Nørrebro station 2016 / 2019.

 

Mange år er gået, og tiden er bestemt ikke gået ubemærket hen over stationsbygningen.

Her følger en stribe fotos fra sen-efteråret 2016 og tidligt på året 2017.

27. februar 2017.  ^---vv

Betonkanonen er kørt i stilling for at lukke "hullet", hvorunder Metro-Cityringen´s nye station er under opførelse.

 

 

 

 

 

Nørrebro station.   --   2016 / 17.

 

Ved gennemgangen af disse fotos, skal det huskes, at de "mange fotos" optaget -ikke alene som "erindringsfotos" fra denne meget specielle station- men også med henblik på understøtning ved kommende bygning af en model af stationen. Der ses formentlig derfor mange "ligegyldige/overflødige" fotos, som dog ikke er ligegyldige/overflødige for modelbyggeren.

 

Nogle brikker faldt på plads med hensyn til stationsbygningens tidligere indretning:

[image]
Nørrebro station, facaden mod Folmer Bendtsens Plads.

Dannebrogsvindue 1+2: Vinduer for tværgangen/mellemgangen for trapper til de to perroner.
Vindue 3: Blændet pga. trappen og væggens flisebeklædning bag vinduet (trappen til Hellerup-perronen).
Vindue 4: "Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ve´ det": Til trods for, at trappen bagved (se vindue 3) dækker det halve vindue, er dette ikke blændet.  Det giver -trods alt- lidt lys til lokalet bagved.
Vindue 5 og 6 har hver sit lille 1-fags-lokale bagved, mens . . . 
vindue 7 og 8 samt "altandøren" i gavlen dækker over et lille te-køkken-/spiselokale. -- Alt dette gælder i vore dage, mens der tilsyneladende tidligere har været indretning som mødelokaler el. lign, --måske også noget omklædning. Hertil en lille lokal-telefoncentral.

 

Nørrebro station,  facaden mod Folmer Bendtsens Plads   ---^  og . . . 

. . . hovedindgangen <--- tv / elevator-indgangen fra Nørrebrogade th. ---^ Hhv. august, november og februar 2016/17.

 . . . 

(Langtids)-parkerede) cykler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Et "surt" hjørne op mod Metroafspærringen.

 . . . . 

("Bag"-)indgang til stationens kiosk ---^  og (tilmed) billetsalg.   ---^

 

 . . . hovedindgang m. m.  hhv. august, november og februar 2016/17.

 

 

"Kom indenfor."

Nørrebro station.  Ind-/udgangen.   --   29. august  2016.

 

  

En af de bærende søjler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  og døren bag den.  Tidligere adgang til elevator.

Billetsalgssiden.   --   3. april 2017.

 

    

    7/eleven-forretningen i det gamle billetsalg.  

    Bedre tegning haves desværre ikke, men man ser
    da de fire billetsalg.

 

 

    De små "T"-er foran de fire   billetluger, er adskillerne
    mellem de to "passagerstrømme", mod og væk fra
    billetlugerne.


   

   
    27. februar 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nørrebro station.  Det gamle billetsalg.  November 2016 ---^ 

 

Rejsegodsekspeditionen, de tre ---^ luger nederst i midten.

 

Nørrebro station.  Den gamle rejsegodsekspedition.   --   29. august  2016.

  . . . 

Efter rejsegodsekspeditionens nedlæggelse er der etableret en "bagudgang" til den lille "smøge bag stationen.
Væg mod ---^ den nuværende 7/eleven-forretning. "Bagudgang" ---^ samt døren for datidens elevatoradgang. >

 

 

 

Trappeområdet ses i midten, nederst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nørrebro station.  Trappen til perronerne.   --   29. august  2016.

 

 

 

Til perronerne.

 

Opgangen til perronerne gennem de to store midterporte (buer).
Her, "gemt" bag midterpillen stod -8 trin oppe- datidens lille "bur" for billetkontrollen.

(Det er fastslået, at det lille "billetkontrol-bur" stod lige ovenfor midter-trappen v. hj. a. oplysninger fra en tidligere tjenestegørende).

Trappen til perronerne.  Samme, men set ned mod stationens forhal med det gamle billetsalg i baggrunden.
29. august 2016.    

Det var her, på dette sted på mellemperronen, at billetkontrollerne i sin tid sad i deres lille "bur" og kontrollerede de rejsendes rejsehjemler ved afgang fra stationen, og fratog disse deres billetter ved ankomsten.

 

[image]For de, som ikke lige har oplevet datidens billetkontrol:

 

 

 

 

 

 

"Raad og Rejsevink" -- 1943. Tegninger: Engholm.

 

Nok råd og rejsevink-tegning, men her som illustration på et af datidens billetkontrol-bure, som de ofte så ud de første år. 

 

Set mod Folmer Bendtserns Plads ---^ ---v  (Højre side ved opgang til perronerne.)

 

 

Set mod "smøgen" bag stationen.  (Venstre side ved opgang til perronerne.)

 

Nørrebro station.   Trappen (mellemgangen) til perronerne.   --   27. februar 2017.   ^---v

På hver side af trappen ses to døre, med en gammel drikkevandskumme imellem.

   

De to døre er netop blevet renoveret (3. april 2017).  Når jeg kommer igen i maj, er de sandsynligvis atter overmalet med graffiti af hærværksfolk.

Tv: Den ene af dørene til de nu aflåste toiletter (p.g.a. hærværk).

Fortsætter man op mod perronerne, ser man:  Til højre, en mellemtrappe -12 trin- inden næste trappe nås.

 

 

 

 

Hvis man ser bagud:  ---v

Foto-automat på mellemetagen og dør til ???    --   27. februar 2017 ---^  /  3. april 2017  ---v.   

Disse fotos er optaget med henblik på eftergørelse af loftsblælkerne i model.  ^---vv

    --   3. april 2017.

 

Her  ^---v  er der tale om den store "kasse", hvori sporet ligger midt gennem stationen.   --   3. april 2017.

Nørrebro station.   --   3. april 2017.   ^---v

Loftet og bjælkerne over den lille hjørne-mellemafsats.   ^---v      --    3. april 2017.

 

  Vindue mod "Hyltebro" / "Folmer Bendtsens Plads". 

3. april 2017.

 

 


Den sidste trappe til perronen for tog mod Hellerup.   ---v

Tv:  Vinduer mod daværende "Hyltebro", nu "Folmer Bendtsens Plads".

 

 . . . Den store trappe (2-delt) op til perronen mod Hellerup. ---^v

 

 

Udgangen til perronen for tog mod Hellerup.   --      --   3. april 2017.

 

Nørrebro station, facaden mod Folmer Bendtsens Plads med Nørrebrogade mod højre. --->

"Dannebrogsvindue" 1 og 2:  Vinduer for tværgangen / mellemgangen for trapper til de to perroner.

Vindue 3: Blændet pga. trappen (til Hellerup-perronen) bagved.

Vindue 4: "Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ve´ det": Til trods for, at trappen bagved (se 3) dækker det halve vindue, er dette ikke blændet. Tidligere også stationens lokal-telefoncentral.

Vindue 5 og 6 har hver sit lille 1-fags-lokale bagved, mens . . .

vindue 7 og 8 samt "altandøren" i gavlen dækker over et lille fhv. te-køkken- / spiselokale. -- Alt dette i vore dage, mens der tilsyneladende tidligere har været indretning som mødelokaler el. lign. i disse tre lokaler.


Det er samtidig fastslået, at det lille "billetkontrol-bur" stod lige ovenfor den 8-trins midter-trappe (v. hj. a. oplysninger fra en tidligere tjenestegørende).

 

Nørrebro station.  Hellerup-trappe og loft.   --   23. november 2016.   ^---vv

 

Her set nedad.   I begyndelsen var det mig "umuligt", at 4. vindue ikke også var afblændet.  Det var vindue 3, --hvorfor ikke vindue 4 ???  Der måtte være en trappe bagved vinduesruderne, omend den ikke kunne / kan ses udefra (heller ikke, når vinduet ikke er overmalet med graffiti).

 

Der var så også en trappe:

 ! ! ! 

 

 

Nørrebro station. Hellerup-trappen, --det øverste, vandrette stykke langs de fire venstre "storvinduer".
23. november  2016.

Hvad "hedder" / benævnes det "instrument", der ses ved det midterste vindue i venstre side  ???   Jeg ved, 
hvordan det skal anvendes, men hvad hedder det ???

I 1970/80-erne var der noget, der benævnedes "siddelser" (de små venterum med en bænk eller to på perronerne).
Så må dette vel være "en lænelse" ???

 

 

Perronen for tog mod Hellerup (Spor 11).

Nørrebro station.  Mod Hellerup.   --   29. august  2016.

 . . . . 

Elevator og "service-låge".   ---^ . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  Til højre den aflåste ventesal (pga. hærværk).

Den aflåste 2-fags ventesal.   --   27. februar 2017

 

 Vejledning på perron-asfalten.   ^---v  . . . . . . Set "tilbage" mod Vanløse / Ny Ellebjerg. 

Nørrebro station.  For tog mod Hellerup.   --   29. august  2016.

 

Nørrebro station, set mod Vanløse  (Tog mod Hellerup).   --   29. august 2016.

Nørrebro station, set mod Hellerup.   --   29. august 2016.   ^---v

 - - - 

 

 ^---v   Bemærk denne lille "terrasse" på perronen for tog mod Hellerup ! ! !   

I det mindste ved det gamle spor 2 (perronen for tog mod Vanløse) var denne ende af perronbygningen åben,

med trappe-slut og adgangsdøre to fag inde under overdækningen. 

I denne side (spor 1 mod Hellerup) har den viste udbygning tilsyneladende 
været udført allerede fra anlægget i 1930.

 - - - 

 

Nørrebro station, set mod Hellerup.   --   27. februar 2017.

 

 

Nørrebro station.   --   27. februar 2017.

 

  

Nørrebro station set mod Hellerup.   --   6. marts 2017.   ^--v--^

 

 

"Skarp krydsning".  Nørrebro station set mod Vanløse.   --   6. marts 2017.

 

Nørrebro station set mod Hellerup.   --   29. august 2016.

 

 

 

Mod Vanløse / Ny Ellebjerg.

Når man nede fra forhallen går til venstre mod perronen for tog mod Vanløse / Ny Ellebjerg, møder man ikke den "samme 12-trinstrappe", som i højre side. Her er mellemgangen vandret lige til man drejer sig mod den lange lige 3-delte trappe, helt til perronen. 

 

Opgangen mod perronerne.

"Dagslys-optagelse" . . .    ^---v    --     3. april 2017.

 3. april 2017.

 

 . . . og el-belysning. 

 

 . . . . . . . . .  

Drikkekumme (! ! !) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detaille af vindue.

 

 

Igen ses den store "kasse" for de midtliggende spor . . .       --   3. april 2017.

. . . og loftsbjælkerne over den anden hjørne-mellemafsats (mod Vanløse / Ny Ellebjerg).   ^---v    --   3. april 2017.

 

 

Mellemgangen set mod vest / perronen mod Vanløse/Ny Ellebjerg.

 . . . 

Nørrebro st, opgang mod Vanløse / Ny Ellebjerg.

 

 . . . .  

Afslutningen af trappen for tog mod Vanløse / Ny Ellebjerg.   ^---v---^

Samme trappe, men set oppefra og ned.     --   3. april 2017.

 

 

 

Perronen for tog mod Vanløse / Ny Ellebjerg.

Nørrebro station, spor 12, set mod Hellerup.   --   27. februar 2017.

 

Nørrebro station.  Aflåst perron-ventesal (p.g.a. hærværk).   --   27. februar 2017.
(Desværre slemme spejlinger, men mon ikke "tristheden" fornemmes alligevel.)

 

I spor 2 har den (under spor 1/11) viste udbygning tilsyneladende 
været udført allerede fra anlægget i 1930.

 

Nørrebro station, set mod Vanløse / Ny Ellebjerg.   --   27. februar 2017.

 

Det var nogle af billederne.  --  Herefter bliver det et spørgsmål om at omsætte det til model (H0 - 1:87).  

Nørrebro station.  Undersiden af tøndetaget.   --   29. februar 2016.

Dette tag må kræve sin modelbygger, hvis . . . 

 

 -

 

 

"Bagsiden af medaljonen".

Under broen over Nørrebrogade.

 

Bagsiden, hvis betonvæg først blev åbnet for ind-/udgang efter billetkontrollens afskaffelse i 1969.   ^---vv

 . . . 

 

 

 

153-DSC02604.Noerrebro_st.27.2.2017.JPG (800×533)

27. februar 2017.

 

Graffiti mig hér, og graffiti mig dér - graffiti alle vegne.   --   3. april 2017.

 

 

Juni 2019.

"Cykelparkering

Cykelparkering er et stort tema i arbejdet med stationspladserne. Der er mange cykler i hovedstaden, og cykelparkeringen vil derfor optage meget plads ved de nye metrostationer. Men den skal samtidig indpasses

bedst muligt i det nye byrum. Arbejdet med cykelparkering fortsætter også i næste fase af projektet."

Skriver Metroselskabet på deres hjemmeside  www.m.dk.

Midt i billedet, ----------------------^  er de kommende cykelstativer.  "Godtnok" en lidt besynderlig placering.

3. juni 2019.   ^---vv

Man må da håbe, at det er en midlertidig løsning ? ! (når man ser pladerne på jorden)  Hvis det er tilfældet, 
kunne opstillingen så ikke have ventet et par måneder, til der var plads på det endelige sted ? (Når det nu 
alligevel allerede har varet så længe)

Nå, --københavnerne / nørrebro´erne synes at være glade for dem

-------------------------

Et tilbageblik:

KS 862, Linie 7, d. 24. april 1971, en af de sidste dage i liniens "levetid". Man ser, at "La Bella" stadig har de 
tre fag i 1971, men det er ikke så nemt at se, alle de emner de handler med. Til gengæld ser jeg også, at jeg 
får noget af et arbejde med at fremstille 1:87-cykler - til forretningen, men også til cykel-stativerne for S-togs-passagererne - selvom ca. halvdelen nok var stjålne / "uafhentede".

KS 854, linie 7, Højbanen, nuvær. Folmer Bendtsens Plads.  --  9. marts 1969.  Foto: Gunnar W. Christensen.

Til højre ses den yderste del af de opstillede og næsten altid overfyldte cykelstativer foran "La Bella"-for- retningerne.  "La Bella"s yderste, tredie forretningslokale ses netop.

 

------------------------

 

De gamle forretninger er væk, --helt væk ! 

Kun det gamle opholdslokale for Sporvejenes personale (til højre) er tilbage, vist som lokale for arbejderne
under byggeriet.   --   3. juni 2019.

Et kik på langs ad pladsen.   Nu må de udvendige trapper midt på perronen vel snart komme og skulle stilles 
op.  Afspærringen på perronen har været på plads omkring det sidste halve år.

3. juni 2019.   ^---v

4104-DSC00972.Cityringen.Noerrebro_st.3-6-2019.jpg (800×518)

 

Tak til Gunnar W. Christensen for tilladelse til lån af foto.

 

 -

 

 

 

 

 -