Malmö Stads Spårvägar

 2013.

 

 

  

 

En tur til Malmö Stads Spårvägar.
 

 

 

 

 

 

 

Først enkelte historiske fotos:

Gustaf Adolfs torg.  Malmø.  -  Ca.1907.  Nej, --billedet er ikke spejlvendt, --Husk: Sverige havde venstrekørsel.

Det var i øvrigt -i høj grad- overgangen til højrekørsel, der "tog livet af sporvejene" i hhv. Malmö og Hälsingborg, i form af de store omkostninger ved omstillingen.  Det kunne lyde nemt - det er da "bare" at køre den anden vej i de modsatte spor.  På lige strækning måske, men eksempelvis sporskifter:  Alle sporskifter med mulighed for omstilling, måske endda elektriske, ligger nu i "de forkerte spor" og befares medgående (som det hedder på DSB´sk), og alle de sporskifter, der nu befares modgående i højresporet, er nu sporskifter uden omstillingsmulighed.

Ved alle de ældre vogntyper, "dobbeltrettede" / "to-retningsvogne" (som ovenstående) med døre i begge sider er der ikke de store problemer, men nyere "enkeltrettede / en-retningsvogne", kun med førerplads i den ene ende, har pludselig førerrum og døre i hhv. den forkerte ende/side ! ! !

Bergsgatan.  Malmø.   --   1913.

 

Gustav Adolfs torg.  Malmo.   --   Kort før omstillingen til højrekørsel, 1967.


Malmö-sporvogne med Centralstationen i baggrunden.   Udateret postkort, men form. før 1955.Malmö spårvägar nr. 163.   --   December 1956.


 

Skulle nogen være i tvivl om sporvidden:

 . . . så var (er) den 1435 mm (normalspor).  . . .   
Giv Agt:  Sporvogn forude.

 

Malmö    --   Strækningskort.


Malmö Centralstation er beliggende lige udenfor kortskitsens øverste højre hjørne, vel ca. 1 km fra sporvejens udgangspunkt.

 

Malmø-billet,   --   2013.

 

("Fribiljett" - Som medlem af et lands sporvejs-forening /-museum, har man ofte fribefordring på de andre landes tilsvarende foreninger/museer  -- 
således også her.)

 

 

 

 

 


Malmö  Spårvägar nr. 100.    --   4. august  2013.   ^---vv
Endestationen / udgangspunktet ved Banérskajen.

  - - -

Endestationen "Bastionen".Med Malmöhus i baggrunden.Ved Malmöhus.Indkørsel i Banérskajen. 

 

 

Interiør:


 . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^^--- Nr. 100 .... og   .... nr. 20. ---^v
 

Museumssporvejens anden driftklare vogn, nr. 20 (vognen til brug i dårligt vejr, og dermed den mest brugte).Dagen er til ende - Nr. 100 køres i "remise" . . . . . . en lille til formålet opført bølgeplade-bygning, så lav, at der ikke er højde til strømførende køretråd.
Nr. 20 køres derfor frem, for at skubbe nr. 100  -med sænket strømaftager- ind i remisen, hvorefter nr. 100
kører frem til en læ-væg, og selv bliver overdækket med plastpresenninger indtil det igen bliver (lørdag eller) søndag.. . . alt dog en midlertidig løsning på ??? år
 
 

-  -