Rullende materiel   (i arbejde).

 

Lokomotiv nr 2 og 3, leveret til smalsporsbanen 1890 fra Krauss i München.

 

Lokomotiv nr 4, leveret til smalsporsbanen 1899 fra Krauss i München.


M 10 (MX 1038) med godstog, afventer krydsning i Jerup.   --    Juli 1995.  Foto.  Poul Andersen.


M 10 med godstog krydser Y-tog i Jerup.   --    Juli 1995.  Foto:  Poul Andersen.


M 17 (MY 1146) mangler paaskrifter, nymalet ved værkstedet i Skagen.   --   August 2002.  Foto:  Poul Andersen.


Y-tog (Ym-Yp-Yp-Ym) på depotsporet i Skagen.   --   Juli 1995.  Foto:  Poul Andersen. 


Y-tog (Ys-Yp-Ym) i spor 3,  Skagen.   --   Juli 1995.  Foto. Poul Andersen.

 

Y-tog (Ys-Ym) ved værkstedet i Skagen.   --   Juli 1995.  Foto:  Poul Andersen.

 

Y-tog (Ym-Yp-Yp-Yp-Yp-Ym) i spor 3 i Skagen.   --   August 2002.  Foto:  Poul Andersen. 


SB M 10.  Skagen.   --   August 1995.   Foto:  Poul Andersen.

 

 

 

 

 

Nordjyske Jernbaners rangertraktor T52 på Skagen station om formiddagen onsdag den 2. august 2017. Fiskeekspressen er netop afgået. Det ugentlige containertog ankommer hver tirsdag fra Aarhus Havn og returnerer onsdag formiddag. Personalet på rangertraktoren holder pause efter det afsluttede rangerarbejde.

 

Rangertraktoren er leveret af Jung til DB i 1964 og blev købt af Skagensbanen i 1995, hvor den blev litreret T5. I 1999 blev den omlitreret til T52 og i 2001 overgik den til Nordjyske Jernbaner med uændret litrering.


T 5 (senere T 52) på havnen i Skagen.   --    Juli 1995.  Foto. Poul Andersen.

 

 

I Sundsøre (Aalborg-Hvalpsund Banen - AHB) har man lånt og opstillet to ældre SB-vogne:

For at synliggøre stedets pakhus´ oprindelige funktion under Aalborg-Hvalpsund Banen er senere anskaffet -ikke een, men-  to gamle godsvogne som skal stå på det kommende sporareal udenfor pakhuset. Disse vogne er hhv. den lukkede vogn LJ Q 162 og den åbne SB T 405. I løbet af efteråret 2003 er Q-vognen bragt  under tag i en nærliggende lade, hvor den skal gennemgå en tiltrængt renovering, medens renoveringen af den åbne SB T 405 er påbegyndt udendørs.  Også størrelsesmæssigt rigtige skinner til sporet er anskaffet.

Lavfjælet åben godsvogn T405, leveret til Skagensbanen fra Scandia i Randers som en del af det nye rullende materiel, der blev anskaffet i 1924 ved overgangen til normalspor.

Sundsøre,  4. september 2003.   ^---v

 . . .

 

Foto: Ole Gold.

  

Samme vogn, 8. april 2006.  Vognen er i mellemtiden blevet renoveret (revideret på DSB´sk).   ---^

 

Fotos: Ole Gold.

 

 

 

 

Nye tog på Skagen station

Nordjyske Jernbaners overtagelse i august 2017 af hovedparten af trafikken nord for Aalborg og lokaltrafikken ned til Skørping vil ske ved etablering af to lokallinjer, begge i timedrift

Skagen-Frederikshavn-Hjørring-Aalborg-Skørping
Hirtshals-Hjørring-Aalborg-Skørping

hvilket betyder ½-timesdrift Hjørring-Skørping. Fuld indførelse af den nye køreplan vil dog ske i nogle faser, bl a afhængig af udrulningen af signalprogrammet.

 

426-sb-skagen oe-(30)-28-04-2017.Foto.Helge Erlandsen.jpg (800×600)

Ét af de 13 nye tog på Skagen station den 28. april 2017. Togene har ca 125 siddepladser og en max hastighed på 140 km/t.

Nordjyske Jernbaners nuværende flåde på 8 Siemens Desiro-tog fra 2004-2005 er naturligvis ikke tilstrækkelig til at varetage denne langt mere omfattende driftsopgave. Nordjyske Jernbaner har derfor anskaffet 13 Alstom Lint-tog, hvoraf de første blev modtaget i december 2016. Begge tog har ca 125 siddepladser, men Lint-toget kan køre 140 km/t i modsætning til Desiro-toget, der kun kan køre 120 km/t. Af hensyn til kørslen på Banedanmarks strækninger leveres Lint-togene med ERTMS-udstyr monteret. Desværre er Signalprogrammet ikke udstrakt til også at gælde de to gamle privatbanestrækninger, så her må man tilsyneladende leve videre med de utroligt tidrøvende krydsninger, der skyldes, at samtidig indkørsel ikke er tilladt.

Den voldsomme udvidelse af togantallet fra 8 til 21 betyder at værkstedet i Skagen genåbnes og at 7 tog stationeres fast i Skagen. Det betyder derfor også, at der nyansættes lokomotivførere, togførere og værkstedspersonale i Skagen.

Værkstedet blev ellers lukket i 2007 og sat til salg i 2008, men pga finanskrisen blev salget aldrig gennemført. Mere herom under overskriften ”Skagen værkstederne”.

Fotos ^-v : 28. april 2017.


Nummeret på det nye tog vist på ovenstående foto.
 

Til sammenligning ét af Nordjyske Jernbaners 8 ”gamle” Desiro-tog på Skagen station den 28. april 2017. Togene har som Lint-togene ca 125 siddepladser, men kun en max hastighed på 120 km/t. Togene blev indsat 2004-2005.