Odense Letbane.

 

 

Siden er under opbygning.

 

Desværre har jeg pt. ikke selv mulighed for at følge byggeriet   ---   skulle der blandt læserne / seerne være en Odenseaner (?), der har lyst til at sende nogle opfølgende billeder af de allerede udførte arbejder og/eller de kommende, ville det være meget velkomment.

 

Idledning.

 

Der var engang:

Odense Sporveje´s sporvogne under ophugning hos ophugningsfirmaet H.J. Hansen, Odense.    --   1952.

 

(Odense Kommune)

 

 

Status og tidsplan

 

  • I 2015-2017 omlagde de lokale forsyningsselskaber ledninger og rør langs letbaneruten. Der blev også lavet andet forberedende arbejde, for eksempel forstærkning af broer, tunnelbyggeri og rydninger.
  • I sommeren 2017 begyndte anlægsarbejdet, som går ud på at anlægge nye vejbaner, cykelstier og fortove gennem byen for at skabe plads til letbanens spor. 
  • I efteråret 2018 begyndte sporarbejdet, hvor selve letbanen bliver bygget - med skinner, stationer, teknik, køreledninger og så videre. 
  • I 2021 bliver sporarbejdet afsluttet, ligesom der vil være kortvarige arbejder på strækningerne som for eksempel slidlag, træplantning, græsarmering med videre.
  • Efterhånden som sporarbejdet er afsluttet, kommer der en periode med testkørsler og prøvedrift uden passagerer inden den forventede letbaneåbning ved årsskiftet 2021 / 2022.

 

(Odense Letbane)

 

 

Kort over letbanen

(Odense Kommune)

 

 

Linjeføring. (i "kort" form)

Tarup Center
Højstrup
Idrætsparken
Bolbro
Vesterbro
Vestre Stationsvej
Kongensgade
Odense Banegård
ODEON
Albani Torv
Benedikts Plads
Palnatokesvej
Østerbæksvej
Korsløkke
Ejerslykke
Rosengårdcentret
IKEA
Bilka
Cortex Park
Campus Odense
SDU
SDU Syd / Hospital Nord
Hospital Syd
Parkering Odense Syd

(CMC / KVC  --  Komtrolcenter.)
Hestehaven
Hjallese Station

 

 

Odense Letbane ventes at blive rygraden i byudviklingen i de kommende år (2018 --->).   

Letbanen forventes at bidrage til at skabe vækst, og erfaringen fra udlandet er, at letbaner fører til stigende ejendomspriser.

Letbanen forventes at trække byen i en mere grøn og moderne retning.  - med et græsspor langs størstedelen af ruten, masser af træer og nye byrum.

Banen skal stå færdig i udgangen af 2020.

 

 

Hvordan bliver letbanen bygget ?

Først flytter de lokale forsyningsselskaber rør og kabler i jorden, da de ikke må ligge under letbanens spor. Samtidig bliver der lavet andet forberedende arbejder. F. eks. fjernes der træer og mure eller broer / bygges tunneller.

Derefter begynder selve anlægsarbejdet. Der bliver lavet nye vejbaner, cykelstier, fortove og byrum, så der bliver skabt et otte meter bredt areal til letbanen langs hele ruten.

Det baner vej for, at der kan blive lagt skinner, sat køreledninger op og bygget stationer. Til sidst er der testkørsel på de nye letbanespor, inden letbanen ifølge planen åbner i slutningen af 2020.

Arbejdet er delt op på den måde, fordi byen også skal fungere, mens arbejdet står på. Det giver den mindste påvirkning af trafikken at udføre arbejdet i etaper. Samtidig skal opgaverne laves af forskellige specialister, og det er stort set umuligtat koordinere det hele på é gang

(Odense Letbane)

 

Alle tre bidragydere til Odense Letbane P/S har i 2017 godkendt, at letbanen kan indgå de to store kontrakter med henholdsvis Comsa S.A.U, der skal levere transportsystemet, og Stadler Pankow GmbH, der skal levere letbanevognene. Der er også netop skrevet under på den første kontrakt vedrørende flytning af veje, fortove og cykelstier.

 

 

 

Nogle OL-fakta:

(fra "LETBANEN sætter byen i bevægelse")

 

Letbanen forventes at åbne i slutningen af 2021.

26 letbanestationer ialt.

14,4 (14,5) km spor i alt fra Tarup tl Hjallese.

Afgang hvert 10. minut fra alle stationer.

Hele turen varer 42 minutter.

34.000 påstigninger  forventes hver dag.

Letnanen kører op til 70 km/t, dog kun 5-10 km/t hvor der er fodgængere.

Billetprisen forventes af blive den samme som i bybusserne.

 

 

 

 

Rullende materiel.

 

 

 

Samtlige STADLER Variobahn opstillet ved KVC, forrest nr. 10.  --    20. september 2020   (nm).

 

 

 

 

 

 

 

Tak til Niels Munch (nm), Jan-Eddie Mathiesen og Steffen Dressler for såvel billeder som oplysninger.

 

 

- O - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nm-fotos)   --  Bl. a.  Hjallese og CMC

https://www.jernbanen.dk/forum/index.php?mode=thread&id=143922

 

-------------------

 

63400-Vue fra fodgængerbroen over det, der bliver Odense Letbanes endestation, Hjallese 25.03.2021 (nm).

63401-ARRIVA AR 3065 mod Svendborg er afgået fra Hjallese, 12.05.2021 (nm).

63402-"Parkering Odense Syd", blikretning øst, 30.09.2020 (nm).

63403-
3 første STADLER Variobahn på Letbanens KVC, 10.03.2020 (nm).

63404+05-Prøvekørslerne på Odense Letbane fortsætter, p.t. mellem KVC i Hjallese og IKEA ved Ørbækvej, men snart videre mod Odense Centrum.

Et letbanetog er netop ankommet fra IKEA og rangeres nu (i regnvejr) ind på KVC fra stationen "Parkering Odense Syd":

[image]

Hvem ved, hvad de nedgravede redekamme er til, cykelstativer ??

[image]
Begge fotos ved "Parkering Odense Syd" (blikretning Hjallese St.), 11.05.2021 (nm).

----

63406-Letbanearbejder ved gl. Odense Banegård, 30.09.2020 (nm).

63407-Letbanestoppestedet kommer selvfølgelig ud for Odense Banegård Center, 30.09.2020 (nm).

-----

Test af lys på letbanens stationer
12. maj 2021

Lys er ikke bare lys. Der ligger et utal af hensyn, overvejelser og beslutninger bag den måde, letbanens stationer bliver oplyst på.

Foreløbigt henligger stationerne i mørke. Dog var der forleden test af lyssætningen på den kommende Parkering Odense Syd station. Testen handler om at se stationerne blive oplyst i praksis og samtidig udføre målinger, der skal hjælpe med til at finjustere lyskildernes styrke.


Hver station er oplyst af cirka 16 lyskilder – nogle steder lidt færre andre steder lidt flere – som er monteret i kørestrømsmasterne eller på læskærmene.

Selve lyset har en varm, hvidgul farvetone (3000 - 4000 kelvin). Den varme tone er behagelig og tryghedsskabende, og den understøtter den identitet, som letbanen ønske at skabe for passagererne.

På hver station er der en lysmåler, og når måleren registrerer, at dagslyset hen under aften falder til under 100 lux, så tændes stationslyset automatisk – og bliver tilsvarende slukket, når dagslyset næste morgen igen kryber over 100 lux.

Det er således ikke hverken solens op- og nedstigning eller faste klokkeslæt, der afgør, hvornår lyset på stationerne tænder og slukker. Og lysautomatikken kan variere fra dag til dag i takt med vejrets beskaffenhed.

Når letbanen går i drift, vil stationerne være oplyste natten igennem – også selv om der ikke kører tog i nattetimerne.

Hvor belysningen er holdt i varme farvetoner, så er stationernes skilte oplyst i mere kølige og blålige farvetoner (over 6000 kelvin). Skilte skal informere og skille sig ud fra omgivelserne. Det er en anden funktion, som bedst understøttes af køligt lys.

Skiltene, der informerer om bl.a. stationens navn eller anviser wayfinding til for eksempel nærmeste bus, lyser alle døgnets 24 timer.

 

(Artiklen fortsætter under billedet.)

 

Den lysende logostander gør det nemt at spotte en letbanestation på lang afstand.

 

Og faktisk lyser de på fuldt blus i dagslys – og kun cirka 30 procent aften og nat for ikke at blænde. På den måde bliver lysstyrken justeret i forhold til, hvor meget omgivelsernes lys ”forstyrrer”.

Endelig er der letbanens røde logo, der har samme farvekode som fx letbanetogenes sæder og de røde markeringer over indgangsdørene. Også logoet lyser 24 timer i døgnet – og her bliver der ikke justeret på lysstyrken.

Over de kommende måneder bliver lyset testet på flere stationer langs de 14,5 kilometer letbanestrækning.

----------------------------

 

63420 - Odense Letbanes kontrol- og vedligeholdelsescenter set fra vest, 30.09.2020 (nm).


63421 - Samtlige STADLER Variobahn opstillet ved KVC, forrest nr. 10, 20.09.2020 (nm).

 

 

 

Strækningen 

. . . og med billeder:

 

Tarup Center

Tarup Center station.  "The end of the Line", set mod Odense / Hjallese   --  23. oktober 2021. --  Jan-Eddie Mathiesen.

 

Tarup Center station set mod syd / Odense.  --  23. oktober 2021.   Foto: Jan-Eddie Mathiesen.

 

Tarup Center station set mod nord.  --  23. oktober 2021.  Foto: Jan-Eddie Mathiesen.

 

6320-Tarup Center station set mod nordøst.  --  23. oktober 2021.  Foto: Jan-Eddie Mathiesen.

 

Tarup Center station set mod sydøst.  I baggrunden transformer-ensretterstation.  --  23. oktober 2021.  Foto: Jan-Eddie Mathiesen.j

 

Afgangsoversigt.   Tarup Center station.  --  23. oktober 2021.  Foto: Jan-Eddie Mathiesen.

 

Letbanen set mod syd fra Tarup Center station.  --  23. oktober 2021.  Foto: Jan-Eddie Mathiesen.

 

Set mod nord, mod Tarup Center station.  23. oktober 2021.  Foto: Jan-Eddie Mathiesen.

 

Advarselstavle.  Tarup Center station.  --  23. oktober 2021.  Foto: Jan-Eddie Mathiesen.

 

 

Højstrup

Idrætsparken

Bolbro

Vesterbro

Vestre Stationsvej

Kongensgade

 

Odense Banegård

 

Odense DSB-banegård med såvel sporvogne som trolleybus.   Foto: Postkort.

 

Østre Stationsvej v. Jernbanegade,  Odense.   --   30. november 2019.  (nm)

 

Letbanearbejder ved gl. Odense Banegård   --    30. september 2020.    (nm).

 

Letbanestoppestedet kommer selvfoelgelig ud for Odense Banegård Center, 30. september 2020.   --   (nm).

 

   

Stoppestedet ved Odense gamle Banegård  ---^  og ved det nye Banegårdscenter, --  Stationsvej  ---^ 

Set mod øst / endestationen i Tarup,                                            og mod vest, endestationen i Hjallese.

 

ODEON

Albani Torv

Benedikts Plads

Palnatokesvej

Østerbæksvej

Korsløkke

Ejerslykke

 

Rosengårdcentret

 

Stationen på Ørbækvej ved Rosengårdcentret med prøveopstillet læskærm (hvis stationsnavn var overdækket).  --   21. august 2019  (nm).

 

IKEA

Bilka

Cortex Park

Campus Odense

SDU

SDU Syd / Hospital Nord

Hospital Syd

 

Parkering Odense Syd

"Parkering Odense Syd", set mod øst.   --   30. september 2020.   (nm).

 

CMC / KVC  --  Kontrolcenteret.

CMC / KVC.   Oversigt ---^  og  "stueplan" ---v.    Kilde: Odense Letbane / Odense Kommune.

 

 

Byggepladsen ved letbanens CMC set fra Søndre Hospitalsvej.   --   21. august 2019.     (nm).

 

CMC set fra vest.   --   30. september 2020   (nm).

 

Samtlige STADLER Variobahn opstillet ved KVC, forrest nr. 10.  --    20. september 2020   (nm).

 

Prøvekørslerne på Odense Letbane fortsætter mellem KVC i Hjallese og IKEA ved Ørbækvej, men snart videre mod Odense Centrum.   ^---v

 

 

 

Hestehaven

 

Hjallese Station

Anlægget set fra den gamle perron; ovre t.h. for trappen er letbanens endestation under anlæggelse.   --   21. august 2019.    (nm)   ^---v

Markant er den nye fodgængerbro over sporet i Hjallese med sine trapper og elevatortårne, her set fra Vinkelvej.        (nm)

 

 

Set fra fodgængerbroen over det, der bliver Odense Letbanes endestation, Hjallese.   --   25. marts 2021.   (nm).