Dato.

Fire ,,huse,, omkring Jyllingevej station.

 

Iht. datidigt skriftligt materiale, "Sjællandske Statsbaner; Frederikssundbanens Inddeling og Bevogtning" af 11. november 1880, er et (ledvogter-) "Hus no. 2" opført ved daværende Lindersvold Allé (nuværende Jyllingevej).  Huset var ved banens anlæg opført til venstre for banelinien (set mod Frederikssund / syd for banen).

Ikke "Hus No. 2", men -til illustration- et tilsvarende ("Hus No 8 ?" ved Pederstrup / Ballerup *) ).   En O-maskine passerer overskæringen på vej mod Ballerup, nytårsaftensdag, 1952.

(Ballerup Museum)

*)  NB.  Der ses tydeligt et lille "Hus-nummer"-skilt over gavldøren, men nummeret kan desværre ikke læses.  "Hus No 7".lå ved nuværende Brydehusvej øst for Ballerup, mens "Hus No 8" lå (ligger ?) ved Tørveslettevej, ca. 400 meter vest for Pederstrupvej  --  altså på den anden side af "Pederstrupvej-huset).

Kortskitse over Jyllingevej station med omkringliggende "ledvogterhuse" (boliger for ledvogtere), dvs. "Hus nr 2" (anden udgave)  samt senere tilkomne "huse", markeret "X", "Y" og "Z".   Hus "Y" er formentlig nedrevet ved Jyllingevejs udvidelse til ca. dobbelt bredde omkring 1950.

Om husene fik "2-numre" (a, b, c, og d) vides ikke.

"Sammentegningen" ved "hus Y", er for "nogenlunde" at antyde placeringen af huset inden nedrivningen - huset lå cirka dér, hvor vore dages "cykelskur" er placeret.

 

Lindersvold Allé (senere Jyllingevej) set mod øst/nordøst (mod Vanløse / København  ca. 19xx).  Yderst tv. anes "Hus "x").

Foto:  Københavns Museum.

 

Omkring slutningen af 1930-erne besluttedes det at hæve strækningen Vanløse-Husum med henblik på at gøre dens vejoverskæringer niveaufri. Ved denne lejlighed er de toeller  tre beboelser formentlig blevet overflødige og frasolgt til almindelige privatboliger (?) 

Ved Jyllingevej (der dengang hed Lindersvold Allé) byggedes i første omgang den sydlige af de to broer, som overføringen nu består af,´men med forberedelser til en udvidelse med et nordliggende 2.-spor.