Roskilde-Køge-Næstved ("Lille Syd")

(Under opbygning  --  Begrænset indhold.)

 

 

 

(Roskilde:  Km 31.3 fra København H   --   Km 0,00 fra Roskilde.)

 

Gadstrup.  --  Km  8,1 fra Roskilde.

 

Havdrup.  --  Km  11,6 fra Roskilde.

 

Lille Skensved.  --  Km  15,5 fra Roskilde.

 

Lille Skjensved / Lille Skensved begyndte alene som holdested / holdeplads..

Arkiv:  Højelse Sognearkiv. 


Stationsbygningen.

Bygningen er tegnet af Statsbanernes overarkitekt Heinrich Wenck og opførtes i 1908.

Varehuset og stationsbygningen med den lille signalhytte imellem.


Vejfacaden.   Der er postlokale i vinduet til venstre, medens stationsforstanderen, Georg Petersen, råder (rådede) over de to andre vinduer.


Se meget mere på næste "side": Lille Skensved station. 

 

 

 

Køge.  --  Km  22,4 fra Roskilde.

Forhåbentlig kommer der mere ! ! !

ØSJS Sm-Sp-Sm.  Køge.   --   26. marts 1963.
Herfølge.  --  Km  28,0 fra Roskilde.

 

Thureby (Tureby).  --  Km  34,3 fra Roskilde.

Stationsbygningerne skal rives ned.   --   2015.


Tureby station og tog mod syd / Næstved . . . ---^   12. april 2015.   Jan Lundstrøm.   ^---vv

 . . . og mod nord / Køge.  

 

Tureby station.   --   12. april 2015.  Foto:  Jan Lundstrøm.


Tureby station.   --   8. maj 2015.  Foto:  Jan Lundstrøm.   ^---vv


Tureby station.   --   8. maj 2015.  Foto:  Jan Lundstrøm.

 

Tureby station.  Tog mod Næstved (mod syd).   --   21. juli 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.

 

Kom indenfor . . . 

Stationskontoret.

 . . . 

Tv:  12. april 2015.   Foto: Jan Lundstrøm.

Th:  Interiør - karnappen for centralapparatet - set mod syd.    ^---v   12. april 2015.   Jan Lundstrøm.

 - - - 


Den ophøjede, nu tomme plads for sikringsanlægget.    --   12. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.


Stationskontoret.   --   12. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.   ^---vv

 


Ventesalen.

  

 

 

 

 Tureby station.   --   12. april 2015.  Foto:  Jan Lundstrøm.   v--->


Del af ventesalen.   --   12. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm. 

 

 

Nedrivningen er i gang.

Thureby station under nedrivning.   --   2015.  Foto: Jan Lundstrøm.   ^---vv


 
 

Tureby station under nedrivning.   --   2015.  Foto: Jan Lundstrøm.

Tak til Jan Lundstrøm.


 

Syd for Tureby station. -- Km 35,4 fra Roskilde eller km 66,7 fra København H 

    http://www.mjk-h0.dk/evp_Nips/329.iii.34.dsb-kilometersten,grevindeskoven.jpg

Kilometersten ved Grevindeskoven ved Thureby.   --   17. juli 1966.

 

 

Haslev.  --  Km  43,1 fra Roskilde.


Nordlige indkørselssignalet mod Haslev.
1. september 1957.

 

 

 

Braaby.  --  Km  47,2 fra Roskilde.

 

 

Holme Olstrup.  --  Km  54,0 fra Roskilde.


Holmegaards Glasvarks lastbil. Holme Olstrup.  --   Ca. 1921.
Foto: Tktl. Rask,Gb.

 

 

 

(Næstved.  --  Km  61,4 fra Roskilde.)


Forrige side: Sorø - Vedde Banen
Næste side: Lille Skensved station.