og så er der aldrig afsporinger ved passage af færgeklappen.

.

 

M/F "VENØSUND II", i "Kalvehave".

Færgen ses her på vej ind i færgelejet i Kalvehave havn.

Havnefyret og galgen for broklappen er midlertidige.

 

De to færger ”MØN” og ”VENØSUND II” er begge helt hjemmebyggede, efter samme principper som jeg normalt benytter ved bygning af jernbanemateriel. Dette indebærer, at de er fremstillet af alskens gamle materialer, f. eks. et stykke spånplade som skibsskrog, medens alt fra dækket og opefter består af appelsinkassetræ, dåseblik, karton, klare og farvede, gennemsigtige små perler som del af lanternerne, ”masser” af o,5 – o,7 mm kobbertråd (krydstråd) o. m. a. Endvidere nogle enkelte til formålet indkøbte træslister (yderbeklædning på ”VENØSUND II”).

Det har været en herlig afveksling i jernbane-byggearbejdet, og det synes at være noget, der kan anbefales enhver, der evt. kan klemme et sådant lille færgeleje / havnemiljø ind på sit anlæg. Når man ret betænker, så har der været adskillige af disse kombinationer af en endestation på en jernbane og en sådan mindre overfart uden mulighed for overførsel af jernbanevogne. Her kan f.eks. nævnes: Hundested, HFHJ (til Rørvig eller Grenå), Stubbekøbing, SNNB (til Bogø), Bandholm, MBJ (til Askø) og den særdeles velegnede: Kragenæs, NKJ (til Femø eller Fejø), med en herlig lille (flot) stationsbygning, en lille enkeltsporet remise med ”indbygget” vandtårn, og kun ganske kort afstand hen til færgelejet. Her var der anlagt en lille primitiv jordperron til persontrafikken, ligesom der vist ofte henstod en ældre Q-vogn el. lign. (henstillet ? eller skulle det være stykgodsvognen til færgerne ?)

 

NKJ Q 36 i Kragenæs.

Den henstående ”glemte” Q-vogn på Kragenæs havn. (Glemt var den nu nok ikke, men sporforbindelsen til resten af Nakskov-Kragenæsbanen var dog fjernet.

.

Hertil kommer så også nogle tilsvarende små-overfarter, der udgår fra havneområdet i en (oftest større) provinsby eller købstad, f. eks. Holbæk (til Orø), Esbjerg (til Fanø). Når jeg så også tænker på de herlige ture jeg har haft rundt i sommerlandet, under arbejdet med at indsamle synsindtryk og fotomateriale til byggearbejdet. Her fandt man pludselig et område, der næsten erstatter tidligere tiders ture til landets mange små herlige privatbaner, før disse blev ”ensrettet” i en sådan grad, at der nu knap nok er anden forskel end materiellets bomærke og farver.

Sluttelig et fotografi af een af vore (pt) flotteste småfærger:

 

M/F "NÆSSUND"

Lige til modelbanen.

 M/F "NÆSSUND" sejler på Næssund-overfarten mellem byerne Hurup i Thy og Karby (Nykøbing Mors).

 

 . . . og i model !

Hvad er nu det !  --  det, der ligger foran VENØSUND II ?

En begyndelse til M/F NÆSSUND, en af den stribe næsten ens / lige store færger, der blev bygget på værftet Søren Larsen & Søn, Nykøbing Mors, indenfor en ganske kort årrække.   Hvor VENØSUND II repræsenterer en mindre type, hører Næssund til den større type, og sådan en, bør "man" vel næsten også have ! 

Netop derfor skal den måske bygges nu, samtidig med "VENØSUND II - 2", så udførelserne (ret forstået) bliver "rimelig ens".

 

 -

 

To uger er gået, men lidt er der da sket:

1:87-model af Limfjordsfærgen M/F "NÆSSUND" .   --   5. februar 2020.

 

.

M/F NÆSSUND.  1:87-model i størrelse H0.   --   13. februar 2020.

Indvendige sider af de næsten færdige skibssider.  Der mangler endnu "en kasse et eller andet" samt en masse små papiropslag: Ordensregler, vejledninger, lokale køreplaner eller reklamer for dit og dat.

Status over det nuværende stade.  Alt mellem underdel og overdel er dog stadig kun samlet "løst".

I modellens "åbne side" mangler stadig en del småting.  En enkelt "stor" rød kasse "et eller andet", en papirkurd, et par ildslukkere og en masse paporopslag, vejledninger og lokale turistreklamer.

 

Mon ikke, at jeg om en uges tid, er så langt, at færgens underdel kan samles helt og siges at være "færdig" ?   Når dette er tilfældet vil den være lige så langt fremme som min tidligere påbegyndte model af VENØSUND II.   

Herefter er det planen, at de to modeller skal følges ad i fremstillingen, og helst være nogenlunde færdigbuggede inden min lille udestue igen er så (sol-)opvarmet, at jeg kan fortsætte byggeriet af min Nørrebro station, der kræver et lidt større "arbejdsbord".

 

 -

 

 

1:87-model af M/F NÆSSUND.  Opbygning af broen.   --   5. marts 2020.

 

1:87-model af M/F NÆSSUND.   --   14. marts 2020.   ^---v

 

1:87-model af M/F NÆSSUND.  Indledende arbejder for styrehuset.   --   19. marts 2020.

NB:   Billedet ser lidt "groft" ud, men husk:  Areal-mæssigt er billedet 4 gange så stort som på modellen.

 

1/87-model af M/F NÆSSUND på hjørne af "arbejdsbordet".   --   20. marts 2020.

 

 -

 

 

Se evt. omtalen af den lille statsbane- / DSB-isbryderfærge "VALDEMAR" på  Statsisbryderen D/F ”VALDEMAR”  eller om færgen i model:  D/F "VALDEMAR" --- som model. 

Denne lille færge - der allerede fra søsættelsen var beregnet til at kunne bryde is for sig selv eller dens tilsvarende små kolleger på sin rute- endte rent faktisk sine dage som isbryder for Statens Istjeneste med hjemsted i den vestlige del af Limfjorden.

 

Se også afsnittet om tre færger på Limfjorden.    Tre færger på Limfjorden.

 

- o 0 o -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/F  "VENØSUND"

Færgen  "VENØSUND".   --   Model i størrelse 1:87.   ^---v

 

To biler af gangen kan den lille færge bringe til eller fra Venø (ved Struer), men som jeg er orienteret sejler den endnu (i dagens sene timer).

 

 

 


 -  -

 

 

 

 

 


Forrige side: M-F Hvalpsund (2) i model.
Næste side: "Sprogø i model."