Roskilde-Køge-Næstved-Vordingborg ("Lille Syd")

(Under opbygning  --  Begrænset indhold.)

 

 

 

(Roskilde:  Km 31.3 fra København H   --   Km 0,00 fra Roskilde.)

 

Gadstrup.  --  Km  8,1 fra Roskilde.

 

Havdrup.  --  Km  11,6 fra Roskilde.

 

Lille Skensved.  --  Km  15,5 fra Roskilde.

 

Lille Skjensved / Lille Skensved begyndte alene som holdested / holdeplads..

Arkiv:  Højelse Sognearkiv. 


Stationsbygningen.

Bygningen er tegnet af Statsbanernes overarkitekt Heinrich Wenck og opførtes i 1908.

Varehuset og stationsbygningen med den lille signalhytte imellem.


Vejfacaden.   Der er postlokale i vinduet til venstre, medens stationsforstanderen, Georg Petersen, råder (rådede) over de to andre vinduer.


Se meget mere på næste "side": Lille Skensved station. 

 

 

 

Køge.  --  Km  22,4 fra Roskilde.

Forhåbentlig kommer der mere ! ! !

ØSJS Sm-Sp-Sm.  Køge.   --   26. marts 1963.
Herfølge.  --  Km  28,0 fra Roskilde.

 

Thureby (Tureby).  --  Km  34,3 fra Roskilde.

Stationsbygningerne skal rives ned.   --   2015.


Tureby station og tog mod syd / Næstved . . . ---^   12. april 2015.   Jan Lundstrøm.   ^---vv

 . . . og mod nord / Køge.  

 

Tureby station.   --   12. april 2015.  Foto:  Jan Lundstrøm.


Tureby station.   --   8. maj 2015.  Foto:  Jan Lundstrøm.   ^---vv


Tureby station.   --   8. maj 2015.  Foto:  Jan Lundstrøm.

 

Tureby station.  Tog mod Næstved (mod syd).   --   21. juli 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.

 

Kom indenfor . . . 

Stationskontoret.

 . . . 

Tv:  12. april 2015.   Foto: Jan Lundstrøm.

Th:  Interiør - karnappen for centralapparatet - set mod syd.    ^---v   12. april 2015.   Jan Lundstrøm.

 - - - 


Den ophøjede, nu tomme plads for sikringsanlægget.    --   12. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.


Stationskontoret.   --   12. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.   ^---vv

 


Ventesalen.

  

 

 

 

 Tureby station.   --   12. april 2015.  Foto:  Jan Lundstrøm.   v--->


Del af ventesalen.   --   12. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm. 

 

 

Nedrivningen er i gang.

Thureby station under nedrivning.   --   2015.  Foto: Jan Lundstrøm.   ^---vv


 

 

Tureby station under nedrivning.   --   2015.  Foto: Jan Lundstrøm.

Tak til Jan Lundstrøm.


 

Syd for Tureby station. -- Km 35,4 fra Roskilde eller km 66,7 fra København H 

    http://www.mjk-h0.dk/evp_Nips/329.iii.34.dsb-kilometersten,grevindeskoven.jpg

Kilometersten ved Grevindeskoven ved Thureby.   --   17. juli 1966.

 

 

Haslev.  --  Km  43,1 fra Roskilde.

Nordlige indkørselssignalet mod Haslev.

1. september 1957.

 

 

 

Braaby.  --  Km  47,2 fra Roskilde.

 

 

Holme Olstrup.  --  Km  54,0 fra Roskilde.

Holmegaards Glasvarks lastbil. Holme Olstrup.  --   Ca. 1921.

Foto: Tktl. Rask,Gb.

 

 

 

(Næstved.  --  Km  61,4 fra Roskilde.)

 

 

 

Lov.

 

 

 

Ring.

 

 

Lundby.

 

 

Der kom en mail:

"Hej Erik
(...)

Nødaggregater på 3 stationer. 

(...)

Jeg vil gemme billederne fra Orehoved til senere.

 

Mvh Niels E. Holm."

Lundby relæhus, 1954 anlæg.

Første relæstativ efter strømforsyningsstativet. Bemærk det smukke ledningsarbejde der blev udført i forbindelse med sydbane projektet 2009.

Foto:  Niels E. Holm.   --   8. juni 2016.


Centralapparatet i Lundby.

Mod Vordingborg er venstre side af apparatet. Mod Næstved er højre side. Læg mærke til den fine, gamle træstol som har stået ved telegrafbordet på det gamle stations kontor, som jeg aldrig har set. Jeg anser mig stadig for ny medarbejder på strækningen, selv om jeg runder 29 års tjeneste den 1. august.

Foto:  Niels E. Holm.   --   8. juni 2016.Masnedø relærum.

Ligesom Lundby, et 1954 anlæg. Dette var det første 54 anlæg der blev opstillet mellem Ringsted og Nyk. F.

I starten blev Masnedø fjernstyret fra Vordingborg, men er i dag fjernstyret fra RFC Nf, i stil med den øvrige stationer på denne strækning. Glumsø og Næstved var fjernstyret fra Roskilde indtil engang i 90'erne.

Foto:  Niels E. Holm.   --   8. juni 2016.Masnedø cantralapparat.

På denne station kan man slukke både for sporisolationer og signaler - vel at bemærke hvis stationen er lokalbetjent. Det var en facilitet der udenlukkende har et strømbesparende formål. Den fine, gamle telefon ovenpå apparatet er til at besvare opkald fra signaltelefoner.

Foto:  Niels E. Holm.   --   8. juni 2016.


Lidt mere af komandoposten. Bemærk "serveringslemmen" mellem komandoposten og relærummet. I dag er det praktisk at kunne følge med på apparatet under fejlsøgning i relærummet.

Foto:  Niels E. Holm.   --   8. juni 2016.


Tak til Niels E. Holm.


 

 

 

Klarskov.

 

 

Vordingborg.


Forrige side: Sorø - Vedde Banen
Næste side: Lille Skensved station.