Ny Ellebjerg-v/Orientkaj.  --  M 4.

 

 

DSB. Ny Ellebjerg st,  S-togsperronen.   --   2017.

Metro til Sydhavn. 

Den nye adgangsvej til perronen.   --   4. december 2017.

Nogle af de første arbejder til Ny Ellebjerg Metrostation.  For-arbejder på S-togsdelen af stationen.  ---v

Afspærringer,  afkortning af sporene, nye sporstoppere og nedrivning af de "gamle" passagerlæ.

Det synes ikke at være den bedste idé, at følge pilens vej til perronen.   Her stod den ene sporstopper
indtil for få dage siden.Ny Ellebjerg st.   --   4. december 2017.

Et stykke af den offentlige vej mod perronen. Til venstre i billedet ses årsagen til alt gravearbejdet:  Den kommende Metro til Sydhavnen.

Skiltet ved adgangen til S-togs-perronen på Ny Ellebjerg st.   --   4. december 2017. Her er der dog noget bedre
beskiltning.


Adgangsvejen mod perronen -ind over det gamle spor.   Ny Ellebjerg st.   --   4. december 2017.  ^---v

 . . . og set den modsatte vej.


Den "nye"/gamle sporstopper (uden sideskinner).    Ny Ellebjerg st.   --   4. december 2017.    

 

 

 

Ny Ellebjerg st.  Den lave S-togs-perron med den høje i baggrunden.     --   4. december 2017.

Ny Ellebjerg.  Perronoverdækningen, lave perron (tog mod Hellerup).   --   4. december 2017.
Den ser noget afpillet ud ! ! !   (Måske et af de sidste billeder af den ???) Sporstopperne er væk, og snart er skinnerne også . . . 

 

. . . i stykker a 5-6 m fjernes den yderste ende af de to perronspor og (vel også) snart perronen.

 . . .

  . . . og så lige det hele set lidt fra oven:

Billederne er taget kl. 12 (+/- et par minutter), mens hele arbejdsholdet er gået til frokost.   --   4. december 2017.


Da jeg (vi) senere på aften vendte tilbage fra Køge og kom ned til perronindgangen (lige over den sorte skikkelse), var der "lukket og slukket".  Indgangen var spæret og nogle "rimelig små" skilte med en pil til højre henviste til en længere omvej  -ret dårligt afmærket og nærmest uoplyst-,  hen over det, der om formidagen var sporet til/fra Hellerup (på den anden side af perronoverdækningen  ---^  der dog stod endnu).

Lidt foran os (en anden pensionist og jeg) gik/småløb et par unge piger, der også skulle med S-toget mod Hellerup. De kikkede synligt uforstående på den afspærrede perronadgang, og de små skilte.  De tog dog en hurtig beslutning, og løb mod højre, og drejede så venstre om et arbejdsskur i retning mod S-toget.  Ups, -- for enden af skuret var der spærret med et hegn.  Tilbage i løb, og endnu en gang drejede de så til venstre efter det næste arbejdsskur.  Ups, -- for enden af skuret var der (også) spærret med et hegn.  Tilbage i løb og hen til den offentlige vej, som de tilbagelagde i løb.  Efter ca. 50 m til venstre ind mod perronen af en nyanlagt "adgangssti", der ikke var der om formiddagen.  

De nåede lige S-toget.

Vi ældre pensionister var ikke så heldige. Vi måtte nøjes med synet af slutlygterne ! ! !

------------

Efter 10 min. ventetid kørte S-toget mod Hellerup, og den anden pensionist kunne stå af på Danshøj st.  For mit vedkommende: Afstigning på Flintholm st. og togskifte til tog mod Ballerup/Frederikssund. Ventetid: 17 minutter.  Ankomst til Ballerup og skifte til bus.  Ventetid 27 min.

. . . og så undrer politikerne sig over, at befolkningen ikke benytter den offentlige transport, men køber biler i stedet for.  Nå ! ! !  "Eftertiden" har det tilgode, når deres førerbeviser "falder for aldersgrænsen" ! ! !   

 

 

Metro til Sydhavn,   --   6. december 2017. 

Metrolinjen til Sydhavn åbner i midten af 2024. Der kommer fem underjordiske stationer: Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg.   

Sydhavnslinjen kobles til Nordhavnslinjen og til Cityringen, og det egentlige byggeri af metrostationen ved Ny Ellebjerg station går i gang i 2019.Foreløbig er man i gang med det forberedende arbejde, som blandt andet omfatter sporarbejde.

Ny Ellebjerg st.  Den lave S-togs-perron(!!!) med den høje i baggrunden.     --   6. december 2017. 


Perron-overdækningen er væk ! ! !

 

Den gamle, nu afspærrede adgangsvej.     --   6. december 2017.   ^---v

Bemærk skiltet på lågen -næsten midt i billedet.  Det er underretningen om den ændrede adgangsvej.  
Når lågen er åben, leder det næsten de rejsende ind over arbejdspladsen (et held, at det næsten ikke ses), 
men når "porten" er lukket, viser den røde pil dog den rigtige vej.   ^---v

 

 

Ny Ellebjerg.   --   6. december 2017.     


Kbh. Metro´s egen side:    http://www.m.dk/#!/stations/byggepladser/ny+ellebjerg 

 

 

 

3. august 2018.

Ny Ellebjerg.

Begyndende anlæg af Ny Ellebjerg metrostation.  --  Byggepladsen.   ^---vv   1. august 2018. 

 

 . . . 

Begyndende arbejder til metrostationens kommende vægge ud mod den omgivende jord.

Et "rør" er banket ned, jorden "bores" ud/op og der støbes inde i "røret"

Se evt. en tilsvarende side om arbejdet på København H:   Cityringen, Københavns Metro.   København H, hvor alle huller er boret, udstøbt og tilsidst "foret" indvendig med en metertyk beton-indervæg.

eller:

December 2017.   under d. 6-7. december 2017, hvor arbejdet begynder at tage form.

 

 

 -