SFJ / DSB. Nyborg-Ringe-Faaborg.

 

Indledning - Historie.

Nyborg-Ringe-Faaborg Banen´s køreplan.   --   25.april 1944.

 

Nyborg-Ringe-Faaborg Banen´s køreplan.   --   1951.

 

 

Nyborg-Ringe-Faaborg Banen´s køreplan:  Faaborg-Nyborg.   --   1958.

 

 

 

Rullende materiel.

 

 

Stationer.

 

 

 

Ringe.

Km. 21,7 fra Odense  og  26,4 fra Nyborg.

 

        

^---   SFJ  --  Ringe station er beliggende i "krydset" i midten.   ---^

 

Desværre.


Kvaliteten af nogle af de nedenstående fotos lever til fulde op til stationens navn.  En alvorlig funktionsfejl i mit fotografiapparat  gjorde, at næsten 50 % af dagens billeder var/er stort set ubrugelige.

På den anden side:  "Ringe-billeder"  er vel bedre end ingen billeder, og som jeg ser det i dag, er der vist ikke andre (eller kun få) ældre billeder af Ringe station på nettet pt.

 

 

 

 

 

Ringe station,  set mod Svendborg.   --   20. august  1977.   ^---v---v

 

 

 

Ringe.   --   19. august  1977.   ^---v - - -  Som jeg husker det, var der restaurant bag de to nærmeste vinduer.

 

På en tidligere rejse -til Langelandsbanen og sammen med 10-12 medlemmer af Dansk Modeljernbane Klub, spiste jeg middagsmad på jernbanerestauranten på stationen. Denne tur foregik pr. jernbane, København–Odense–Ringe med nævnte spisning- og derefter videre til Rudkøbing.

Som jeg husker det, blev restauranten drevet af et ældre ægtepar, hvor hustruen lavede maden og manden serverede. Det vakte en vis bestyrtelse, da vi ankom i samlet flok, og ønskede at spise varm mad. Så mange, så hurtigt, og så på én gang. Imidlertid blev bestillingen accepteret: Hvis vi kunne blive enige om samme ret.  Det blev vi.  Svinekoteletter m. tilbehør.  Maden lavet, den blev spist, og vi kunne fortsætte vor rejse mod Svendborg en oplevelse rigere, –for det var det, --og en af de gode.

Blandt deltagerne blev der ofte siden hen talt om denne middag: ”Kan du huske da vi spiste i Ringe ….” Om man kunne. Det var bare godt, og huskes altså endnu, 50 år efter. Trist, at det er for sent, at fortælle det til værtsparret.

 

Hvis der blandt "siden"s læsere skulle være en, der er i besiddelse af en tegning over stationsbygningen, ville en scanning have stor interesse.

 

 

 - - -

 

 
Perron 2 med "garage" for den lokale perroncar.
Alle fotos:  20. august 1977.

 

 
 Vejfacaden.   ^---v      . . . og det er ikke EVP´s lille Mascot, der er parkeret foran stationen. "Mit" / "vores" køretøj er parkeret på spor 2 på sporsiden af stationen.   
 
 - - -

 

 

Ringe, remisen.

 

 - - -

 

 

Ringe st.areal, set mod nord.  Tv./Th: Ringe Asfalt- og Tjærefabrik, Ringe.   --   20. august  1977.   ^---v

 

- - -

 
 . . . og et bybillede.   ---   Lige til modeljernbanen.

 

 "Afsked" med Ringe ?   

Ringe st. set fra indkørselssignalet mod stationen med Odense-Ringe-Svendborg-sporet til højre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boltinggaard trb.   --   km. 29,5 fra Nyborg.

 

Boltinggaard trb. set mod Ringe.  --   20. august 1977.

 

 

Strækningen Boltinggaard - Espe. 

 

Hist hvor banen slår en bugt, . . .    Strækningen Boltinggaard - Espe.   --   20. august 1977.

Der er ikke meget jernbane over motivet, men der er også ofte andre end direkte jernbaneentusiaster, der kikker med.
Måske kender nogen den nøjagtige placering - Ligger huset der endnu ???

 

 

 

Espe   --   km. 33,0 fra Nyborg.

 

 

Stationen havde omløbsspor og læssespor med bl.a. rampe ved det nye pakhuset. Udviddelse af sporene foregik af flere omgange. Fra omløbssporet gik der et sidespor til et grusgravsareal mod nord. Læs mere om sporføringen i"Jernbanen Ringe-Faaborg - Kulturhistorisk kortlægning og anbefalinger" (1), skematisk sporplan s. 43, og i "En landstation og dens arkiv" (2)

Tekst og tegning: Erik,My.

 

SFJ.  Espe station. --  Set mod Faaborg. . .   --   20. august  1977.   ^---v

 

 . . . og mod Ringe.

 

 

SFJ.  Espe station, --set mod Ringe med et noget ombygget / udvidet varehus til højre i foto. 

I 1886 blev der bygget et pakhus med retirade (pissoir og lokum) på 26 m2 i gule mursten vest for stationen. Det blev dog hurtigt for småt og i 1924 byggede man dette pakhus på 64 m2 i træ øst for stationen.´

20. august 1977.

 

SFJ Ca 53 stod fra engang i 1930´erne i grusgraven vest for Espe, opstillet som opholdslokale for personalet ved grusgraven i Espe.  Oprindeligt stod den på hjul, men de blev fjernet af DSB efter 1949.  

Da grusgraven blev solgt engang i 1960´erne, blev vognkassen flyttet til Espe st.

 

Iht. Lars Viinholt-Nielsens bog om   http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/ng-ringe-faa_banen.lvn-bog.jpg  Nyborg-Ringe-Fåborg Banen (se nedenfor)

 

 

 - - -

 

 

Højrup   --   km. 37,2 fra Nyborg.

 

Højrup station set mod Faaborg  --   20. august 1977.


 

 

Højrup station set mod Ringe,  med ---^  og uden ---v  retiradebygning.   --   20. august 1977.

  

 - - -

 

 

Højrup,  vejfacaden.   --   20. august  1977.

 

 

Højrup,  enderampen.    --   20. august  1977.

   

 

 

Haagerup   --   km. 40,0 fra Nyborg.

(Fotos haves desværre ikke.)

 

 

 

Strækningen Haagerup - Korinth.

 

Foto fra strækningen Haagerup - Korinth.   --   20. august 1977.

 

 

Korinth   --   km. 43,3 fra Nyborg.

 
Korinth.  --  Nordlige stationsareal, set mod varehuset og stationsbygningen i køreretning mod Faaborg *).
Det er varehusets nordgavl, der ses til højre for sporet.

 

 

Korinth station (varehus og stationsbygning), set mod Faaborg ---^  og tilbage mod Ringe  ---v   
20. august  1977.

 

 - - -

 

 

Billet  Korinth-Espe,  18. maj 1908, -- en billet med særdeles interessant historie:

 

En kasse fisk fra Kerteminde, adresseret til Espe, blev telegrafisk videreekspederet til Korinth. Efter reglerne skulle der udfærdiges nyt fragtbrev, men stationsforstander Danielsen i Korinth var ikke tabt bag en vogn.  I stedet for bøvlet med fragtbrevet solgte han blot en 30-øres billet (fragtbeløbet) og tilbagesendte billetten til Espe som kvittering !

 

Billet: Korinth-Espe. 1908. ..
Arkiv: Lars Viinholt-Nielsen. --->

 

 

 

Korinth. Enderampen umiddelbart nord for stationsbygningen og varehuset.   20. august  1977.   ^---v

 

 - - -

 

*) I den nordlige ende af stationsarealet var der også nogle interessante/morsomme sidespor, bl. a. med en mindre siderampe.  Fotos fra dette område følger i morgen.

 

 

Sporplan årgang 1949 fra bogen:   Nyborg-Ringe-Fåborg Banen -  Lars Viinholt-Nielsen. (Se nedenfor).

 

 
Korinth.  --  Nordlige stationsareal, set mod varehuset og stationsbygningen i køreretning mod Faaborg.
Det er varehusets nordgavl, der ses til højre for sporet.

 

 

Samme areal, --men set tilbage mod Ringe.   --   20. august 1977.   ^---v

 

Korinth.  Atter samme synsretning som ovenstående, men tættere på.   Bemærk Q-vognen næsten midt i billedet.  Det indsatte, "svævende" foto viser stedet for siderampen (se næste foto).
20. august 1977.

 

 

Korinth. 1949-sporplan for nordenden af stationen.   Tegning:  Lars Viinholt-Nielsen.

Den tegnede vogndrejeskives eksistens havde jeg ingen anelse om på dagen, og så derfor ikke efter den. Sporet førte ind til savværket, og hvis "skiven" var der, har den formentlig være mere eller mindre dækket af det meget træ/kævler, der ses på billederne.

Indkopieret ses nedenstående siderampe midt i et fint udvalg af den vilde danske flora. ---v 
Tallene henviser i øvrigt til nedenstående fotos.

 

1 )  Korinth.  Siderampen.   --   20. august  1977.

 

 

2 )  Korinth. Sporskifte-tungeparti.   --   20. august 1977.   ^---v

 

3 )  Korinth. Samme sporskifte, set modsat.  
Det er ikke hverdagskost med vognladningsvise forsendelser til/fra savværket.   --   20. august  1977.

 

 

 

Den temmelig derangerede vogndrejeskive til savværket i Korinth.    --   Oktober 1962.
Foto: Lars Viinholt-Nielsen.

 

 

Q xxxxx,  Korinth.   Ingen litreringer m.v. var synlige - desværre.   --   20. august  1977.   ^---v

 

 - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

Strækningen  Korinth-Grønderup trb.   --   20. august 1977.

 

 

Grønderup trb.  --   km. 46,7 fra Nyborg.  

 

Grønderup trb.   --   Tidligere var der et mindre træskur som "ventesal". Dette var væk i 1977 og tilbage stod kun denne del af en ældre DSB-ambulancevogn, der tidligere (måske stadig lidt ???) havde tjent som spise- og opholdslokale for den stedlige kolonne. (LV-N)

20. august 1977.   ^---vvv

 

 - - -

 

Her er "snittet" foretaget, og der er indsat en bræddegavl - En eller anden havde allerede været så "venlig" at rive et stykke tagpap af, så man kunne se materialet bagved: Planker.  

Et ældre foto viser et vinkelbøjet kakkelovns-aftræksrør stikkende ud gennem hullet foroven. Det er væk her, men har været erstattet af den lodretstillede svelle og de to glaserede lerrør.  En lignende opstilling ses også længere fremme ad strækningen.

Måske står den anden "halvdel" et andet sted på strækningen ???   ^---v

 

 - - -

 

 - - -

 

Grønderup trb. 20. august 1977.   ---   Lige til modeljernbanen.   ---

 

 

 

Grønderup trb.  lægges bagude.   --   20. august 1977.

 

 

Pejrup st.

 

Pejrup station, --set mod Faaborg ---^  og mod Ringe ---vvv.   --   20. august 1977.

 

 

 

(Noget af en "naturgrund".)

 

Retiradebygningen, -- perronfacaden . . .

 

 . . . og vejfacaden.

 

 

Stationsbygningen,   vejfacaden - set mod Ringe . . .

 

 . . . og mod Faaborg.

 

 

 

Endnu en gammel henstillet vognkasse: SFJ C 60 -  bygget 1877. Litreret C 60 indtil 1902. Omb. 1916. Udr. 1932.   ( http://www.jernbanen.dk/pvognsolo.php?s=170&vognid=1206 )

Pejrup.   --   20. august 2012.   ^---vvv

 

(Som vanligt, var det ikke muligt at aflæse litra og nummer.) 

 

 - - -

 

 

Bemærk skorstenen eller rettere resterne af den.

 

Nederst en kasseret svelle, tilsyneladende en glasseret lerskål af den type man sætter (satte) under store urtepotter i ældre tid. Herover "almindelige" kloakrør til en passende højde er nået.

 

"Lige til modeljernbanen."

 

 

Katterød 

(Se -indtil videre- fotografier af stationsbygningen samt Faaborg st. på "siden": Svendborg - Faaborg Banen.

 

Katterød.   --   20. august 1977.   ^---vvv

 

 - - -

 

Er dette den anden halvdel af vognkassen fra Grønderup trb. ??? - og så lige skorstenen.---^

 

"Lige til modeljernbanen"

 

 

 

 

 

 

Bøger:

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/sfb-lvn-bog..jpg   Svendborg-Fåborg Banen.  Lars Viinholt-Nielsen. SFJ-bøger 1995.    ISBN 87-984810-1-0.

  17 x 25 cm, 96 sider.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/onfj-lvn-bog..jpg Odense-Nr.Broby-Fåborg Banen. Lars Viinholt-Nielsen. SFJ-bøger 1993.   ISBN    87-984810-0-2.    17 x 25 cm, 128 sider.

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/od-svg-banen.lvn-bog..jpg  Odense-Svendborg Banen. Lars Viinholt-Nielsen.

  Odense Universitetsforlag. 1976.  ISBN 87-7492-179-7.  24x17 cm,
  278 sider.


 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/ng-ringe-faa_banen.lvn-bog.jpg  Nyborg-Ringe-Fåborg Banen. Lars Viinholt-Nielsen. Odense Universitetsforlag. 1981.

  ISBN 87 7492 355 2.  24x17 cm, 231 sider.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/assensbanen.lvn-bog.jpgAssensbanen 1884-1984. Lars Viinholt-Nielsen. Odense Universitetsforlag. 1984.  ISBN 87-7492-479-6.  24x17 cm, 161 sider.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SFB/svendborgbanen_i_125_aar.lvn.jpg  Svendborgbanen i 125 år. Lars Viinholt-Nielsen.

  SFJ-Bøger, Risskov.  2001. ISBN87-984810-4-5
   -- x --  cm,    204 sider.
 

 

Tak til:

Lars Viinholt-Nielsen for såvel fotos og oplysninger som for korrektioner/tilføjelser.

 

 

... og husk:

Denne hjemmeside er ikke tænkt som "stedfortræder" for diverse bøger m.v. om emnet, men som et supplement.

 

 

 -